مدرسان شریف

عالم زاده

پذیرش دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 93-92 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۳۹۲/۴/۲ ۱:۴۰:۵۲۳ آبان, ۱۳۹۱|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از بین داوطلبان ممتاز واجد [...]