/مصاحبه دکتری

هر آنچه درمورد مصاحبه آزمون دکتری رشته های مختلف لازم است بدانید | مدارک ، سوالات و نحوه برگزاری مصاحبه دکتری به همراه تجربیات داوطلبان سالهای گذشته

امتیاز تدریس در مصاحبه دکتری

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۱۰:۲۶:۵۸ +۰۴:۳۰۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری|

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر با چالش همراه بوده است، امتیازدهی به سابقه تدریس در مصاحبه دکتری است. به گزارش پی اچ دی تست، در گذشته سابقه تدریس به عنوان یک آیتم مجزا در جدول امتیازدهی مصاحبه دکتری مطرح بود و حتی تعداد سال‌های تدریس نیز مورد توجه [...]

مصاحبه دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۱۱:۵۱:۱۶ +۰۴:۳۰۳۱ فروردین, ۱۳۹۸|فرهنگ و زبان های باستانی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری زبان‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۹:۱۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان ‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری ترجمه (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۸:۴۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|ترجمه, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ترجمه به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۵:۲۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بیهوشی و مراقبت ‌های ویژه دامپزشکی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۸:۲۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان و ادبیات انگلیسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان انگلیسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۸:۰۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آموزش زبان انگلیسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان آلمانی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۶:۵۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان آلمانی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان آلمانی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان روسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۶:۳۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان روسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان روسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۴:۵۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|بافت شناسی مقایسه ای, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بافت ‌شناسی مقایسه ‌ای به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]