صفحه اصلی/مقاله نویسی

ضریب تاثیر Impact Factor

۱۳۹۱/۶/۳۱ ۱۸:۰۰:۲۴۳۱ شهریور, ۱۳۹۱|مقاله نویسی|

ارزش یک مقاله بر مبنای میزان تاثیر آن بر مقالات بعدی تعیین می شود. براساس تحقیقات انجام شده ، مقالاتی که در حوزه خود موثرتر [...]