مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه اصفهان

به گزارش پی اچ دی تست، شهریه مقطع دکتری پردیس دانشگاه اصفهان اعلام شد:

نحوه پرداخت شهریه دانشجویان دکتری ورودی نیمسال اول ۹۳-۱۳۹۲

شهریه دانشجویان دکتری در صورتی که ترمی پرداخت شود به شرح زیر می باشد:

رشته

ابتدای دوره (ریال)

شهریه (ریال)

مهندسی برق- مخابرات،

مهندسی شیمی،

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شهریه ثابت هر ترم: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰

هر واحد درسی: ۳،۰۰۰،۰۰۰

هر واحد پایان نامه: ۷،۵۰۰،۰۰۰

امتحان جامع: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰

علوم پایه (ریاضی گرایش آنالیز) و مدیریت (گرایشهای بازاریابی و منابع انسانی)

۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

شهریه ثابت هر ترم: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰

هر واحد درسی: ۲،۵۰۰،۰۰۰

هر واحد پایان نامه: ۵،۰۰۰،۰۰۰

امتحان جامع: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

سایر رشته ها (زبان و ادبیات فارسی)

۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰

شهریه ثابت هر ترم: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰

هر واحد درسی: ۲،۵۰۰،۰۰۰

هر واحد پایان نامه: ۵،۰۰۰،۰۰۰

امتحان جامع: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

واریز هزینه ابتدای دوره و شهریه ثابت نیمسال اول ۹۳-۹۲ حداکثر تا تاریخ ۷/۷/۱۳۹۲ به حساب دانشگاه الزامی می باشد.

شهریه دانشجویان دکتری در صورتی که کل شهریه را یکجا تا تاریخ ۷/۷/۱۳۹۲ پرداخت نمایند به شرح جدول زیر می باشد:

رشته

مبلغ (ریال)

فنی و مهندسی

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

علوم پایه و مدیریت

۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

سایر رشته ها

۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

کلیه هزینه های مربوط به ثبت نام به حساب شماره ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷ بانك ملت به شماره شناسه ۲۲۲۴۶۸ به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اصفهان واریز گردد.

اطلاعیه پذیرش دکتری پردیس دانشگاه اصفهان

تمدید مهلت ثبت نام و افزایش رشته های جدید پردیس دانشگاه اصفهان

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست