مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان 1394 در دانشگاه علامه

داوطلبان حایز شرایط آیین نامه پذیرش بدون کنکور دکتری می توانند نسبت به ثبت نام در پذیرش دانشگاه علامه اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ” پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری”  مورخ 93/3/27 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 93/13/10 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه ، از ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95-94  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .

شرايط داوطلبان به شرح ذيل مي باشد:

الف – شرايط عمومي :
1 – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2 – متعهد به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
3 – نداشتن ممنوعيت تحصيل به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب- شرايط اختصاصي :
1 – دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاهها ي داخل كشور
2 – دارا بودن ميانگين كل 16 و يا بالاتر در مقطع كارشناسي
3 -دارا بودن ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد
4 – بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد.
5 – كسب حداقل 70 امتياز از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق با جدول ارزشيابي پيوست ( كسب حداقل 10 امتياز از رديف شماره 1 بخش امتيازات پژوهشي و كسب حداقل 4 امتياز از رديف شماره 11 مربوط به مدرك زبان ، بخش امتيازات آموزشي الزامی است . )
ج-نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي برگزيده :
1 – مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد .
تبصره 1 : دانشجو پس از كسب پذيرش در مقطع دكتري فقط تا پايان نيمسال اول تحصيلي ، فرصت خواهد داشت كه مقاله خود را كه داراي گواهي پذيرش است ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نمايد ، در غير اين صورت قبولي وي لغو خواهد شد .
تبصره 2 : منظور از پذيرش مقاله ، پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .
2 – هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد .
3 – برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر ( خورازمي ، فارابي ،رازي و يا ابن سينا ) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .
4 – برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .
5 – مقاله ، اختراع و يا كتابي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن ، نفر اول باشد و يا نام وي بلافاصله بعد از استاد راهنما يا مشاور و يا يكي از اعضاي هيات علمي ذكر شود و يا مخترع اصلي اختراع ، نويسنده مسئول كتاب و يا ارائه دهنده اصلي كنفرانس علمي باشد ، در غير اين صورت به آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت .
د – ظرفيت پذيرش :
1 – حداكثر 20 % ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي – پژوهشي دوره روزانه دكتري دانشگاه به پذيرش بدون آزمون دانشجويان واجد شرايط اختصاص دارد .
2 – ظرفيت مذكور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون دانشگاه مي باشد .
ه – نكات مهم :
1 –  هر گونه اطلاع رساني به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني  www.atu.ac.ir صورت مي پذيرد لذا به داوطلبان توصيه مي شود به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه و يا هر گونه نكته لازم ، اطلاعيه هاي مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيري نمايند .
2 – دانش آموختگان حداكثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصيل مي توانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري برخوردار شوند ، لذا داوطلبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخوان ، از تاريخ فراغت از تحصيل آنها ، دو سال بيشتر نگذشته باشد .
3 – دانشجويان نيمسال آخر ، چنانچه تا قبل از ثبت نام در فراخوان بتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند ، مجاز خواهند بود با رعايت ساير شرايط و با ارائه مدارك لازم در اين فراخوان شركت نمايند .
4 – دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسلامي ، كليه موسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي ، پيام نور ، جامع علمي-كاربردي و همچنين دانش آموختگان دوره هاي مجازي ، نيمه حضوري ، بين الملل ، پرديس بين الملل و پرديس خودگردان ، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دكتري نمي باشند.
5 – دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خارج از كشور ، مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري نيستند .
6 – متقاضي بايد در هنگام ارائه درخواست پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون ، حد نصاب لازم از يكي از آزمون هاي زبان ذيل را ( مطابق با جدول شماره 4 ) ارائه نمايد . ( گواهي زبان فقط تا دو سال معتبر است )
MSRT (MCHE) – IELTS – TOEFL (PBT) – TOEFL (IBT) – TOEFL (CBT) – TOLIMO
7 – اولويت ادامه تحصيل دانشجو در همان رشته تحصيلي مرتبط در دوره كارشناسي ارشد ، مطابق با جدول رشته ها مي باشد.
8 – دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پايان نامه با درجه عالي يا بسيار خوب ( نمره 20-19 پايان نامه درجه عالي و نمره 18 -18/99 بسيار خوب  محسوب مي شود ) موفق به كسب امتيازات مربوط ، مطابق با جدول شماره 1 خواهند شد .
9 – سنوات تحصيل قابل قبول براي امتياز دهي ، مطابق با جدول شماره 2 ، در مقطع كارشناسي 8 نيمسال و در مقطع كارشناسي ارشد 4 نيمسال است .
تبصره 1 : داوطلبان رشته هايي كه سنوات مجاز تحصيل آنها ، طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، در مقطع كارشناسي ، 9 نيمسال و كارشناسي ارشد نا پيوسته ، 5 نيمسال تصويب شده اند ، امتيازت لازم را مطابق با جدول شماره 2 اخذ خواهند نمود .
10 – در صورت انصراف فرد پذيرفته شده ، جايگزيني پذيرش نخواهد شد .
11 – تغيير رشته و گرايش بعد از قبولي و كسب پذيرش ، به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود .
12 – مدارك داوطلبان و وجه دريافتي ، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت لازم ، مفاد آگهي را ، مطالعه و فقط درصورت دارا بودن شرايط مربوط ، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند .
13 – ارائه يك نسخه از پايان نامه و نيز نسخه اصل كليه مقالات ، كتب ،تأليفات و ساير فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي دواطلب در زمان مصاحبه الزامي است.
14 – دانشگاه در رد يا قبول تقاضاي داوطلبان از اختيارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تكميل ظرفيت دوره دكتري خود نخواهد بود.
15 – با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري بصورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل كسب نمايند
16 – افرادي كه در دوره كارشناسي ارشد خود از سهميه بدون آزمون استفاده كرده اند ، مي توانند از اين سهميه در دوره دكتري نيز استفاده نمايند .
و- فرآيند اجرا :
پس از امتياز دهي به كليه امتيازات آموزشي و پژوهشي داوطلب بر اساس جداول شماره 1، 2 و 4 ، كه توسط كميته علمي رشته ذيربط صورت مي گيرد ، فقط از داوطلباني كه مجموع امتيازات آنها 40 و يا بيشتر باشد ، براي مصاحبه علمي دعوت بعمل خواهد آمد .
تبصره 1 : اسامي واجدين شرايط براي شركت در مصاحبه علمي و تاريخ و محل برگزاري مصاحبه در موقع مقتضي از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .
2 – امتياز مصاحبه علمي حداكثر 30 امتياز است .
3 – داوطلباني كه حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه را مطابق با جداول شماره 1 و 2 و 3 كسب نمايند ، به ترتيب امتياز در
اولويت بررسي مجدد ، قرار خواهند گرفت .
4 – پس از بررسي نهايي ، اسامي پذيرفته شدگان اوليه در موعد مقرر ، از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه اعلام خواهد شد .
5 – پذيرش نهايي و قطعي داوطلبان منحصراً پس از تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و هيات مركزي گزينش دانشجووزارت علوم ، تحقيقات و فناوري صورت خواهد گرفت .
ز- مدارك لازم :
* فرم تكميل شده تقاضا بطور دقيق و خوانا
* يك نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي
* دو قطعه عكس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نويسي شده باشد
* تصوير مدرك نمايانگر وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان ذكور
* تصوير گواهينامه و ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي ارشد كه نمره پايان نامه حتماً در آن درج شده باشد .( معدل دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پايان نامه بايد به تفكيك ارائه شود . )
* تصوير گواهينامه و ريزنمرات تاييد شده در دوره كارشناسي
* گواهي دال بر احراز حد نصاب يكي از آزمون هاي زبان معتبر مطابق با جدول شماره 4
* معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي دانشجويان المپيادي در مقطع كارشناسي ارشد
* معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي ( خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا ) براي برگزيدگان جشنواره ها در مقطع كارشناسي ارشد  .

* تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي ، علمي پژوهشي ، ISI ،ISC , كه منتشر شده باشد . ( در صورت انتشار مقاله ، تصوير جلد مجله حتما ضميمه شود. )
* تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
* گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند.( نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود )
*  گواهي اعتبار درجه ي علمي – ترويجي ، علمي – پژوهشي ، ISC ، ISI ، مجلات داخلي و خارجي كه مقالات متقاضي در آن چاپ شده و يا خواهد شد .
* ارائه اصل ويك كپي از فيش واريزي به مبلغ   1/000/000 ريال  به شماره حساب. ٩٨٧٢٢٩٢٠ به نام در آمدهاي متفرقه دانشگاه علامه طباطبايي نزد بانك تجارت شعبه شهيد كلانتري كد 985 قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت در سراسر كشور ( يك نسخه از فيش واريزي را جهت پيگيري هاي احتمالي نزد خود نگاه داريد )
ح – نحوه ثبت نام و ارسال مدارك :
1 – مهلت ارسال مدارك حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1394 خواهد بود.
2 – به مدارك ناقص و يا ارسال شده بعد از مهلت مقرر ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3 – زمان و مكان برگزاري مصاحبه در موقع مقتضي از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

داوطلبان بايستي كليه مدارك لازم را از طريق پست سفارشي به نشاني : تهران – بلوار دهكده المپيك – تقاطع بزرگراه شهيد همت – سازمان مركزي دانشگاه – طبقه اول _ دفتر استعداد هاي درخشان – كد پستي 1489684511 ، ارسال و رسيد پستي آن را جهت پيگيري هاي احتمالي نزد خود نگه دارند . بديهي است دانشگاه در ارتباط با مداركي كه به صورت دستي تحويل داده مي شود ، مسئوليتي نخواهد داشت.

روي پاكت حتما قيد شود : متقاضي پذيرش بدون آزمون ( سهميه استعداد درخشان ) در رشته / گرايش …………………

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

43
افزودن دیدگاه جدید

avatar
رثا
رثا

من همه شرایط رو دارم..فقط لیسانسم اولا غیر مرتبط با ارشدم هستش یعنی از کشاورزی شهید چمران اهواز روزانه اومدم علامع بازرگانی معدل ارشدم 18است ولی کارشناسبم داغونه 12بنظرتون این برام مانع میشه..خواهشا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه

معصومه
معصومه

تو رو خدا تغییری در آیین نامتون بدید و این دوسال از مدرک تحصیلی رو در نظر نگیرید که اصلاً منطقی نیست

غزال
غزال

بايد بريم علامه اعتراض كنيم!

ر. ر
ر. ر

سلام.
من چند جا از جمله علامه دعوت به مصاحبه شدم.با خبر شدم که به چند تا از استعدادی های رقیب خودم که جاهای مختلف رفته بودن بهشون زنگ زدن که می خوان اسمشون رو بفرستن سازمان سنجش. البته با رزومه های خوبشون باز هم امتیاز به هفتاد نمی رسید. بنظرتون سازمان سنجش ردشون می کنه؟
آخه هیچکس به 70 نمی رسه

علی
علی

سلام دانشگاه علامه در رشته روانشناسی برای مصاحبه در مرحله اول 35 نفر را اعلام کرد، از این 35 نفر یک نفر تایید نشد!!!!!!!!!!
من 16 خرداد رفتم مصاحبه، چه جوری تا هفتم نهایی و مشخص شده؟

بهروز
بهروز

من هم علامه رفتم 26 نفر دعوت شدند اما کسی رو نگرفتن…. دارن با سرنوشت ما بازی می کنن

بهروز
بهروز

سلام کسی می دونه جواب مصاحبه بدون ازمون علامه کی میاد؟

حسین
حسین

سلام هفته دیگه رو سایتشونهه

شيرين
شيرين

سلام شما از كجا متوجه شديد؟

پری
پری

سلام دوستان
من لیسانس و فوق لیسانس روزانه دانشگاه تهران با معدل بالا هستم
رشته ام مدیریت کارآفرینی بوده
مدرک زبان ندارم
مقالات زیادی دارم که مرتبط با پایان نامم نیست
با این شرایط شرکت کنم؟؟

مهندس مکانیک
مهندس مکانیک

بابا به جز سیستان بلوچستان هیچکی معدلارو تراز بندی نکرده که این چه وضعیه؟

روانشناسی تربیتی 94
روانشناسی تربیتی 94

آخه این چه طور آئین نامه ای هست من که کارشناسی و ارشدم رو سراسری خوندم زبان هم دارم نفر اول ارشد هم هستم حد نصاب امتیاز رو کسب نمیکنم واقعا کسی هس شرایط این آیین نامه شاملش بشه به منم نشون بدین

دانشجو
دانشجو

سلام
اینکه میگید مدرک زبان اجباری هس ما که رشتمون عربی خدایی انصاف نیس مدرک برا ما اجباری باشه ما مدرک عربی کانون ایران داریم.
الان تکلیف چیه ثبت نام نکنیم.

مهسا
مهسا

به نظرم از دانشگاه هایی که فراخوان میزنن سوال کنید. موفق باشید

ناشناس
ناشناس

سلام دوستان یعنی باید از پایان ناممون 2تا مقاله داشته باشیم؟
یه سوال دیگه اینکه من رشتم بازرگانی گرایش مالی بوده و مقاله پایان نامم در حوزه مالی هست. حالا الان میتونم باطرگانی گرایش بازاریابی و رفتار شرکت کنم ؟ایرادی نداره

مهسا
مهسا

سلام
خیر، اگه مقاله تون خوب باشه، ممکنه یه مقاله هم کفایت کنه.
از رشته شما اطلاع دقیقی ندارم، اما آیین نامه میگه “امکان‌پذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته‌ی تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته‌ی تحصیلی دوره‌ی کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه از دیگر موارد این آیین‌نامه است.”

ارغوان
ارغوان

جالبه که در جایی که دانشکاه آزاد شرط برای ورود دانشجو با مدرک آزاد میزاره … سراسریها اعتراض میکنن…. حالا چرا اعتراض نمیکنن که چرا دانشگاه دولتی دانشجوی دانشگاه آزاد و قبول نداره؟؟ جالب اینجاست که اساتید در دانشگاه آزاد در دانشگاه سراسری هم درس میدهند و بالعکس… پس درواقع با قبول نداشتن مدرک ازاد به اساتید خودشون اطمینان ندارن…. و البته کسی که برای تحصیلش پول میده مطمینا به درسش اهمیت میده.

پریسا . ب
پریسا . ب

دقیقاااا…امیدوارم در مورد این مسئله تجدید نظر بشه 🙁

حلما
حلما

با سلام
بنده سال 91 فارغ التحصیل شدم می خواستم بدونم ایا میتونم ثبت نام کنم؟لطفا راهنمایی کنید

مهسا
مهسا

سلام. خیر. طبق ایین نامه تنها 2 سال بعد از فارغ التحصیلی میتونید بدون آزمون شرکت کنید.

حسین
حسین

سلام. بنده لیسانس ازاد وارشد علامه طباطبایی دوره روزانه خوندم.مدرک لیسانسم ازاده مانعی نیست؟با تشکر

مهسا
مهسا

سلام
تا جایی که میدونم، مدرک ارشد مدنظرشونه. با این حال باز هم از دفتر استعداد درخشان سؤال کنید.
موفق باشید

پریسا . ب
پریسا . ب

من تمام شرایط رو دارم ، فقط مدرک ارشدم از دانشگاه ازاده …کاش در این زمینه هم شرایطی میذاشتن که کسانی مثل من هم بتونن شرکت کنن 🙁

فروغ
فروغ

سلام دوستان
من همۀ شرایط رو دارم.. اما معدل کارشناسیم فقط 3/. کم داره..خیلی مهمه؟ به نظرتون ثبت نام کنم؟

من
من

دوستان من كارشناسي پيام نور بودم و ارشد شهيدبهشتي كسي ميدونه هردو مقطع مهمه يا فقط ارشد؟ راجع به تعداد مقاله شرط خاصي گذاشته نشده درسته؟

مهسا
مهسا

فکر نکنم مشکلی باشه. چون یکی از همکلاسی های من در چنین شرایطی، پارسال بدون آزمون قبول شد. بازم میتونید با استعداد درخشان دانشگاه تماس بگیرید و ازشون بپرسید.

رثا
رثا

من همه شرایط رو دارم..فقط لیسانسم اولا غیر مرتبط با ارشدم هستش یعنی از کشاورزی شهید چمران اهواز روزانه اومدم علامع بازرگانی معدل ارشدم 18است ولی کارشناسبم داغونه 12بنظرتون این برام مانع میشه..خواهشا اگه کسی میدونه راهنمایی کن

سیما
سیما

دوست عزیز وقتی در ردیف اول جدول مربوط به امتیاز مقاله نوشته هر مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه حداکثر 7 امتیاز داره، و کسب حداقل 10 امتیاز لازمه از این آیتم، معنیش اینه که داشتن دو مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه الزامیه.
اگر بنده اشتباه متوجه شدم دوستان راهنمایی بفرماین.

سیما
سیما

جالبه که هر کدوممون حداقل یه آیتم از موارد مورد نیاز این فراخوان رو کم داریم و جالبتر اینکه همونی که خودمون نداریم رو معتقدیم که باید حذف بشه!
اگر بنا باشه شرط معدل کارشناسی رو بردارن، باید تعداد مقاله رو هم به یه دونه کاهش بدن! یا مثلا مدرک زبان رو از اجبار در بیارن چون بنده این دوتا رو ندارم!
به نظر نمیاد اینجور درخواستهای اصلاحیه جوابگوی نیازهای همه ی ما باشه.

jefri
jefri

با سلام
بنده تمامی شرایط رو دارم به جز اینکه در ارشد معدلم 16.67 هست. رتبه 2 از بین 12 نفر (دانشگاه تبری)هستم، قبلا از طریق رتبه هم میشد، الانم چنین تبصره ای وجود داره؟ لطفا جواب بدید

مهسا
مهسا

سلام
خیر. تبصره ای در کار نیست.

دکتر آینده
دکتر آینده

سلام من کارشناسی و ارشدم دانشگا علامه بوده. فقط نگران بحث آموزش محور بودنم هستم. خیلی ها میگن که حتی اگر امتیاز پژوهشی هم داشته باشی دکتری برت نمی دارن. شرایط استعداد درخشانی ام دارم با توضیحات این پست. نمیدونم اصلا 🙁

حسین
حسین

سلام بنده هم مشکل شما رو دارم موندم که آموزش محور را رو چکار می کنن.

a
a

خیر

محمد
محمد

به نظرتون آیا مدرک زبان واقعا لازمه؟ من امتیازات پژوهشیم زیاده اما زبان رو ندارم، چه کار کنم؟

مهسا
مهسا

مدرک زبان شرط اجباری ه و بدون اون امکان شرکت در دکتری بدون آزمون رو ندارید.

بهاره
بهاره

با سلام
من کارشناسی ارشد روانشناسی هستم و کلیه شرایط فوق رو دارم به جزء اینکه تقریبا سه سال از فارق التحصیلیم میگذره.
کاش میشد در دو سال فارغ التحصیلی یه تعدیلی صورت بگیره!!

ریاضی
ریاضی

فکر نکنم مانع باشه

حسین
حسین

بنده ارشد علامه روزانه خونمد ولی لیسانسم ازاده در تهران وشرط معدل و… دارم. لیسانسم ازاده مانع هست یا خیر؟

دکتر آینده
دکتر آینده

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از یکی از دانشگاهها ی داخل کشور

با توجه به این عبارت به نظر براشون ارشد مهم باشه

ع
ع

یعنی ارشد غیر انتفاعی یا پیام نور مورد تایید وزارت علوم نیست؟؟؟

فروغ
فروغ

سلام..
همون ابتدای آیین نامه قید شده که مدرک دانشگاه آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی پذیرفته نیست.

پریسا . ب
پریسا . ب

سلام
مدرک ارشد مهمه