مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه درنظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش کند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه ارومیه براساس آیین نامه ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و شیوه نامه اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه به منظور ارتقای کیفی دوره های دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و آیین نامه داخلی، تعداد محدودی از فارغ التّحصیلان و دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد را برای ورود به دوره دکتری سال ۹۶-۹۵ بدون آزمون پذیرش میکند.

رشته‌های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه ارومیه

ماده ١- شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان
الف – داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد. (میانگین معدل کمتر از ۱۷ دوره کارشناسی ارشد و ۱۶ دوره کارشناسی در دانشگاه های دولتی با ضریب همترازی تقریباً  ۱/۰۶۵  می توانند درفراخوان شرکت نمایند.)

ب- بیشتر از ۲ سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

ج- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی–پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی آیین نامه دکتری وشیوه نامه اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

داشتن حداقل یکی ازشرایط زیر:

تبصره ۱- دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی که کلیه دروس را تا پایان نیمسال سوم گذرانده اند میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.

تبصره ۲- تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری باید مدرک فراغت ازتحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانش آموختگان باید ارائه گردد.

تبصره ۳- رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.

تبصره ۴- داوطلبان فقط می توانند در یک رشته (مرتبط با رشته کارشناسی ارشد) درخواست بدهند.

تبصره ۵ – فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تا پایان شهریور ماه (۹۵/۶/۳۱)  قبل از شروع دوره  دکتری الزامی است.

تبصره ۶- فقط پرونده فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد که از زمان فراغت از تحصیل آنها بیش از دو سال نگذشته باشد قابل بررسی است.

تبصره ۷- مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری، آموزش محور و نیز دانشگاه های غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور برای پذیرش بدون آزمون، بررسی نخواهد شد.

تبصره ۸- مجلات پذیرش دهنده مقالات مذکور نباید در فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری باشند.

تبصره ۹- نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده:

١- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چا پ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.

تبصره ۱ : دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵  فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید ، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره ۲ : منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

تبصره ۳: گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ (پایان بهمن سال ۱۳۹۵) باشد.
۲- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.

۳- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خورازمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

۴- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

۵- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۲- پذیرش اولیه

درخواست متقاضیانی که طبق ماده ۱ واجد شرایط پذیرش هستند از سوی اداره استعدادهای درخشان به دانشکده ها ارسال می گردد.

دانشکده ها طبق شرایط و ضوابط خود میتوانند اقدام به پذیرش اولیه متقاضیان نمایند.

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچ گونه حقّی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.

نحوه ثبت نام:
۱- متقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ارومیه پر کرده و پرینت فرم ثبت نام اینترنتی و مدارک لازم را فقط از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ به اداره هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر ۱۱ جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صندوق پستی ۱۶۵ کد پستی ۵۱۸۱۸ -۵۷۵۶۱ ارسال نمایند.
روی پاکت پستی مشخصات متقاضی درج شود: مربوط به استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری تخصصی رشته می باشم.

مدارک لازم:

الف- فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون

ب- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

ج- تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات

د- تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (برای دانشجویان فارغ التحصیل) به همراه ریز نمرات

ه- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد

و- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

م- ارسال کپی کامل از کلیه مقالات علمی و گزارش های پژوهشی منتشر شده

اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول تا  سوم انفرادی و یا اول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اول تا سوم رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور، کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرک زبان. (درصورت وجود هریک از موارد فوق)

ن- گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است.

ی- معرفی نامه علمی از استادان دوران تحصیل (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

- ارسال اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال ( هفتصد هزار ریال) به شماره حساب شماره ۰۱۱۰۱۷۸۴۸۴۰۰۴ بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه

مدارک و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

روی پاکت، نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد تقاضا حتماً درج گردد.

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

* زمان مصاحبه و اعلام نتایج در سایت اداره معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه -دفتر هدایت استعدادهای درخشان اعلام خواهد شد.

 * پذیرش نهایی براساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۵ ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی در خصوص زمان مصاحبه و اعلام نتایج جداً خودداری گردد.

اطلاعات ثبت نام:

* متقاضیان میتوانند برای ثبت نام به آدرس http://www.urmia.ac.ir دفتر هدایت استعداد های درخشان  مراجعه و فرم های لازم را دریافت نمایند.

*نتایج تقریبا شهریور ماه اعلام خواهد شد.

* تغییر رشته محل تحصیل و میهمان برای متقاضیانی که از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمون می شوند، ممنوع است.

* پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری، مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس فعالیت ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

* ثبت نام قطعی پس از بررسی و پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۵)

 1. .... می‌گه:

  کی دعوت میکنن برای مصاحبه?

 2. سارا مهاجر می‌گه:

  سلام بنده مدارک و هزینه مصاحبه رو ارسال کردم ولی به علت بیماری در روز مقرر مصاحبه شرکت نکردم. به نظر شما راهی هست برای شرکت تو همین دوره ۹۵ دانشگاه ارومیه تمدید یا تکمیل ظرفیت؟

 3. مهندس واقعی می‌گه:

  دوستان کسی میدونه اگه سنوات از دوسال بیشتر باشه میشه تو فراخوان استعداد درخشان شرکت کرد/البته با دانشگاه صحبت کردم گفته مشکلی نیست شاید سنجش در نهایت گیر بده: کسی اینجور گزینه ای دیده که بهش گیر ندن؟

 4. اقتصاد می‌گه:

  فرم درخواست پذیرش رو از کجا پیدا کنیم؟

 5. دانشجو می‌گه:

  جای تأسف دارد که هدف رو جذب استعداد درخشان اعلام میکنند ولی شرایط پذیرش مغایر با هدفه.
  مثلاَ اگر دانشجوی با استعدادی بنا به دلایل خانوادگی یا شغلی امکان تحصیل در نوبت های شبانه یا روزانه نداشت و مجبور به ادامه تحصیل در پیام نور یا آزاد و یا … بود. از نظر اینها با استعداد نیست.
  استعداد افراد رو اینها خیلی جالب کشف میکنند، واقعاً که ….

  • شقایق می‌گه:

   دوست عزیز..این اولین دفعه نیست که چنین شرطی برای پذیریش بدون کنکور قرار داده میشه….شما دوستانی که بنا به دلایلی مجبور به تخصیل در اینگونه دانشگاه ها شدین…بهتره از طرق دیگه شایستگی خودتون رو نشون بدین و الکی انرژی خودتون رو از این بابت هدر ندید

   با آرزوی موفقیت

 6. علیرضا می‌گه:

  سلام اعلام بفرمائید نتایج نهایی دکترا دانشگاه آزاد ۹۴ تکمیل ظرفیت بهمن که فروردین ۹۵ مصاحبه برگزار گردید چه زمانی اعلام میشود ممنون و سپاس

 7. مهرنوش می‌گه:

  لطفا جواب بدین
  اینکه گفتن معدل با همترازی ۱/۰۶۵حساب میشه یعنی چی؟

  • آحمت می‌گه:

   خیلی روش حساب باز نکنید. برید از دانشگاه خودتون تحصیلات تکمیلی قسمت استعداد درخشان بگید که معدل همترازی تو نو براتون اعلام کنند.

  • مهندس می‌گه:

   یعنی اگه معدل کل کارشناسی فرضا ۱۵٫۱۰ باشه باید در ضریب همترازی که برای دانشگاه ارومیه ۱٫۰۶۵ هستش ضرب شود که ۱۶٫۰۸ میشه به این معدل همترازی می گویند که بالاتر از ۱۶ شده و براساس آیین میشه ثبت نام کرد و برای ارشد همینطور که معدل کل ارشدتون بدون نمره پایان نامه اگه کمتر از ۱۷ باشه باید در ضریب همترازی ۱٫۰۶۵ ضرب شود اگه بالاتر از ۱۷ شد میتونی ثبت نام کنید ولی باید مدرک تحصیلی هر دو دوره کارشناسی و ارشد از دانشگاه دولتی باشه

   • امیر می‌گه:

    اونجا نوشته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی مورد بررسی قرار میگره. کارشناسی مهم نیست. اون دانشگاههایی که براشون مهم بوده نوشتن تمامی مقاطع برید تو سایت خود دانشگاه میبینید زده فقط ارشد در دانشگاه دولتی باشه.

 8. رضائی می‌گه:

  سلام. منظور از اینکه مقالات مرتبط با پایان نامه باشد چیه؟
  من مقالاتم مرتبط با رشته و گرایش تحصیلیم هستش اما موضوعشون متفاوت از موضوع پایان نامم هستش. الان به اونا امتیازی تعلق نمیگیره یعنی؟
  ممنون میشم کمکم کنین

  • آحمت می‌گه:

   به هر حال مقاله مستخرج از پایان نامه امتیازش خیلی بالاست و جز لزومات هستش. ولی خوب مقاله متفاوت از پایان نامه هم امتیاز داره اما خوب نه به اندازه مقاله مستخرج از پایان نامه

 9. آحمت می‌گه:

  بچه ها من اون روز پیش مسول استعداد درخشان دانشگاه ارومیه بودم. گفتند که این تقریبی هستش. و بهتر هستش که از دانشگاه محل تحصیل معدل همترازی رو بگیرید. چون همترازی ۱/۰۶۷ متوسط کل دانشگاه ها هستش از تهران گرفته تا . . .

 10. رسول می‌گه:

  سلام. معدل کارشناسی پیام نور هم ضرب در ۱/۰۶۵ میشه؟

 11. رویا می‌گه:

  سلام، من معدل کارشناسیم بالای ۱۶ و معدل ارشدم ۱۶٫۶۰ بدون پایان نامه هست از دانشگاه بوشهر، حالا ایم همترازی چی هست ؟ یعنی من شرایط دارم یا نه ؟

  • مدیریت می‌گه:

   با احتساب ضریب همترازی ۱٫۰۶۵ معدل شما ۱۷٫۶۸ خواهد شد و می توانید شرکت کنید
   اما قبل از واریز مبلغ و ارسال مدارک با دفتر استعداد درخشان دانشگاه حتما تماس بگیرید و کسب تکلیف نمایید.
   موفق باشید

 12. قلی جانی می‌گه:

  با سلام.
  شهریه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی قلب و عروق چقدر؟
  ایا ثبت نام بدون ازمون در گروه پردیس خودگردان هست؟

درج نظر