مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۵ دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنـر کرمان برای نمیسال اول سـال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ در مقطع دکتـری تخصصی دانشجـوی بدون آزمـون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد براساس آئین‌نامه ۲۱/۶۷۲۷۲  مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق ارزیابی سوابق علمی ، پژوهشی و انجام مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نماید.

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه باهنر کرمان

شرایط پذیرش:

۱- دارا بود میانگین کل ۱۶ و یا بالاتر در مقطع کارشناسی و یا جزء ۱۰ درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل

۲- دارا بود میانگین کل ۱۷ و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه  در مقطع کارشناسی ارشد و یا جزء ۱۰ درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل

۳- تاریخ فراغت از تحصیل متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد بعد از ۱۳۹۳/۲/۵ باشد.

۴- دانشجویان نیمسال آخر، چنان چه تا قبل از ۳۱ شهریور ۹۵ بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند.

۵- دارا بودن یکی از شرایط زیر:

 • حداقل ۲ مقاله علمی – پژوهشی معتبر مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن به تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب
 • حداقل ۱ مقاله علمی – پژوهشی معتبر مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن به تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب همراه با ارائه گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذیصلاح
 • گواهی حداقل ثبت ۲ اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
 • گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع  مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذی صلاح

۶- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جداول ارزشیابی آیین نامه دکتری (کسب حداقل ۷۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی الزامی است.)

۷- دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی پیام نور، جامع علمی کاربردی و همچنین دانش آموختگان دوره های مجازی ، نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگران مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.

۸- متقاضی باید حد نصاب لازم را در یکی از آزمون های زبان را تا قبل از آزمون جامع ارائه نماید.

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

۱- دریافت فرم تقاضای ثبت نام و تکمیل و ارسال آن

۲- ثبت نام اینترنتی و درج کد رهگیری در فرم تقاضا

۳- مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ خواهد بود.

۴- به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- افرادی که حد نصاب اولیه را کسب نمایند طی اطلاعیه بعدی معرفی می گردند.

۶- زمان برگزاری مصاحبه افرادی که حد نصاب اولیه را کسب نمایند در اطلاعیه ی مربوط به رشته ها ، تاریخ مصاحبه اعلام شده است.

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست الکترونیک به آدرس talent@uk.ac.ir ارسال نمایند و اصل مدارک را هنگام مصاحبه مصاحبه ارائه نمایند.

تبصره ۱: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد. مقالات ارائه شده طبق آیین نامه ارتقا مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده، مرتبط و مستخرج از پایان نامه باشد.

تبصره ۲: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری تا قبل از امتحان جامع ، فرصت خواهد داشت که مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش است. به چاپ رسانده و اصل آن را ارئه نمایند. در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

۷- هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

۸- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی ، رازی و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

۹- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

۱۰ – مقاله، اختراع یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن نفر اول باشد و با نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاوره و یا یکی از اعضای هیئت علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد. در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

مدارک لازم:

 • دریافت فرم ثبت نام و تکمیل و ارسال آن
 • یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • عکس جدید اسکن شده
 • تصویر مدرک نمایانگر مدرک نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور
 • تصویر گواهینامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتما در آن درج شده باشد (معدل کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه و با احتساب پایان نامه به تفکیک ارائه شود.)
 • گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل ارشد تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵
 • گواهی مبنی بر قرار دادن رتبه کارشناسی ارشد متقاضی در بین ۱۰ درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل، به تایید آموزش دانشگاه مربوطه برای آن دسته از متقاضیانی که معدل کارشناسی ارشد آنها زیر ۱۷ می باشد.
 • تصویر گواهی نامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی
 • گواهی مبنی بر قرار دادن رتبه کارشناسی متقاضی در بین ۱۰ درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل، به تایید آموزش دانشگاه مربوطه برای آن دسته از متقاضیانی که معدل کارشناسی ارشد آنها زیر ۱۶ می باشد.
 • معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد
 • معرفی نامه از دبیرخانه  جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی ، رازی و یا ابن سینا) برای برگزیدگان جشنواره ها در مقطع کارشناسی ارشد
 • تصویر کامل کلیه مقالات علمی – ترویجی ، علمی – پژوهشی، ISC ،ISI  که منتشر شده باشد. (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتما ضمیمه شود.)
 • گواهی اعتبار درجه علمی – ترویجی، علمی – پژوهشی، ISC ،ISI  مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.
 • تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، کلیه تالیفات، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب
 • گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند (نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود.)
 • گواهی استاد راهنمای اول مبنی بر استخراج مقاله از پایان نامه
 • فیش پرداختی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) به شماره حساب ۲۲۵۱۰۹۲۶۵۹ نزد بانک تجارت به نام معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • در صورتی که متقاضی دو رشته / گرایش می باشید ملزم به تکمیل دو پرونده مجزا حاوی کلیه مدارک لازم و فیش پرداختی می باشید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

11
افزودن دیدگاه جدید

avatar
هانیه
هانیه

سلام خسته نباشین معدل ارشدم بالای 17 هست اما معدل کارشناسیم بالای 16 نیست راهی داره بدون آزمون دکتری وارد بشیم؟

سیما
سیما

چرا دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی شامل مصاحبه استعداد درخشان نمی شوند؟ در صورتیکه اساتید هنر دانشگاه های تهران در این مراکز تدریس می کنند؟

الی
الی

من همه شرایط رو دارم به جز اینکه به خاطر کارم نتونستم برم دانشگاه دولتی

علیرضا
علیرضا

التماس دعا

الی
الی

من همه شرایط رو دارم به جز اینکه به خاطر کارم نتونستم برم دانشگاه دولتی

الی
الی

چرا همه پذیرش استعداد های درخشان از دانشگاه های دولتی؟!
یعنی بقیه دانشجوها نمیتونن با استعداد باشن؟

azad
azad

نه دیگه ………
فقط نمیدونم چرا مقالات ISI معتبر دانشجویان آزاد که سنجشش خارج از کشور و بدون در نظر گرفتن برچسب دانشگاه هست خیلی بیشتر از دولتی هاست!!!!!!!!
و اینکه خیلی از دانشگاه های آزاد اعتبار بیشتری نسبت به دانشگاه های دولتی مناطق محروم دارند.

الهام
الهام

این مقالات ISI ای که حنابعالی می فرمایید تماما توی مجلات بی اعتبار و صرفا با مرداخت پول چاپ شدن. به نظر من که این مقالات باید نمره منفی بگیرن نه مثبت…!

الکترونیک
الکترونیک

من با اون مجلات بدون اعتبار کاری ندارم منظورم مقالات معتبر بین المللی بود. مطمئن باشید بچه های دانشگاه های معتبر آزاد مقالات ISI با کیفیت بالاتری نسبت به دانشگاه های دولتی دارند چون سیاست این دانشگاه این است برای بدست آوردن رتبه و امتیاز بالاتر دانشجویانش را مجبور می کنند و صد البته دانشجویان آزاد با استعدادی را داریم که واقعا حقشون نیست دانشگاه آزادی باشند.
من خودم شخصا چون تجربه هر دو دانشگاه دولتی و آزاد را دارم مطمئنا بیطرفانه قضاوت میکنم.

الی
الی

مگه مجله ISI هم بی اعتبار میشه
از یه فرد تحصیل کرده همچین حرفی بعید به نظر میرسد
در ضمن تمام مجلات خارجی بابت چاپ مقاله پول میگیرم
نه اینکه پول بدی چاپ میکنن

امید
امید

این که گروهی نمی تونند امتحان بدن، اتفاقا باعث خوشحالی اون گروه باشه، چون تو سیستم آموزشی بد
افراد محق همیشه ته صف هستند،