مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه لرستان

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون برگزیدگـان علمی برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ در دانشگاه لرستان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

لینک اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان

جدول رشته/ گرایش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵

ردیف

عنوان رشته/ گرایش

۱

مدیریت منابع خاک(زمینه فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)

۲

بیماری شناسی گیاهی-  قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

۳

حشره شناسی کشاورزی

۴

علوم جنگل-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

۵

علوم و مهندسی آبخیزداری

۶

سازه های آبی

۷

زبان و ادبیات عرب

۸

تاریخ-  تاریخ ایران بعد از اسلام

۹

علوم اقتصادی

۱۰

مدیریت دولتی رفتار سازمانی

۱۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۱۲

شیمی فیزیک

۱۳

شیمی آلی

۱۴

شیمی تجزیه

۱۵

شیمی معدنی

۱۶

فیزیک-گرایش حالت جامد

۱۷

فیزیک-گرایش ذرات بنیادی

۱۸

فیزیک-گرایش اتمی و مولکولی

۱۹

مهندسی برق-قدرت

۲۰

مهندسی برق – الکترونیک

۲۱

روانشناسی تربیتی

۲۲

روانشناسی

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر