انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم ‌شناسی، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است.

از اخبار آزمون دکتری ج