مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه حقوق

انجمن آزمون دکتری حقوق عمومی

رشته ها و گرایش های دکتری حقوق عمومی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته حقوق عمومی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حقوق عمومی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق عمومی

داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق عمومی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته حقوق عمومی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری حقوق عمومی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق عمومی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری حقوق عمومی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری حقوق عمومی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق عمومی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته حقوق عمومی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری حقوق عمومی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری حقوق عمومی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق عمومی

انجمن آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق جزا

انجمن آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

رشته ها و گرایش های دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته حقوق بین‌الملل عمومی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته حقوق بین‌الملل عمومی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق بین‌الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق بین الملل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق بین الملل

انجمن آزمون دکتری حقوق خصوصی

رشته ها و گرایش های دکتری حقوق خصوصی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته حقوق خصوصی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حقوق خصوصی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق خصوصی

داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته حقوق خصوصی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری حقوق خصوصی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری حقوق خصوصی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق خصوصی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری حقوق خصوصی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری حقوق خصوصی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق خصوصی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق خصوصی، فقه و حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته حقوق خصوصی

انجمن آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

رشته ها و گرایش های دکتری حقوق نفت و گاز

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته حقوق نفت و گاز در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

۱) حقوق نفت و گاز

2) حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حقوق نفت و گاز در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته حقوق نفت و گاز در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری حقوق نفت و گاز را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق نفت و گاز به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری حقوق نفت و گاز که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق نفت و گاز

انجمن آزمون دکتری مجموعه حقوق
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سمیرا
سمیرا

سلام عزیزان …. من ارشد جزا دارم اما مدرک من آموزش محوره … قصد دارم دکتری جزا شرکت کنم به نظرتون شانسی دارم ؟؟ کسی هست که آموزش محور باشه و قبول شده باشه ؟؟ ضمنا رزومه ام یه مقاله هست و مدرک زبان دانشگاه تهران

یاشار - بین الملل
یاشار - بین الملل

سلام
از قبول شدگان حقوق بین الملل کسی هست که رتبه و درصدهاشو بزاره؟
تشکر فراوان

محمد - حقوق بین الملل
محمد - حقوق بین الملل

من سال قبل با رتبه ۲۶ حتی پردیس هم قبول نشدم با یک مقاله و زبان متوسط .در حالی که تا اونجا که خبر دارم رتبه ۱۳۶ داره پردیس میخونه .دروس تخصصی ۵۱ درصد استعداد ۲۶ درصد زبان ۰

یاشار --بین الملل
یاشار --بین الملل

از پاسختون ممنونم
برای اختصاصی چه منابعی رو مطالعه کردید؟

سپهر_جزا و جرم شناسی
سپهر_جزا و جرم شناسی

درود… دوستان اگه از کارنامه و درصدهای رتبه‌های سال گذشته اطلاع دارید لطفا به اشتراک بگذارید…خیلی می‌تونه کمک کننده باشه…. ممنونم

سپهر_جزا و جرم شناسی
سپهر_جزا و جرم شناسی

من هر روز به این صفحه سر میزنم به امید اینکه دوستان پاسخ داده باشم…

عباس
عباس

سلام. من میخوام برای آزمون دکتری ثبت نام کنم اما بین خصوصی و جزا مردد هستم. لطفا به من راهنمایی کنید که کدوم گرایش بهتر هست؟ در ضمن من کارشناسی و ارشد رو فقه و مبانی حقوق خوندم در دانشگاه ملی.
ممنونم

محمدیان
محمدیان

سلام ، بهتر بودن به شرایط شما و شرایط رشته داره … خصوصی به عنوان رشته مادر هست و در تقریبا ۷ دانشگاه سراسری چیزی حدود ۵۰ نفر جمعا ظرفیت داره در مناطق شمالغرب و غرب هم نیس تهران به بعد و مراکز رو در نظر بگیرید . راجع به جزا اطلاع دقیق ندارم ولی فک کنم بهتر از این وضعیت باشه . از سایت دفترچه انتخاب رشته ۹۷ رو دانلود کنید و تحقیق کنید . موفق باشید.

محمدیان
محمدیان

البته فقط روزانه …

محمدیان
محمدیان

سلام ، از دوستان کسی اطلاع داره که آیا : از قانون جدید اصلاح چک مصوب آبان ۹۷ سوال طرح میشه یا نه ؟ برا وکالت نشده برا دکتری خصوصی چه طور؟ ممنون میشم مطلع اطلاع رسانی کنه….

benjamin
benjamin

سلام یک سوال دوستان در قرارداد حقوقی بنظر شما تفاوتی بین این دو عبارت پذیرش تحصیلی تا پذیرش دوره کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی وجود دارد ؟ من تصور می کنم عبارت اول بار حقوقی خاصی داره چرا که من به دنبال گرفتن پذیرش دوره کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی هستم نه پذیرش تحصیلی در مقاطع مختلف. دوستان حقوقی ممنون میشم نظر بدن.

مهدی سلیمانی
مهدی سلیمانی

یعنی در کدام گرایش راحتتر قبول میشم؟

مهدی سلیمانی
مهدی سلیمانی

سلام دوستان میشه بفرمائید آسانترین گرایش رشته حقوق برای قبول شدن در دکتری کدام است؟

ماریا
ماریا

باسلام خدمت فرهیختگان گرامی
ممکنه درمورد منابع دکتری جزاراهنمایی کنید
بیشترتاکیدم روی جزاعمومی وجرم شناسیه
من واقعاا جرم شناسیی رو نمیفهمم وبرام ثقیله!لطفا منابع فرمالیته نگید منابع قابل فهم وکاربردی بگید!

ماريا
ماريا

دوستان کسی میتونه جواب منو بده لطفا !!!!!!!!!

شبنم
شبنم

سلام.دوست عزیز بسته به خودتون داره خیلیا تقریرات دکتر نجفی میخونن.خیلیا دانشنامه دکتر نجفی و جزوه جامعه شناسی دکتر نجفیوو

مهر
مهر

سلام
جزا عنومی سه جلد اردبیلی و شمس ناتری رو فقط بخونین جرم شناسی جزوه صدصفحه ای جامعه شناسی جنایی ابرندابادی و دیباچه های ایشون و دانشنامه ایشون و کتاب جرم شناسی علی سلیمی و فریدمحسنی کافیه
جرم شناسی رو کنار نذار یه مدت بخونین راحت میشه براتون سئوالاشم سخت نمیاد
موفق باشین

شبنم
شبنم

سلام.دوستان کسی گرایش جزا..مدرسان شریف شرکت کرده؟
من امسال دوتا دانشگاه دولتی مجاز شدم متاسفانه بخاطر مصاحبه وکالت قوه نتونستم برم.
رتبم 130 خورده ای بود.

زهرا
زهرا

دوستان لطفا اگر کسی از درصدها و نمرات رتبه های برتر خصوصی امسال اطلاعی دارد به اشتراک گذارید

محمدي حقوق جزا
محمدي حقوق جزا

سلام وقت بخیر
زمانیکه بنده برای انتخاب شهر مجاز شدم پر از سوال بودم که آیا امکان قبولی دارم یا خیر، برای همین تصمیم گرفتم تجربه خودمو به اشتراک بزارم شاید برای کسی قابل استفاده باشه
رتبه من برای کنکور ۴٢٠ شد با تراز ٣۶٣٣. داشگاههای دولی ٢ تا بردیس مجاز شدم ، مصاحبه شیراز را نرفتم، در مصاحبه دانشگاه تهران پردی کشیش با اختلاف یک نمره قبول نشدم،
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات انتخاب اولم قبول شدم، رزومه تحصیلی اصلا نداشتم ولی مصاحبه ام خیلی خوب پیش رفت و تقریبا همه سوالارو جواب دادم
به امید موفقیت برای همه دوستان

زهرا
زهرا

خدا خیرتان دهد
لطفا در صورت امکان گرایش و درصدهای خودتان را هم بگذارید

محمدي حقوق جزا
محمدي حقوق جزا

حقوق کیفری و جرم شناسی، اختصاصی ٣٣ درصد، زبان ١۴% استعداد تحصیلی ١٠%، البته کنکور امسال سخت بود، چون سال ٩٣ هم بنده شرکت کرده بودم با اینکه درصد هام از این هم کمی بیشتر بود رتبه ام بالای ١٠٠٠ شد، موفق باشید

آیلین
آیلین

ممنون میشم راهنمایی کنیییییین
من کارشناسی و کارشناسی ارشدم فقه و حقوق هست تصمیم دارم جزا شرکت کنم آیا شانسی دارم کسی هست که شرایطش مث من باشه و قبول شده باشه ؟
رزومم پایان نامه و مدرک زبان msrt و مدرک زبان دانشگاه تهران و تربیت مدرسم هست

یاسین
یاسین

صدرصد شرکت کننین

حدیث
حدیث

دوستان عزیز سلام و عرض ادب؛ سوالی دارم اگر جواب دهید لطف زیادی در حق بنده کردید. من ارشد ادبیات دارم. امسال دکتراامتحان دادم در مرحله مصاحبه مردود شدم. با وجود اینکه رشته ادبیات آینده شغلی ندارد و در کمال افسردگی و ناراحتی شدید ،من میخواهم از اول برای رشته حقوق کنکور بدهم ، با توجه به اینکه سال 98 آخرین سالی است که کنکور برگزار میشود، به نظر شما فکر عاقلانه ای است که وقتم را برای مطالعه و کنکور بگذارم؟؟ اصلا بازار کار برای رشته حقوق با مدرک لیسانس و ارشد به چه صورت است ؟؟؟ روند امتحان… ادامه نظر»

سمیرا
سمیرا

شما وقتی لیسانس حقوق رو گرفتید میتونید
۱- در آزمون وکالت شرکت کنید و وکیل بشید
۲- در آزمون سر دفتری شرکت کنید و سردفتر بشید
۳- بعنوان مشاور حقوقی مشغول بشید

حدیث
حدیث

سمیرا جان سلام .بسیار لطف کردین جواب دادین ،آخه راستش من مردد بودم و نگران از بابت این که رشته ارشدم (ادبیات) هیچ آینده شغلی را تضمین نمیکنه . به همین دلیل میخوام به جای شرکت در کنکور دکترا، میخوام از ابتدا کنکور بدهم. گفتم اول از شما و آینده شغلی رشتتون بپرسم که دوباره با سد بیکاری مواجهه نشم. بالاخره شما این راه را رفتید و با موانع و چم و خم این رشته آشنا هستید. بی نهایت سپاسگزارم از شما. انشاءالله به همین وقت اذان از خدا میخوام بهترین ها نصیب شما بشود. اگر سایر دوستان نیز بنده… ادامه نظر»

حدیث
حدیث

اگر سایر دوستان نیز بنده را یاری و مشورت دهند با گوش جان استقبال میکنم. چون میخوام دوباره با بیکاری مواجهه نشم ومیخوام در صورتی که دوستان از رشته و درآمد رشته حقوق راضی هستند عزمم را جزم کنم و برای کنکور آماده شوم. در صورت یاری و کمک مرا مدیون و بنده خود میکنید. پیشاپیش از همه دوستان سپاسگزارم

علی عزیزی
علی عزیزی

عرض سلام متاسفانه راهنمایی که به شما داده شده غلط هستش به چنتا نکته ی زیر توجه کن، هم شما هم افرادِ دیگه ای که قصد تغییر رشته در مقطع ارشد یا دکتری رو دارن: ۱. اولا رشته ی انتخابی دکتری باید با رشته ی ارشد یکی باشه و عملا شمایی که ادبیات خوندی اساسا نمیتونی در مقطع دکتری حقوق شرکت کنی. ۲. با فرض اینکه بتونید هم شرکت کنید به هیج عنوان در مصاحبه قبول نمیشید و صد در صد رد میشد، چرا؟ چون افرادی که از اول حقوق خوندن تمامشون قبول نمیشن چه برسه به کسی که دو… ادامه نظر»

حدیث
حدیث

سلام آقا علی. من عرض کردم از اول میخوام کنکور بدم، برای مقطع کارشناسی نه مقطع دکتری.

حقوق بین الملل
حقوق بین الملل

دوستان کسی مکصاحبه حقوق بین الملل رفت؟چطور بود

حقوق بین الملل
حقوق بین الملل

من با رتبه 27 و دو تا مقاله و مدرک زبان هیچ جا قبول نشدم

کنکوری سال بعد
کنکوری سال بعد

مصاحبه دانشگاه بهشتی مثل همیشه بسیار وحشتناک و حتی توهین آمیز بود و اساتید همه داوطلب ها را تحقیر میکردند و اصلا جدی نمیگرفتند. تهران دو برابر بهشتی دعوت کرده بود اما چون آزمون کتبی گرفته بود در مصاحبه بیشتر به زبان توجه داشت و مقالات. علامه طباطبایی و قم جو مصاحبه نسبتا خوبی داشتند و محترمانه. دانشگاه قم به داوطلب ها ناهار تشریفاتی هم داد تا همه راضی و با شکم پر از آنجا بروند

شهرام
شهرام

سلام.رتبه 497 حقوق جزا با تراز 3413 با دو تالیف کتاب و مصاحبه متوسط ، امیدی هست برای ازاد تهران،شیراز،اصفهان ؟؟؟

شایان
شایان

سلام ببخشید با رتبه 2600 جزا به نظرتون چقدر احتمال قبولی آزاد اردبیل هست؟

زهرا
زهرا

از دوستان کسی اطلاع دارد که رتبه های برتر حقوق خصوصی امسال ،چه درصد اختصاصی و زبان و
استعداد داشته اند؟
اگر از دوستان کسی جزو رتبه های زیر ۵۰ است لطفا
نمرات خودتان را به اشتراک بگذارید

حقوقی
حقوقی

سلام دوستان
اگر کسی از مصاحبه دانشگاه تهران مخصوصا امتحان کتبیش اطلاعی داره خواهشا نظرشو بگو

محمد بین الملل
محمد بین الملل

سلام. حقوق بین الملل دو سوال راجبه برجام و fatf به صورت تشریحی پرسیده شد

Umz
Umz

با سلام
کسی از شرایط و ضوابط مصاحبه دانشگاه مازندران در گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی اطلاعی داره؟
چه اساتیدی و چه دروسی سوال می شود؟

محمد بین الملل
محمد بین الملل

من امروز رفتم مصاحبه حقوق بین الملل بهشتی .واقعا متاسف شدم .اساتیدی که من فکر میکردم هر کدومشون برای خودشون کسی هستن و برام محترم بودن اینقدر رفتازشون تحقیر آمیز بود که شرم دارم بگم

دکتری 97
دکتری 97

سلام آقا محمد،
خسته نباشید،توکل برخدا، نگران نباشید،
انشاءالله هرچه خیر هست برای شما و همه رقم بخورد،
آیا با همه داوطلبین به اینصورت برخورد میکردند؟
علت را متوجه و جویا شدید؟

1 15 16 17