• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  منابع کنکور دکتری علوم جغرافیای سیاسی

  مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته علوم جغرافیا یی – جغرافیا ی سیاسی پیشنهاد می شود :

  فهرست منابع پیشنهادی

  مواد امتحانی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  زبان انگلیسی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  استعداد تحصیلی

  -مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

  -روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

  – طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

  -‏ روش تحقيق در علوم اجتماعي (نظري و عملي)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

  -کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

  -روش تحقيق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ايزدي

  – روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

  – روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

   – جزوه کلاسی روش تحقيق در جغرافياي سياسي، حافظ نيا، دانشگاه تربیت مدرس

  روش تحقیق در جغرافیا

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  – اصول سياست خارجي و روابط بين الملل. قوام، انتشارات سمت.

  – ژئواستراتژی، عزتی،  انتشارات سمت.

  – ژئوپليتيك؛ عزتي،  انتشارات سمت.

  – اصول و مفاهيم ژئوپليتيك. حافظ نيا، انتشارات پاپلي.

  – عوامل و انديشه ها در ژئوپليتيك، اكوست، ايو و ژيبلن، بئتريس،  ترجمه فراستي. نشر آمن

  – ژئوپليتيك فراگير. رادن، كتلين و شلي، فرد؛ ترجمه فرشچي و رهنما. دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه.

  – ژئوپليتيك، علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي. حافظ نيا، مجموعه مقالات نخستين گنگرة علمي انجمن ژئوپليتيك ايران.

  – تجدید حیات ژئوپلیتیک، هپل، لسلی؛ ترجمه میرحیدر. ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره 48 47.

  – ژئوپليتيك ايران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها. حافظ نيا.

  – ژئوپليتيك: ارائه تعريفي جديد. مير حيدر،  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. سال سيزدهم، شماره 4

  – سيري در تحولات ژئوپليتيك. مير حيدر، مجموعه مقالات كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران.

  – ژئوژليتيک در جهان متغير. دادس، کلاوس. ترجمه احمدي پور با همکاري عطاا عبدي. انتشارات دانش بلاغ.

  – انديشه هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم. اتوتايل، ژئارويد و ديگران. ترجمه حافظ نيا و نصيري. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

  – نظام ژئوپلیتیک جهانی. برنارد سوئل کوهن. ترجمه کاردان، انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین­ المللی ابرار معاصر.

  اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

  – جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ مجتهد زاده، انتشارات  سمت

  – جغرافياي سياسي ايران. حافظ نيا . انتشارات سمت 

  – مقدمه اي بر جغرافياي سياسي. تيلور، پيتر و جانستون، جان . ترجمة پيشگاهي فرد و اكبري.انتشارات دانشگاه تهران.

  – ايده هاي ژئوپليتيک و واقعيت هاي ايراني؛ مجتهد زاده.  نشر ني.

  – ناسيوناليسم در ايران؛ کاتم،  ترجمه احمد تدين، انتشارات كوير.

  – قبله عالم ژئوپليتيک ايران؛ فولر، گراهام؛  ترجمه مخبر، نشر مرکز.

  – درآمدي نو بر جغرافياي سياسي؛ موير، ريچارد؛ترجمة مير حيدر با همكاري سيد يحيي صفوي، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،  دفتر مطالعات سياسي و بين الملل

  -مبانی جفرافیای سیاسی،دره میرحیدر

  – بررسي مفهوم ايران زمين و نقش آن در علت وجودي دولت ملت ايران. شمس،  يزداني، (1384).  فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پياپي 38.

  – آذربايجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ کريمي پور؛  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي.

  – ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد)؛ کريمي پور، انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم.

  – مقدمه اي بر علت وجودي ايران جديد. كامران، حسن و كريمي پور،  فصلنامه مدرس. دوره 6. شماره 2. تابستان 1381.

  – مقدمه اي بر تقسيمات كشوري ايران جلد نخست، كريمي پور،  انجمن جغرافيايي ايران.

  – دموكراسي و هويت ايراني. مجتهدزاده. انتشارات كوير.

  *Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc.

  *Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited.

  نظریه های جغرافیای سیاسی

   

  مطالب مرتبط

  معرفی آزمون دکتری علوم جغرافیایی-جغرافیای سیاسی... رشته علوم جغرافیایی - جغرافیا ی سیاسی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست. تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و مو...
  رشته های مجاز به ثبت نام دکتری علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی... رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی : تنها فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم جغرافیایی می توانن...
  ضرایب دروس آزمون دکتری علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی... مواد امتحانی و ضرایب آنها در آزمون دکترای سراسری جغرافیای سیاسی به شرح زیر می باشد: - زبان انگلیسی با ضریب 2 - استعداد تحصیلی با ضریب 1 مجموعه دروس...
  ظرفیت پذیرش دکتری علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی...   ظرفیت سال 92 آزمون دکتری علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی : برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید        ...
  سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیای سیاسی (کد 2103)... مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته جغرافیای سیاسی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت ...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar