/, علوم جغرافیایی/انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی

انجمن آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

رشته ها و گرایش های دکتری جغرافیای سیاسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته جغرافیای سیاسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری جغرافیای سیاسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته جغرافیای سیاسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیای سیاسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری جغرافیای سیاسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

انجمن آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

رشته ها و گرایش های دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

داوطلبان آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

انجمن آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

رشته ها و گرایش های دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

داوطلبان آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

انجمن آزمون دکتری ژئومورفولوژی

رشته ها و گرایش های دکتری ژئومورفولوژی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته ژئومورفولوژی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ژئومورفولوژی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ژئومورفولوژی

داوطلبان آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته ژئومورفولوژی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ژئومورفولوژی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری ژئومورفولوژی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ژئومورفولوژی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری ژئومورفولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

انجمن آزمون دکتری آب و هواشناسی

رشته ها و گرایش های دکتری آب و هواشناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته آب و هواشناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری آب و هواشناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آب و هواشناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته آب و هواشناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری آب و هواشناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری آب و هواشناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری آب و هواشناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آب و هواشناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری آب و هواشناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری آب و هواشناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آب‌وهواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

انجمن آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

رشته ها و گرایش های دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

داوطلبان آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۲۷:۰۷ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, علوم جغرافیایی|۳,۳۴۳ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
علیرضا
علیرضا

اقایون خانموما گروه جغرافیا نکنه اساسی میخواین بترکونید که دیگه نمیاین تو صفحه کامنت بذارید

Anonymous
Anonymous

دقیقا قصد ترکوندن داریم ، البته یا امتحان ما رو می ترکونه یا ما امتحانو

امین
امین

باسلام.ممنون از آقای زینتی که باکمال صبروحوصله زیاد جوابگوی سوالات داوطلبان کنکور دکتری برنامه ریزی روستایی هستندومارا در حد توانشون راهنمایی میفرمایند و تجربیات خودشون راجهت راهنمایی دیگران ارایه میدهند.سپاس.

سحر
سحر

سلام دوستان
اگر کسی اینجا جغرافیا و برنامه ریزی شهری میخونه و میدونه منابع اصلی چیه، بمیشه خواهش کنم منابع اصلی رو به بنده بگه تا همونا رو بخونم؟؟؟
اگه کسی منابع مهم و حتی جزوات رو داره میتونه به صورت امانی در اختیار بنده قرار بده؟
چون شاغلم و فرصتم هم کمه، نمیرسم همه منابع رو بخونم.
ممنون میشم اگر کسی لطف کنه و بهم اطلاع بده.

نجمه
نجمه

سلام دوستان اینجا کسی هست که دکترا روستایی بخواد شرکت کنه

علیرضا
علیرضا

سلام بفرمایید

نجمه
نجمه

سلام. من کارشناسی اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور خوندم و کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه کاشان روزانه خوندم و ۴ ترمه دفاع کردم و معدلم ۱۸/۵۸ و نمره پایان نامم ۱۹/۹۹ هست. یه مقاله علمی پژوهشی چاپ شده و ۴ مقاله همایشی چاپ شده دارم و ۳ مقاله علمی پژوهشی در دست داوری هم دارم. بخاطر اینکه اکوتوریسم دکترا نداره اول دکترا روستایی ثبت نام کردم اما بعد که با مشاور صحبت کردم گفتن اگه رشته گردشگری شرکت کنی و اینکه با رشته ات و مقالاتت و موضوع پایان نامت مرتبطه بیشتر شانس قبولی داری و موفق تر میشی منم اومدم… ادامه نظر»

سحر
سحر

سلام
من هم ارشد رو اکوتوریسم خوندم و به دنبال یه همکار میگردم برا نگارش مقاله علمی پژوهشی، اگر تمایل دارید با هم کار کنیم.
میتونم بپرسم مقالات علمی پژوهشیتون رو کجا فرستادین؟

نجمه
نجمه

سلام. نشریه دانشگاه خوارزمی و دو فصلنامه بوم شناسی فرستادم . بله خیلی تمایل دارم چجور میتونم با شما ارتباط برقرار کنم ؟

علیرضا
علیرضا

بله درست میگن. رزومه خوبی دارید ولی به رزومه دل خوش نباشید این روزا دکتری شده رابطه. یکی از دوستام پارسال رفته بود برای مصاحبه دانشگاه اصفهان. ۶ تا پژوهشی چاپ شده داشت. یک طرح چاپ شده و دو سه مدرک دیگه زیاد تحویلش نگرفتن و از دکتری پارسال جا موندالبته این دوستم دکتری روستایی شرکت کرده بود. من امسال روستایی شرکت کردم امیدوارم که شما و همه تو این ازمون سر بلند وموفق باشید.

ح.زینتی
ح.زینتی

روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا (مهم) کتاب روش تحقیق در علوم انسانی حافظ نیا به دلیل جامع بودن و بیان شیوا و ساده آن همواره جزو منابع مهم آزمون دکتری محسوب می شود و به داوطلبان توصیه می شود، این کتاب را با دقت مطالعه نمایند. فصول ابتدایی این کتاب جزو بخش های مهم به حساب می آید. و داوطلبان حتما فصول ۱-۲-۴-۵-۶-۹ را بطور دقیق مطالعه نمایند. در ضمن نکته ای که مدنظر قرار بگیرد. نیازی به حفظ کردن فرمول های آزمون های آماری نیست و در خاتمه بهتر است پاورقی و پیوست ها بالاخص در… ادامه نظر»

نجمه
نجمه

سلام . اینجا کسی هست که دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امسال شرکت کنه؟

علیرضا
علیرضا

سلام دوستان وقت بخیر. میخواستم بدونم برای مصاحبه دکتری روستایی رزمه چقدر موثر است چون چندسالی هست از درس و ازمون دور هستم میخواستم بدونم چقد مقاله برای شرکت در مصاحبه کافی است؟
سوابق پژوهشی من عبارتند از:
1- 6 مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده
2- یک طرح چاپ شده
3 4مقاله همایشی
4- نمره پایان نامم 20 شده
به نظرتون اینا امتیازاتی کافی برای شرکت در مصاحبه هست یانه؟

ح.زینتی
ح.زینتی

سلام بنده دانشجوی دکتری تهرانم ببینید رزومه کافی نیس اینکه شما اول ببینید اساتید اونا دانشگاه به چه موضوعاتی علاقه دارن نکته مهم دیگه اینه رزومه باید متتنوع باشه و مهم تر اینکه مدیریت استرس و نحوه برخورد خیلی مهمه

علیرضا
علیرضا

به نظرتون منبع چی بخونم شما چی پیشهاد میدید؟

سحر
سحر

سلام
میشه ازتون خواهش کنم منابعی که رو که واسه آزمون دکتری خوندید معرفی کنید تا بنده تهیه کنم؟
چون دنبال اینم که چنتا منبع مهم رو پیدا کنم و بخونم، نمیتونم این همه منابعی رو که دوستان گفتن بخونم.

علی
علی

باور کنید منم چیزی نمیدونم من فقط جغرافیای روستایی سعیدی، نظریه های روستایی پاپلی، روش تحقیق حافظ نیاو یک خلاصه از تکنیک های روستایی قراره یکی ازدوستانم برام بفرسته همین

ح.زینتی
ح.زینتی

روش تحقیق حافظ نیا
نظریات و دیدگاه های توسعه پاپلی یزدی
مبانی جغرافیای روستایی سعیدی
جغرافیای روستایی ایران افراخته و مهدوی ۰خلاصه)
دیدگاه و روش های برنامه ریزی روستایی جمغه پور
پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی کلانتری (چاپ جدید مهم)
مدل های کمی در برنامه ریزی کلانتری
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا پورطاهری
خلاصه روش تحقیق کیفی
خلاصه مباحث عام جی ای اس

سحر
سحر

سلام ممنونم ازتون لطفا من میخوام دکترا برنامه ریزی شهری شرکت کنم، میشه خواهش کنم منابع اصلی برنامه ریزی شهری رو هم از بچهای دکترای دانشگاهتون بپرسید برامون بزارید؟ من واقعا نمیرسم همه منابعو بخونم. یک دنیا ممنونم

سارا
سارا

سلام دوستان،میشه کسانی برنامه ریزی شهری قبول شدن منابعی رو که خوندن اینجا واسمون بذارن،من تصمیم دارم امسال شرکت کنم ولی اصلا نمیدونم چی باید بخونم
با تشکر

بهزاد
بهزاد

دروس تخصصی  دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی، سمت  جغرافیای شهری ایران، اصغر نظریان، پیام نور  پویایی نظام شهری ایران، اصغر نظریان، مبتکران  نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی و حسین صفری سناجردی، سمت  برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری، سمت  فرایند برنامهریزی شهری در ایران، رهنمایی و شاه حسینی، سمت  از شار تا شهر، محسن حبیبی، دانشگاه تهران  پویش شهرنشینی، ناصر عظیمی، آذرخش  مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، کرامت اله زیاری، چابهار  کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامهریزی شهری، میرنجف موسوی؛ حسن… ادامه نظر»

سارا
سارا

ممنون از لطفتون

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان کاش مهمترین منابع اقلیم شناسی را هم قرار می دادین تا من هم استفاده کنم آخه شرایط زندگی من خاص. با منابعی که آقا مسعود لطف زیادی داشتن و کل منابع را گذاشتن برای من که شرایطم خاص و حتی بعضی از کتب رو امکان تهیه آن ندارم. برای رضای خداوند و شاد شدن دل یکی از بنده هاش مهمترین منابع اقلیم را هم قرار بدین یه دنیا تشکر

ح.زینتی
ح.زینتی

دوستان سلام بر حسب احترام برای قبولی دکتری ورودی رتبه است اما رتبه فقط یه پل برای مصاحبه هست این تجربیات بنده است که امسال برنامه ریزی روستایی تهران هستم 1- سعی کنم رزومه خود را فقط معطوف به مقاله نکنین دوره آموزشی هر گواهی میتونه تاثیر گذار باشه 2- مقاله زیاد نشان دانایی نیس چون اساتید می فهمند مقالات زیاد فرضا 6 پژوهشی جای کار ایراد داره 3- تسلط در مصاحبه سعی کنین در مصاحبه خودتون باشید و شایستگی هاتون رو نشون بدید مباحث روز رشته رو بدونید 4- اشراف کامل بر رزومه اساتید اینکه هر استاد رو چه… ادامه نظر»

فاطمه
فاطمه

سلام ضمن تبریک به شما لطفا منابعی که مطالعه کردید ممنون میشم بزارید

ح.زینتی
ح.زینتی

روش تحقیق حافظ نیا
نظریات و دیدگاه های توسعه پاپلی یزدی
مبانی جغرافیای روستایی سعیدی
جغرافیای روستایی ایران افراخته و مهدوی 0خلاصه)
دیدگاه و روش های برنامه ریزی روستایی جمغه پور
پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی کلانتری
مدل های کمی در برنامه ریزی کلانتری
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا پورطاهری
خلاصه روش تحقیق کیفی
خلاصه مباحث عام جی ای اس

ali
ali

سلام اقای زینتی خوبیدچه خبر ، پس تهران قبول شدید و اصفهان نرفتید رتبه شما 14 بود درسته؟ قرار بود اون خلاصه ای که تو دستتون بود مال اقای کلانتری ازتون بگیرم.وقتی امده بودید اصفهان شب باهم تو اتاق بودیم قرار شد بعد مصاحبه بهم بدید ولی من شما رو پیدا نکردم میشه الان لطف کنید اون خلاصه رو برام به ایمیلم بفرستید؟

ایرانی
ایرانی

سلام
ببخشید رشته ژئومورفولوژی مصاحبه دادید؟

عسل
عسل

من امسال رفتم دانشگاه شهیدبهشتی برای مصاحبه. و هیچی ازم نپرسیدن ، فقط درباره عنوان پایان نامم ازم سوال شد و تمام. و رد شدم. واقعا ناعادلانه بود. کاش مثل دانشگاه تهران و اصفهان کلی ازم سوال می پرسیدن. البته بنظر من اساتید دانشگاههای شهرستان در مورد مقاله خیلی با دانشجو همکاری می کنند ولی دانشگاه شهید بهشتی که از اونجا فارغ التحصیل شدم متاسفانه استادم هیچ کمکی برای نوشتن مقاله از پایان نامه به من نکرد‌.

ali
ali

سلام دوست عزیز، خوبید، شما اصفهانم امیدید؟ چندتا مقاله داشتید، دقیقا اصفهانم همچین کاری با من کرد. غصه نخورید شاید حکمتی درش بوده به من هم همین جمله رو بارها گفتند شاید حکمتی توش بوده.

عسل
عسل

سلام. بله دانشگاه اصفهان هم اومدم. کتاب هم داشتم.استاد راهنمام هم در نوشتن مقاله اصلا بهم کمک نکرد و با کمک دیگران مقاله نوشتم. الان هم کاملا پشیمونم که چرا ارشد رفتم دانشگاه شهید بهشتی. چون استادم هیچ کمکی در مورد مقاله بهم نکرد. منم رفتم دانشگاه آزاد ثبت نام. اگرم سال بعد خواستید کنکور شرکت کنید بنظرمن دانشگاه بهشتی رو انتخاب نکنید چونکه آواز دهل شنیدن از دور خوش است و استاد اول جغرافیای روستایی شهید بهشتی کمکی نمیتونه بهتون بکنه.

ali
ali

سلام اینکه خیلی خوبه یعنی اصن کاری به کارت نداره؟ یعنی اگر پایان نامت اماده باشه میذاره دفاع کنی؟ مقاله هم بدی بهش زودتر میذاره دفاع کنی چه باحال من چقد دنبال همچین دانشگاهی بودم کسی به کارم کار نداشته باشه همه چی اماده باشه بذار فقط بری از اونجا خیلی باحاله بخدا

عسل
عسل

اتفاقا در مورد پایان نامه خیلی سختگیر بود ولی در مورد مقاله با اینکه مقاله رو چندبار براش فرستادم و بصورت حضوری مقاله رو تحویلش دادم ولی اصلا کمک نکرد و حتی یه بار گفت یادم نمیاد.

علی
علی

متاسفاته اساتید اینجور زیادن دوست عزیز. اصن نه به اینده نه به عمر دانشجو نه به بعد اینکه چه بلایی داره سر دانشجومی اورند فکر نمیی کنندحرفتون رو به معنای واقعی درک میکنم متاسفانه بعضی اساتید اینجورن بعضیون ی جور دیگه خون به دل دانشجو میکنند

علی
علی

شما امسال شرکت میکنید؟

عسل
عسل

نه. درس بخونم و برم مصاحبه که آخرشن ردم کنند و با پارتی بازی یه نفر دیگه رو قبول کنند. الان ازاد دارم میخونم اساتید هم کلی کمک می کنند الانم دارم با یکیشون مقاله مینویسم. قراره کمکم کنند طرح هادی هم بنویسم. مگه بیکارم برم دوباره شهیدبهشتی با بعضی از اون استاداش با اون اخلاقاشون

بهار
بهار

سلام دوستان
ببخشید من در مقطع ارشد اب وهوای محیطی تبریز قبول شدم به نظرشما من برم یا برای تغییر گرایش به سینوپتیک زنجان اقدام کنم
من و راهنمایی کنید محض رضای خدا ،خیلی سر درگم هستم
خیلی ممنونم

شیما
شیما

به نظر من به هر کدوم که علاقه بیشتری داری و فکر میکنی بهتر و موفق تر عمل میکنی

مریم
مریم

من ارشد زنجان بودم اقلیم کابردی
زنجان خیلی اذیت میکنن اقلیم هر جا بگیرید بیکار هستید تبریز بهتره ساده میگیرن ولی خوب چیزیم یاد نمیدن ولی مهم نیست

Shirin
Shirin

سلام،آقای سعید شما تبریزی بودین درسته؟

سعید
سعید

سلام بله

هوشنگ
هوشنگ

سلام دوستانی که اقلیم شناسی دانشگاههای تهران قبول شدن اگه امکان داره منابع امتحانی و دقیق ذکر کنند دیگران هم استفاده کنند بخاطر رضای خدا سپاس

فاطمه
فاطمه

سلام اقا ی هوشنگ من که هرچه خواهش کردم منابع اقلیم شناسی رو کامل هیچکس نگذاشت برای رضای خدا منابع بذارین ماهم استفاده کنیم تشکر

مسعود اقلیم شناسی تهران
مسعود اقلیم شناسی تهران

برای رضای خلق خدا منابع اقلیم شناسی: -تکنیک های اقلیم شناسی، منوچهر فرج زاده، انتشارت سمت -آب و هوای ایران، ابوالفضل مسعودیان، انتشارات دانشگاه اصفهان -آب و هوای ایران، بهلول علیجانی، دانشگاه پیام نور -اقلیم شناسی سینوپتیک، بهلول علیجانی، انتشارات سمت -اقلیم شناسی همدید، ابوالفضل مسعودیان،انتشارات دانشگاه اصفهان -آب و هواشناسی همدید، کمال امیدوار، انتشارات دانشگاه یزد -آب و هواشناسی دینامیک، کمال امیدوار، انتشارات دانشگاه یزد -مبانی آب و هواشناسی، محمدرضا کاویانی، بهلول علیجانی، انتشارات سمت -اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودار های اقلیمی ،حسن لشکری، -انتشارات دانشگاه شهید بهشتی -تغییر اقلیم، حسین عساکره، دانشگاه زنجان… ادامه نظر»

فاطمه
فاطمه

سلام اقا مسعود یه دنیا ممنون و کتاب یوسف قویدل هم خیلی مهم

الی
الی

سلام بچه ها کسی میدونه امسال چه رتبه هایی برنامه ریزی شهری بهشتی قبول شدند؟

سمانه
سمانه

سلام دوستان کسی میدونه چرا واسه من سهمیه ۲۵درصد زدن در صورتی که با سهمیه ازاد بودم و تو کارنامه هم هس

فاطمه
فاطمه

سلام علی اقا نمیدونم چه گرایشی هستین میدونم سخته اما هیچکار خدا بدون حکمت نیست حتما خداوند صلاح ندونسته

علی
علی

شما چه گرایشی هستید خانم فاطمه

فاطمه
فاطمه

سلام علی اقا گرایش اقلیم شناسی هستم توهر کار خدا حکمت نباید فراموش کنیم

علی
علی

سلام بچه ها من قبول نشدم کاش حداقل این همه انتظار نمیکشیدم کاش همون مرحله اول دعوت نمیشدم به مصاحبه که دل خوش نمیشدم خوش حال بچه هایی که قبول شدند

مریم
مریم

مصاحبه های اقلیم در دکتری سلیقه ای هست من امسال رفتم رزومه برای برخی اساتید مهم نیست و رابطه مهم تره

فاطمه
فاطمه

سلام ممنون از لطف شما امکان دازد واضحتر بیان کنید منظور از منابع دکتر علیجانی چه کتابی است و همچنین دو کتاب دکتر لشکری ؟ وروش تحیق چه کتابایی خوندین باتشکر دوست اقلیم

sahar
sahar

سلام، دوستان کسی میدونه ثبت نام تبریز کی هست؟ من مرتب سایت رو چک میکنم هیچ اطلاعیه جدیدی نذاشته، از اون ور سنجش گفته اگر اطلاعیه ای نبود در روزهای 7 و از 10 شهریور به دانشگاه مراجعه بشه؟

نجمه
نجمه

سلام سحر جان تبریک میگم. دقیقا رتبت چند بود؟ کارشناسی و ارشد روستایی خونده بودید؟ کدوم دانشگاه؟ چند تا مقاله داشتید؟

آنیتا
آنیتا

لطفا رتبه های یک ، دو ، چهار ، پنج ، ده ، هفده و بیستو پنج ژیومورفولوژی بفرمایند در کدام دانشگاهها موفیقت کسب کردن ممنون می شم ؛ دوستان دیگه هم لطفا رتبه هاشونو به همراه دانشگاه مورد قبولی بگن واقعا لطف می کنن تشکر فراوان
اطلاعات ردو بدل کنید لطفا ،دوستان محترم زیو

سعید
سعید

من رتبه25 ژئو هیج جا قبول نشدم

آنیتا
آنیتا

آخه چرا ؟ عجب!

سعید
سعید

فقط بخاطر برخورد سلیقه ای استاتید

سعید
سعید

شما قبول شدید؟ روش ها تکنیک ها میشه منابع را معرفی کنید

آنیتا
آنیتا

متاسفانه بنده هم هیچ جا قبول نشدم با وجودی که حد نصاب نمره دانشگاه شهید بهشتی رو اوردم

سعید
سعید

انشالله سال بعد

آنیتا
آنیتا

مرددم برای امتحان دادن سال بعد
راستش آدم دلسرد می شه با اینهمه…

هوشنگ
هوشنگ

تبریک به دوستانی که قبول شدن ما که رد شدیم ناامید و نگران ولی خوش بحال دگران

فاطمه
فاطمه

دوست عزیز اقلیم که اسم پروفایل شماس انشاالله همیشه موفق باشین منابع رو معرفی کنید نمیدونم دقیق چه منابعی باید خوند خواهش میکنم منابع رو بذارین تشکر

فاطمه
فاطمه

سلام دوست عزیز شما که اقلیم یزد قبول شدین تبریک میگم چه منابعی خوندین شما لطفا برای رضای خدا معرفی کنید متشکرم

اقلیم
اقلیم

سلام و سپاس از شما دوست عزیز، من کتابای دکتر علیجانی رو خوندم ، منابع و ایران و سینوپتیک ایشون رو، کتابای دکتر لشکری ۲ تا کتاب دارن، و کتاب گردس دکتر قویدل رو ، پنجاه درصد سوالات از این چند منبع بود

اقلیم
اقلیم

سلام یزد روزانه اقلیم قبول شدم

سارا
سارا

من اصفهان قبول شدم دوستان کسی دیگه ای اونجا قبول شده کی باید ثبت نام کنیم

نجمه
نجمه

سلام سارا جان رتبتون چند شده بود؟ چند تا مقاله داشتید؟ کارشناسی و ارشد کدوم دانشگاه خوندید؟

سارا
سارا

سلام دوستان برنامه ریزی روستایی کجا قبول شدین

مسعود
مسعود

سلام من که قبول نشدم با وجود رتبه خوب

sahar
sahar

سلام آقا مسعود، رتبت چند بود، رزومه داشتی؟ ناراحت نباش، امیدوارم بهترین شرایط در زندگی برات رقم بخوره.

sahar
sahar

من تبریز روزانه قبول شدم، سارا خانم شما کجا قبول شدین؟

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان میشه منو راهنمایی کنید چه منابعی برای ازمون دکترای اقلیم شناسی باید خوند و کدوم کتاب ها مهمتر هستن لطفا منو راهنمایی کنید سردرگم هستم یکی جواب منو بده لطفا!

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان منابع اقلیم شناسی آزمون دکترا معرفی کنید هنوز منابع دقیق نمیدونم چیه تشکر

sahar
sahar

سلام دوستان
داوطلبان روستایی،هفته بعد که نتایج اومد، لطفا بیاین اینجا و بگین کجا قبول شدین.
مرسی

نجمه
نجمه

سلام دوستان کسانی که جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امتحان دادن چند تا مقاله داشتن؟

نجمه
نجمه

سلام. سحرجان من ارشدم اکوتوریسمه برای مصاحبه ایراد نمیگیرن؟

sahar
sahar

زیر مجموعه جغرافیا میشه؟ چون برای برنامه ریزی روستایی فقط علوم جغرافیایی (تمامی گرایشها)، شهرسازی و طراحی شهری، برنامه ریزی توسعه منطقه ای می تونن شرکت کنن.

نجمه
نجمه

بله

بهزاد
بهزاد

دوستان گرامی
کسانی که در ازمون برنامه ریزی شهری پارسال رتبه خوبی را اوردن خواهشا منابع را بزارن

نجمه
نجمه

سلام دوستان یکی میشه منو راهنمایی کنه که برای دکترای روستایی چه منابعی باید خونده بشه و چه کتابهایی مهمتر هست و چه مباحثی؟ بر اساس تجربه کنکوری که شرکت کردید؟
یکی جواب منو بده لطفا

sahar
sahar

1-نظریه های توسعه روستایی دکتر پاپلی یزدی 2-برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران: دکتر محمدرضا رضوانی 3-جغرافیای روستایی ایران: دکتر حسن افراخته 4-مبانی جغرافیای روستایی: دکتر عباس سعیدی 5-مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران: دکتر مسعود مهدوی 6-مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاهای روستایی: دکتر حسن افراخته 7-برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر مطیعی لنگرودی 8-مدل های کمی در برنامه ریزی(منطقه ای، شهری، روستایی): دکتر خلیل کلانتری 9-کاربرد روشهای تصمیم گیری چندشاخصه در جغرافیا: دکتر پور طاهری 10-روش تحقیق حافظ نیا 11-روش تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی: نویسنده آیان های ، ترمه: احمد پور احمد 12- و جغرافیا… ادامه نظر»

نجمه
نجمه

مرسی سحر جان. شما این کتابا خوندید فقط؟ چه رتبه ای اوردید؟ ارشد کدام دانشگاه خوندید ؟ این کتابها اساتیدتان معرفی کردن؟

sahar
sahar

خاهش میکنم، کتابهای مرجع هستن، هر سال از اینها سوال اومده، بله بعضیاشو اساتید معرفی کردن. رتبم زیر 30 شد البته زیاد نخوندم، بیشتر این کتابها رو قبلا خلاصه برداری کرده بودم فقط اون خلاصه ها رو خوندم.
شما هم از الان شروع کن که برسی خوب کتابا رو بخونی. سعی کن رزومه هم جمع کنی

نجمه
نجمه

من هنوز دفاع نکردم شهریور دفاع میکنم 3 تا مقاله کنفرانسی و همایشی و سه تا هم علمی پژوهشی دارم

sahar
sahar

خوبه، سعی کن پژوهشیا رو به 5 تا برسونی، ترویجی هم کار کن که نمرشو از دست ندی، چون هر بخش از مقالات نمره خاص خودشو داره.اینجور خیالت از بابت رزومه راحت میشه.

نجمه
نجمه

سلام. من ارشدم اکوتوریسمه آیا سخت نمیگیرن؟

علی
علی

سلام دوست گرامی. واقعا دکترای جغرافیای روستایی به چه درد میخوره وقتی ادم بیکار باشه گیریم دکترای روستایی هم گرفتی ولی کار نداششته باشی فایدش چیه غیر از اینکه عمر و جونی خودت رو حروم کنی. دکتری یعنی استرس، نگرانی، یعنی نداشتن ارامش. تو این چهارسال تا بیای ببینی کجای کارایی میبینی ای داد بی داد همه دوستات رفتن سر کار همه خانواده تشکیل دادن همه خوبن خوش تنها تویی که موندی و افسردگی میاد سرغت گوشه گیر میشی، منزوی میشی بخدا الان دکتری فاید ای نداره

sahar
sahar

چراناامید میکنی مردمو!!
شاید اوضاع تغییر کرد. نمیشه که همینجور بیکار موند و زانوی غم بغل کرد. باید هر تلاشی تغییر و تحول انجام داد.

در راه رفتن به دکتری
در راه رفتن به دکتری

بخدا قسم دوران دانشجویی برای خودش دورانی است این همه سال اینجا و انجا هدر میرود چه بهتر صرف دانشگاه و فهم و دانش شود.

sahar
sahar

سلام
روستایی کسی هست اینجا؟

نجمه
نجمه

سلام . من بین دو رشته موندم ارشدم توریسمه . نمیدونم دکترا روستایی شرکت کنم یا گردشگری؟

مسعود
مسعود

بله سحر خانم هست

sahar
sahar

شما از نتایج احتمالی دانشگاهها خبر ندارین، بعضیا میگن زنگ میزنن، خیلی از پذیرش و اینکه نفر چندم شدن خبر دارن، چطور باید قبل از اعلام نهایی فهمید که پذیرفته شدیم یا ن؟

سارا
سارا

سلام شما چ گرایشی هستین چرا میخواین تغییر اولویت بدین

sahar
sahar

سلام
شما برای تغییر اولویت درخواست فرستادین؟
متأسفانه سازمان سنجش گفته فقط میشه حذف کرد.
حالا اگر کسی موافق هست یه درخواست برای تغییر اولویت بفرسته، شاید تأثیرگذار بود.

سارا
سارا

سلام دوستان از مصاحبه ها کسی خبر داره ب کسی زنگ نزدن

علی
علی

مگه زنگ میزنند بهمون

علی
علی

دوستان سلام نکنه قبول شدید که خبری ازتون نیست

D:
D:

کسی می دونه دانشگاه خوارزمی در تهران آدرسش کجاست ؟

رضا
رضا

سلام
منابع تخصصی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری را اعلام نمایید.برای قبولی چه درصدهایی لازم است.

D:
D:

دوستان ژیو لطف کنید آدرس دانشگاه اصفهان برای مصاحبه رو بفرمایید ممنونتون می شم! آدرس رو فراموش کردم الانم پیداش نمی کنم !کممممممک

علی
علی

سلام دوست عزیز. شما وقتی رسیدی ترمینال پاوه خط 91 و 94 شمارو میبره خود دانشگاه اصفهان پیاده میکنه وارد دانشگاه که شدی همون دم در سرویس داره شمارو مستقیم میبره جلو دانشکده ادبیات پیاده میکنه. سمت چپتون یک تابلو بزرگ زده نوشته دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی

علیرضا
علیرضا

باسلام
ثبت نام در سایت دانشگاه خوارزمی به شکل است کسی میتونه راهنمایی کند؟

نسیم
نسیم

دوستان کسی میدونه هزینه پیام نور چقدر میشه؟

رها
رها

سلام دوستان
به نظر شما بهترین گرایش جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد کدومه ؟ اگه میشه زودتر جواب بدید چون من باید انتخاب رشته کنم
خیلی ممنونم

علی
علی

سلام دوست عزیز.اگر برای بازار کار میپرسید اصن جغرافیا هیچ گرایشش بازار کار و آینده شغلی نداردبه نظر من رشته های علوم تربیتی از این رشته بهترن

علی
علی

سلام دوست عزیز . رشته جغرافیا گرایش خوبی ندارد چه از نظر اینده شغلی چه از نظر پرستیژ اجتماعی

Geo
Geo

سلام دوست عزیز،12-13 هست
دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

D:
D:

ممنونم از پاسخگوییتون
اینطور که مشخصه این دانشگاه قراره امتحان کتبی برگزار کنه چون تاریخ امتحان در دو روزه ولی جالبه هیچ جای سایت به این موضوع اشاره نشده حتی ساعت مصاحبه هم مشخص نیست
درسته ؟ یا من اشتباه می کنم

Geo
Geo

خواهش میکنم،نه به خاطر تعداد بالای نفرات دو روز بود،شما رتبه چند بودین؟

D:
D:

داوطلبین ژیومورفولوژی
آیا دانشگاه شهید بهشتی همون دوازده خرداد مصاحبشه ؟
زمان تغییر که نکرده احیانا ؟
مصاحبه چه ساعتیه؟ آدرس کجاست؟
ممنون می شم اطلاعات رو ردو بدل کنید

Geo
Geo

سلام دوست عزیز،بله 12-13 هست،مکانش هم دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.
موفق باشید.

رضا
رضا

سلام. دوستانی که مصاحبه رفتن لطفا تجربیاتشونو بذارن. کلا مصاحبه ها چطور بود؟

علی
علی

سلام دوستان واقعا خوندن دکترای اقلیم ارزش داره اون هم در یک دانشگاه سطح دو – با این بحران بیکاری و ریزش شدید نیرو در انتخاب این رشته

م
م

سلام مصاحبه های بهشتی و دانشگاه تبریز را کجا اعلام کردند

Geo
Geo

با سلام سایت دانشگاهها رو چک کنید قسمت اطلاعیه ها

م
م

سلام برهمگی .اطلاع دارین شهید بهشتی و تبریز چه تاریخی رو برای مصاحبه برنامه ریزی شهری داده؟ کدوم سایته؟ خواهش می کنم اطلاع بدین. ممنون

S
S

سلام برهمگی .اطلاع دارین شهید بهشتی و تبریز چه تاریخی رو برای مصاحبه برنامه ریزی شهری داده؟ کدوم سایته؟ خواهش می کنم اطلاع بدین. ممنون

مسعود
مسعود

سارا خانم میشه بپرسمم رتبتون چنده و اگه میشه ترازتونم بگین

سارا
سارا

تربیت مدرس نمیتونم وارد بشم میگه شناسه کاربری اشتباه دوستان کسی اطلاعی داره؟؟

سارا
سارا

منم همین کار کردم اگه از باز پنجم باز نشه چی؟من روستایی

sahar
sahar

منم روستایی هستم
چاره ای نداریم جز اینکه به دانشگاه زنگ بزنی.
احتمالا اگر پنجم صفحه باز شه دو سه روز نهایت تا 13 خرداد مهلت بزارن واسه تکمیل

سارا
سارا

سلام دقیقا بمنم همین میگه که تکراری هس باید چکارکنیم؟؟

sahar
sahar

من اون قسمت پیگری و ادامه ثبت نام رو من امتحان کردم، شماره پرونده میخاست وارد که شدم نوشته بود از پنجم فعال میشه،
شما شهری هستین یا روستایی؟

sahar
sahar

سلام
کسی اینجا هست که واسه مشهد ثبت نام اینترنتی رو انجام داده باشه.
من میخام مشخاصات و مدارک رو ثبت کنم، خطا میده که شناسه کاربر تکراری است. در حالیکه اصلا ثبت نامی انجام ندادم.
لطفا راهنمایی کنید

سارا
سارا

زنجان چطور مدارک آپلود کنیم همش غیرفعال شده اگه کسی میدونه بگه لطفا

ز
ز

چرا زنجان اینقدر خطا می دد ؟

سارا
سارا

زنجان چرا خطا میده این چ وضعیه

س
س

با سلام به همه دوستان کسی اطلاع داره که تاریخ مصاحبه دانشگاه شهید بهشتی و تبریز کی هست؟

sahar
sahar

سلام
برای گرایش روستایی شهید بهشتی 8 خرداد و تبریز 11 و 12 تیر هستش

یکی
یکی

سلام دوستان دانشگاه یزد اطلاعیه نزده؟ و سوال دیگه ترتیب انتخاب رشته رو تغییر بدیم؟ یعنی میشه اولویت ها رو تغییر داد

علی
علی

سلام فرم صلاحیت عمومی هست قسنت معرف ی جایی داره که ستاره خالی داره و جلوش ایکون گذاشته اونجا باید چی بنویسیم زود بگین تو رو خدا

بیتا
بیتا

سلام. دوستان دانشگاه شهید بهشتی رشته برنامه ریزی شهری آزمون کتبی داره یا نه؟ لطفا اگه اطلاعی دارین جواب بدین؟

سارا
سارا

سلام دوستان روستایی کسی هس چرا خوارزمی و زنجان اطلاعیه ای نزدن هنوز خوارزمی آزمون کتبی داره؟؟

sahar
sahar

خارزمی که مصاحبه افتاد تیر ماه، زنجان هم همین 6 خرداده که آزمون کتبی نداره

Geo
Geo

شهید بهشتی رسما تا رتبه 60 دعوت کرده!!!
چطور تو یه روز میتونن مصاحبه بگیرن!

D:
D:

دوستان ژیومورفولوژی کسی از نمره تراز رتبه اول این رشته اطلاع داره ؟
نمره ترازهای دعوت شده به مصاحبه دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد امسال خیلی عجیب غریبه !
لطفا رتبه اول رشته ژیومورفولوژی نمره ترازشو اعلام کنه واقعا ممنون می شم .

Geo
Geo

سلام،اره خیلییی پایین آوردن ترازا رو
عجیبه مثلا خوارزمی بالاتر از تهران زده!!!
فک کنم بین 5000 تا 6000 باشن نفر اول البته حدس میزنم

نسیم
نسیم

دوستان کسی پیام نور دعوت شده به مصاحبه من روستایی به مصاحبه دعوت شدم کسی از شهریه اش اطلاع داره؟

sahar
sahar

سلام
دوستان تاریخ مصاحبه ها رو نگاه کردین از 6 خرداد مصاحبه روستایی شروع میشه، چرا اینکارو کردن 7 خرداد خارزمی، 8 خرداد بهشتی، 9 خرداد اصفهان.
نمیشه اعتراض کرد؟

Geo
Geo

سنجش میخاد هیجان انگیزش کنه!
یه دفه میگفتن خرداد نتایجو اعلام میکنن کسی هم کاری بهشون نداشت.

اقلیم
اقلیم

چرا نتایج اعلام نمیشه، ای بابا مردیم ما که

D:
D:

سنجشیا با بدقولیشون خوششون می آد اذیت کنن

ثمین
ثمین

فقط خود دانشگاه تهران البته تیر ماه هست،بقیه دانشگاهاشو اطلاعی ندارم،احتمالا خرداد ماه باشن اونا

ثمین
ثمین

سلام دوست عزیز،مصاحبه های دانشگاه تهران تیر ماه هست.

پالیز
پالیز

سلام دوستان مصاحبه ها به نظرتون کی هست؟ مخصوصا دانشگاه تهران؟
به نظرتون من با رتبه 12 شهری با 5 تا مقاله چاپ و 3 تا همایشی و یک طرح پژوهشی شانس قبولی کدوم یک از دانشگاه های تهران ودارم؟

علی به رامین
علی به رامین

خوش بحالت که لااقل میتونی امید به دعوت به مصاحبه داشته باشی دوست عزیز. حتما تهران قبول میشی

Shirin .M
Shirin .M

سلام
آقای علی شما چه رشته ایی هستین؟
رتبه اتون چند شده؟؟؟؟

علی به رامین
علی به رامین

سلام من جغرافیای روستایی رشته ام هست و رتبه 80 شدم

Shirin .M
Shirin .M

ممنونم،موفق باشید.

سارا
سارا

اتفاقا اصلا به رتبه ربط نداره فقط درحدی که حدنصاب دانشگاهی رو بیاری مهمه نه بیشتر پارسال رتبه۶۵پذیرش شد چون مصاحبش خوب بود و رتبه های خیلی بهتر ک تک رقمی بودن رد شدن.

مسعود
مسعود

ببخشید سارا خانم کدوم گرایشو میگین و با رتبه 65 کدوم دانشگاه قبول شدن

نسیم
نسیم

دوستان کسی میدونه چه تاریخی دعوت به مصاحبه ها انجام میشه؟؟

حسن
حسن

سلام رتبه هایی که بیان کردم تقریبی است حدودا در نظر بگیرید.
مطلب مهم دیگه این هست بعضی دانشگاه برای نمره مصاحبه حد نصابی مثلا 25 از 50 در نظر میگیرند اگه کسی رتبه یک رو هم بیاره ولی حد نصاب دانشگها مثلا 25 از 50 رو نیاره و نمره اش فرضا 24 بشه در اون دانشگاه قبول نخواهد شد.

یوسف
یوسف

بله حسن آقا درست میگن در گرایش هایی مثل ژئو و روستایی ظرفیت ها 36 و 33 نفر هستند رتبه های بالای 40 و در گرایش شهری که ظرفیت 40 نفر هستش رتبه های بالای 50 شانس قبولی در دوره های روزانه رو ندارن حسن اقا درسته

حسن
حسن

سلام تصحیح می کنم رتبه های بالای چهل برای دوره های پولی مثل شبانه و غیره شانس دارند

حسن
حسن

من دوسال قبلی در مصاحبه ها بودم نمیشه برای همه دانشگاهها در خصوص نحوه پذیرش یک نسخه پیچید بعضی از دانشگاهها بیشتر مایل بودن دانشجوهای آشنا و خودشون رو پذیرش کنند که گاها با حق کشی هم همراه بود بعضی دانشگاهها واقعا علمی و منطقی مصاحبه و پذیرش رو انجام می دادند. رزومه خوب بعلاوه توانمندی دانشجو در پاسخ دهی به سوالات مصاحبه شانس قبولی رو برای افرادی که رتبه شون زیر چهل است بالا میبره البته شانس قبولی با توجه به تعداد کل پذیرش اون سال و عملکرد دانشجو هم بستگی داره. رتبه های زیر چهل شانس قبولی در… ادامه نظر»

ثمین به رضا
ثمین به رضا

سلام،دوست عزیز شما جاها برای مصاحبه رفتین؟
دوستاتون با این رتبه های عالی کجاها ررفتن مصاحبه؟؟؟
بار اولتون بود میرفتین مصاحبه؟

نوید
نوید

دوستان قبولی مرحله اول دکتری گروه هنر رشته شهرسازی میتونه جفرافیای شهری انتخاب رشته بکنه؟؟ممنون

سارا
سارا

شما رتبتون چند بوده پارسال

ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک

دوستان رتبه یک ایثارگری پنج درصد یا رتبه آزاد 32 جغرافیا سیاسی چقدر شانس داره

ال...
ال...

در حد متوسط. البته شاید دانشگاه فردوسی

سارا
سارا

نه اتفاقا دوستم رتبش ۳۸ بود که دعوت نشده بود تهران

رضا
رضا

من رتبم پارسال 28 بود.ولی فکر نکنم اینجوری که دوست شما میگه باشه چون پارسال تا رتبه های 40 دانشگاههای تهرانو اورده بودن یعنی اونایی که ترازشون بالاتر از 4600 بود به دانشگاههای تهران دعوت شده بودند اونایی هم که رتبشون تا 40 بود ترازشونم 4600 بوده

علی به رامین
علی به رامین

مگه اقا رضا با رتبه 28 قبول نششدید پارسال؟ تو چی رد شدید مگه

رضا
رضا

خوششون نیومد نمره نمره پایینی دادن حالا اینم بهنون بگم رتبه های 7 و 13 هم پارسال قبول نشدند اما رتبه های بالاتر ار 30 مثل رتبه های 34 و37 قبول شدند

حسن
حسن

سلام تنها رتبه علمی کافی نیست در جلسه مصاحبه توان علمی دانشجو بعلاوه رزومه خوب می تونه از افرادی که رتبه بهتر دارند موفق تر کنه البته نباید اختلاف رتبه زیاد باشه

سارا
سارا

فک نکنم تا۵۵ تهران دعوت کنه ولی شما خیلی خوش بین هستین

رضا
رضا

خوشبین نیستم اگه پارسال میرفتین مصاحبه میدیدن چه رتبه هایی اومدن دانشگاه خوارزمی و تهران پارسال که 20 نفر ظرفیت روزانه بود رتبه 38 هم تهران واسه مصاحبه اومده بود

سارا
سارا

ممنون دوستان از توضیح خوبتون.باتوجه ب اینکه امسال ظرفیت بیشتر شده بنطرتون تهران تا چ رتبه ای دعوت میکنه

رضا
رضا

امسال دانشگاههای تهران تا رتبه 55 دعوت خواهند کرد

ثمین به سارا
ثمین به سارا

فک کنم حتی دانشگاههای تیپ 1 هم بعضیاشون دعوت کرده بودن.

سارا
سارا

سلام برنامه ریزی روستایی

رضا
رضا

سارا خام پارسال تا رتبه 40 دانشگاه های خوارزمی و تهران، و تا رتبه 55 دانشگاههایی مثل اصفهان و تبریز و زنجان دعوت به مصاحبه کردند

Shirin .M
Shirin .M

سلام،فک نکنماااا تا این حد بوده باشه دانشگاه تهران و خوارزمی تا 24 اینا فک کنم دعوت کرد
اما بهشتی تا 40 هم بود

نجمه
نجمه

سلام سارا جان. شما دکترای برنامه ریزی روستایی امتحان دادید؟ میشه منابع رو معرفی کنید و بر اساس تجربه بفرمایید چه کتابها و چه مباحثی مهمتر است؟ متشکرم

ثمین
ثمین

بچه ها کیا ارشدشونو دانشگاههای تهران بودند
کار هست برلی رشته جغرافیا؟

ثمین به سارا
ثمین به سارا

سلام سارا جان برای چه رشته ایی؟

1 12 13 14