جشنوراه خوارزمی نام یک جشنواره علمی در ایران است  که به منظور حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و فناوري و ایجاد انگیزه برای نوآوری و ابتكار در زمينه هاي مختلف علمي، فني و فرهنگي در دو بخش دانش‌آموزی (تحت نام جشنواره جوان خوارزمی) و دانشجویی (تحت نام جشنواره بین‌المللی خوارزمی) برگزار می‌گردد. نام این جشنواره از نام محمد بن موسی خوارزمی دانشمند مشهور ایرانی گرفته شده‌است.

هر دو جشنواره با هدف شناسايي و معرفي طرح‌هاي برتر در زمينه پژوهش‌هاي نوين بنيادي،‌كاربردي، توسعه اي، ‌اختراع و نوآوري برگزار می‌شوند. جشنواره بين‌المللی در عرصه جهانی و با مشاركت فرهيختگان به‌ويژه اساتيد دانشگاه‌ها،پژوهشگران، نوآوران ، فناوران و متخصصان داخل و خارج کشور(با شرط سنی بالای سی سال) و جشنواره جوان با مشاركت دانشجويان، دانش‌آموختگان، نوآوران و متخصصان جوان داخل کشور (با شرط سنی زير سی سال) برگزار می‌شود.

جشنواره جوان خوارزمی:

دو بخش جشنواره جوان خوارزمی

1-     دانشجويی _ آزاد ( برگزارکننده: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران)

2-     دانش‌آموزي و دوره‌هاي كارداني (برگزارکننده: معاونت آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش)

جشنواره جوان خوارزمي، بخش دانشجويي و آزاد

شركت كنندگان در اين جشنواره دانشجويان و داوطلبان آزادي هستند كه تا زمان فراخوان سن آنها حداكثر سي سال تمام باشد. ثبت نام به صورت الكترونيك بوده و طرح ها پس از بررسي در گروه تخصصي، در هيات داوران بررسي و برگزيدگان نهايي اعلام مي شوند. دانشجويان و داوطلبان آزاد كه متقاضي شركت در اين جشنواره هستند برای دریافت هر گونه اطلاعات در مورد نحوه شرکت در این جشنواره می‌توانند به پايگاه اطلاع رساني http://khwarizmi.irost.org/young مراچعه فرمايند.

جشنواره جوان خوارزمي، بخش دانش‌آموزی

شركت كنندگان در اين جشنواره دانش آموزان مقطع متوسطه، پيش دانشگاهي و دوره هاي كارداني آموزش و پرورش مي باشند كه از لحاظ پذيرش طرح و بررسي هاي تخصصي زير نظر معاونت آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، و بخشي از داوري اوليه در استانهاي ذيربط و بخشي در دانشگاه رجايي انجام مي شود و داوري نهايي در هيات داوراني كه تركيبي از اعضاي داوري از هر دو وزارتخانه مي باشند در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي صورت مي پذيرد.

برگزیدگان کشوری جشنواره جوان خوارزمی از تسهیلات زیر جهت ورود به دانشگاه بهره‌مند می‌شوند:

  • ورود به دانشگاه با شرکت در کنکور و کسب حد نصاب علمی برابر ۸۵٪ تا ۹۸٪ (با توجه به رتبه و درصد مشارکت
  • ورود بدون کنکور به دانشگاه‌ها و یا موسسات و مراکز آموزش عالی درصورت اخذ پذیرش از دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط.

جشنواره بین‌المللی خوارزمی

این جشنواره برای مخترعان بالای ۳۰ سال در گروه های تخصصي برق و كامپيوتر، مكانيك، مكاترونيك، هوافضا، طرح هاي ويژه، مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات، مواد و متالورژي‌، انرژي‌هاي نو، صنايع شيميايي، فناوري نانو، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، عمران، علوم پايه ، زيست فناوري محيط زيست و علوم پايه پزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، هنر و معماري برگزار می شود. دراین جشنواره افراد از کشورهای دیگر هم حق حضور دارند و در آن ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎیﮐﺎرﺑﺮدی، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای، اﺑﺘﮑﺎر و اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﻪ دورهﻫـﺎی  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

فرايند پذيرش و ارزيابي طرح‌های جشنواره خوارزمی

دبيرخانه جشنواره خوارزمي در يك برنامه زمان‌بندي شده از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، و چاپ فراخوان، دريافت طرح‌ها را به دانشگاه‌ها و مراكز علمی، پژوهشي و صنعتي اعلام مي‌دارد. بدنبال فراخوان عمومي كليه فناوران، پژوهشگران و نوآوران مي‌توانند با ثبت نام و تكميل و ارسال الکترونیک پرسش‌نامه شركت در جشنواره و يا با معرفي توسط نهادهاي علمي، دانشگاه‌ها و شخصيت‌هاي برجسته علمي تا پايان مهلت اعلام شده از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.khwarizmi.ir نسبت به ثبت طرح خود و ارسال مدارک تکميلی به دبيرخانه جشنواره اقدام نمايند.‌ برحسب ضرورت تمدید مهلت فراخوان وجود دارد. دبيرخانه جشنواره پس از پذيرش و دريافت طرح‌ها اقدام به کارشناسی اوليه، تكميل اسناد و مدارك و تشكيل پرونده متقاضيان می‌نمايد و پس از تعيين گروه، آنها را براي گروه‌هاي تخصصي كه متشكل از كارشناسان و متخصصان رشته مربوط است به‌منظور كارشناسي علمي و فني ارسال مي‌نمايد. طرح‌هايي كه نياز به بررسي عميق تر و بازديد دارند توسط اعضاي گروه تخصصي از نزديك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. پس از ارزيابي‌طرح‌ها در گروه‌هاي تخصصي، طرح‌هاي برتر براي داوري نهايي و انتخاب طرح های برگزیده براي هيات داوران ارسال مي‌شود. هيات داوران نيز طي جلسات متعدد از ميان طرح‌هاي منتخب گروه‌هاي تخصصي برگزيدگان نهايي را انتخاب و معرفي مي‌نمايند. با اتمام مراحل یاد شده، طي آیین ويژه‌اي با حضور رییس جمهوری و ديگر مقامات علمي، فرهنگی و اجرايي از برگزیدگان نهایی تقدير و تجلیل معنوي و مادي به‌عمل مي‌آيد.

 

اركان علمي جشنواره  های خوارزمی

گروه‌هاي تخصصی: افراد متخصص و صاحب‌نظرانی مي‌باشند كه با حكم دبير جشنواره منصوب مي‌شوند.

ـ هيات داوران : دانشمندان و صاحب‌نظران برجسته ايراني می باشند كه با حكم وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري منصوب می‌شوند.

معيارهای ارزيابي طرح‌ها

ـ ميزان نو بودن پژوهش در ايران و جهان از نظر موضوع يا روش،

ـ ارزش فني، اقتصادي و اجتماعي حاصل از اجراي طرح،

ـ ارزش فعاليت‌هاي انجام شده در طرح از نظر ارتقای علمي، آموزشي و تربيت نيروي متخصص،

ـ اعتبار نشرياتي كه نتايج پژوهش در آن به چاپ رسيده است،

– ثبت اختراعات معتبر داخلی و خارجی،

ـ تعداد موارد استناد (Citation) به موضوع پژوهش،

ـ امتيازات طرح نسبت به نمونه‌هاي مشابه،

ـ ميزان ابتكار در روش ساخت

– تأییدیه های معتبر از مراجع ذیصلاح.

زمان برگزاری جشنواره: 

جشنواره جوان: در هفته پژوهش (آذرماه)

زمان ثبت نام: خردادماه

جشنواره بین المللی: دهه فجر (بهمن ماه).

زمان ثبت نام: اواخر شهریورماه

زمان دقیق ثبت نام از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، و چاپ فراخوان، به دانشگاه‌ها و مراكز علمی، پژوهشي و صنعتي اعلام می شود. مهلت ثبت نام جشنواره ها برحسب نیاز تمدید می شود.

جوايز برگزيدگان جشنواره‌ها

بسته تشویقی، حمایت های مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان، تنديس و تقديرنامه ریاست جمهوری اسلامی ایران برای رتبه‌های اول تا سوم.

زمينه‌هاي علمي مورد پذيرش دبيرخانه

برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع شیمیایی، مواد،‌متالورژی و انرژی‌های نو، عمران،‌ صنایع و مدیریت فناوری،‌علوم پایه، ‌زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، فناوری نانو، فناوری های نوین، هنر و معماری، طرح های ویژه دفاعی.

سوالات و نظرات خود در خصوص این مطلب را در صفحه راهنمای نگارش ، ارسال و پذیرش مقالات علمی پژوهشی و ISI مطرح فرمایید.