جشنوراه خوارزمی نام یک جشنواره علمی در ایران است  که به منظور حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و فناوري و ایجاد انگیزه برای نوآوری و ابتكار در زمينه هاي مختلف علمي، فني و فرهنگي در دو بخش دانش‌آموزی (تحت نام جشنواره جوان خوارزمی) و دانشجویی (تحت نام جشنواره بین‌المللی خوارزمی) برگزار می‌گردد. نام این جشنواره از نام محمد بن موسی خوارزمی دانشمند مشهور ایرانی گرفته شده‌است.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

هر دو جشنواره با هدف شناسايي و معرفي طرح‌هاي برتر در زمينه پژوهش‌هاي نوين بنيادي،‌كاربردي، توسعه اي، ‌اختراع و نوآوري برگزار می‌شوند. جشنواره بين‌المللی در عرصه جهانی و با مشاركت فرهيختگان به‌ويژه اساتيد دانشگاه‌ها،پژوهشگران، نوآوران ، فناوران و متخصصان داخل و خارج کشور(با شرط سنی بالای سی سال) و جشنواره جوان با مشاركت دانشجويان، دانش‌آموختگان، نوآوران و متخصصان جوان داخل کشور (با شرط سنی زير سی سال) برگزار می‌شود.

جشنواره جوان خوارزمی:

دو بخش جشنواره جوان خوارزمی

1-     دانشجويی _ آزاد ( برگزارکننده: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران)

2-     دانش‌آموزي و دوره‌هاي كارداني (برگزارکننده: معاونت آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش)

جشنواره جوان خوارزمي، بخش دانشجويي و آزاد

شركت كنندگان در اين جشنواره دانشجويان و داوطلبان آزادي هستند كه تا زمان فراخوان سن آنها حداكثر سي سال تمام باشد. ثبت نام به صورت الكترونيك بوده و طرح ها پس از بررسي در گروه تخصصي، در هيات داوران بررسي و برگزيدگان نهايي اعلام مي شوند. دانشجويان و داوطلبان آزاد كه متقاضي شركت در اين جشنواره هستند برای دریافت هر گونه اطلاعات در مورد نحوه شرکت در این جشنواره می‌توانند به پايگاه اطلاع رساني http://khwarizmi.irost.org/young مراچعه فرمايند.

جشنواره جوان خوارزمي، بخش دانش‌آموزی

شركت كنندگان در اين جشنواره دانش آموزان مقطع متوسطه، پيش دانشگاهي و دوره هاي كارداني آموزش و پرورش مي باشند كه از لحاظ پذيرش طرح و بررسي هاي تخصصي زير نظر معاونت آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، و بخشي از داوري اوليه در استانهاي ذيربط و بخشي در دانشگاه رجايي انجام مي شود و داوري نهايي در هيات داوراني كه تركيبي از اعضاي داوري از هر دو وزارتخانه مي باشند در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي صورت مي پذيرد.

برگزیدگان کشوری جشنواره جوان خوارزمی از تسهیلات زیر جهت ورود به دانشگاه بهره‌مند می‌شوند:

  • ورود به دانشگاه با شرکت در کنکور و کسب حد نصاب علمی برابر ۸۵٪ تا ۹۸٪ (با توجه به رتبه و درصد مشارکت
  • ورود بدون کنکور به دانشگاه‌ها و یا موسسات و مراکز آموزش عالی درصورت اخذ پذیرش از دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط.

جشنواره بین‌المللی خوارزمی

این جشنواره برای مخترعان بالای ۳۰ سال در گروه های تخصصي برق و كامپيوتر، مكانيك، مكاترونيك، هوافضا، طرح هاي ويژه، مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات، مواد و متالورژي‌، انرژي‌هاي نو، صنايع شيميايي، فناوري نانو، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، عمران، علوم پايه ، زيست فناوري محيط زيست و علوم پايه پزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، هنر و معماري برگزار می شود. دراین جشنواره افراد از کشورهای دیگر هم حق حضور دارند و در آن ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎیﮐﺎرﺑﺮدی، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای، اﺑﺘﮑﺎر و اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﻪ دورهﻫـﺎی  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

فرايند پذيرش و ارزيابي طرح‌های جشنواره خوارزمی

دبيرخانه جشنواره خوارزمي در يك برنامه زمان‌بندي شده از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، و چاپ فراخوان، دريافت طرح‌ها را به دانشگاه‌ها و مراكز علمی، پژوهشي و صنعتي اعلام مي‌دارد. بدنبال فراخوان عمومي كليه فناوران، پژوهشگران و نوآوران مي‌توانند با ثبت نام و تكميل و ارسال الکترونیک پرسش‌نامه شركت در جشنواره و يا با معرفي توسط نهادهاي علمي، دانشگاه‌ها و شخصيت‌هاي برجسته علمي تا پايان مهلت اعلام شده از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.khwarizmi.ir نسبت به ثبت طرح خود و ارسال مدارک تکميلی به دبيرخانه جشنواره اقدام نمايند.‌ برحسب ضرورت تمدید مهلت فراخوان وجود دارد. دبيرخانه جشنواره پس از پذيرش و دريافت طرح‌ها اقدام به کارشناسی اوليه، تكميل اسناد و مدارك و تشكيل پرونده متقاضيان می‌نمايد و پس از تعيين گروه، آنها را براي گروه‌هاي تخصصي كه متشكل از كارشناسان و متخصصان رشته مربوط است به‌منظور كارشناسي علمي و فني ارسال مي‌نمايد. طرح‌هايي كه نياز به بررسي عميق تر و بازديد دارند توسط اعضاي گروه تخصصي از نزديك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. پس از ارزيابي‌طرح‌ها در گروه‌هاي تخصصي، طرح‌هاي برتر براي داوري نهايي و انتخاب طرح های برگزیده براي هيات داوران ارسال مي‌شود. هيات داوران نيز طي جلسات متعدد از ميان طرح‌هاي منتخب گروه‌هاي تخصصي برگزيدگان نهايي را انتخاب و معرفي مي‌نمايند. با اتمام مراحل یاد شده، طي آیین ويژه‌اي با حضور رییس جمهوری و ديگر مقامات علمي، فرهنگی و اجرايي از برگزیدگان نهایی تقدير و تجلیل معنوي و مادي به‌عمل مي‌آيد.

 

اركان علمي جشنواره  های خوارزمی

گروه‌هاي تخصصی: افراد متخصص و صاحب‌نظرانی مي‌باشند كه با حكم دبير جشنواره منصوب مي‌شوند.

ـ هيات داوران : دانشمندان و صاحب‌نظران برجسته ايراني می باشند كه با حكم وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري منصوب می‌شوند.

معيارهای ارزيابي طرح‌ها

ـ ميزان نو بودن پژوهش در ايران و جهان از نظر موضوع يا روش،

ـ ارزش فني، اقتصادي و اجتماعي حاصل از اجراي طرح،

ـ ارزش فعاليت‌هاي انجام شده در طرح از نظر ارتقای علمي، آموزشي و تربيت نيروي متخصص،

ـ اعتبار نشرياتي كه نتايج پژوهش در آن به چاپ رسيده است،

– ثبت اختراعات معتبر داخلی و خارجی،

ـ تعداد موارد استناد (Citation) به موضوع پژوهش،

ـ امتيازات طرح نسبت به نمونه‌هاي مشابه،

ـ ميزان ابتكار در روش ساخت

– تأییدیه های معتبر از مراجع ذیصلاح.

زمان برگزاری جشنواره: 

جشنواره جوان: در هفته پژوهش (آذرماه)

زمان ثبت نام: خردادماه

جشنواره بین المللی: دهه فجر (بهمن ماه).

زمان ثبت نام: اواخر شهریورماه

زمان دقیق ثبت نام از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، و چاپ فراخوان، به دانشگاه‌ها و مراكز علمی، پژوهشي و صنعتي اعلام می شود. مهلت ثبت نام جشنواره ها برحسب نیاز تمدید می شود.

جوايز برگزيدگان جشنواره‌ها

بسته تشویقی، حمایت های مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان، تنديس و تقديرنامه ریاست جمهوری اسلامی ایران برای رتبه‌های اول تا سوم.

زمينه‌هاي علمي مورد پذيرش دبيرخانه

برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع شیمیایی، مواد،‌متالورژی و انرژی‌های نو، عمران،‌ صنایع و مدیریت فناوری،‌علوم پایه، ‌زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، فناوری نانو، فناوری های نوین، هنر و معماری، طرح های ویژه دفاعی.

سوالات و نظرات خود در خصوص این مطلب را در صفحه راهنمای نگارش ، ارسال و پذیرش مقالات علمی پژوهشی و ISI مطرح فرمایید.

اینستاگرام آزمون دکتری