//شاخص آنی یا Immediacy index

مدرسان شریف

شاخص آنی یا Immediacy index

برای محاسبه شاخص آنی (Immediacy index) هر نشریه ، تعداد ارجاعات در هر سال به تعداد مقالات چاپ شده در همان سال تقسیم می شود. در حالی که عامل تاثیر مراجعه در 2سال بعد را نشان می دهد.
شاخص آنی میزان مراجعه در همان سال چاپ مقاله را گزارش می کند که نشان دهنده آن است که مقاله خیلی سریع مورد توجه دیگر محققان قرار گرفته است.

 

سوالات و نظرات خود در خصوص این مطلب را در صفحه راهنمای نگارش ، ارسال و پذیرش مقالات علمی پژوهشی و ISI مطرح فرمایید.

شاخص آنی یا Immediacy index
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۱-۶-۳۱ ۲۱:۳۳:۳۷ +۰۳:۳۰۳۱ شهریور, ۱۳۹۱|مقاله نویسی|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست