انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی اقتصادی، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است.