///پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد

مدرسان شریف

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شهر کرد در رشته های زیر برای نیمسال اول 93-92 دانشجوی دکتری بدون آزمون میپذیرد:

1– زبان و ادبيات فارسي( دو گرايش ادبيات عرفاني و ادبيات معاصر)

2- تربيت بدني و علوم ورزشي ( فيزيولوژي ورزشي )

 3- بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ

4- بهداشت و بيماري هاي طيور

5- رياضي كاربردي ( دو گرايش آناليز عددي و تحقيق در عمليات )

 6- مهندسي مكانيك ( دو گرايش تبديل انرژي و طراحي كاربردي )

7- مهندسي برق ( قدرت )

8 – مهندسي كشاورزي-اصلاح نباتات

 9- مهندسي كشاورزي- آبياري و زهكشي

10- مهندسي كشاورزي –علوم باغباني ( گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه )

11- مهندسي كشاورزي – زراعت

12- زمين شناسي ( پترولوژي )

متقاضیان باید ضمن مطالعه دقيق موارد ذيل ورعايت آنها ، نسبت به تكميل مدارك لازم  و ارسال پستي آنها و يا تحويل مستقيم به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد ، اقدام نمايند . فقط مدارك كاملي كه تا تاريخ 1/4/92 دريافت شوند قابل بررسي خواهند بود و پس از آن امكان تحويل و بررسي درخواست متقاضيان وجود نخواهد داشت . 

* فرم درخواست پذيرش نيز ضميمه اين اطلاعيه و قا بل دريافت مي باشد . علاوه براين توجه بر موارد زير ضروري و مهم است :

 * احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصيل
* رشته تحصيلي مورد تقاضا با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي داوطلب مرتبط بوده( به تشخيص گروه آموزشي مربوطه) و در فهرست رشته هاي آزمون دكتري سال تحصيلي جاري ( پيوست اطلاعيه ) باشد.
* دانشجويان نيمسال چهارم كارشناسي ارشد و يا نيمسال دوازدهم دكتري حرفه اي دانشگاهها نيز به شرط اينكه تا 31/6/92 از پايان نامه خود با درجه عالي دفاع نمايند، مي توانند ثبت نام نمايند.
* طول مدت تحصيل متقاضي در مقطع كارشناسي ارشد نبايد از 5 نيمسال و در مقطع دكتري حرفه اي از 13 نيمسال تجاوز نمايد.
* تا تاريخ 31/6/92بيش از 3 سال از فارغ التحصيلي متقاضي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي نگذشته باشد.
* بر اساس بخشنامه 22444/21 مورخ 22/2/92 وزارتي و ابلاغيه شماره 12410/س مورخ 25/2/92 پذيرش فقط شامل كساني مي شود كه آخرين مقطع تحصيلي خود را در دانشگاههاي دولتي بصورت حضوري ( در قالب روزانه ويا نوبت دوم – شبانه ) گذرانده اند و ساير متقاضيان واجد شرايط لازم است مطابق مفاد ابلاغيه فوق الذكر و از طريق ثبت نام در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در آن عمل نمايند . ( مرجع : وب سايت سايت سازمان سنجش )
*  داوطلباني كه شرايط لازم را دارا باشند از طريق وب سايت دانشگاه ( و يا به صورت تلفني ) جهت مصاحبه دعوت  و مدارك آنان جهت مصاحبه و اعلام نظر گروه آموزشي به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ذيربط ارسال خواهد شد . دعوت شدگان در صورتي كه مدارك و امتيازات علمي و پژوهشي اضافي تا زمان مصاحبه بدست آورند، براي ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند . 
* به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مهلت مقرر، ترتيب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد .
داشتن حداقل يكي از شرايط زيرضروري است :
الف )داراي رتبه اول تا سوم بر اساس معدل كل ( با احتساب پايان نامه با درجه عالي – نمره 18 تا 20 – براي فارغ التحصيل شدگان و بدون احتساب آن براي دانشجويان نيمسال چهارم ) و  حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه و يا از طرح پژوهشي، چاپ شده يا داراي پذيرش قطعي ، مرتبط با رشته و گرايش تحصيلي مورد تقاضا در مجلات علمي – پژوهشي معتبر داخلي و يا بين المللي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري ( ISI داراي IF يا ISC   ) باشند.
توجه : در صورتي كه تعداد دانشجوي ورودي درمقطع كارشناسي ارشد متقاضي تا 5 نفر باشد، صرفا رتبه اول، 6 تا 10 نفر باشند فقط رتبه هاي اول و دوم و 11 نفر و بيشتر، رتبه هاي اول تا سوم واجد شرايط مي باشند . ضروري است تعداد دانشجو و رتبه متقاضي به صورت دقيق در مدارك ارسالي، توسط دانشگاه محل تحصيل متقاضي تائيد شده باشد .   
لازم است در مقالات مستخرج از پايان نامه ، نام دانشجو نفر اول و يا بلافاصله پس از نام استاد( يا استادان راهنما يا مشاور) باشد و در مقالات غير مستخرج از پايان نامه نام دانشجو الزاماً نفر اول يا دوم پس از عضو هيات علمي باشد. در مورد متقاضيان با شيوه آموزش محور كارشناسي ارشد ارائه دو مقاله علمي- پژوهشي صرفا مرتبط با رشته تحصيلي جايگزين مي شود .
ب ) واجدين شرايط با شاخص هاي ممتازي علمي ديگر ( نمونه كشوري، رتبه هاي اول المپياد و يا آزمون سراسري ارشد و ساير موارد …. ،    مندرج در ماده 8 آئين نامه اصلي به شماره 22354/و مورخ 2/3/91 و اصلاحيه آن – قابل دسترس در سايت سازمان سنجش ) نيز با رعايت ضوابط آئين نامه مذكور، مشمول اين پذيرش مي شوند .

مدارك لازم :

1 – تكميل فرم درخواست ( ضميمه ) با دقت كامل .

2 – گواهي معتبر فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد با ذكرزمان شروع به تحصيل و تاريخ دقيق فراغت از تحصيل ( براي فارغ التحصيل شدگان ) ، و يا تاريخ احتمالي فارغ التحصيلي ( براي دانشجويان نيمسال چهارم و حد اكثرتا 31/6/92 ) ، تعداد نيمسال شاغل به تحصيل ، تعداد هم رشته ورودي و رتبه كل و نيزمعدل نمرات بدون احتساب پايان نامه و همچنين معدل كل با پايان نامه و نمره پايان نامه نيز براي در آن قيد شده باشد .
3 – مستندات كافي مربوط به بند هاي فوق الاشاره در خصوص ضوابط ضروري ( آموزشي ، پژوهشي )
4 – دو  قطعه عكس پشت نويسي شده همراه با تصويرصفحه اول شناسنامه .
5 – خلاصه اي از رزومه متقاضي همراه با مستندات مريوط به موارد و امتيازات علمي ، پژوهشي متقاضي 
6 – ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد و دوره كارشناسي (با تائيد دانشگاه و يا تعهد نمرات توسط شخص متقاضي )
آدرس ارسال فرم درخواست و مدارك :
شهركرد – كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد– حوزه معاونت آموزشي– دفتر استعدادهاي د رخشان
( متقاضي محترم : هر گونه اطلاع رساني توسط درج اطلاعيه در وب سايت دانشگاه ، بصورت تماس تلفني و يا ارسال پيامك تلفن همراه انجام خواهد شد . لذا از تماسهاي تلفني يا حضوري جز در موارد خاص ضروري اجتناب گردد. )
پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۴-۲-۱۴ ۰۲:۵۸:۴۲ +۰۴:۳۰۲۲ خرداد, ۱۳۹۲|دکتری استعداد درخشان|۲۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سحر پ
سحر پ

سلام برای ورود به مقطع دکتری با داشتن سهمیه استعداد درخشان باید حتما کنکور رو داد یا نه ؟

Eskandari
Eskandari

دوستان متقاضی 5 ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی 5 ترم ها از پذیرش، قراره همه 5 ترمی ها شنبه 05/05 ساعته 9 بریم وزارت علوم.

جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

akbar
akbar

با سلام خدمت مدیر سایت می خواستم بپرسم ایا دانشگاهها میتونند در پذیرش دکتری بدون ازمون مصاحبه را برگذار نکنند و فقط نتایج نهایی را اعلام کنند؟

سلام
بله می توانند.

زهره
زهره

سلام
میشه لطفا بفرمایید یعنی دانشگاه آزادیا نمیتونن شرکت کنن؟ شرط سنی چقد باید باشه؟ ممنون

معبود
معبود

سلام من فوفمو امسال در پیام نور تمام کردم واسه مصاحبه بدون ازمون شهید بهشتی هم دعوت شدم کی میگه پیام نوریا نمی توانند شرکت کنند از امسال از 30 نفر گرایش استراتژِیک همون اول 20 نفر رو که اکثرشونم از سراسری بودن خط زدند اما ما دوتا پیام نوری جزو 10نفر شدیم پس نگران نباشید پیا نوریا که بیشترین سواد که مال شماست بیشترین حق قبولیم مال شماس

akbar
akbar

با سلام
یک سوال از مدیر سایت داشتم در دکتری بدون ازمون خود دانشگاه افراد را به مصاحبه دعوت می کنه یا سنجش؟ با تشکر از شما.

——–
سلام
دعوت به مصاحبه از طرف خود دانشگاه انجام میپذیرد.

نگار
نگار

آیا برای پذیرش بدون آزمون دکتری، درصورت دارا بودن شرایط و مطابقت با چند دانشگاه، می توان مدارک را برای چند دانشگاه ارسال کرد؟

سارا
سارا

بله عزیزم می نونید ارسال کنید.

نگار
نگار

ممنونم

مهدی
مهدی

این چه شرایطیه ، آزاد هم زیر نظر وزارت هستش، تبعیض مطلقه

shahab
shahab

برو بابا آخه دانشگاه آزاد استعدادش کجا بوده

حمید
حمید

بچه ها مفهومش چیه؟؟ کلا از دانشگاه آزاد استعداد نمی گیرن سراسری؟؟

سارا
سارا

نه عزیزم
فقط روزانه و شبانه می تونه شرکت کنه. پیام نور و مجازی هم نمی تونه شرکت کنه.

فرزانه
فرزانه

خدايا توي اين روز بزرگ ازت ميخوام اگر به صلاحت هست جايي كه دوست دارم قبول شم
همين طور براي همه كساني كه با انگيزه دكتري و نوشتن مقالات خوب فوق ليسانس را شروع كردن اما نتونست خوب مقاله بنويسنن و همه كساني كه واسه امتحان زحمت كشيدن اما امتحانشون خوب ندادن كمك كني
خدايا دوستت دارم
اي تنها حامي بچه ها

مه
مه

سلام
فکر کنم صلاحم در جمله ی بالا درست است نه صلاحت 🙂

احمد
احمد

آیا انصراف از پذیرش بدون آزمون محرومیت دارد؟

سارا
سارا

در صورتی که اسم شما به عنوان قبولی اعلام شود. و شما نرید. سهمیه شما از بین می ره. و دیگر نمی تونید شرکت کنید.

اenviron
اenviron

مدیر محترم سایت خواهش می کنم بفرمایید .. من از جانب دانشگاه شهیدبهشتی بدون ازمون دعوت به مصاحبه شدم.لطفا راهنمایی کنید در مصاحبه چه امادگی باید داشته باشم؟ ایا سوالات درسی پرسیده می شود ؟ ایا تمام مصاحبه باید انگلیسی باشد؟

مصاحبه دکتری بدون آزمون تفاوت خاصی با دیگر مصاحبه ها ندارد.
مطالبی که لینک آنها در منوی سمت راست سایت قرار دارد را مطالعه فرمایید.

اenviron
اenviron

بسیار از راهنمایی های مفیدتان مسپاسگزارم.بسیار عالی بود.

سارا
سارا

سلام
ببخشید می تونید بگید با شما کی تماس گرفتن؟

سارا
سارا

راستی چه رشته ای هستید؟