فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته فیزیک در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود.