/, مجموعه علوم سیاسی/ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین اﻟﻤﻠﻞ (کد 2160)

مدرسان شریف

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین اﻟﻤﻠﻞ (کد 2160)

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود:

1) اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ

2) ﺟﺎﻣﻌه شناسی ﺳﻴﺎﺳﻲ

3) مساﺋﻞ اﻳﺮان

4) ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲ

5) رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ

3) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای

4) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه نمره تراز کسب شده در آزمون اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به اطلاعات درج شده در کارنامه اولیه آزمون دکتری و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون دکتری اقدام نمایند.

سپس بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نتایج انتخاب رشته اعلام می‌شود و اسامی دانشگاه‌هایی که داوطلبان به مصاحبه دکتری دعوت شده‌اند اعلام می‌شود.

ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون دکتری، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ ارائه شده است:

ظرفیت کنکور دکتری 97 - 98 رشته ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ

ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ

قابل توجه است که دانشگاه آزاد اسلامی تنها فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در مقطع دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ را اعلام می‌کند و ظرفیت پذیرش از سوی این دانشگاه اعلام نمی‌شود که فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت دکتری 97 - 98 رشته ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ دانشگاه آزاد

"

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ بین اﻟﻤﻠﻞ (کد 2160)
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۴:۵۲:۵۴ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه علوم سیاسی|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar