ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی 97 برگزار نخواهد شد.

کانال تلگرام دکتری

تکمیل ظرفیت دکتری 97 - 98

به داوطلبان عزیز شدیداً توصیه می کنیم جهت اطلاع از برگزاری احتمالی تکمیل ظرفیت دکتری 97 به عضویت کانال تخصصی پی اچ دی تست درآیند… کلیک کنید…

به گزارش پی اچ دی تست، مطابق آن چه در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 سراسری اعلام شده، ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، از ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. بنابراین تکمیل ظرفیت دکتری 97 سراسری و آزاد برگزار نخواهد شد. از این رو، به داوطلبان عزیز آزمون دکتری 98 توصیه می کنیم خود را برای شرکت در آزمون آماده سازند و پیگیر زمان ثبت نام آزمون دکتری 98 نیز باشند.

با این حال در صورتی که تصمیم فوق تغییر پیدا کند، آخرین اخبار تکمیل ظرفیت دکتری 97 از طریق همین صفحه و نیز کانال تخصصی دکتری اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است تکمیل ظرفیت دکتری 97 پردیس کیش دانشگاه تهران از طریق برگزاری آزمون اختصاصی برگزار خواهد شد.

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (1 امتیاز , میانگین: 2٫00 از 5)
Loading...