جهت ثبت نام دکتری 1401 لازم است داوطلبان نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1401 و تهیه کارت اعتباری ثبت نام آزمون دکتری اقدام نمایند.