آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته گردشگری برگزار شد.