داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی ۹۸-۹۹ داﻧﺸﺠﻮ می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علامه طباطبایی از میان متقاضیان واجد شرایط برای سال 98 بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری می پذیرد. شرایط داوطلبان و مشخصات رشته/گرایش ها، به شرح ذیل می باشد:

 

شرایط دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه علامه

شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه به شرح زیر است:

1- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یکی از دانشگاه های دولتی داخل کشور

تبصره 2: صرفاً مدارک مربوط به کد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می باشد.

تبصره 3: دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور و دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی – غیر انتقاعی مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

2- دارا بودن میانگین کل 16 و یا بالاتر در مقطع کارشناسی

3- دارا بودن میانگین کل 17 و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

4- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

5- کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه

6- دارا بودن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ توجه: (متقاضیان فاقد مقاله یا فاقد گواهی پذیرش چاپ، مجاز به ثبت نام در این فراخوان نمی باشند).

7- کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون های زبان معتبر) تا قبل از آزمون جامع دکتری

تبصره 1: آزمون های زبان معتبر به قرار ذیل است. داوطلبان توجه داشته باشند که گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است.

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

تبصره 2: متقاضیانی که فاقد مدرک زبان هستند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند، لیکن امتیاز مدرک زبان را کسب نخواهند کرد. این افراد در صورت پذیرش و قبولی نهایی، باید تا قبل از آزمون جامع دکتری، مدرک زبان معتبرخود را با کسب حد نصاب لازم مطابق با ضوابط و مقررات دانشگاه، ارائه کنند.

8- دانشجو پس ازقبولی در مقطع دکتری، باید تا پایان نیمسال سوم تحصیلی خود، حداقل دو مقاله علمی – پژوهشی را به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده

1- مقالات ارائه شده باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.تبصره 1: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

تبصره 2: گواهی پذیرش چاپ باید مورد تأیید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن بطور شفاف مشخص باشد.

2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی،رازی و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

4- برگزیدگان المپیادهای علمی – دانشجویی باید تأیید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

5- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ظرفیت پذیرش دکتری بدون کنکور 98 دانشگاه علامه

1- حداکثر %20 ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه، به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.

2- ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد، مضافاً آن که دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

نکات مهم

1- دانش آموختگان حداکثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند، لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 و قبل از آن فارغ التحصیل شده باشند، مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

2- دانشجویان نیمسال آخر، در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ، 98/6/31 مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند.

3- دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و همچنین دانش آموختگان دوره های مجازی، نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری این دانشگاه نمی باشند لذا در صورت شرکت، از فرایند پذیرش حذف خواهند شد.

4- دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند.

5- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد و مطابق با جدول رشته ها می باشد. بدیهی است در صورت عدم تطابق رشته کارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.

6- دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب (نمره 20-19 پایان نامه درجه عالی و نمره 18/99-18 بسیار خوب محسوب می شود)

7- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیازدهی، در مقطع کارشناسی 8 نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال است.

بدیهی است سایر دانشجویانی که سنوات تحصیل آنها بیش از حد مجاز باشد، می توانند در این فراخوان شرکت کنند لیکن امتیاز سنوات تحصیل را کسب نخواهند کرد.

تبصره: داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مقطع کارشناسی، 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته 5 نیمسال تصویب شده اند، امتیازات لازم رااخذ خواهند نمود.

8- در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، تعیین جایگزین فقط با تایید کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

9- تغییر رشته و گرایش در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

10- مدارک ارسالی داوطلبان و هزینه ثبت نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

11- ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات، کتب، تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در روز مصاحبه الزامی است. (کپی مقالات باید از قبل و در زمان ارسال مدارک، به دانشگاه فرستاده شود.)

12- با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را برای تحصیل در دوره دکتری، کسب نمایند.

13- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.

14- هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش دکتری است.

نحوه ارزیابی مقالات و امتیاز دهی

1- مجلات دارای نمایه ISI در صورتی معتبر محسوب می شوند که دارای JCR بوده و در فهرست SSCI یا SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX نمایه شده باشند. (در رشته های علوم پایه فهرست SCI نیز مورد قبول است.) سایر فهرست های مربوط به ISI نظیر MASTER JOURNAL LIST و EMERGING SOURCES CITATION INDEX  معتبر محسوب نمی شوند.

2- مجلات دارای درجه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر ارزیابی می شوند.(مگر در مواردی که دانشگاه یا کمیته علمی رشته ذیربط، تشخیص دهند آن مجله از نظر علمی معتبر نیست.)

3- مجلات دارای نمایه ISC که دارای درجه علمی- پژوهشی نباشند، معتبر محسوب نمی شوند.

4- در مورد مجلات نمایه شده در پایگاه SCOPUS تنها مجلاتی معتبر محسوب می شوند که انتشار مقاله در آنها مستلزم پرداخت هیچگونه وجهی نباشد. (پرداخت وجه برای انتقال حقوق مالکیت مقاله و انتشار آن به صورت « دسترسی آزاد » از این قاعده مستثنی است.)

5- مجلات دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی، معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات لازم در مورد کیفیت مجله و فرآیند داوری و بررسی های بیشتر است. بنابراین چنانچه دانشگاه برای اعتبار سنجی مجلات و مقالات، مستندات بیشتری را طلب نماید، داوطلب موظف است مدارک لازم را ارائه نماید ضمن آنکه مقالات خارجی اعم از ISI و SCOPUS و……. نباید در لیست سیاه وزارتین (علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و دانشگاه آزاد اسلامی قرار داشته باشند، در این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

6- امتیاز پژوهشی حداقل 7 امتیاز و حداکثر 40 امتیاز امتیاز آموزشی حداکثر 30 امتیاز و امتیاز مصاحبه حداکثر 30 امتیاز و امتیاز مدرک زبان متقاضیان (در صورت دارا بودن) حداکثر تا 8 امتیاز می باشد.

7- امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می گیرند.

تبصره مهم: فقط در صورت تایید کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه، امتیازفوق تا 60 امتیاز قابل تعدیل است.

8- پس از بررسی های لازم و تایید کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

9- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

مدارک لازم

فرم تکمیل شده تقاضا بطور دقیق و خوانا

*یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی

*دو قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد.

*یک نسخه تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان مذکر

*یک نسخه تصویر گواهینامه و ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد (حتماً معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود.)

*متقاضیان کارشناسی ارشد پیوسته (فقط دانشگاه های دولتی)، باید میانگین واحدهای گذرانده مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به تفکیک هر مقطع ارائه کنند.

*دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال آخر باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را با ذکر میانگین کل و ریزنمرات واحدهای گذرانده ارائه نمایند.

*یک نسخه تصویر گواهینامه و ریزنمرات دوره کارشناسی (متقاضیانی که مقطع کارشناسی آنها ناپیوسته است، باید علاوه بر مدرک و ریزنمرات کارشناسی، مدرک و ریزنمرات کاردانی را نیز ارائه کنند.)

*یک نسخه تصویر گواهی دال بر احراز حد نصاب یکی از آزمون های زبان معتبر (برای دارندگان مدرک زبان)

*معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای برگزیدگان المپیاد

*معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا) برای برگزیدگان جشنواره ها

*کپی کامل کلیه مقالات علمی _ ترویجی، علمی -پژوهشی، ISI ،ISC و نظایر آن که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشد. (در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود.)

*گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.

*گواهی اعتبار درجه علمی ترویجی یا علمی پژوهشی، ISC ،ISI مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.
*فرم تکمیل شده تعهدنامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد

*ارائه اصل و یک کپی از فیش واریزی

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک

1- مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1398خواهد بود. (منظور از مهلت ارسال، حداکثر مهلتی است که داوطلب میتواند مدارک خود را تحویل اداره پست منطقه خود دهد.)

2- به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.