دانشگاه قرآن و حدیث از میان متقاضیان واجد شرایط آیین نامه پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال 1398 دانشجو می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه قرآن و حدیث در رشته های مندرج در جدول زیر دکتری بدون آزمون و صرفاً با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی، دانشجو می پذیرد.

عنوان رشته

محل تحصیل

توضیحات و رشته های مرتبط که دانش آموختگان آن میتوانند در هر رشته داوطلب شوند.

علوم قرآن و حدیث

مرکز قم

 

تمامی رشته های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآنی، علوم حدیث و گرایش های آن

علوم و معارف نهج البلاغه

کلام امامیه

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق، فلسفه و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسلامی

شعبه تهران

علاوه بر داشتن شرایط و ضوابط الزامی عموم متقاضیان، دارابودن شرایط اعلام شده از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز الزامی است. 

مدرسی معارف گرایش اخلاق اسلامی

 

دارندگان شرایط زیر می توانند حداکثر تا تاریخ 98/03/20 مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.

شرایط و ضوابط الزامی عموم متقاضیان پذیرش بدون آزمون دانشگاه قرآن و حدیث

1- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های داخل کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

تبصره 1: دانشجویان نیمسال آخر (چهارم)، در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا 1398/06/31 از پایان نامه خود دفاع و رسماً دانش آموخته شوند؛ در غیر این صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

تبصره 2: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمی توانند از تسهیلات این آیین نامە بهره مند شوند.

تبصره 3: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصره 4: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

2- دارابودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری؛

تبصره 1: داوطلبانی که طول دوره تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 5 نیمسال استمرار داشته است؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصره 2: دانش آموختگانی که بیش از 2 سال از زمان دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد آنان گذشته باشد؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

3- داشتن میانگین معدل کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد؛

4- کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه دکتری مطابق جدول ارزشیابی زمان و شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه قرآن و حدیث

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک دکتری بدون آزمون دانشگاه قرآن و حدیث

داوطلبان باید مدارک مذکور را حداکثر تا پایان وقت اداری 98/03/30 صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، کد پستی 1139ـ 37195 دفتر گزینش، نظارت و توسعە آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری» و «نام رشته مورد تقاضا» بر روی پاکت الزامی است.

مدارک مورد نیاز

1- تکمیل شده فرم درخواست پذیرش؛ 
2- تکمیل شده فرم مشخصات تفصیلی(CV) به همراه الصاق عکس جدید؛ 
3- تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
4- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 98؛ [در صورت شرکت در آزمون سال 98] 5- فرم تکمیل شده گواهی تأیید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل؛ 
6- تصویر کامل کلیه مقالات علمی ـ ترویجی، علمی ـ پژوهشی، ISC ،ISI که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشند.
ـ در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود.

ـ گواهی پذیرش چاپ برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.

ـ گواهی اعتبار درجه علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISC ،ISI مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده یا خواهد شد.
7- تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی) کارشناسی ارشد با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛

8- تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی) کارشناسی با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛
9- تصویر گواهی زبان خارجی معتبر؛ [مطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیین نامه مذکور] 10- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر [ویژه برادران].
11- اصل رسید بانکی به مبلغ 1/000/000 ریال به به شماره حساب 5025506745 با شماره شناسه 13972017 به نام دانشگاه قرآن و حدیث نزد بانک ملت؛ [درج شماره شناسه به صورت صحیح و خوانا بر روی فیش واریزی الزامی است.]

نکات مهم

* مدارک ارسالی و وجوه پرداختی مسترد نمی گردد. بنابراین داوطلبان محترم با دقت و در صورت دارابودن کلیه شرایط اقدام به ارسال مدارک نمایند.

* متقاضیان صرفاً میتوانند در یک رشته داوطلب شوند، تشخیص صلاحیت برای ورود به مقطع دکتری بر اساس مدارک ارسالی متقاضی و نتیجه مصاحبه علمی وی، بر عهده گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.

* مدارک ناقص و مدارکی که بعد از موعد مقرر به دانشگاه رسیده باشد، بررسی نخواهد شد.

* زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. خواهشمند است از هر گونه تماس و یا مراجعه غیر ضروری به دانشگاه خودداری شود.

* ادامه تحصیل قبول شدگان نهایی، همراه با پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

* پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری و ثبتنام قطعی، منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و تأیید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو و واحد گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صورت خواهد گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

 

مطالب مفید برای داوطلبان دکتری دانشگاه قرآن و حدیث