مدارک موردنیاز مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه

داوطلبان محترم بایستی تمامی مدارک زیر را در هنگام مصاحبه آزمون دکتری تحویل کمیته مصاحبه کننده نمایند.

– فرم شماره 1

– تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

– تصویر گواهینامه فارغ‌التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل به همراه ریزنمرات

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند، علاوه بر تصویر مدرک کارشناسی ناپیوسته، می‌بایست تصویر مدرک کاردانی را نیز در زمان مصاحبه ارائه نمایند.

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه

– تصویر گواهینامه فارغ‌التحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای به همراه ریزنمرات

تبصره 1: داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای بوده و حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 98 فارغ‌التحصیل میشوند، ملزم به ارائه اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک می باشند.

– تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد

– تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه (صفحه ارزیابی و چکیده پایان نامه)

– تصویر از تمامی مدارک و مستندات مربوط به جداول فرم شماره 1

– برای آن دسته از داوطلبانی که متقاضی استفاده از امتیاز مربی می باشند، ارائه اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند الزامی می باشد.

– اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 950000 (نهصد و پنجاه) ریال

توجه: مدارک و وجوه دریافتی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

نحوه امتیازدهی در مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه

امتیازدهی به داوطلبان بر اساس امتیازات پژوهشی (حداکثر 5 / 11 امتیاز)، امتیازات آموزشی (حداکثر 5 / 8 امتیاز) و امتیازات مصاحبه (حداکثر 30 امتیاز) انجام می‌پذیرد.

بنا بر اعلام دانشگاه ارومیه، کسب حداقل 30 امتیاز از امتیازات جداول امتیازدهی این دانشگاه در مصاحبه ضروری است. برای داوطلبان تحصیل در پردیس دانشگاهی ارومیه، حداقل امتیازات 24 می‌باشد.

پیشنهادات:

مشاوره آزمون دکتری

مشاوره انتخاب رشته دکتری

مدارک مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری

نمونه توصیه نامه مصاحبه دکتری

رزومه مصاحبه دکتری

زمان مصاحبه دکتری

فرم صلاحیت عمومی دکتری

اینستاگرام آزمون دکتری