جزئیات برگزاری مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری 98 دانشگاه شاهد اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه این دانشگاه، داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال 98 که نمره حد نصاب دانشگاه شاهد را در آزمون مرحله اول کسب کرده اند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه علمی (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) و بررسی صلاحیتهای عمومی به دانشگاه شاهد معرفی شده اند، لازم است به شرح جدول زیر به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.

زمان و مکان مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد

​​ردیف

​​ر​​شته /گرایش

کد رشته محل

تاریخ مصاحبه علمی

ساعت مراجعه برای تشکیل پرونده و شروع فرآیند مصاحبه علمی بر اساس حرف اول نام خانوادگی

مکان مصاحبه

8-10

10-12

13:30-14:30

1

پژوهش هنر

5300 و 5290

98/3/19

الف تا پ

ت تا د

ذ تا ز

دانشکده هنر

98/3/20

س تا ع

غ تا ل

م تا ی

2

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

5302 و 5295

98/3/19

الف تا پ

ت تا د

ذ تا ز

98/3/20

س تا ع

غ تا ل

م تا ی

3

زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی

2690 و 2695

98/3/26

الف تا س

ش تا م

ن تا ی

دانشکده علوم پایه

4

زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی

2663 و 2670

98/3/21

الف تا ر

ز تا ک

گ تا ی

5

میکروبیولوژی

2748 و 2752

98/3/25

الف تا ر

ز تا ل

م تا ی

6

ریاضی کاربردی

2945 و 2995

98/3/21

الف تا ج

چ تا ر

ز تا ش

98/3/22

ص تا ق

ک تا م

ن تا ی

7

زیست فناوری میکروبی

2761 و 2764

98/3/26

الف تا د

ذ تا م

ن تا ی

8

اگروتکنولوژی ـ فیزیولوژی گیاهان زراعی

4981 و 4930

98/3/25

الف تا س

ش تا ل

م تا ی

دانشکده علوم کشاورزی

9

اگروتکنولوژی ـ اکولوژی گیاهان زراعی

4998 و 4960

98/3/25

الف تا س

ش تا ل

م تا ی

10

مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی

2030 و 2054

98/3/20

الف تا پ

ت تا د

ذ تا س

دانشکده علوم انسانی

98/3/21

ش تا ق

ک تا م

ن تا ی

11

روانشناسی بالینی

1883 و 1859

98/3/19

الف تا پ

ت تا ر

ز تا س

 

98/3/20

ش تا ف

ق تا م

ن تا ی

12

فلسفه تعلیم و تربیت

1703 و 1710

98/3/25

الف تا ج

چ تا ر

ز تا ش

98/3/26

ص تا ق

ک تا ن

و تا ی

13

مهندسی برق ـ الکترونیک

3321 و 3357

98/3/25

الف تا ر

ز تا گ

ل تا ی

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

14

مهندسی برق ــ مخابرات میدان و موج

3415 و 3369

98/3/25

الف تا د

ذ تا م

ن تا ی

15

مهندسی برق ـ مخابرات سیستم

3391 و 3427

98/3/25

الف تا د

ذ تا م

ن تا ی

16

مهندسی برق ـ قدرت

3463 و 3497

98/3/25

الف تا ذ

ر تا گ

م تا ی

 

17

مهندسی صنایع

4189 و 4176 و 4161

98/3/19

الف تا ج

چ تا ر

ز تا س

 

98/3/20

ش تا ف

ق تا م

ن تا ی

18

مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک

4134 و 4123

98/3/25

الف تا ر

ز تا ل

م تا ی

 

 

آدرس مکان مصاحبه علمی: 

تهران، اتوبان خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده های مربوطه

 

توجه: از داوطلبان درخواست می شود به منظور جلوگیری از تراکم و رفاه حال ایشان، در ساعات تعیین شده در جدول فوق جهت تشکیل پرونده و شروع فرآیند مصاحبه علمی مراجعه فرمایند. داوطلبانی که به دلیل تداخل زمانی با سایر دانشگاهها موفق به حضور در ساعات تعیین شده نمی شوند می توانند در سایر ساعات تعیین شده برای آن رشته/گرایش مراجعه کنند. بدیهی است که انجام مصاحبه برای هر رشته/گرایش صرفا در تاریخهای مشخص شده برای آن رشته/گرایش امکان پذیر است.

* زمان و مکان مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی، متعاقباً از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در روز مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد

1- فرم شماره 1 (مخصوص داوطلب) تکمیل و تایپ شده به همراه اصل تمامی مستندات اظهار شده در فرم مذکور

2- فرم شماره 2 (توصیه نامه) توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد و یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد (ترجیحاً با مرتبه دانشیار به بالا) زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد

3- فرم شماره 3 تکمیل و تایپ شده (مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ 31/6/ 98 فارغ التحصیل می شوند)

4- فرم شماره 4 تکمیل و تایپ شده (مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه بورسیه مربیان)

5- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و یک سری کپی از آنها

6- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریز نمرات دوره کارشناسی و یک سری کپی از آنها

7- اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی از آنها

8- حکم کارگزینی و معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول برای مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها جهت استفاده از سهمیه مربیان

9- مدرک معتبر دال بر وضعیت نظام وظیفه برای برادران (اصل و سه سری کپی از آن)

10- مدرک معتبر جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با تایید بالاترین مقام مسئول

11- گواهی زبان خارجی معتبر از یکی از آزمونهای MSRT (MCHE), TOLIMO , IELTS ,TOEFL

تبصره: داشتن مدرک زبان در این مرحله الزامی نیست ولی دارندگان مدرک زبان در صورت ارایه از امتیاز آن بهره مند می شوند.

12- اصل فیش واریزی به مبلغ 966306 ریال (نهصد و شصت و شش هزار و سیصد و شش ریال) به حساب بانکی غیر قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه شاهد (حساب خزانه) به شماره حساب 0108897677009 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه شاهد (کد 1173) و قابل پرداخت از طریق کلیه بانکها

نکات قابل توجه

1- پرینت فرمهای تکمیل شده به همراه اصل و کپی از تمامی مدارک و مستندات مربوطه (بند 1 تا 4) در روز انجام مصاحبه علمی الزامی است و در صورت نقص مدارک مورد نیاز، داوطلب به مرحله علمی معرفی نمی شود و عواقب ناشی از آن متوجه شخص داوطلب است.

2- ارایه فایل حاوی تمامی مدارک و مستندات مربوطه در روز انجام مصاحبه علمی الزامی است.

3- شرکت در هر دو مرحله مصاحبه دکتری (مصاحبه علمی و مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی) الزامی است و عدم شرکت در هر مرحله از مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود و متعاقباً هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمی شود.

4- رعایت پوشش اسلامی برای ورود به دانشگاه شاهد برای برادران و خواهران الزامی است و بر اساس ضوابط دانشگاه شاهد ورود خواهران و همراهان آنان با حجاب برتر (چادر) امکان پذیر است.

5- بوفه آزاد مواد غذایی و رستوران دانشگاه با تعرفه آزاد در خدمت داوطلبان محترم می باشد.

6- سرویس ایاب و ذهاب از متروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به دانشگاه شاهد در نظر گرفته شده است.

 

پیشنهادات:

مشاوره دکتری

مشاوره انتخاب رشته دکتری

مدارک مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری

توصیه نامه مصاحبه دکتری

رزومه مصاحبه دکتری