چگونگی ثبت نام جهت شرکت در مصاحبه و زمان بندی برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 98 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال –1398 (برگزاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور)، دانشجوی دکتری پذیرش می نماید.

داوطلبانی که رشته محل های دانشگاه صنعتی بابل را در پرتال سازمان سنجش ثبت نموده و دارای حد نصاب قابل قبول این دانشگاه (بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور) می باشند، پس از ثبت نام اینترنتی برای مصاحبه دکتری، مراجعه حضوری داشته باشند.

ساعت حضور برای انجام فرآیند بررسی مدارک و معرفی برای مصاحبه: 8-11:30 صبح روز مصاحبه

به اطلاع داوطلبین گرامی رشته مهندسی عمران- سازه می رساند پذیرش و مصاحبه آن دسته از داوطبین که متقاضی دوره های پردیس خودگران بوده و یا به طور مشترک دوره روزانه و پردیس خودگران را انتخاب نموده اند در نوبت بعدازظهر روزهای یادشده انجام خواهد شد. 14- 15:30 ظهر روز مصاحبه

در جدول زمانبندی مصاحبه، برای داوطلبان تمام رشته گرایش ها، دو تاریخ درج گردیده است که داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود و به دلخواه یکی از دو تاریخ را برای مصاحبه انتخاب نمایند.

توجه: داوطلبین محترم لازم است تا قبل از مراجعه در روز مصاحبه، مجددا به اطلاعیه جدول زمان بندی و سایر موارد مراجعه نمایند و از هرگونه تغییرات احتمالی مطلع گردند.

تاریخ های مصاحبه دکتری دانشگاه نوشیروانی بابل

کد رشته
محل

نام رشته*گرایش

دوره

ظرفیت

تاریخ اول
مصاحبه

تاریخ دوم
مصاحبه

٢٨۵١

ریاضی- آنالیز

روزانه

۴نفر

شنبه ۵مرداد

سه شنبه ٨مرداد

٣٣٣۴

مھندسی برق *الکترونیک

روزانه

۴

دوشنبه ٣ تیر

شنبه ١۵ تیر

٣٣۶٠

مھندسی برق *الکترونیک

پردیس خودگردان

١

دوشنبه ٣ تیر

شنبه ١۵ تیر

٣٣٧٨

مھندسی برق *مخابرات میدان وموج

روزانه

١

شنبه ١٨ خرداد

چھارشنبه ١٢ تیر

٣۴٠٣

مھندسی برق *مخابرات سیستم

روزانه

١

شنبه ١٨ خرداد

چھارشنبه ١٢ تیر

٣۴۴٠

مھندسی برق *مخابرات میدان وموج

پردیس خودگردان

١

شنبه ١٨ خرداد

چھارشنبه ١٢ تیر

٣۴۴٧

مھندسی برق *مخابرات سیستم

پردیس خودگردان

١

شنبه ١٨ خرداد

چھارشنبه ١٢ تیر

٣۴٧٨

مھندسی برق *قدرت

روزانه

٩

دوشنبه ١٠ تیر

سه شنبه ١٨ تیر

٣۵١۴

مھندسی برق *قدرت

پردیس خودگردان

۴

دوشنبه ١٠ تیر

سه شنبه ١٨ تیر

٣۵٣٩

مھندسی برق *کنترل

روزانه

١

سه شنبه ٢١ خرداد

شنبه ١۵ تیر

٣۵۶٢

مھندسی برق *کنترل

پردیس خودگردان

١

سه شنبه ٢١ خرداد

شنبه ١۵ تیر

٣۵٨١

مھندسی عمران *سازه

روزانه

٢

یکشنبه ١٩ خرداد

سه شنبه ١١ تیر

٣۶٠٩

مھندسی عمران *سازه

پردیس خودگردان

٢

یکشنبه ١٩ خرداد

سه شنبه ١١ تیر

٣۶۴٩

مھندسی عمران *ژئوتکنیک

روزانه

٣

یکشنبه ١٩ خرداد

سه شنبه ١١ تیر

٣۶٨٢

مھندسی عمران *اب وسازه ھای
ھیدرولیکی

روزانه

٢

یکشنبه ١٩ خرداد

سه شنبه ١١ تیر

٣٧٨۶

مھندسی مکانیک *ساخت وتولید

روزانه

٢

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٨٠٠

مھندسی مکانیک *ساخت وتولید

پردیس خودگردان

٢

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٨٣٠

مھندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه
تخصصی مکانیک جامدات

روزانه

٢

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٨۶٠

مھندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه
تخصصی مکانیک جامدات

پردیس خودگردان

٢

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٨٨٣

مھندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه
تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات

روزانه

٣

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٩٠۵

مھندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه
تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات

پردیس خودگردان

٢

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٩٣۵

مھندسی مکانیک *تبدیل انرژی

روزانه

٣

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

٣٩۶٩

مھندسی مکانیک *تبدیل انرژی

پردیس خودگردان

٣

شنبه ٢۵ خرداد

دوشنبه ٣١ تیر

۴١٢٨

مھندسی پزشکی *بیوالکتریک

روزانه

۴

چھارشنبه ٢٢ خرداد

سه شنبه ۴ تیر

۴٣٢٨

مھندسی موادومتالورژی

روزانه

۵

شنبه ٢٢ تیر

دوشنبه ٣١ تیر

۴٣٧۴

مھندسی شیمی

روزانه

١٠

سه شنبه ١٨ تیر

سه شنبه ٢۵ تیر

۴۴٠٩

مھندسی شیمی *بیوتکنولوژی

روزانه

٣

دوشنبه ١٧ تیر

دوشنبه ٢۴ تیر

۴۴١۴

مھندسی شیمی *بیوتکنولوژی

پردیس خودگردان

٣

دوشنبه ١٧ تیر

دوشنبه ٢۴ تیر

 

همچنین مرحله دوم آزمون در دانشگاه صنعتی بابل، بر اساس بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی می باشد.

نمره نهائی داوطلب، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور به قرار زیر می باشد:

(%50 نمره آزمون کتبی مرحله اول + (%20 سوابق آموزشی، پژوهشی + %30 امتیاز مصاحبه)

دانشگاه صنعتی بابل، این حق را برای خود محفوظ می دارد تا پس از مصاحبه، حد نصابی را برای پذیرش نهائی در نظر گیرد.

ارسال فرم اعلام مشخصات فردی و سوابق آموزشی، پژوهشی داوطلب (resume) از طریق سیستم آموزشی گلستان الزامی است. همچنین ارسال الکترونیکی سایر مدارک درخواست شده نیز توصیه میگردد./ نمونه فرم resume به پیوست آورده شده است. همچنین در فرآیند ثبت نام در سیستم گلستان نیز قابل استخراج میباشد.زمان مصاحبه دکتری دانشگاه نوشیروانی بابل

تاکید می گردد که داوطلبان علاوه بر بارگذاری مدارک و مستندات در سایت آموزشی گلستان، نسخه های فیزیکی مستندات آموزشی و پژوهشی، نمره زبان و پایان نامه های خود را در جلسه مصاحبه علمی به همراه داشته باشند.

درصورت مواجهه با مشکل در مرحله بارگذاری اطلاعات مربوط به مدرک زبان بر روی سیستم گلستان، از انجام این مرحله صرف نظر نمایید.

همچنین برای احراز هویت داوطلب، به همراه داشتن مدارک زیر برای روز مصاحبه الزامی می باشد.

مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه نوشیروانی بابل

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی فراغت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (با ذکر معدل) به همراه ریز نمرات هر دو دوره (در صورتی که داوطلب در زمان ثبت نام آزمون، دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد بوده، علاوه بر آن، اصل گواهی معدل رسمی از دانشگاه محل تحصیل نیز الزامی است.

دانشجویان سال آخر دانشگاه صنعتی بابل، از تحصیلات تکمیلی دانشکده خود، گزارش 281 را از سیستم گلستان، درخواست نمایند.

همچنین داوطلبانی که مدرک ک. ناپیوسته دارند می باید اصل مدرک  کاردانی خود را نیز به همراه داشته باشند. به همراه داشتن اصل گواهی تایید ریزنمرات به همراه مدرک دانشنامه –اصلی- تحصیلی الزامی است.

3- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری 98 و انتخاب رشته

4- اصل گواهی برای وضعیت استخدامی عضو هیات علمی رسمی-با تایید بالاترین مقام مسئول- و حکم کارگزینی محل خدمت (برای داوطلبین متقاضی سهمیه مربی)

5- ارائه مدرکی که نشانگر وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان باشد (برای داوطلبین سهمیه رزمندگان)

6- گواهی ثبت نام غیرحضوری آزمون نیمه متمرکز دکتری –پس از ثبت نام و بارگذاری مدارک در پورتال سیستم آموزشی گلستان-

شروع ثبت نام بر روی سایت آموزشی گلستان برای ارسال مدارک: 98/03/11 تا روز قبل از آخرین مصاحبه.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که در پایان ثبت نام اینترنتی آزمون، حتما نسبت به چاپ گواهی ثبت نام غیر حضوری آزمون از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند.

هزینه “بررسی سوابق داوطلب و مصاحبه” به مبلغ 1,000,000 (یک میلیون ریال)، از طریق فرآیند ثبت نام اینترنتی دریافت می گردد.

لازم به یادآوری است که بدون در دست داشتن مدارک یادشده در بالا (نسخه اصلی مدارک)، داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه علمی نخواهدبود.

محل مراجعه داوطلب: بابل-خیابان شریعتی-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-ساختمان مرکزی-طبقه چهارم-اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فرم اعلام مشخصات فردی و سوابق آموزشی، پژوهشی داوطلب (resume)

Upload فرم اعلام مشخصات فردی و سوابق آموزشی، پژوهشی در زمان ثبت نام الکترونیکی الزامی بوده و لازم میباشد تا داوطلبان نسخه word فایل را از این صفحه دریافت و پس از تکمیل فرم(به صورت تایپی)، فایل با فرمت PDF را در سیستم گلستان بارگذاری نمایند. تاکید میگردد از تکمیل فرم به صورت دست نویس جدا” خودداری گردد.

 

پیشنهادات:

مشاوره آزمون دکتری

مشاوره انتخاب رشته دکتری

مدارک مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری

توصیه نامه مصاحبه دکتری

رزومه مصاحبه دکتری

زمان مصاحبه دکتری

فرم صلاحیت عمومی دکتری

اینستاگرام آزمون دکتری