دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جزئیات اجرای مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 را اعلام کرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده ­اند، در صورت دارا بودن حدنصاب این دانشگاه، مطابق کارنامه کد رشته محل­ های انتخابی می ­توانند در تاریخ مقرر برای ارزیابی تخصصی به دانشگاه مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 80 درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می ­باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

 برنامه زمانی مصاحبه دکتری دانشگاه گرگان

 کد رشته محل­ های مورد پذیرش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و تاریخ مراجعه حائزین شرایط  ورود به مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه دکتری) به شرح زیر است:

 

کد

کد محل

نام رشته

گرایش

دوره

ظرفیت

تاریخ مصاحبه

2401

4473

علوم و مهندسی محیطزیست

روزانه

5

1 تیر

2401

4478

علوم و مهندسی محیطزیست

نوبت دوم

4

1 تیر

2406

4532

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس ازبرداشت گیاهان باغبانی

روزانه

3

5 تیر

2406

4544

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

روزانه

3

5 تیر

2406

4553

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

نوبت دوم

3

5 تیر

2406

4560

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

نوبت دوم

3

5 تیر

2412

4570

علوم و مهندسی صنایع غذایی

صنایع غذایی

روزانه

3

1 تیر

2412

4575

علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی موادغذایی

روزانه

3

1 تیر

2412

4584

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوری موادغذایی

روزانه

3

1 تیر

2412

4590

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زیست فناوری موادغذایی

روزانه

3

1 تیر

2412

4594

علوم و مهندسی صنایع غذایی

صنایع غذایی

نوبت دوم

3

1 تیر

2412

4597

علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی موادغذایی

نوبت دوم

1

1 تیر

2412

4602

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوری موادغذایی

نوبت دوم

1

1 تیر

2412

4604

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زیست فناوری موادغذایی

نوبت دوم

1

1 تیر

2418

4657

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

کامپوزیت های لیگنوسلولزی

روزانه

3

20 خرداد

2418

4660

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

کامپوزیت های لیگنوسلولزی

نوبت دوم

3

20 خرداد

2419

4664

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

صنایع سلولزی

روزانه

3

22 خرداد

2419

4667

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

صنایع سلولزی

نوبت دوم

3

22 خرداد

2420

4682

مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه

روزانه

3

10 تیر

2420

4688

مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

روزانه

3

10 تیر

2420

4695

مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه

نوبت دوم

2

10 تیر

2420

4697

مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

نوبت دوم

1

10 تیر

2421

4709

مدیریت منابع خاک

فیزیک وحفاظت خاک

روزانه

3

9 تیر

2421

4716

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

روزانه

2

9 تیر

2421

4720

مدیریت منابع خاک

فیزیک و حفاظت خاک

نوبت دوم

1

9 تیر

2421

4723

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

نوبت دوم

1

9 تیر

2424

4742

علوم دامی

تغذیه دام

روزانه

1

18 تیر

2424

4773

علوم دامی

تغذیه طیور

روزانه

1

18 تیر

2424

4787

علوم دامی

تغذیه دام

نوبت دوم

1

18 تیر

2424

4804

علوم دامی

تغذیه طیور

نوبت دوم

1

18 تیر

2427

4830

علوم و مهندسی آب

ابیاری و زهکشی

روزانه

3

16 تیر

2427

4839

علوم و مهندسی آب

ابیاری و زهکشی

نوبت دوم

3

16 تیر

2428

4855

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

روزانه

3

16 تیر

2428

4864

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

نوبت دوم

3

16 تیر

2431

4901

ژنتیک و به نژادی گیاهی

روزانه

3

19  تیر

2431

4916

ژنتیک و به نژادی گیاهی

نوبت دوم

1

19 تیر

2432

4939

اگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

روزانه

3

19 تیر

2432

4966

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

روزانه

3

19 تیر

2432

4986

اگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

نوبت دوم

3

19 تیر

2432

5001

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

نوبت دوم

3

19 تیر

2436

5506

اگرواکولوژی

روزانه

3

25 خرداد

2436

5507

اگرواکولوژی

نوبت دوم

3

25 خرداد

2439

5504

حشره شناسی کشاورزی

روزانه

3

20 خرداد

2439

5505

حشره شناسی کشاورزی

نوبت دوم

3

20 خرداد

2440

5112

بیماری شناسی گیاهی

روزانه

3

9 تیر

2440

5124

بیماری شناسی گیاهی

نوبت دوم

3

9 تیر

2441

5132

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت جنگل

روزانه

3

3 تیر

2441

5137

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت جنگل

نوبت دوم

2

3 تیر

2443

5151

علوم و مهندسی جنگل

علوم زیستی جنگل

روزانه

3

3 تیر

2443

5157

علوم و مهندسی جنگل

علوم زیستی جنگل

نوبت دوم

3

3 تیر

2444

5165

علوم و مهندسی شیلات

تکثیر و پرورش آبزیان

روزانه

3

2 تیر

2444

5170

علوم و مهندسی شیلات

بوم شناسی آبزیان

روزانه

3

2 تیر

2444

5176

علوم و مهندسی شیلات

تکثیر و پرورش آبزیان

نوبت دوم

3

2 تیر

2444

5179

علوم و مهندسی شیلات

بوم شناسی آبزیان

نوبت دوم

2

2 تیر

2445

5184

علوم و مهندسی شیلات

فراوری محصولات شیلاتی

روزانه

3

28 خرداد

2445

5187

علوم و مهندسی شیلات

فراوری محصولات شیلاتی

نوبت دوم

3

28 خرداد

2447

5188

علوم و مهندسی شیلات

صیدو بهره برداری آبزیان

روزانه

3

22 خرداد

2447

5191

علوم و مهندسی شیلات

صیدو بهره برداری آبزیان

نوبت دوم

1

22 خرداد

2448

5198

علوم و مهندسی مرتع

روزانه

2

29 خرداد

2448

5203

علوم و مهندسی مرتع

نوبت دوم

1

29 خرداد

2449

5207

مدیریت و کنترل بیابان

روزانه

4

28 خرداد

2449

5213

مدیریت و کنترل بیابان

نوبت دوم

1

28 خرداد

2450

5222

علوم و مهندسی آبخیز

حفاظت آب و خاک

روزانه

3

4 تیر

2450

5229

علوم و مهندسی آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

روزانه

3

4 تیر

2450

5234

علوم و مهندسی آبخیز

حفاظت آب و خاک

نوبت دوم

1

4 تیر

2450

5239

علوم و مهندسی آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

نوبت دوم

2

4 تیر

 

این دانشگاه برنامه ثبت نام آنلاین ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده­ های مربوطه مراجعه نمایند.

داوطلبان تنها در تاریخ­ های قید شده در جدول که تماما منطبق با تاریخ­ های تعیین شده توسط سازمان سنجش می­ باشند مراجعه نمایند. ساعت حضور داوطلبان در دانشکده از 8 صبح می ­باشد، مگر آنکه دانشکده ساعت دیگری را با داوطلبان هماهنگ کرده باشد.

 مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری دانشگاه گرگان

– تکمیل و تهیه پرینت از  فرم شماره 1 زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گرگان

– اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

– تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398

– اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تاییدیه ریزنمرات هر دو مقطع

تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می ­باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می ­بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 31/6/98 در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه­ای فارغ­التحصیل خواهند شد، می ­بایست اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 30/11/97 را همراه داشته و ارائه نمایند.

– تمامی مدارک پژوهشی و آموزشی نام برده شده در فرم شماره 1

– اصل فیش بانکی به مبلغ 750000 ریال (هفتاد و پنج هزار تومان) بابت هزینه شرکت در یک مصاحبه واریز شده به حساب شماره 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه (افرادی که متقاضی شرکت در مصاحبه چند گرایش هستند، بایستی به تعداد جلسات مصاحبه فیش واریزی ارائه دهند)

– اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

– ارائه اصل و تحویل کپی مدارک مربوط به دارندگان سهمیه ایثارگر و رزمنده

شرایط اختصاصی پذیرش دکتری دانشگاه گرگان

– این دانشگاه آزمون کتبی برگزار نمی ­کند با این­حال در برخی از رشته یا گرایش­ های این دانشگاه ممکن است بخشی از امتیاز مصاحبه به نتیجه یک امتحان کوتاه در روز مصاحبه اختصاص یابد که جزیی از مصاحبه می­ باشد و از آن به عنوان غربال ورود به مصاحبه استفاده نمی ­شود.

محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی  

گرگان- میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده های مربوطه.

 

پیشنهادات:

مشاوره دکتری

مشاوره انتخاب رشته دکتری

مدارک مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری

توصیه نامه مصاحبه دکتری

رزومه مصاحبه دکتری

زمان مصاحبه دکتری

فرم صلاحیت عمومی دکتری

اینستاگرام آزمون دکتری