زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 98-99 اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه باهنر کرمان

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس برنامه زمان بندی اعلام‌شده از سوی این دانشگاه، مصاحبه های دکتری 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان در بازه زمانی 8 خرداد تا 4 تیرماه برگزار خواهد شد.

ساعت شروع مصاحبه در تمامی رشته ها 8 صبح می باشد.

 

 

کد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانیزمان مصاحبهمحل مصاحبه تلفن های تماستوضیحات
2101زبان و ادبیات فارسی 19 خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ادبیات ساختمانD- بخش ادبیات فارسی034-31322330 
2112علوم اقتصادی12خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده مدیریت و اقتصاد ساختمانUM-بخش اقتصاد034-31322735 
2117علوم ورزشی -آسیب شناسی ورزشی11خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده  تربیت بدنی034-31323177

ارائه پروپوزال کوتاه تحقیقاتی لازم است.

2141فلسفه تعلیم و تربیت8خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی ساختمانD- بخش علوم تربیتی034-31322380 
2150روان شناسی    13خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی ساختمانD- بخش علوم تربیتی034-31322353 
2173حسابداری  11خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده مدیریت و اقتصاد ساختمانUM-بخش حسابداری034-31322733 
2211شیمی -شیمی فیزیک19خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانG-بخش شیمی034-31322100 
2212شیمی -شیمی آلی19خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانG-بخش شیمی034-31322100 
2213شیمی -شیمی تجزیه19خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانG-بخش شیمی034-31322100 
2214شیمی -شیمی معدنی19خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانG-بخش شیمی034-31322100 
2220زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی18خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانE-بخش زیست شناسی034-31322060 
2221زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی18خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانE-بخش زیست شناسی034-31322093 
2232آمار27خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ریاضی و رایانه ساختمان W- بخش آمار034-31322260 
2233ریاضی محض28خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ریاضی و رایانه ساختمان W- بخش ریاضی034-31322466 
2234ریاضی کاربردی28خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ریاضی و رایانه ساختمان W- بخش ریاضی034-31322442 
2238فیزیک      12 و 13 خرداد
کرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده فیزیک ساختمان U034-31322195 
2244علوم و فناوری نانو- نانوشیمی18خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده علوم ساختمانG-بخش شیمی034-31322050 
2247علوم کامپیوتر22خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده ریاضی و رایانه ساختمان W- بخش علوم کامپیوتر034-31322250 
2301مهندسی برق – الکترونیک13خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی برق034-31322500 
2302مهندسی برق -مخابرات13خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی برق034-31322500 
2304مهندسی برق -قدرت13خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی برق034-31322500 
2305مهندسی برق کنترل13خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی برق034-31322500 
2307مهندسی عمران – سازه18خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی عمران034-31322551 
2309مهندسی عمران -ژئوتکنیک18خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی عمران034-31322551 
2310مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی18خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور  ساختمان S بخش مهندسی عمران034-31322551 
2323مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل و ارتعاشات26خردادکرمان. بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی مکانیک034-32111763 
2335مهندسی معدن – اکتشاف18خردادکرمان. بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی معدن034-32112764 
2337

مهندسی معدن -فراوری مواد معدنی

18خردادکرمان. بلوار جمهوری اسلامی-دانشکده فنی و مهندسی- پژوهشکده صنایع معدنی034-32112764 
2338مهندسی معدن -مکانیک سنگ18خردادکرمان. بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی معدن034-32112764 
2352مهندسی نفت20خردادکرمان. بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی نفت034-32123083 
2359مهندسی مواد و متالورژی                         2تیرکرمان. بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی مواد034-32114053 
2360مهندسی شیمی               2تیرکرمان. بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی034-32118298 
2363فناوری نانو- نانومواد20خردادکرمان. بلوار جمهوری اسلامی-دانشکده فنی و مهندسی- پژوهشکده صنایع معدنی034-32114053 
2404مهندسی مکانیک بیوسیستم20خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q -بخش ماشینهای کشاورزی034-31322606 
2416اقتصاد کشاورزی  20خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q-بخش اقتصاد کشاورزی034-31322606 
2420مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک29خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q-بخش خاکشناسی034-31322606 
2421مدیریت منابع خاک26خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q-بخش خاکشناسی034-31322660 
2424علوم دامی2تیرکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q-بخش علوم دامی034-31322690 
2428علوم ومهندسی آب-سازه های آبی4تیرکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q-بخش مهندسی آب034-31322660 
2431ژنتیک وبه نژادی گیاهی20خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q- بخش زراعت034-31322640 
2432اگروتکنولوژی         13خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q- بخش زراعت034-31322643 
2440بیماری شناسی گیاهی21خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده کشاورزی ساختمان Q- بخش گیاهپزشکی034-31322680 
2702مامائی وبیماری های تولیدمثل دام19خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده  دامپزشکی034-31322900 
2704بیماری های داخلی دام های بزرگ19خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده  دامپزشکی034-31322900 
2715باکتری شناسی20خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده  دامپزشکی034-31322060 
2723فیزیولوژی20خردادکرمان. بزرگراه امام خمینی-میدان افضلی پور دانشکده  دامپزشکی034-31322060 

 

پیشنهادات:

مشاوره آزمون دکتری

مشاوره انتخاب رشته دکتری

مدارک مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری

توصیه نامه مصاحبه دکتری

فرم خام رزومه مصاحبه دکتری

زمان مصاحبه دکتری

فرم صلاحیت عمومی دکتری

اینستاگرام آزمون دکتری