موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.

هر ساله داوطلبان در آزمون کتبی دکتری تخصصی به سؤالات عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری) و نیز سؤالات تخصصی پاسخ می‌دهند. درصد کسب‌شده در هر یک از دروس امتحانی به همراه نمره تراز و نیز رتبه داوطلب، در کارنامه نتایج اولیه دکتری اعلام می‌شود.

بعد از اعلام نتایج دکتری از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری و دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد منتشر خواهد شد و سپس داوطلبان مهلت دارند تا در زمان انتخاب رشته دکتری، رشته‌محل‌های مدنظر خود را در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد وارد کنند.

با اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری، مشخص خواهد شد که هر یک از داوطلبان امکان حضور در مصاحبه دکتری کدام دانشگاه‌ها را خواهد داشت. سپس زمان مصاحبه دکتری سراسری و زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و سایر جزئیات لازم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا بتوانند در موعد مقرر در مرحله دوم آزمون دکتری شرکت کنند.

 

ظرفیت پذیرش دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشیمشاوره انتخاب رشته دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشیمصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

 

اطلاعات مهم درخصوص مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

با توجه به اهمیت مرحله مصاحبه در قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی به داوطلبان عزیز توصیه می‌کنیم، به مقالات زیر مراجعه کنند:

رتبه قبولی دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

در جدول زیر جزئیات کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی در سال‌های گذشته ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با توجه به درصد کسب‌شده در هر درس، تخمینی از امکان قبولی خود در دانشگاه‌ها داشته باشند.

کارنامه و رتبه قبولی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه سراسری 97 – 98

درصد پاسخگویی به هر درس

رتبه در سهمیه

نوع سهمیه

رشته

گرایش

دانشگاه

نوع دوره

تراز کل

دروس تخصصی

10

68

ایثارگر (5 درصد ظرفیت)

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1411

استعداد تحصیلی

12

زبان

0

دروس تخصصی

20

77

رزمندگان

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1512

استعداد تحصیلی

12

زبان

5

دروس تخصصی

15

102

رزمندگان

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1436

استعداد تحصیلی

5

زبان

7

دروس تخصصی

40

106

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

3241

استعداد تحصیلی

15

زبان

8

دروس تخصصی

7

110

ایثارگر (5 درصد ظرفیت)

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1308

استعداد تحصیلی

7

زبان

6

دروس تخصصی

40

115

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2980

استعداد تحصیلی

6

زبان

20

دروس تخصصی

0

119

ایثارگر (25 درصد ظرفیت)

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

963

استعداد تحصیلی

8

زبان

3

دروس تخصصی

5

123

ایثارگر (25 درصد ظرفیت)

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1011

استعداد تحصیلی

2

زبان

3

دروس تخصصی

13

138

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2907

استعداد تحصیلی

23

زبان

29

دروس تخصصی

30

139

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

3202

استعداد تحصیلی

22

زبان

10

دروس تخصصی

4

143

ایثارگر (25 درصد ظرفیت)

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

569

استعداد تحصیلی

2

زبان

1

دروس تخصصی

35

145

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2841

استعداد تحصیلی

10

زبان

13

دروس تخصصی

20

152

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

3151

استعداد تحصیلی

14

زبان

17

دروس تخصصی

7

155

ایثارگر (5 درصد ظرفیت)

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1230

استعداد تحصیلی

5

زبان

0

دروس تخصصی

31

158

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2810

استعداد تحصیلی

16

زبان

15

دروس تخصصی

20

163

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

2600

استعداد تحصیلی

8

زبان

19

دروس تخصصی

23

167

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1822

استعداد تحصیلی

20

زبان

4

دروس تخصصی

30

169

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2931

استعداد تحصیلی

2

زبان

12

دروس تخصصی

5

170

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2745

استعداد تحصیلی

35

زبان

20

دروس تخصصی

5

175

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

2580

استعداد تحصیلی

32

زبان

8

دروس تخصصی

26

178

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2106

استعداد تحصیلی

0

زبان

5

دروس تخصصی

10

186

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

2501

استعداد تحصیلی

23

زبان

10

دروس تخصصی

30

187

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2801

استعداد تحصیلی

3

زبان

7

دروس تخصصی

10

188

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2706

استعداد تحصیلی

14

زبان

35

دروس تخصصی

13

196

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2652

استعداد تحصیلی

24

زبان

20

دروس تخصصی

16

198

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

2423

استعداد تحصیلی

17

زبان

8

دروس تخصصی

0

207

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1654

استعداد تحصیلی

7

زبان

20

دروس تخصصی

25

208

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

2323

استعداد تحصیلی

6

زبان

9

دروس تخصصی

23

213

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1496

استعداد تحصیلی

9

زبان

3

دروس تخصصی

5

214

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2621

استعداد تحصیلی

15

زبان

35

دروس تخصصی

20

214

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

2265

استعداد تحصیلی

7

زبان

10

دروس تخصصی

15

231

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1488

استعداد تحصیلی

4

زبان

5

دروس تخصصی

21

232

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

2107

استعداد تحصیلی

5

زبان

2

دروس تخصصی

13

233

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1842

استعداد تحصیلی

6

زبان

6

دروس تخصصی

10

235

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

1827

استعداد تحصیلی

5

زبان

5

دروس تخصصی

4

242

آزاد

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

روزانه

1678

استعداد تحصیلی

9

زبان

6

دروس تخصصی

10

251

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1395

استعداد تحصیلی

9

زبان

2

دروس تخصصی

15

257

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1901

استعداد تحصیلی

3

زبان

2

دروس تخصصی

4

263

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1323

استعداد تحصیلی

4

زبان

10

دروس تخصصی

1

267

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1689

استعداد تحصیلی

10

زبان

9

دروس تخصصی

8

280

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1284

استعداد تحصیلی

4

زبان

3

دروس تخصصی

4

283

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

707

استعداد تحصیلی

0

زبان

2

دروس تخصصی

2

284

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1668

استعداد تحصیلی

5

زبان

11

دروس تخصصی

5

290

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1442

استعداد تحصیلی

9

زبان

1

دروس تخصصی

12

309

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1211

استعداد تحصیلی

0

زبان

1

دروس تخصصی

4

311

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1449

استعداد تحصیلی

5

زبان

3

دروس تخصصی

7

319

آزاد

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

905

استعداد تحصیلی

4

زبان

2

دروس تخصصی

8

324

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1249

استعداد تحصیلی

1

زبان

1

دروس تخصصی

7

337

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1156

استعداد تحصیلی

1

زبان

3

دروس تخصصی

5

360

آزاد

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1002

استعداد تحصیلی

0

زبان

1

دروس تخصصی

5

362

آزاد

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دانشگاه تبریز

روزانه

1063

استعداد تحصیلی

2

زبان

1

 

کارنامه و رتبه قبولی دکتری روان شناسی ورزشی دانشگاه سراسری 97 – 98

درصد پاسخگویی به هر درس

رتبه در سهمیه

نوع سهمیه

رشته

گرایش

دانشگاه

نوع دوره

تراز کل

دروس تخصصی

14

56

رزمندگان

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

1852

استعداد تحصیلی

20

زبان

10

دروس تخصصی

5

79

رزمندگان

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

1682

استعداد تحصیلی

22

زبان

5

دروس تخصصی

28

120

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

2630

استعداد تحصیلی

11

زبان

9

دروس تخصصی

13

157

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

2344

استعداد تحصیلی

19

زبان

1

دروس تخصصی

4

189

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

1512

استعداد تحصیلی

17

زبان

0

دروس تخصصی

8

207

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

1499

استعداد تحصیلی

4

زبان

7

دروس تخصصی

8

246

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

1396

استعداد تحصیلی

5

زبان

1

دروس تخصصی

7

252

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

1215

استعداد تحصیلی

3

زبان

2

دروس تخصصی

5

284

آزاد

روانشناسی ورزشی

دانشگاه تبریز

روزانه

985

استعداد تحصیلی

3

زبان

0

 

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها