پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 99 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

انتخاب رشته دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

پس از اعلام نتایج دکتری 99، زمان انتخاب رشته دکتری 99 سراسری داوطلبان رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی که مجاز به انتخاب رشته هستند، در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 99 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مجموعه تربیت بدنی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 99 رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی است.

زمان انتخاب رشته دکتری 99 دانشگاه آزاد اسلامی نیز اواخر اردیبهشت ماه خواهد بود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 99 اعلام خواهد شد.

تراز قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است:

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری تربیت بدنی – رفتار حرکتی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

روزانه

کنترل حرکتی

4897

دانشگاه تهران

روزانه

رشد حرکتی

4599

دانشگاه تهران

روزانه

روانشناسی بالینی ورزش

4528

دانشگاه تهران

روزانه

روانشناسی تربیتی ورزش

4528

دانشگاه تهران

روزانه

یادگیری حرکتی

4297

دانشگاه خوارزمی – تهران

روزانه

یادگیری حرکتی

3887

دانشگاه تهران

نوبت دوم

رشد حرکتی

3742

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

یادگیری حرکتی

3648

دانشگاه ارومیه

روزانه

یادگیری حرکتی

3596

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

رشد حرکتی

3545

دانشگاه تهران

نوبت دوم

روانشناسی بالینی ورزش

3491

دانشگاه تهران

نوبت دوم

روانشناسی تربیتی ورزش

3479

دانشگاه تهران

نوبت دوم

یادگیری حرکتی

3358

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

یادگیری حرکتی

2985

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

یادگیری حرکتی

2718

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

رشد حرکتی

2683

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

یادگیری حرکتی

1572

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

رشد حرکتی

1440

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

پردیس خودگردان

کنترل حرکتی

1287

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس خودگردان

رشد حرکتی

1193

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

کنترل حرکتی

48954922

46984894

44974697

دانشگاه تهران

روزانه

رشد حرکتی

45974624

44004596

41994399

دانشگاه تهران

روزانه

روانشناسی بالینی ورزش

45264553

43294525

41284328

دانشگاه تهران

روزانه

روانشناسی تربیتی ورزش

45264553

43294525

41284328

دانشگاه تهران

روزانه

یادگیری حرکتی

42954322

40984294

38974097

دانشگاه خوارزمی-تهران

روزانه

یادگیری حرکتی

38853912

36883884

34873687

دانشگاه تهران

نوبت دوم

رشد حرکتی

37403767

35433739

33423542

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

یادگیری حرکتی

36463673

34493645

32483448

دانشگاه ارومیه

روزانه

یادگیری حرکتی

35943621

33973593

31963396

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

رشد حرکتی

35433570

33463542

31453345

دانشگاه تهران

نوبت دوم

روانشناسی بالینی ورزش

34893516

32923488

30913291

دانشگاه تهران

نوبت دوم

روانشناسی تربیتی ورزش

34773504

32803476

30793279

دانشگاه تهران

نوبت دوم

یادگیری حرکتی

33563383

31593355

29583158

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

یادگیری حرکتی

29833010

27862982

25852785

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

یادگیری حرکتی

27162743

25192715

23182518

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

رشد حرکتی

26812708

24842680

22832483

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

یادگیری حرکتی

15701597

13731569

11721372

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

رشد حرکتی

14381465

12411437

10401240

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

کنترل حرکتی

12851312

10881284

8871087

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس خودگردان

رشد حرکتی

11911218

9941190

793993

 

مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

نتایج انتخاب رشته دکتری 99 احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 99 نیز در خردادماه خواهد بود.