/, مجموعه علوم اجتماعی/انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

انجمن آزمون دکتری علوم اجتماعی

رشته ها و گرایش های دکتری علوم اجتماعی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم اجتماعی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 11 گرایش به شرح زیر است:

1) علوم اجتماعی

1) جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

2) جامعه‌شناسی فرهنگی

3) جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی

4) جامعه‌شناسی سیاسی

5) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

6) توسعه اجتماعی روستایی

2) رفاه اجتماعی

3) سیاست‌گذاری فرهنگی

4) دانش اجتماعی مسلمین

5) مردم‌شناسی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم اجتماعی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم اجتماعی

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم اجتماعی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم اجتماعی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری علوم اجتماعی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم اجتماعی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم اجتماعی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم اجتماعی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اجتماعی

انجمن آزمون دکتری جمعیت‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری جمعیت‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته جمعیت‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری جمعیت‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جمعیت‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته جمعیت‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته جمعیت‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری جمعیت‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته جمعیت‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری جمعیت‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری جمعیت‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جمعیت‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته جمعیت‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری جمعیت‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری جمعیت‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری جمعیت‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جمعیت‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جمعیت شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

انجمن آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

رشته ها و گرایش های دکتری مددکاری اجتماعی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مددکاری اجتماعی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مددکاری اجتماعی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مددکاری اجتماعی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری مددکاری اجتماعی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مددکاری اجتماعی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مددکاری اجتماعی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مددکاری اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مددکاری اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مددکاری اجتماعی

انجمن آزمون دکتری مطالعات زنان

رشته ها و گرایش های دکتری مطالعات زنان

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مطالعات زنان در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش به شرح زیر است:

1)حقوق زن در اسلام

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مطالعات زنان در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مطالعات زنان

داوطلبان آزمون دکتری رشته مطالعات زنان لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مطالعات زنان در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مطالعات زنان

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مطالعات زنان لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری مطالعات زنان را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری مطالعات زنان

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مطالعات زنان به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مطالعات زنان اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مطالعات زنان که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مطالعات زنان

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مطالعات زنان سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مطالعات زنان

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مطالعات زنان

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۵:۲۷:۴۳ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه علوم اجتماعی|۱۱,۹۹۵ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
اوا
اوا

خ مهمه برام اگ کسی بلد لطفا کمک کنه

اوا
اوا

سلام دوستان میشه سوالات سال ۹۴قسمت روش از سوال ۸۵تا۹۰رو ک محاسباتی هستند رو دوستان بگن جوابش چطور بدست میاد ممنون میشم

جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین
جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین

سلام درودبرمارکس آهنین عزیز.آیا اطراف میدان انقلاب تهران خانه معلم وجود دارد؟

ماركس آهنين جديد
ماركس آهنين جديد

علیکم السلام درود و سپاس متقابل دوست عزیز و گرامی .خیابان بوذرجمهر(بزرگمهر یکی هست کنار دانشگاه تهران ، تخت میدن. از انقلاب بری راه آهن از اونجا دوتا هست.یکی میدان بهمن خانوادگی اتاق میدن.یکی همون نزدیکیا بعد ترمینال جنوب ؛ خزانه شهرداری مجردی تخت میدن.
شاد و پیروز باشید

جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین
جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین

تشکر. انشالله هفته دیگر آزمون را به خوبی پشت سر بگذرانید.امیدوارم امسال رتبه خوبی بیاورید و دانشگاه مورد دلخواهتان پذیرفته بشوید

ماركس آهنين جديد
ماركس آهنين جديد

ممنون.ان شاءلله هر چه صلاح است خدا به ما و شما و همه مسلمانان ارزانی دارد.آمین

مریم
مریم

دوستان سلام! از صمیم قلب برای همتون آرزوی موفقیت در آزمون امسال رو دارم. روز کنکور برای همتون دعا می‌کنم و منتظر شنیدن خبرهای خوب در اردیبهشت‌ماه می‌مونم.

اولین جامعه شناس
اولین جامعه شناس

سلام دوستان. خسته نباشید
توصیه مارکس آهنین به خود و دوستان
باید بگم که دیگه الان متن و کتاب جدید خوندن کار اشتباهیه، اینروزهای اخر فقط تست بزنیدو چیزایی که خواندیدرو مرور کنید… بذار مسلط بشید به چیزهایی که خواندید، بعد از کنکور متوجه می شوید که چقدر مرور تاثیر مثبت داشته پس از دستش ندهید. کتاب های مادر: مانند نظریه هاب معاصر . کشاکش سیدمن حتما مرور کنید.
شاد و پیروز باشید.

Parham
Parham

سلام یه منبع مهم و معتبر درباره جامعه شناسی سازمان ها معرفی کنید . متشکرم

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

سلام.کتاب منوچهرصبوری نشرمهتاب و کتاب کیاکجوری انتشارات پیام نور (این کتاب جدیداست)برای جامعه شناسی سازمانها مفید است. باز دوستان امکان داره کتابهای بهتری معرفی کنند. سعی کردم کتابهای که درزمینه عبوم اجتماعی معرفی کنم.موفق باشید

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

منظورم علوم اجتماعی بود. پوزش می خوام بعد نگارش کردم

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

بدنگارش کردم.لمس گوشیم مشکل داره

علی
علی

دوستان سلام
سوال ۷۱ دکتری۹۷:کدامیک از روش های تحقیق عمدتا از طرح های پژوهشی در حال ظهور و پویا برخوردارند؟
۱٫تحلیل استعاره ۲٫ تحلیل گفتمان انتقادی ۳٫ تکنیک گروههای اسمی ۴٫ نظریه داده بنیاد
پاسخ سنجش گزینه ۳ بود . حالان میتونید از کدوم منبع بود.

عارف
عارف

جواب گزینه چهار نظریه داده بنیاد است.

رادین
رادین

با سلام این سوال در کلید اولیه امسال گزینه سه یعنی تکنیک گروههای اسمی رو پاسخ درست زده بود اما در کلید نهایی که در پاسخنامه هر داوطلب قابل مشاهده است اصلاح شده و گزینه ۴ پاسخ صحیح است خود من برای این سوال اعتراض داده بودم….

ماركس آهنين جديد
ماركس آهنين جديد

سلام دوستان
رادین عزیز ! ج گیلان از اینکه به فکر دوستانتان در سایت هستید، بی نهایت متشکرم.
البته بهقول خواهر گرامیمان فائزه سادات ادعای زیادی ندارم اونم به خاطر کار و مشغله و زن وبچه و…
همیشه اعتقاد داشتم و دارم که خدا هر چه مصلحت بنده اش به او رزق و نعمت و مشکلات می دهد.
شاد و پیروز باشی

عارف
عارف

با سلام

ضمن خسته نباشید خدمت داوطلبین دکتری. لطفا اگر تدابیری برای این روزهای آخر دارید لطفا در اختیارمان قرار دهید.هم حوزه های تخصصی . هم زبان و استعداد

با تشکر

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

باسلام. اگر یک تحلیلی از نظام آموزشی بنویسم یا احیانا قصد درخواست تدریس در موسسه یا دانشگاهی دارید(با مدرک کارشناسی ارشد یا دانشجو دکتری هستید. تازه اگر به شما تدریس بدهند که خیلی دشوار است). در کمتر از ۲۵ دانشگاه جامع کشور استاد محوری وجود دارد. یعنی حرف اول و آخر را استاد در کلاس می زند.اما در ۲۰۰۰ موسسه یا دانشگاه دیگر در کشور دانشجو محوری است. جالبه کارمندان آموزش نگرانند که دانشجوهاشون کم بشه بیکار بشوند از سوی دیگر دانشجوها اکثرشون بخاطر مدرک و ارتقا به اینجور موسسات رجوع می کنند(جالبه هم اموزش و هم دانشجو نگرانند). حالا… ادامه نظر»

ماركس آهنين جديد
ماركس آهنين جديد

سلام دوست عزیز. امیدوارم روزگار به کامتون باشد.یه سوال داشتم از خیلیا پرسیدم جواب متباین بود.اگه کسی استخدام دولت باشه دو بار مدرک گرفته مدرکش هم اعمال شده باشه اگه دوباره یه مدرک بالاتر بگیره طبق قانون جدید واسش اعمال می کنن یا نه؟

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

سلام درود برمارکس آهنین گرامی. طبق قانون جاری کشور صرفا مدرک تحصیلی بالاتر یک بار در آموزش وپرورش اعمال می شود(قانون مدیریت خدمات کشوری است). بنده نیز از چند اداره مختلف جویا شدم. شاید سال های آتی این قانون تغیر کند. علی ایحال در قانون جاری صرفا یک بار می شود مدرک تحصیلی بالاتر را اعمال کرد. احسنت به پشتکار تون باتوجه به شرایط اقتصادی نابه سامان جامعه کماکان هدف تون کسب علم و دانش است. سلامت و پیروزباشید.

Parham
Parham

سلام دوستان کسی میدونه منابع کارشناس روابط کار چی هستن؟ لطفا راهنمایی کنید

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

سلام . از جزییات دفترچه خبر ندارم. می توانم این را بهتون بگم کدشغلی را انتخاب کنید. که به دروس تخصصی اش تسلط بیشتری دارید تا شانس قبولی تون افزایش پیدا کنه. ازمون استخدامی رقابت اش سخت تر از کنکور دکتری است. وبرای افراد جویای کار اهمیت اش بسیار زیاد است. کار درست می کنید که ازمون استخدامی شرکت می کنید. موفق باشید

احمدددد
احمدددد

سلام
من دو سال در اداره کار سرباز بودم
کارشناس روابط کار دقیقا مثل قاضی است یعنی باید رای صادر کنی
اینجا باید بین کارگر و کارفرما قضاوت کنی
چون کارگر پیش کارفرما کار کرده حالا طلبکاره و براساس مستندات باید حکم صادر کنی
بعد حکم را بفرستین اجرای احکام دادگستری برای اجرای حکم
شغل خوبی است پرکار و رشته علوم اجتماعی

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

باسلام. من از جانب خودم به همه دوستان خداقوت عرض می کنم. امیدوارم ثمره تلاش تون را در هفته های آتی بدست بیاورید.
و امیدوارم در تمام جنبه های زندگی موفق و پیروز باشید.

فائزه سادات به جامعه شناسی گیلان
فائزه سادات به جامعه شناسی گیلان

سلام درود از پیام پر از امید شما سپاس. حقیقتا جامعه شناسی باید ایستادگی کنه و تحقیقات و پروژه های مفید و اصولی از خودش داشته باشه حتی اگر در مقام رسمی نخوان به فارغ التحصیلانش کار بدن . ما بیکار نمیشیم همون تحقیقات و پروژه ها خودش کلی کار هست به شرطی که جدی گرفته بشه .
موفق باشید

رادین
رادین

با سلام خدمت دوستان خوبم، آقای مارکس آهنین، خانم مدرسی و سایر دوستانی که تا یه ماه دیگه کنکور دارن ، از ته ته ته دلم براتون آرزوی موفقیت میکنم و منتظر شنیدن خبر رتبه های تک و ودو رقمی تو هستم انشالله ، با روحیه ای عالی و حداکثر استفاده از این مدت باقی مانده با آمادگی بالا برین بزنید تو گوش کنکور، تجربه خیلی ها نشان داده سه هفته منتهی به کنکور بی نهایت مهمه، و اکثر به یاد سپاری ها تو این مدت اتفاق میفته ، مجددا برای همه تون ارزوی سلامتی و موفقیت و یه کنکور… ادامه نظر»

فائزه سادات به رادین
فائزه سادات به رادین

سلام ممنونم بزرگوار. درود بر شما . لطف دارید خیلی هم عالی که به یاد ما هستید و به ما امید می دیدید . بنده که از الان بگم ادعایی ندارم چون بازهم نتونستم اونطور که باید و شاید درس بخونم. اما کلا نومید نیستم. به مقدار زیادی هم از نظر من شانسی هست . حالا قبول هم که بشم یکسری مسائل سر راهم هست یک مختصرش اینه که من اصلا زبانم افتضاحه و اینقدر هم در خواندن کند هستم که عملا هیچوقت نتونستم هم زبان بخونم هم دروس تخصصی . قبول بشم مجبورم برم کلاس زبان. امیدوارم هرچی میشم… ادامه نظر»

جامعه شناسی گیلان
جامعه شناسی گیلان

دانشگاه یزد تو پژوهش قوی است. تو دانشگاه یزد می تونید کلی کار پژوهشی انجام بدهید. واینکه آینده مدرک دکتری را بسیاری از اساتید سرشناس تو کلاس شون تحلیل مسایل می کنند(دکتر آزادارمکی یا دکتر اباذری). اما واقعیتی که در جامعه وجود داره نباید منجربشه دست از تلاش بردارید. امیدوارم امسال به نتیجه دلخواه تان برسید. موفق باشید

مارکس آهنین جدید
مارکس آهنین جدید

سلام بر دوستان پر تلاش .چه خبر ؟چرا سکوت مطلق رو سایت حاکمه؟راستی کسی از جزئیات طرح ساماندهی آزمون دکتری خبری داره؟
شاد و پیروز باشید

عارف
عارف

با سلام

مارس آهنین جدید، میشه بیشتر در مورد سوالتون توضیح دهید. یعنی طرح ساماندهی

با تشکر

ماركس آهنين جديد
ماركس آهنين جديد

علیکم السلام. منم چیز زیادی ازش نمی دونم آخه پریروز خبری از شبکه های سراسری تلویزیون پخش شد که تا دو هفته دیگه طرح ساماندهی آزمون دکتری به اطلاع عموم می رسه بعد از آن هم طرح ساماندهی ارشد.پرسیدم شاید کسی از جایی جزئیات بیشتری داشته باشه.
شاد و پیروز باشید.

احمدددد
احمدددد

سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید
من برای روش تحقیق کمی علاوه بر دواس و بیکر چه کتاب کمی دیگری بخونم؟
آخه سال قبل سوالات کمی از این کتابا نبود
ممنون

مارکس آهنین جدید به احمد
مارکس آهنین جدید به احمد

به کامنت های قبلی مراجعه بفرمایید دوستان مفصل توضیح دادن.

مارکس آهنین جدید به فائزه سادات
مارکس آهنین جدید به فائزه سادات

سلام دوست عزیز.کتاب جامعه شناسی روستایی (ازکیا _ غفاری) تحقیقات موردیش مهمه یا نه ؟از صفحه ۲۱۰ به بعد.
یادمه پیام نور که بودیم تو سامانه یادگیری پیام نور یه قسمتی داشتیم به نام انجمن یا وبلاگ دقیقا یادم نیست.کسی می تونست نمونه سوال خلاصه درسی مثلا گزارش کوتاهی اونجا آپلود می کرد .کاشکی می شد در این سامانه همچین چیزی سرو سامان داد.
موفق وموید وسلامت باشید.

فائزه سادات به مارکس آهنین
فائزه سادات به مارکس آهنین

سلام خیر آمارهای مربوط به روستای خاصی مهم نیست و سوال نمیاد . بله خب اگه میشد راجع به پیشرفت و برنامه درسیمون تعامل داشته باشیم که خیلی بهتر بود.

مارکس آهنین جدید به جامعه شناسی گیلان
مارکس آهنین جدید به جامعه شناسی گیلان

سلام دوست عزیز .داشتن دوستی چون شما واقعا غنیمت بزرگی در زندگی محسوب می شود . از این که مرا مورد مهر و محبت خود قرار دادید، بی نهایت ممنون و متشکرم . من همیشه به حکمت خدا ایمان دارم. ومی دانم همیشه خدا هر چه را که نفع بنده است انجام می دهد اما نه الزاما نفع مادی .
امیدوارم با موفقیت درستون را تمام کنید.
شاد ، پیروز ،سر بلند و سلامت باشید.

جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین
جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین

تا یک دوره سنی می شود تک بعدی رشد کرد تو مراحل سنی بالاتر باید به جنبه های دیگر زندگی هم پرداخت. من اگر زودتراستخدام می شدم مسیر ادامه تحصیل بسیار برام هموار تر می شود. اما باز خدا روشکر می کنم نتیجه تلاش و رنج ام را در اوج تنهایی و ظلمت بدست اوردم. از نظر بنده جناب مارکس آهنین موفق بودید. انشالله امسال دکتری قبول می شوید. اما بنده بدون مدرک دکتری شما را انسان موفق می دانم.

جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین و فائزه
جامعه شناسی گیلان به مارکس آهنین و فائزه

باسلام. جناب مارکس آهنین برنده زندگی بودیداین نظر بنده است. چون زود به شغل رسیداید و هم تشکیل خانوداه دادید. تحصیل به زندگی تان کمک کرد. عالم بی عمل نبودید. تحصیلات موقعی ثمربخش است به زندگی و شغل کمک کند صرف مدرک داشتن و مقاله داشتن بی اثر است حتی با مدرک فوق دکتری. نمی خواستم نگاه انتقادی مو را راجب به تحصیلات بیان کنم تا انگیزه تون کاهش پیدا کند. نمی خوام جمله تکراری بنویسم. من ام خسته شده بودم از بس ازمون دکتری و ازمون استخدامی شرکت کرده بودم.چون زندگی برام همش یکنواخت شده بود.هرکاری کردم تغیر حاصل… ادامه نظر»

ماركس آهنين جديد
ماركس آهنين جديد

سلام دوستان. امیدوارم زندگی هیچ کسی به سردی حضور دوستان در این سایت نباشه نه به سردی زمستان.
دوستان یه سوال داشتم : روش تحقیق بیشتر از کمی سوال می آید یا کیفی؟
اکثر دوستان قدیمی سایت قبول شدند رفتند.دوتا مسعود ،مریم،مریم socio، الهه.ج شناسی گیلان ، رادین و … مارکس آهنین تصمیم گرفته تا سال دیگه بیاد سایت بعدش چه با قبولی دکتری چه بدون آن برای همیشه بره.شاید مشیت خدا چیز دیگری باشد.
شاد و پیروز باشید.

فائزه سادات به مارکس آهنین
فائزه سادات به مارکس آهنین

سلام درود ان شاءالله سلامت و موفق باشید. راستش به نظر من ترکیب سوالات روش تحقیق به صورت ۴ تا ۲۵درصد هست، یعنی ۲۵ % مبانی و مفاهیم نظری ، ۲۵% روش کمی و ۲۵% روش کیفی و ۲۵% هم روش ترکیبی . البته بعضیا با اون ۲۵% آخری مخالفن و میگن شاید گاهی ۲% باشه و در عوض ۵۰% سوالات کمی و بقیه کیفی هستن . ولی خود بنده بصورت همون ۴ تا ۲۵% دیدم سوالات رو. منم مثل شما خیلی خسته ام و البته کلافه. طوری که رفتارم حتی با خانواده و اطرافیانم هم بسیار مزخرف شده !… ادامه نظر»

1 47 48 49