مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی دانشگاه رازی

دانشگاه رازی کرمانشاه دانشجوی دکتری بدون آزمون میپذیرد.
به گزارش پی اچ دی تست،دانشگاه رازی کرمانشاه در اجرای ابلاغیه (آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر) از بین داوطلبان ممتاز واجد شرایط در رشته های مشروحه زیر برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در مقطع دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.

ردیف
نام رشته تحصیلی
گرایش
ملاحظات
۱
جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی
۲
اقلیم شناسی
آب و هوا شناسی
 
۳
زبان و ادبیات فارسی
۴
آموزش زبان انگلیسی
 
۵
زبان و ادبیات عرب
 
۶
زبان شناسی همگانی
 
۷
علوم اقتصادی
 
۸
نانو شیمی
۹
شیمی آلی
۱۰
شیمی تجزیه
۱۱
شیمی معدنی
۱۲
شیمی کاربردی
 
۱۳
زیست شناسی- علوم جانوری
بیوسیستماتیک جانوری
 
۱۴
زیست شناسی- علوم سلولی مولکولی
گرایش سلولی مولکولی
 
۱۵
زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
۱۶
ریز زیست فناوری
 
۱۷
آمار
 
۱۸
ریاضی محض
آنالیز ریاضی
 
۱۹
ریاضی کاربردی
آنالیز عددی
 
۲۰
ریاضی کاربردی
تحقیق در عملیات
 
۲۱
فیزیک
نظری
 
۲۲
فیزیک
حالت جامد
 
۲۳
فیزیک
ذرات بنیادی
 
۲۴
مهندسی برق
قدرت
 
۲۵
مهندسی برق
الکترونیک
 
۲۶
مهندسی عمران
سازه
 
۲۷
مهندسی عمران
سازه های هیدرولیکی
 
۲۸
مهندسی مکانیک
تبدیل انرژی
 
۲۹
مهندسی مکانیک
طراحی کاربردی
دینامیک جامدات
۳۰
مهندسی شیمی
طراحی فرایند
 
۳۱
مهندسی شیمی
ترموسینتیک و کاتالیست
 
۳۲
مهندسی کامپیوتر
معماری کامپیوتر
 
۳۳
مهندسی کشاورزی
آبیاری و زهکشی
 
۳۴
مهندسی کشاورزی
اصلاح نباتات-ژنتیک ملکولی مهندسی ژنتیک
 
۳۵
مهندسی کشاورزی
ژنتیک بیومتری
 
۳۶
مهندسی کشاورزی
توسعه کشاورزی
 
۳۷
مهندسی کشاورزی
ترویج کشاورزی
 
۳۸
مهندسی کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی
 
۳۹
مهندسی کشاورزی
زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 
۴۰
مهندسی کشاورزی
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
 
۴۱
علوم دامی
تغذیه دام
 
۴۲
تربیت بدنی
برنامه ریزی و مدیریت ورزشی -قلب و عروق
 
 
 
الف) شرایط عمومی:
احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱- دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیات مرکزی دانشجو
۲- نداشتن منع قانونی از ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
 
ب) شرایط اختصاصی :
۱- متقاضیان باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی مدت ۵ نیمسال با دارا بودن  حداقل معدل  ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) و نمره پایان نامه حداقل ۱۸ به اتمام رسانده باشند و جز رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود باشند و دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه در مجلات علمی – پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند(دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی باشد).

۲- متقاضیان حائز شرایط بند ۱-که یکسال از زمان فراعت از تحصیل آنها گذشته باشد، باید دارای حداقل ۴ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند.

۳- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد  یکی از موسسات آموزش عالی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره ۱:
رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد می بایست با رشته مورد تقاضا برای ادامه تحصیل مرتبط باشد.
تبصره ۲ : لازم بذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشسراها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد،  بعمل نمی آید  .
۴-  دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد فقط برای اولین سال پس از فارغ التحصیلی می توانند شرکت نمایند.
۵- دانش آموختگان شیوه آموزش محور با توجه به دارا نبودن نمره پایان نامه بایستی جزو رتبه اول هر دو شیوه آموزشی (آموزشی پژوهشی ، آموزشی) باشند.
۶- متقاضی باید تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ دانش آموخته شده باشد.
۷- قبولی در مصاحبه گروه مربوطه.
مدارک مورد نیاز
۱-    تکمیل فرم تقاضانامه برای ثبت نام دوره دکتری .
۲-    تصویرمدارک و ریز نمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
۳-    ارسال مدرک نظام وظیفه برای آقایان.
تبصره: داوطلبان دارای هریک از شرایط ذیل، نیاز به ارسال مدرک نظام وظیفه ندارند.
·        دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که تا شهریور ماه سال ۱۳۹۲ دانش آموخته گردد.
·    دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد که از زمان فارغ التحصیلی تا تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد.
·        متولدین سال ۱۳۵۳ و قبل از آن.
۴-    گواهی رتبه های برتر و معدل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
۵- ارائه سوابق آموزشی وپژوهشی.
۶- تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.
۷- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
۸- فرم مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد  که تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲فارغ التحصیل خواهند شد.
۹- اصل و تصویر رسید بانکی(ارسال رسیدی که به نام صاحب حساب است) به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی.
تذکر ۱)  مدارک ارسالی و وجه پرداختی داوطلب به هیج عنوان مسترد نخواهد شد.
تذکر ۲)  چنانچه در هریک از مراحل ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد هریک از شرایط فوق الذکر نبوده،  بلافاصله از ثبت نام و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
* داوطلبان حائز شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری   ۱۰/۴/۱۳۹۲   با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایند و یا مدارک درخواستی خود را شخصاَ تا تاریخ فوق به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.
تذکر: به مدارک ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک داوطلبین پس از وصول، توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن شرایط لازم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفی خواهند شد. به همین منظور داوطلبین می توانند جهت اطلاع از بررسی اولیه مدارک خود با شماره تلفن ۴۲۷۴۵۱۱-۰۸۳۱ مسئول گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تماس حاصل نمایند.
فرم ثبت نام

اصلاحیه آگهی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه رازی

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۰۳)

 1. hadise می‌گه:

  سلام
  ببخشید تو آگهیتون اول زده بودین مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال برا ثبتنام میگیرید الان نگاه کردم زدین ۳۵۰۰۰۰ ریال. قضیه چیه. من که الان ۵۰۰۰۰ ریختم باید بقیه پولمو از کی بگیرم؟؟؟
  زمان پذیرش اسامی کی هست؟

  ——-
  اصلاحیه پذیرش ملاک است و مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان مربوط به اطلاعیه اولیه دانشگاه بوده است.

 2. عماد می‌گه:

  جالبه ها
  از یک طرف نوشتن مدارک مورد تایید وزارت علوم شرکت کننداز طرف دیگه فقط دانشگاههای دولتی میتونن شرکت کنند

 3. سارا می‌گه:

  سلام خسته نباشید فارغ اتحصیلان دانشگاه آزاد نمیتونن شرکت کنن؟

 4. سعید می‌گه:

  دوستان توجه کنید. مثل اینکه دانشگاه رازی کرمانشاه شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری رو اصلاح کرده.
  فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حداکثر تا دوسال پس از فراغت از تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد مجاز به پذیرش می باشند و با افزایش سنوات فارغ التحصیلی به ازای هر نیمسال یک مقاله بر تعداد مقالات افزوده خواهد شد(تا یک سال پس از فراغت از تحصیل داشتن ۴مقاله و حداکثر تا دو سال پس از فراغت از تحصیل داشتن ۶مقاله الزامی است).

  اطلاعات کامل رو از سایت دانشگاه رازی بگیرید.

 5. مریم می‌گه:

  رشته شیمی گرایش فیزیک رو نمیخواد؟

 6. پرستو می‌گه:

  سلام
  دیگه واقعا گیج شدم!!
  بالاخره معدل بدون پایاننامه بالای ۱۷ می خواد یا رتبه ۱، ۲،۳ با پایاننامه ؟؟؟؟ من معدلم بدون پایاننامه ۱۶٫۹۹ هست ولی جز رتبه های ۱ ۲ ۳ کلاس هستم(هم بدون پایاننامه هم با پایاننامه.
  لطفا جواب بدین
  ممنونم

 7. زینب می‌گه:

  سلامف من شرایط معدل و شاگرد اولی را دارا هستم ولی یک مقاله بین المللی submit شده دارم.امکان شرکت را دارم؟

  -

  سلام
  داشتن دو مقاله الزامی است.

 8. ساسان می‌گه:

  اینا چرا هر روز یه قانونی میزارند!!!
  یه روز شاگرد اولی اضافه میشه
  یه روز معدل

 9. مهدی می‌گه:

  این چه قانونیه آخه؟:
  تبصره ۲ : لازم بذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشسراها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد، بعمل نمی آید .

 10. امیر ما می‌گه:

  سلام دوستان
  آیین نامه دانشگاه رازی عوض شد:
  جدید: متقاضیان باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی مدت ۵ نیمسال با دارا بودن حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) وبا احتساب نمره پایان نامه، حداقل ۱۸ به اتمام رسانده باشند و جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند. و دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه در مجلات علمی – پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند.فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حداکثر تا دوسال پس از فراغت از تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد مجاز به پذیرش می باشند و با افزایش سنوات فارغ التحصیلی به ازای هر نیمسال یک مقاله بر تعداد مقالات افزوده خواهد شد(تا یک سال پس از فراغت از تحصیل داشتن ۴مقاله و حداکثر تا دو سال پس از فراغت از تحصیل داشتن ۶مقاله الزامی است ).
  (دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه در مجلات علمی – پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی)
  با این وجود من که ورودی ۸۷ هستم باید ۸ مقاله علمی و پژوهشی داشته باشم مگه ممکنه؟؟؟؟

  • شیوا می‌گه:

   آقا امیر ابلاغ دانشگاه رازی رو خوب بخون نوشته نمره پایان نامه ۱۸ بالاتر باشه نه معدل کل با پایان نامه بالاتر از ۱۸
   اشتباه مینویسی مردم گیج میکنی

 11. امیر ما می‌گه:

  منم ورودی ۸۷ ولی دارای بقیه شرایط هستم. درخواست بدیم یا نه؟ پناه بر خدا

 12. ساسان می‌گه:

  بچه ها شرایط ثبت نام تغییر کرده
  از مدیر سایت میخوام شرایط جدید رو تو سایت قرار بده
  شاگرد اولی تا سومی هم اضافه شده

  ———
  با تشکر از اطلاع رسانی شما

  • ساسان می‌گه:

   دانشگاه امام قزوینم پذیرش زده
   لطفا اطلاع رسانی کنید

   ———
   این خبر روی سایت هست.
   اخبار پذیرش بدون آزمون در صفحه “دکتری بدون آزمون استعداد درخشان” در منوی سمت راست به روز میشوند.

 13. a.shirazi می‌گه:

  سلام دوستان خوبم،منم ۶تا مقاله علمی پژوهشی دارم معدلم هم ۱۸ست نمره پایان نامه ام ۲۰، عضو استعداد درخشان دانشگاه هم هستم ولی نفر اول تا سوم نیستم. بنظرتون میشه ثبت نام کنم؟ جواب بدید ممنون میشم.

 14. ساسان می‌گه:

  سلام
  کسی میدونه مورد ۵- ارائه سوابق آموزشی وپژوهشی.
  یعنی کل صفحات مقاله رو باید ارسال کنیم یا صفحه اولش یا گواهی پذیرش کافیه؟مرسی

 15. امیر می‌گه:

  معدلم بالای ۱۸ است و ۶ مقاله علمی و پژوهشی هم که ۴ تا از پایان نامه هست دارم و نفر دوم هم ورودی هایم هستم. اما از فارغ التحیلیم ۳ سال میگذره با دفتر استعداد رازی تماس گرفتم گفتند نمیتونی درخواست بدی حداکثر یک سال باید از فارغ التحصیلی گذشته باشه. آیا واقعا با این شرایط کس هست که وارد مصاحبه بشه؟ به نظر میرسه همه فرمالیته باشه و قصد دارن دانشجوهای خودشون رو بگیرن.

  • داوطلب می‌گه:

   سلام آخه دانشجوای خودشان هم این شرایطو ندارند!!! منم زنگ زدم گفت قبول نمیکنیم. ۴ تا ای اس ای دارم ولی ۱/۵ سال از فارغ التحصیلیم گذشته..فقط و فقط به خاطر شرایط کاریم مجبورم رازی بخونم و اینا همه برنامه منو خراب کردند..

 16. داوطلب می‌گه:

  سلام بر دوستان…من موندم با این شرایطی که گذاشتند کسی اصلا به گروه مربوطه معرفی می شود یا نه؟ شاید فقط ندا خانم و همکلاسیاشون که خیلی مقاله دارن راه پیدا کنن!!!!!!!

  • ندا می‌گه:

   سلام دوست عزیز

   خیلی ها هستند که من می شناسم و این شرایطو دارند فقط من و همکلاسی هام نیستیم موقع مصاحبه بیاید و باهاشون آشنا شید …
   ضمنا من آزمون قبول شدم و حتی می تونم با رتبه ام به دانشگاههای بهتر مثل صنعت نفت، صنعتی اصفهان و … برم و احتیاجی به ثبت نام بدون آزمون ندارم وفقط هدفم از ثبت نام این بود که حال یکیو بگیرم که قطعا این کار را خواهم کرد شما هم میتونید برید دانشگاه دیگه یا آزمون بدین لطفا در مورد من اینطور صحبت نکنید.

   • توحید می‌گه:

    موفق باشید

    • حمید می‌گه:

     تو رو خدا ببین به حال دکترای اینده باید تاسف خورد.. این ادبیات شایسته یک مدعی دکتری نیست ندا خانوم…

     • ندا می‌گه:

      دوست عزیز شما چرا دخالت می کنید من جواب کسی رو دادم که روزی ده بار تو دانشکده با من سر این مسئله بحث میکنه وقتی هیچ اطلاعی از بعضی چیزا ندارید لطفا بی انصافی نکنید.

     • یه دوست می‌گه:

      دوستان بیاین به عنوان تحصیل کرده های جامعه به هم احترام بذاریم و در مورد هم قضاوت نکنیم الان چندجای دیگه هم همین مشکلو میشه دید واقعا وقتی ماها اینطوری میشیم و بدون دلیل همدیگه رو محکوم میکنیم از بقیه چه انتظاری میشه داشت؟خواهش میکنم بحث درست نکنید

     • مریم333 می‌گه:

      آره واقعا جای تاسف داره. خیلی از این پیاما رو خوندم. همشون دعوا دارن. فکر کنم از بس درس خوندن از لحاظ روحی فشار زیادی روشونه. ارزش تحصیلات پایین اومده

 17. رها می‌گه:

  سلام من متوجه نشدم بالاخره هزینه ای باید پرداخت کرد یا نه؟

 18. سوگل می‌گه:

  سلام بچه ها
  تورو خدا یکی جواب منو بده؟ من همه ی شرایط دانشگاه رازی رو دارم فقط با چند صدم اختلاف جزء شاگرد اول تا سوم نیستم. می تونم مدارک بفرستم. یه ساله دارم مقاله می نویسم پارسال که فقط معدلی بود ما مقاله نداشتیم. امسال که مقاله داریم رتبه ای شده؟آخه این چه شانسیه خدااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دارم دیوونه می شم . یه ساله دیگه از عمرم و جوونیم هدر رفت. دیگه حالم از هرچی درس و دانشگاه و دکتری به هم می خوره. حیف اون همه زحمت و پولی که واسه مقاله ها صرف کردم. واقعا افسوس و صد حیف

  • مژده می‌گه:

   سوگل جان شرایطت رو درک میکنم
   اما نمیشه بفرستی
   چون نفر اول تا سوم فقط میخوان
   بنظرم که این بهتره چون ماشالله همه بچها ارشد معدل بالا ۱۷ دارن
   و نفرات اول تا سوم بهتره
   حتی به نظر من فقط نفر اولی چون از همه کشور میاد مصاحبه و زیاد میشن
   موفق باشی

  • ali می‌گه:

   جایی نوشته نشده که باید اول تا سوم باشی
   باید بدون پایا ن نامه معدل بالای ۱۷ باشه…

  • ندا می‌گه:

   دوست عزیز نمیخواد شاگرد اول تا سوم باشی شرطش فقط معدل بالای ۱۷ است حتما ثبت نام کن.

   • سوگل می‌گه:

    مرسی ندا جون خدا کنه اینطور که شما می گید باشه. به خدا خیلی زحمت کشیدم. اون از نتیجه ی آزمون که انتظار رتبه ی تک رقمی رو داشتم که به سختی مجاز شدم. اینم از استعداد درخشان که هر سال یه بامبول سرمون در میارن. خیلی داغونم . فقط کارم شده دعا کردن واسه همتون دعا می کنم . التماس دعا از همتون دارم

    • ندا می‌گه:

     ممنونم سوگل جان انشالله حتما قبول میشید ولی مطمئن باشید که شاگرد اول تا سومی نمیخواد من از دفتر استعداد درخشان دانشگاه سوال کردم. منم آزمون نتیجه ایی که میخواستم رو نگرفتم خودتونو به خاطر این چیزا ناراحت نکنید. دانشگاه رازی هم ارزش حرص خوردن نداره من که ۶ ساله اینجام.

     • داوطلب می‌گه:

      ببخشید ندا خانم شما مگر علم و صنعت و صنعت نفت با آزمون قبول نمیشید؟

     • سوگل می‌گه:

      مرسی ندا جونم، شمام همیشه ی همیشه در تموم زندگیتون موفق باشید. فقط معذرت می شه بگید کی از دفتر استعداد درخشان سوال کردی؟ آخه می دونی می گم نکنه اون موقعی که شما رفتید هنوز آیین نامه ی جدید به دستشون نرسیده باشه و همون آیین نامه ی پارسالو بهتون گفتن.به هر حال ممنونم عزیزم حرفات یه دلگرمی بودسپاس

     • ندا به داوطلب می‌گه:

      سلام داوطلب عزیز
      رشته ت مهندسی شیمی هست؟
      کی گفته من علم و صنعت قبول میشم؟؟؟؟پس منو میشناسی؟ ببخشید اگه گفتم تو گروه ما مقاله بچه ها زیاده ناراحت شدی منظورم این بود انگار بچه ها انشا مینویسن وقتی در مورد نوشتن مقاله صحبت میکنن… منظور بدی نداشتم ناراحت نشو
      علم و صنعت که نه ولی صنعت نفت رو میتونم قبول شم ولی تو انتخابام نزدمش.اول طراحی فرایند رازی رو زدم بعد کاتالیست رازی و هدفم اینه که حتما تو دانشگاه رازی بمونم. میخوام پایان نامم حتما با استاد دوره ارشدم باشه چون خیلی ازش راضی بودم.

     • سارا می‌گه:

      عزیزم زنگ بزن از دانشگاه دوباره بچرس تا جایی که میدونم یه بار پرسیدم شاگرد اول تا سوم گرایش مدنظر قرار داده می شده نه رشته

    • ندا به سوگل می‌گه:

     سلام سوگل جان،امروز از دفتر استعداد درخشان پرسیدم گفت فقط معدل بالای ۱۷ و بقیه شرایطی که تو اطلاعیه نوشتن، ضمنا قبلا با وزارت علوم هم مکاتبه کردم و باهام تماس گرفتن و گفتن شرایط رو دانشگاه اعلام میکنه.
     موفق باشی
     انشالله قبول میشی.

    • سالار می‌گه:

     سلام دوستان. من خودم دکترای بدون آزمون دانشگاه رازی قبول شدم. جزو شاگردهای اول تا سوم هم نبودم. تو ۸ نفر من از نطر معدل ۵م یا ۶م بودم اما رزومه خیلی قوی داشتم. اونجا فقط رزومه مهمه.

     • سوگل می‌گه:

      سلام آقا سالار
      شما پارسال قبول شدید؟؟؟؟اخه فک می کنم پارسال فقط معدل بالای ۱۷ می خواستن امسال شرایط تغییر کرده درسته؟؟؟؟؟؟آخه امسال به آیین نامه اضافه شده که باید اول تا سوم بود. به نظرتون و بر اساس تجربتون اگه من امسال با معدل بالا و بدون رتبه ی ممتازی مدارک ارسال کنم ترتیب اثر داده میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟رزومم بدنیست؟؟؟؟؟ممنون می شم اگه چواب بدید؟؟؟؟؟؟؟؟

     • سالار می‌گه:

      من ورودی بهمن ۹۰ هستم. شرایط همونه. اصلا لازم نیست شاگرد اول تا سوم باشی. فقط معدل بالای ۱۷ با مقاله

     • سوگل می‌گه:

      به آقا سالار
      حرفاتون به آدم امید می ده. نمی دونم شما اطلاعیه ی امسال رو دیدیدو می گید که شرایط همونه. یعنی این شرایط جدید رو الکی زدن؟؟

  • ندا می‌گه:

   سوگل جان شاگرد اول تا سوم گرایش هم باشی میشه شرکت کرد البته اگه کد رشته قبولیتون متفاوت بوده باشه. اینو امروز اضافه کردن اگه میتونید برید با دکتر بیدمشکی صحبت کنید شاید قبول کردن.

   • سوگل می‌گه:

    مرسی عزیزم
    دکتر بیدمشکی تحصیلات تکمیلی هستن؟
    باید با وقت قبلی رفت یا هر موقع که بری تشریف دارن؟؟؟؟

    • سوگل می‌گه:

     یعنی نداجون به نظرتون تأثیری داره اگه برم بادکتربیدمشکی صحبت کنم امکانش هست قبول کنن؟؟؟؟؟؟

     • ندا می‌گه:

      عزیزم قبلا که این شرایط رو نزده بودند و به اصرار یکی از بچه ها این شرایط را اضافه کرده اند( البته من این را شنیده ام ولی فکر میکنم درست باشه) شما هم برید صحبت کنید شاید تبصره ای چیزی گذاشتند انشالله که حل می شود. دکتر بیدمشکی در سازمان مرکزی دفتر استعداد درخشان. معمولا دانشگاه هستند و نمیخواد وقت بگیری.

     • نرگس می‌گه:

      به اصرار یکی از بچه ها؟؟؟ مگه ممکنه؟؟؟؟
      یعنی به خاطر یه دانشجو این همه ملت رو گیج کردن؟یعنی اون دانشجو اینقدر شرایطش عالی بوده یا از ترس اینکه بقیه جاشو نگیرن همچین بحثی درست کرده

     • ندا به نرگس می‌گه:

      سلام نرگس جون
      راستش منم از بچه ها شنیدم و یکی از بچه ها که خیلی اصرار داشت حتما باید شاگرد اول تا سومی لحاظ بشه، حالا بعضی ها فکر می کنند اون رفته اصرار کرده که طبق آیین نامه عمل بشه، منم درستی این موضوع رو نمیدونم. از این دانشگاه هیچی بعید نیست.

 19. محمود می‌گه:

  سلام دوستان میشه بگین اوضاع رشته کشاورزی چطوریه؟

 20. سعید می‌گه:

  دکتری استعداد درخشان قبولیش خیلی سخته مگر اینکه دانشجوی همون دانشگاه باشین
  به نظر من اگه بخونید با ۱ رزومه ی خوب راحت تر میتونید با کنکور قبول بشین
  آخه اساتید این فرصت رو گذاشتن واسه دانشجوهای زرنگ خودشون و فقط در شرایطی که رزومه شما شیار عالی باشه امکان داره که شما رو به دانشجوی دانشگاه خودشون ترجیح بدن
  بهرحال هردانشگاهی حداقل ۱ دانشجو دو داره که شرایط بدون آزمون داشته باشه

 21. هستی می‌گه:

  سلام بر مدیر محترم سایت
  میخواستم بدونم آیا دانشگاها نباید طبق آیین نامه استعداد درخشان عمل کنند؟ چرا دانشگاه رازی این شرایط سخت رو قرار داده؟ من بخاطر شرایط کاریم مجبورم رازی شرکت کنم ولی با این شرایط واقعا ناامید شدم لطفا راهنمایی کنید

  سلام
  دانشگاه ها می توانند شرایط دیگری به آیین نامه اضافه کنند.

  • هستی می‌گه:

   سلام
   با تشکر از جوابتان. من الان ۴ مقاله چاپ شده دارم و تا شهریور۹۲ ، ۱٫۵ سال از فارغ التحصیلیم میگذره..با این شرایط دانشگاه رازی باید ۵ مقاله تا داشته باشم؟ آخه اصلا در مورد هر ترم اضافه تر نگفتند..ممنون میشم راهنمایی کنید

   • ندا می‌گه:

    شما چه رشته ای میخونید هستی جان؟
    خوب مدارکو بفرستید ضرر نمی کنید اگه نخواستین نمیرین مصاحبه. احتمالا منظورشون فارغ التحصیلی تا زمان ثبت نام باشه.

 22. z می‌گه:

  یه سوال داشتم: اگه کسی نوبت دوم یا پیام نور قبول شه می تونه داخل تکمیل ظرفیتی که بعدا اعلام میشه شرکت کنه و با قبول شدنش انصرف از نوبت دوم یا پیام نور بده و رشته ای که در تکمیل ظرفیت قبول شده ادامه تحصیل بده؟

  خیر. نمی توانید. با پذیرش در هر نوع کد رشته از گردونه تکمیل ظرفیت و آزمون سال بعد حذف خواهید شد.

 23. سعید می‌گه:

  کسی هست استاداهی مکانیکشو بشناسه؟

  • ندا می‌گه:

   سلام آقا سعید
   من همه رو خوب می شناسم در مورد کدومشون میخواین بدونین؟

   • سعید می‌گه:

    سلام ندا خانم
    ممنون
    من تو سایت رازی نگاه کردم(طراحی کاربردی)
    دکتر فروتن، دکتر یاس و دکتر حقیقت رزومه زده بودن
    دکتر فعلی و محمدی هم رزومه نزده بودن اما مقالاتشونو یه نگاهی انداختم….
    همین ۵ نفرو یه اماری بدین ممنون میشم
    و اینکه شما کسی رو میشناسید بخواد مکانیک بیاد رازی که ارشد رازی بوده باشه؟ اخه معمولا دانشگاه ها بچه های خودشونو میگیرند
    مرسی

    • ندا می‌گه:

     سلام به آقا سعید
     ببخشید الان کسی رو نمی شناسم چون اکثر آشناهام که اینجا مدرک گرفتن ادامه تحصیل ندادن ولی براتون می پرسم
     در گرایش طرحی کاربردی دکتر فروتن و دکتر حقیقت تا حالا دانشجوی دکتری نگرفتن امسال اولین بارشون هست.دکتر فروتن از لحاظ اخلاقی واقعا بسیار عالیست. دکتر یاس که تازگی استاد هم شدن دو دانشجوی دیگه هم دارن که از دکتر یاس خیلی راضین.طبق نظر بچه ها دکتر فعلی خیلی استاد خوبی هستن و از لحاظ علمی هم بچه ها ازشون راضین. دکتر محمدی هم که دوستم دانشجوشون هستن میگن از لحاظ مقاله ضعیفن.ارتعاشات کار میکنن.
     گروه مکانیک اینجا اینطوری نیست که فقط بخوان شاگردای خودشون رو بردارن و اینکه بچه ها زیاد رزومه خوبی ندارند البته من اینو طبق گفته بچه ها میگم.به نظر من حتما شرکت کنید.
     شما میخواین حتما طراحی کاربردی شرکت کنین؟

     • سعید می‌گه:

      سلام ندا خانم
      مرسی
      خیلی لطف کردین
      اره میخوام طراحی شرکت کنم
      اخه فوقم هم طراحی بوده
      و فکر کنم نتونم گرایش دیگه ای شرکت کنم!!
      یعنی میتونم تبدیل هم شرکت کنم؟
      یه سوال دیگه
      اینا زدن تا ۱۰ تیر وقت هست…
      مگه بچه ها با هم مصاحبه نمیشن؟(ازمون و استعداد)
      مرسی

     • سعید می‌گه:

      سلام ندا خانم
      مرسی
      خیلی لطف کردین
      ممنون میشم یه پرس و جو از بچه هاتون بکنید
      اره دیگه من ارشدم طراحی بودم فکر کنم دکتری هم باید طراحی باشم
      بعید میدونم بتونم تبدیل شرکت کنم…
      مرسی

     • ندا می‌گه:

      سلام به آقا سعید
      مصاحبه بدون آزمون بعد از مصاحبه با آزمون است.میتونید تبدیل انرژی هم شرکت کنید ولی طراحی کاربردیش بهتره و واقعا استادش هم از لحاظ علمی بهترن. حتما براتون سوال میکنم.

     • سوده می‌گه:

      آره خدایی از نظر شخصیت بخوایم بگیم دکتر فروتن خیلی باشخصیته گرچه من دورادور میشناسمشون

 24. هستی می‌گه:

  سلام
  من سوالم اینه که اونی که یک سال و نیم از فارغ التحصیلیش گذشته باید ۵ تا مقاله داشته باشه؟ آخه شهید بهشتی هم همچین شرطی نگذاشته این چه وضعیه…

 25. حمید می‌گه:

  من معدل کاردانی و کارشناسی و ارشدم ۱۵ شده. عوضش تا دلت بخاد مقاله دارم. مثل مرد کنکور میدم

 26. بابک می‌گه:

  با این شرایطی که تعریف شده، آیا اگر افرادی به این روش پذیرفته شوند، حین تحصیل امتیاز خاصی خواهند داشت؟ با توجه به اینکه بسیاری متاهل هستند یا نیاز به درآمد دارند آیا دانشگاه کمکی به این افراد با استعداد درخشان میکند یا اینکه تازه باید بروند از جیب خرج کنند و مقاله به اسم دانشگاه بنویسند؟

 27. بهار می‌گه:

  من فکر کنم کنکور بدیم خیلی راحت تره و احتمالا اینا یه سری افراد خاص رو در نظر گرفتن بدون آزمون بیارن دکتری شرایطی که اون افراد دارن رو بخشنامه می کنن وگرنه خیلی از این شرطهااصلا ربطی به قابلیت فرد نداره مثلا یکی از دانشگاه ها شرط سنی گذاشته .یکی از دوستام هشت تا مقاله پژوهشی داره ولی هر اطلاعیه ای رو می خونه یه شرطیش رو نداره اونم یه شرط بی ربطی رو

 28. امیر می‌گه:

  فرمودند که “متقاضیان حائز شرایط بند ۱-که یکسال از زمان فراعت از تحصیل آنها گذشته باشد، باید دارای حداقل ۴ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند” حال که بنده سه سال از فارغ التحصیلی ام میگذره و ۴ تا مقاله علمی و پژوهشی با معدل ۱۸ هستم میتونم درخواست بدم؟ آره؟

 29. ندا می‌گه:

  خداروشکر بالاخره این اطلاعیه اومد من که دو ماهه منتظرم….

 30. امید می‌گه:

  آقا کسی این شرایط رو داشته باشه میره MIT خودشم فول فاند حتی شریف هم نمی ره من نمی دونم اینا واقعا پیش خودشون چی فکر می کنند.

 31. بیوتکنولوژی می‌گه:

  خدایا من نمی دونم چرا هر دانشگاهی برای خودش یه قانون جدایی داره، شرط شماره ۲ دیگه خیلی اختصاصیه!!!!!! یعنی اگر کسی ۱ سال از فارغ التحصیلیش گذشته یاشه ۳ تا مقاله ISI داشته باشه نمیتونه شرکت کنه؟؟؟؟

 32. sahar می‌گه:

  chetore k daneshgah razi dar daftarche entkhab reshte zarfiati baray omran khak va pey gharar nadade am estedad derakhshan mipazire?in gheire ghanuni has

 33. amin می‌گه:

  متقاضیان حائز شرایط بند ۱-که یکسال از زمان فراعت از تحصیل آنها گذشته باشد، باید دارای حداقل ۴ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند.
  این دیگه واقعا آخرشه، برای یکسال ۴ تا مقاله میخواد. اینجا تا مقاله رو از لحاظ فرمت بررسی کنن حداقل ۱ ماه طول میکشه،اینا اصلا کیا هستن واقعا که این قوانینو مینویسن؟ اصلا میدونن مقاله نوشتن یعنی چی؟ واقعا که…

 34. امیر می‌گه:

  در واقع یک آیین نامه ست ولی تا امروز ما ۶۰ ویرایش از اونو دیدیم!!!!
  ولی خدا وکیلی به نظرتون دانشگاه های آزادی مثل علوم تحقیقات ، مشهد ، تبریز و قزوین از مدنی آذربایجان کمترن؟؟؟
  اگر آزاد زیر نظر وزارت علوم نیست چرا با آزمون می ذارین امتحان بدن؟
  من شیمی خوندم آزاد مشهد، زیر نظر اساتیدی مثه دکتر حسنعلی زمانی، دکتر فراش بامحرم، دکتر رونقی…. حالا ما چیمون از دولتی ها کمتره؟
  از مدیر سایت خواهش می کنم لینک پایین رو نشون بدن
  http://haraznews.com/27809/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-27809

 35. علی می‌گه:

  دانشگاه آزاد نمیتونه شرکت بکنه؟!

 36. سعید می‌گه:

  اقا اینا که زدن تا ۱۰/۴ فرصت ارسال هست یعنی تا اون موقع مصاحبه ها شروع نمیشه دیگه
  درسته؟
  اخه من شنیدم یچه های استعداد درخشان با بچه های ازمون با هم میرند برای مصاحبه!!!!
  کسی اطلاعی داره؟

  • مهتاب می‌گه:

   بله باهم میرن مصاحبه. چند روز پیش با من از دانشگاه صنعتی اصفهان تماس گرفتند و گفتند برای مصاحبه انتخاب شدم با بقیه بچه ها که از راه کنکور میان بایرد برم مصاحبه.

 37. سیاوش می‌گه:

  خسته نباشی راستی دانشجویان دانشگاه آزادواحدعلوم وتحقیقات هم نمی توانندشرکت کنند؟

درج نظر