مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

اعتراض به نحوه پذیرش دکتری در صدر اعتراضات دانشجویان

اعتراض به روند پذیرش دکتری در صدر شکایات ارسالی دانشجویان به دفتربازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت علوم قراردارد.

دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم گزارش عملکرد گروه پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه را اعلام کرد که بر اساس آن اعتراض متقاضیان استادی به جذب و آزمون دکتری در صدر جدول قرار دارد.

دکتر محمود صادقی – مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گزارش عملکرد گروه پاسخگویی به درخواست ها و شکایات وزارت علوم در سال ۹۳ گفت: دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد ارایه می کند که یک گزارش آن منتشر و گزارش جدید نیز آماده شده و منتشر می شود.

گزارش عملکرد گروه پاسخگویی به درخواست ها و شکایات در سه ماه شهریور، مهر،آبان ۹۳ به شرح زیراست :

براساس اعلام اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اداره کل به منظور استقرار و اجرای کامل ضوابط، مقررات و کشف نارسائی ها و پاسخگویی صحیح و قانونمند به متقاضیان، کوشیده است تا با ایجاد ارتباط سازنده بین طرفین دعوی و رفع مشکلات و موانع پیش روی هموطنان، به وظایف سازمانی و قانونی خود عمل کند.

بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری این اداره کل با دارا بودن دو گروه کاری تحت عناوین گروه بازرسی و گروه پاسخگویی به شکایات، مسئولیت رسیدگی به درخواست ها و شکایات واصله از ستاد وزارتخانه، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و سایر مراکز و سازمان های تابعه را عهده دار است.

رسیدگی به درخواست ها و شکایات واصله از دانشجویان ارباب رجوعان و همچنین نامه های ارسالی از مراجع ذی صلاح همچون مقام معظم رهبری نهاد ریاست جمهوری سازمان بازرسی کل کشور،واصله ز سیستم سامد(سامانه ارتباط مردم و دولت )مکاتبات ارجاع شده روزمره و پاسخگویی مناسب و هدفمند مناسب به آنها یکی از وظایف اصلی این مجموعه است .

دراین گزارش شرحی درباره انواع درخواست ها، شکایات، پیگیری ها و گزارش های ارایه شده است.

تعداد کل نامه های ثبت شده وارده( شامل تمام ،درخواست ها، انتصابات،بخشنامه ها و…)در سه ماه (شهریور ،مهر،آبان)۲۹۰۲ فقره و تعداد نامه های صادره ثبت شده تعداد ۲۷۷۴ فقره است.

نامه های وارده از سیستم سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی ریاست جمهوری۱۶۲ فقره درخواست بوده است که تعداد ۷۴ فقره مختومه و بقیه ۸۸ فقره در دست بررسی است. کل نامه های دفتر اعم از وصولی از سامد ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری ۱۰۱۰ فقره پرونده است.

در جدول شمار ۱ تعداد نامه ها براساس هر ماه تفکیک شده است و همان طور که ملاحظه می شود بعد از نتایج آزمون ها و در ابتدای سال تحصیلی در خواست ها بیشتر بوده است .

جدول شماره ۱

تعداد نامه های دریافتی و ارسالی به تفکیک ماه

ماه نامه های وارده  نامه های صادره
شهریور ۱۱۲۹ ۱۱۵۴
مهر ۱۰۳۴ ۱۰۶۰
آبان ۷۰۶ ۷۴۷

در جدول شماره ۲ پرونده ها براساس شغل متقاضیان تفکیک شده ست چناچه ملاحظه می شود بیشترین مراجعان دانشجویان بوده و بعد از آن بیشترین درخواست ها به سایر افراد که عموما دانش آموختگان می باشند اختصاص دارد .

جدول شماره ۲

تعداد نامه های واصله به تفکیک شغل

ردیف شغل تعداد نامه ها و درخواست های واصله (فقره)
۱ اعضای هیات علمی ۱۳۹
۲ دانشجویان ۴۷۲
۳ کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۶۲
۴ سایر ۲۱۶

در جدول شمار ۳ در مورد شکایت اعضای هیات علمی است که نسبت به قبل کاهش یافته است و موارد اعتراض به بازنشستگی کمتر از سال گذشته است ولی کماکان بیشترین تقاضا و درخواست ها مربوط به مسایل و موضوعات جذب اعضای هیات علمی (بورس،جایابی و..) است و کمترین شکایات مربوط به بازنشستگی است موارد بازگشت به کا رنیز شامل اعضای هیات علمی پیمانی است که تمدید قرارداد نشده اند .

جدول شماره ۳

ردیف موضوع  تعداد(فقره) دردست بررسی مختومه
۱ اعتراض به عدم جذب(شامل بورسیه،اعتراض به عدم جایابی،اعتراض به عملکرد مرکز جذب،و عدم رسیدگی به پرونده های استخدام هیات علمی ۵۲ ۲۲ ۳۰
۲ اعتراض به عملکرد روسا و مسوولان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۳۲ ۱۷ ۱۵
۳ اعتراض به لغو احکام هیات علمی(شامل رد صلاحیت عمومی،رکود علمی و…) ۹ ۴ ۵
۴ اعتراض به صدور احکام بازنشستگی ۸ ۶ ۳
۵ اعتراض به عدم ارتقاء ۲۰ ۱۸ ۲
۶ بازگشت به کار ۵ ۲ ۳
۷ سایرموارد ۳۰ ۱۵ ۲۱

در جدول شماره ۴ درخواست های دانشجویان به تفکیک موضوع نشان داده شده است بیشتر موارد شکایت از نتایج آزمون دکتری (به ویژه آزمون مصاحبه )بوده است و متقاضیان از اختصاص ۳۰ درصد نمره نهایی به آزمون کتبی و ۷۰ درصد مصاحبه (شامل سوابق،آموزشی،پژوهشی،و مصاحبه که تا حدی به سلیقه و اختیار دانشگاه بستگی دارد ) ناراضی و به نمره مصاحبه خود اعتراض داشتند

سایر پرونده های دانشجویی مربوط به (تقاضای بازگشت به تحصیل ،نمره استاد،تطبیق واحده های گذرانده ،عملکرد استاد،خوابگاه،صدور مدرک تحصیلی،و….) بوده است .

افزایش شهریه دانشگاه ها اعم از شبانه ،پردیس ها،مجازی،و دانشگاه ها موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی آموزش عالی نیز که امسال با افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است از یک سو و تعارضات قوانین برای دانشجویان انتقالی یا میهمان و دانشجویی که بعد از ثبت نام انصراف می دهند از سوی دیگر موجب درخواست های فراوان دراین خصوص بوده است به نظر می رسد برای ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات و تعارضات قوانین دراین خصوص تسریع در تصویب و ابلاغ بخشنامه مربوطه از سوی معاونت وزارت حل کننده بسیاری از مشکلات است.

جدول شماره ۴

ردیف موضوع تعداد(فقره) در دست بررسی مختومه
۱ اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۱۴۴ ۹۰ ۵۴
۲ اعتراض به شهریه ۱۰۰ ۳۹ ۶۱
۳ اعتراض به نحوه گزینش بدون کنکور استعدادهای درخشان ۳۸ ۱۴ ۲۴
۴ اعتراض به سوءمدیریت و و عملکرد روسا و مسوولان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۵۳ ۳۲ ۲۱
۵ اعتراض به نتایج آزمون های سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی ۱۲۴ ۸۶ ۳۸
۶ عدم پذیرش به رغم اعلام قبولی از سنجش ۱۶ ۱۵ ۱
۷ سایر موارد ۱۵۷ ۶۶ ۹۱
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. فرزانه گفت:

  بی عدالتی بسیار زیاده تو پذیرش دکترا کسی که قبول بشه نه خیلی کمه واقعا کتمان میکنه اینقدر من دانش اموخته ممتاز با رتبه خوب بخاطر دیدم که مصاحبه رد شدند وبد تر ازهمه بی اخترامی مصاحبه ککنده ها باعث دلسردی از ازمون مجدد اونها شده خیلیهاشون الان جاهای دیگه مشغول تحصیلند فقط موندم مصاحبه کننده به چه حقی حق بی احترامی به یه دانش اموخته هموطنش رو داره شما وظیفه ات رو انجام بده ولی حق بی احترامی ندارید این افرادمصاحبه کننده برچه اساسی تعیین میشن

 2. زکریا شیمی الی گفت:

  پس نتایج چی شد؟
  مگه 22فروردین دهه سوم فروردین نیست؟

 3. دانشجوی دکتری گفت:

  با سلام خدمت دوستان
  بنده دانشجوی دکتری دانشگاه علامه هستم
  سال گذشته نطرات دوستان را مرتب میخوندم
  به نظر من الان تنها چیزی مهم است اینه که به یگدیگر امید بدین، اینکه برخی از دوستان مرتب از حق خوری و اعمال سلیقه دم میزنند در شرایط فعلی مطلوب نیست. انکار نمیکنم که حق برخی ضایع میشه ولی باید توجه کنیم که این موارد بسیار کم و حداقلی هستند. پس امیدوار باشید.
  به امید قبولیه بهترینا

  • امیر گفت:

   سلام بنده هم پارسال دکتری علامه مصاحبه رفتم. چون مقالاتم ناتمام بود پذیرفته نشدم. بنظرتون اساتید اهمیت میدن به نحوه اولویت هایی که زدید؟ چون اگه امسال مجاز بشم میخوام علامه را در اولویت سوم بزنم بخاطر مصافتش؟

 4. ميرزايي گفت:

  با سلام و احترام
  مشكل نحوه پذيرش دانشجو در دكتري است آزمون هيچ جا براي پذيرش دكترا وجود نداره ليسانس نيست كه آزمون بگيرند چند تا تست درست بزنند قبول بشن بخصوص رشته مديريت كه حفظ مي كنند
  شما ببينيد اگر كسي مجاز نشه بزرگترين پژوهشنر جهان هم باشه اصلا مصاحبه نميشه و اون كسي كه تست درست زده قبول ميشه اين ضعف است به اينكه شما دانشجوي پيام نور باشي دانشگاه تهران باشي يا … كه دوستان نوشتن ربطي نداره اصل فقط پژوهش است حداقل هر درصدي مي ذارن براي آزمون يا مصاحبه حداقل با هم حساب بشه مثلا ممكنه يه نفر از تست ٩٠ امتياز از ١٠٠ بياره ٣٠ درصد بشه كلا ٣٠ نمره سوابق علمي پژوهشي از ١٠٠ ٧٠ بگيره البته يكپارچه نه هر دانشگاه جدا بشه ٤٩ در مجوع كلا بشه ٤٠ اينجوري محاسبه بشه خيلي بهتره

  • ناصر گفت:

   حرفی که میزنید درسته اما هیچ جایه دنیا 200000 نفر متقاضی دکتری نیستند. همه هم از کسی که بهترین دانشگاه دولتی خونده تا بداش، از بهترین دانشگاه آزاد تا بداش، از بهترین دانشگاه پیام نور تا بداش، علمی کاربردی و غیره، فکر می کنند که شایسته ی خوندن دکتری هستند. نتیجتا آزمون برگزار میشه. آزمون هم هیچ گاه نمی تونه به طور کامل همه رو راضی کنه. بر فرض مثال اگر یک رتبه ی خوب ناجوانمردانه حذف بشه، به هر حال یک نفر هست که جای اون به نا حق رفته داخل، بعد اگر نظر افراد رو بپرسن خوبه میگه مصاحبه بده، اونی که حقش نبوده میگه همین 70 درصد مصاحبه عالیه. در مورد مقاله، معدل و حتی دانشگاه محل تحصیل ارشد و لیسانس هم همین بحث ها پیش میاد. به هر حال به نظر من راه حلی جز امتحان گرفتن وجود نداره.

  • سعید گفت:

   دوست عزیز… حق کاملا با شماست…
   من خیلی رو این مسئله فکر کردم و سال پیش یه طرحی رو نوشتم و ایمیل کردم واسه دکتر نوه ابراهیم…
   توی اون طرح بررسی همزمان سوابق و کنکور رو مطرح کردم… و خیلی ایتمای دیگه… اما متاسفانه نظرات زیادی تو این زمینه وجود داره که کارشناسی شده هم نیست متاسفانه… داوطلبا هم که کاملا حدی فک می کنن… صفر و یک… یکی می گه فقط مصاحبه یکی می گه فقط آزمون…
   در هر حال امیدوارم زودتر تکلیف روشن شه… ما بتونیم برنامه ریزی کنیم

 5. سوال گفت:

  اقا جوابا کی میاد دقیق؟
  دوستان اگه میدونن بگن لطفا
  دو شب پیش از فرط استرس بنده رفتم زیر سرم

 6. محمدحسن گفت:

  باسلام .به نظر بنده دانشجویان دانشگاه پیام نور نباید در مصاحبه دکتری به راحتی خط بخورند برای این که گرفتن مدرک از دانشگاه پیام نور با توجه به حجم زیاد کتابهای آن و خواندن تمام کتاب و تستی بودن امتحانات و عدم کمک اساتید با توجه به تستی بودن امتحانات بسیار سخت تر ازدیگر دانشگاه هاست .

  • عسل گفت:

   من پيام نور خوندم انصافا کتابهای بالائ1200صفحه رو نکته به نکته بخونئ وياد بگيری سخته امتحاناتشم همه آنلاينه بدون قلم و کاغذ که بشه بعدا استادا ارفاق کنن يا نمره بدن
   انوقت همه مدارک پيام نور رو و دانشگاهشو بد ميدونن

 7. به m.organic گفت:

  سلام شما با این درصدها قطعا روزانه مجاز میشید و رتبه شما حدود 150 میشه.
  موفق باشی
  من دانشجو دکتری شیمی آلی هستم

 8. الهام گفت:

  سلام دوستان
  من دانشجوی ترم دو دکترا هستم. در دو سال گذشته همیشه اخبار این سایت و مطالبش را دنبال می کردم، و بسیار کمک کننده به من در مراحل مطالعه و حتی بعد آزمون بود.
  تنها پیشنهادی که به دوستان مجاز شده در آزمون دکترا دارم این است که همچنان مطالعه خود را ادامه دهند. در مصاحبه ها نه مقاله و نه کتاب، هیچ کدام به اندازه آمادگی علمی موثر نیست.
  فقط توکل به خدا داشته باشید و روحیه خود را با هیچ شایعه ای از دست ندهید.

 9. خداحافظ دکتری گفت:

  بچه ها از اولین کنکو ر سراسری باید استرس و فشار رو تحمل کنن تا مقطع دکتری.البته درس خوناشون.چرا روی جوونای درس خون باید اینهمه فشار باشه.چرا سیستم کنکور اصلاح نمیشه؟؟؟؟؟؟؟

 10. زکریا شیمی الی گفت:

  پس نتایج کی اعلام میشه
  امسال شرکت کننده هم کم بود غایب هم زیاد
  پس زود اعلام کنن تکلیفمون روشن شه دیگه

 11. محمد گفت:

  با سلام. من دانشجویی را پارسال در دانشگاه قم دیدم که نه مقاله داشت، نه معدل بالا، نه هیچ کدام از اساتید او را می شناختند. چنین شخصی در کمال آرامش به عنوان تنها برگزیده استعداد درخشان وارد دکتری شد و دانشجوی نمونه دانشگاه با معدل ارشد 19/84 به هیچ جایی نرسید. کلا در مورد حق و ناحق در این نظام آموزشی حرف نزنیم خیلی بهتره

 12. لیلا گفت:

  خوب بچه های خوب اگه نگاه کنید هر چیزی یک کاستی ممکنه داشته باشه یکی موافق معدله یکی موافق مصاحبه بعضیها هم با همه اینها مخالف نمیشه منافع همه رو تامین کرد شاید چیزهایی که به اجرا در می آید الان بهترین تز ممکنه است صرف داشتن مقاله و رتبه خود تنها عامل انتخاب نیست باید تو مصاحبه هم توانمند حاضر بشین آخه کی از دانشجوی باسواد بدش می آد؟ شاید همه اونچیزهایی که اینجا نوشته شده بی عدالتی نیست فقط چون درمورد خودمون بوده اونو بی عدالتی میدونیم فعلا شرایط اینه .

 13. دانشجوی دکتری ادبیات فارسی پردیس گفت:

  سلام ! من بنا به دلایلی نتوانستم در آزمون دکتری سال 93 شرکت کنم به همین خاطردر آزمون دکتری پردیسها که در شهریور ماه 93 برگزار شد شرکت نمودم و رتبه یک در رشته ادبیات فارسی آورده ام و فعلا مشغول تحصیل هستم و تا کنون نزدیک 14 میلیون برای دو ترم شهریه پرداخته ام جالب اینجاست که نمره کارنامه ام در دروس تخصصی دوره کارشناسی و ارشدم در حد رتبه اول پذیرفته شده دوره روزانه در رشته خودم (که با او مصاحبه کرده اند ) می باشد.این مطلب را نوشتم که نگاه بعضی ها عوض شود. برای صدق و اثبات گفته ام قسمتی از کار نامه ام را با درج شماره پرونده و داوطلبی و درصد نمرات در ذیل پیوست می باشد

  : اطلاعات رشته امتحاني
  زبان وادبيات فارسي 3-نام رشته امتحاني: ۹۱۰۱۹۷ 1-شماره داوطلب:
  بلي 4-داراي کدرشته محل معرفي براي مصاحبه مي باشيد : ۲۸۰۱ 2-کد رشته امتحاني:
  – 6-دانشگاه هيات علمي: خير 5-عضو هيات علمي:
  ۴۳۳۳ 8- نمره علمي داوطلب: ۱۴/۸۷ 7-معدل موثر:
  ۸۱۰۱ 9- نمره کل نهايي

  ج: اطلاعات نمرات دروس

  جدول نمرات خام دروس
  رديف نام درس امتحاني نمره خام به درصد
  1 زبان انگليسي ۲/۲۲

  2 استعدادتحصيلي ۱۷/۷۸

  3 مجموعه دروس تخصصي كارشناسي وكارشناسي ارشد ۶۰/۰۰

  د: وضعيت داوطلب در کدرشته محل هاي انتخابي
  کدرشته محل هاي انتخابي ، رتبه و آخرين رتبه معرفي در سهميه
  ترتيب علاقه کدرشته محل انتخابي رتبه داوطلب آخرين رتبه معرفي نتيجه
  1 6560 2 74 6 *
  2 6559 2 22 6 *
  3 6558 2 25 6*
  4 6556 3 22 6*
  5 6563 2 31 6 *
  6 6565 2 73
  7 6569 2 55
  8 6570 2 47
  9 6571 2 71
  10 6572 2 46
  11 6574 2 53
  12 6573 2 64
  13 6564 2 76
  14 6562 2 80
  15 6554 3 81
  16 6561 2 72
  17 6566 2 90
  18 6654 1 40
  19 6568 1 90
  20 665 1 34

  « درج علامت (*) در ستون نتيجه به معني معرفي داوطلب در کد رشته محل مورد نظر جهت انجام مصاحبه مي باشد »
  درج عدد 6 در ستون نتيجه به معني اين است كه داوطلب در سهميه آزاد معرفي شده است

  • مهسا گفت:

   دوست خوبم، حرف شما وقتی صحیح ه که شما در آزمون نیمه متمرکز چنین درصدها و نمره ترازی کسب کرده بودید. این مقایسه از پایه صحیح نیست!

 14. دکترای 94 گفت:

  به نظر منم معدل خیلی موثر واقع نمیشه و همونطور که دوستان گفتند اگر دانشجویی معدل بالایی داشته باشه در حالیکه مطالعه مستمر نداشته بازم جای نگرانی نیست چون در مصاحبه سوالات تخصصی که توسط اساتید پرسیده میشه معلوم میکنه که آیا این معدل بالا حق دانشجو بوده یا خیر!

 15. مهسا.. گفت:

  یه خاطره جالب
  ما دوران ارشد 11 نفر بودیم.یک روز رفتم برای استعداد درخشان رتبه خودمو بگیرم و مطمئن بودم جزء 3 نفر باید باشم. بنده خدا مسئوله خندید گفت بابا تو که نفر 9 شدی خوشحال!آخه من فعالترین فرد پژوهشی کلاس بودم، اساتید تمام کارهای کلاس رو به عهده من میذاشتن شاید درست نباشه ولی پایان نامه هشت نفر از بچه هارو من خودم کمکشون نوشتم و …
  به نظر من معدل بیانگر توانایی در مقطع دکتری که اساس آن پژوهش است نیست.

 16. فاطمه گفت:

  چرا باید توی یه آزمون مهمی مثل دکترا که سرنوشت علمی خیلیا رو میخواد تعیین کنه چند تا سوال غلط وجود داشته باشه و هر سال بدتر از پارسال. معلومات علمی یک نفر به دانشگاههای دوران تحصیلش نیست شاید واقعا شرایطش به گونه ای بوده که مجبور به انتخاب شده باشه و دلیل نمیشه که در مصاحبه دکتری به محض اینکه فردی از دانشگاه غیر سراسری با رتبه خوب و رزومه و توانایی می بیننداز لیست انتخاب دانشجوی دکترا خط بزنند .این دید منفی تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟؟ تا کی اعمال سلیقه در انتخاب دانشجوی دکتری . در کامنتای بالا و خیلی کامنتای دیگه میشه دید که بچه هار و با رتبه های تک رقمی و رزومه حالا نه خیلی عالی ولی مقبول رد کردند .واقعا یکسال عمر و صرف هزینه و وقت. لطفا با تعمق بیشتری به این مسائل نگاه کنیم.

 17. سارا گفت:

  سلام, هربار که بخشنامه جدید در مورد پذیرش دکتری میاد باید منتظر بی توجه به دانشجویان پیام نور باشیم.امتحانات ترمی این دانشگاه سراسری است.با کتابهای با حجم زیاد وکاملا تفهیمی,که جای هیچ گونه تقلب و نمره دادن استاد نیست.ولی هربار جهت مصاحبه وپذیرش مورد کم لطفی قرار می گیرند امیدوارم دانشگاه های سراسری این موارد را در نظر داشته باشند

 18. لیلا گفت:

  با سلام.
  من کسایی رو میشناختم که اصلا سر کلاس نمیومدند و امتحان هم هیچی پاسخ نمیدادند اما نمراتشون بالای 19 بود.
  از مسئولین تقاضامندم که شرایط پذیرفتن بر اساس سواد باشه نه معدل. اخه این چه وضعشه.
  من خودم گاهی بیست میگرفتم اما نمره پایین میدادند چون استاد نمیتونست به همه که بیست بده پس اونایی که شایسته نبودند بیست بودن

  • عسل گفت:

   چقدر جای تاسف داره همچین نمراتی که اصلا فرد برای اون زحمت نکشیده رو با بقیه مقایسه بشه.
   من پیام نور درس خوندم برای یه درس 2واحدی 1200 صفحه از ب بسم الله تا نون پایان میخوندیم سوالاتم که تستی بود بدون هیچ گونه تغییری یا کمک استاد
   بدبختانه انوقت مدارک ما هارو کم ارزشتر از دانشگاه سراسری میدونن

 19. لیلا گفت:

  سال گذشته رتبه من 8 بود و در مصاحبه پذیرفته نشدم. لذا از صاحبنظران تقاضا دارم که در میزان درصد نمره مصاحبه و آزمون کتبی اصلاحی صورت گیرد.

 20. الی گفت:

  واقعا متاسفم که شایستگی افراد رو در معدل میدونن. ایا واقعا کسی که معدل بالایی داره حتما لایق هست .به کسی برنخوره خودم معدلم ١٨.٥.اما سراغ دارم کسانی رو که معدل پایینتری داشتند ولی خدا شاهده که سوادش حتی در سطح اساتید بود. من نمیگم معدلای پایین رو جذب کنند اما عاجزانه درخواست دارم که از توانایی های برخی از دانشجویان غافل نشوند و اجازه ندهند که عده ای از بچه های باسواد بخاطر معدل سوخته بشن. شرط معدل مخصوصا معدل لیسانس بسیار ناعادلانه است چه بسا عده ای بخاطر مشکلاتی مثل خوابگاه یا هرچیز دیگه ای معدلشون افت پیدا کنه.

  • میثم گفت:

   بنده واقعا در تمامی مقاطع تحصیلی که داشتم به چشم خویش دیدم که برای به دست آوردن نمره بالا و معدل بالا بعضی از دانشجویان دست به چه کارهایی از قبیل گرد گیری میز مدیر گروه و اساتید تا خرید نهار برای اساتید انجام می دادند و سواد خیلی کمی در رشته مورد نظر داشتند و فقط از همین راه ها به نمره دست میافتند، واقعا این حقش نیست که چنین افرادی که عرض کردم بالا بیایند و بتوانند دکتری هم بخوانند و تنها دانشجویی که اصلا تن به چنین رفتارهایی نداده و وقتش رو بر روی تخصص در رشته ی تحصیلیش گذاشته فقط بخاطر یکی دو نمره معدل باید پشت درب های کنکور بماند.

  • حميد گفت:

   معدل فقط يه تاثير خيلي كم داره…در رتبه هاي زير 20 شايد در حد يكي دو رتبه، فقط تاثير داشت باشه!! يعني اونقدرها هم مهم نيست و در مصاحبه هم كه كمتر از 10 امتياز از 100 امتياز ممكن مربوط به معدله….در مجموع چيزي كمتر از 10 درصد.
   به نظرم عادلانس و توجه كنيد كه همه هم از راه هاي غير معمول معدلشون بالا نيست. يك عده هم با استمرار در مطالعه معدل خوبي كسب كردن.

  • M.organic گفت:

   با سلام خدمت الی.شما درصداتون چند بوده.؟ بنطرتون با 48.8درصد تخصصی ..استعداد 20و زبان سفید شانسی برا قبولی دارم؟

 21. حسن گفت:

  من شش ماه روزی 12 ساعت درس خوندم حالا یک دوتا سوالات واقعا اشکال داره که یکیش فرستادم امیدوارم بررسی بشه از سازمان سنجش خواهش دارم که بررسی کنند

 22. امیر گفت:

  ایرادها زیاده اما در کل واقعا طرح سئوالات امسال بسیار نارسا و همراه با اشتباهات زیادی بود. مثلا من چند سئوال اشتباه را دلیل و صفحه کتاب فرستادم اما بعید میدونم بررسی بشه. من با اطمینان این سئوالاتو زدم حدود 3 تا 4 سئوال. وقتی کلیدو دیدم رفتم چندبار بررسی کردم و مطمئن شدم اشتباه از کلیده. حالا حساب کنید من با همین 3 سئوال رتبه م میاد زیر 20 در غیر اینصورت میره بالای 200 تا 300 احتمالا. واقعا زحمت حداقل یکساله آدم چی میشه!!

  • mohsen گفت:

   سلام
   تقریبا در تمامی گروه های آموزشی بخصوص فنی مهندسی تعداد قابل توجهی از سوالات دارای اشکال بودند، هم از لحاظ ابهام در سوال هم از لحاظ نبودن جواب صحیح. حتی پس از اعلام کلید، جواب غلط اعلام کرده بودند. این عدم اطمینان شما از عدم بررسی دلیل خاصی داره، یا حدس می زنین اینطوری باشه؟
   چون واقعا تاثیر گذار هستش 🙁

   • امیر گفت:

    محسن جان من حدث می زنم. به چند دلیل اول اینکه این ایرادها را معمولا به همون اساتید طراح میدهند که اونا هم خودشونو زیر سئوال نمی برند با تأئید ایرادهای ما. دوم اینکه شنیدم اگه اعتراض به سئوال زیاد باشه بررسی میشه در صورتی که خیلی غیرمنطقیه این مورد مثلا اون سئوالاتی که من ایرادشو پیدا کردم بخاطر این بود که به موضوع مسلط بودم و چند بار کتابو خوندم. در این صورت احتمالش کمه به ذهن دیگر دوستان خطور کنه مگر بندرت. و سوم اینکه دوستان کنکوری سالهای قبل می گفتند بررسی نمیشه! در هرصورت امیدوارم اینطور نباشه و بررسی کنند.

  • ماری گفت:

   منم مثل شمام 🙂
   بچه ها اگه رتبه من واقعا خراب باشه من کارای ادامه تحصیلمو تو خارج از کشور اوکی میکنم
   اخه چه فایده ای داره مگه تیزهوشانه که اینقدر بهمون فشار میارن

 23. آرش گفت:

  باسلام ، همانگونه که قبلا”اینجانب بارها اعلام نظر نموده ام در این شیوه پذیرش دانشجو توسط وزارت علوم بایستی تجدید نظر جدی برای مقطع دکتری شود و دست دانشگاهها برای پذیرش دانشجو نباید خیلی باز باشد چون موجب اعمال سلیقه جهت پذیرش دانشجویان خودشان می شود به عبارت دیگر وزن آزمون باید اثر بیشتری داشته باشد و حتی الامکان در دو مرحله تستی و تشریحی برگزار شود و در طراحی سئوالات و پاسخ تستها نیز بایستی از اساتید برجسته هر رشته استفاده شود تا حق کسی ضایع نشود و برای نمونه در کنکور دکتری امثال برای رشته حقوق اصلا”خیلی از سئوالات غلط طرح شده بود و هیچ کدام از پاسخها نیز به آنها نمی خورد ، بدیهی است اینگونه تستها با بهره گیری از اساتید صاحب نظر هر رشته گرایش باید حذف شوند و نمره آنها در جمع کل تقسیم گردد . امید است مسئولین محترم وزارت علوم به این موارد عمل کنند . با تشکر.

  • حميد گفت:

   آزمون تشريحي اونم در مقطع دكتري كه اعمال سليقه رو خيلي خيلي خيلي بيشتر مي كنه!! و اينكه از چه مباحثي بايد سوال طرح بشه!!! با گستردگي بسياري كه مطالب در مقطع دكترا دارن.!!!! و در ضمن تصحيح اين همه برگه با دقت و وسواس بالا براي اين حجم از داوطلب خيلي زمان بر ميشه!

   در ضمن به نظر من تا حدودي هم دانشگاه ها حق دارن دانشجوهايي كه زمينه كاري مرتبط تر با هيات علمي اون دانشگاهو دارن، انتخاب كنن…فرض كنيد من بخواهم روي موضوعي در مقطع دكترا كار كنم كه در تخصص و علايق هيج يك از اعضاي هيات علمي اون دانشگاه نيست!!قطعا شانس پذيرش من در اون واحد دانشگاهي بايد كم باشه، و اين چيزيه كه در همه دنيا مرسومه…
   در ضمن به نظر من بايد تاثير معدل رو هم بيشتر كنن…معدل نشان دهنده استمرار مطالعه يك داوطلب در شش سال گذشتست و خيلي بيشتر بايد تاثيرگذار باشه.
   البته در مجموع با نظر شما موافقم