مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۹۴

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از بین واجدین شرایط دکتری بدون آزمون در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشجو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی ومستعد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها در راستای اجرای ” آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۲۷/۳/۹۳ شورای هدایت استعداد درخشان وزارت و آئین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ وزارت علوم , تحقیقات وفناوری” و با عنایت به اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ آئین نامه فوق نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند:

شرایط اختصاصی

۱- داشتن میانگین کل حداقل ۱۶ در دوره کارشناسی ومیانگین حداقل ۱۷ بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.
۲- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد (تا زمان انتشار اطلاعیه این دانشگاه).
۳- کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی, پژوهشی ومصاحبه الزامی می باشد.
۴ – مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی مورد تایید وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد (کسب حداقل ۷ امتیاز از مستندات این بخش  الزامی است).

۱ -۴  مقالات خارجی شامل نمایه ISI یا SCOPUS (مستندات ضمیمه گردد) ویا مورد تایید دانشگاه باشند.
۲-۴ پذیرش قطعی مقالات نیز قابل قبول است (پذیرش داخلی وخارجی با یستی با مهر وامضای سردبیر مجله باشد).
۳-۴ اسامی نفرات مقالات وتویی بایستی حتما از تیم راهنما مشاور پایان نامه باشند.
۴-۴ امتیازات مقالات وتویی از پایان نامه باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست کتبی متقاضی
 2. گواهی قبولی زبان انگلیسی (در صورت گذراندن)
 3. تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد یک برگ و ریزنمرات تائید شده
 4. یک نسخه از تصویرتمام صفحات مقالات چاپ شده درمجلات و کنفرانس ها
 5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی یک برگ

تبصره:
دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و تائید اتمام دوره مذبور تا پایان شهریور ۹۴ را ضمیمه نمایند. همچنین ارسال ریزنمرات واحد های گذرانده (کارنامه) ضرورت دارد.

 1. گواهی مبنی بر دانشجوی نمونه کشوری که به تائید معاونت دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات وفناوری رسیده باشد.
 2. تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
 3. تصویر چکیده پایان نامه
 4.  عکس۴*۳ جدید
 5. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک
 6. اصل و تصویر رسید بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال (یک میلیون ریال) که بایستی به حساب شماره ۹۶۸۰۸۳۲۶۰ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد شعبه ۹۶۸۰ به نام سایر درآمد های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واریز شود.
 7. توصیه نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشدبا آدرس وشماره تماس آنها

نکته های مهم:

 1.  هر داوطلب مجاز است فقط در یک گرایش در کدرشته های روزانه مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت نماید. در صورت پذیرش نهایی، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تائید صلاحیت عمومی انان توسط مراجع ذی صلاح وتایید نهایی سازمان سنجش وآموزش کشور می باشد ودر صورت عدم تایید در هر مرحله از تحصیل دانشگاه هیچ مسولیتی نخواهدداشت.
 2. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری مصاحبه، وتحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد شرایط آئین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۰۴/۱۸  نبوده است و یا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از  شرکت در مصاحبه یا ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد.

نکات مهم درمراحل ثبت نام الکترونیک:

 1. ارسال درخواست از طریق ایمیل اعلام شده با ارسال نام و نام خانوادگی – کد ملی و – شماره تلفن ثابت و همراه – شماره شناسنامه – رشته تحصیلی کارشناسی ارشد و رشته دکتری مورد تقاضا (هر کدام در یک سطر) جهت صدور یوزرنیم و پسورد و صدور مجوز ثبت نام الکترونیکی. مجوز ثبت نام حداکثر در مدت ۲۴ ساعت صدور و به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد. توصیه می گردد متقاضیان محترم دراولین فرصت نسبت به درخواست مجوز اقدام نمایند.
 2. ضروری است در فیلد موضوع ایمیل عنوان  “درخواست مجوز ثبت نام الکترونیک جهت پذیرش بدون آزمون دکتری” ذکر گردد.
 3.  مراجعه به نرم افزار ثبت نام الکترونیکی وتکمیل فرم مشخصات فردی و ارسال (آپلود) نسخه اسکن شده مدارک مورد نیاز ثبت نام (موارد فوق الذکر) با توجه و مطالعه راهنمای ثبت نام الکترونیکی (راهنمای سیستم در همان صفحه)
 4. درخصوص مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس ها آپلود صفحه اول و دوم کفایت می کند. بدیهی است نسخه کامل مقالات درروز مصاحبه بایستی ارائه شوند.
 5. در مورد مقالات پذیرش قطعی شده آپلود نسخه اسکن شده پذیرش ضروری است.
 6. اخذ کد رهگیری و چاپ صفحه مربوطه و نگهداری آن تا زمان بررسی مدارک و اعلام نتایج.
 7. اصل مستندات ارسال (آپلود) شده را بایستی متقاضیان پس از دعوت به مصاحبه درروز مصا حبه به همراه داشته باشند. بنابراین در حفظ و نگهداری نسخه اصلی کلیه مدارک دقت لازم بعمل آید.
 8. آخرین مهلت درخواست مجوز ثبت نام الکترونیکی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۴ می باشد.
 9. آخرین مهلت تکمیل ثبت نام الکترونیکی و آپلود مستندات پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۴ می باشد.
 10. تاریخ های فوق قابل تمدید نیست.

رشته های مورد پذیرش:

 1. اصلاح نباتات – بیومتری
 2. اصلاح نباتات – ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
 3. زراعت
 4. آبیاری وزهکشی
 5. تکثیروپرورش آبزیان
 6. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست
 7. علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
 8. خاکشناسی گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک
 9. بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی

جهت اطلاعات تکمیلی و مراحل آتی توصیه می گردد روزانه به اخبار دانشگاه یا اطلاعیه های درج شده در صفحه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه فرمایند.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲)

 1. ایرج می‌گه:

  سلام
  یعنی مقاله حاصل از پایان نامه

 2. معصومه می‌گه:

  دوستان کسی میدونه مقاله وتویی ینی چی؟

درج نظر