مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

فراخوان پذیرش دکتري بدون آزمون دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی 94-95

دانشگاه خوارزمی فراخوان پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در  سال تحصیلی 94-95 را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، به اطلاع می رساند دانشگاه خوارزمی در نظر دارد از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد براي ورود به دوره دکتري بدون آزمون در جهت چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مطابق آیین نامه شماره  ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته هاي اعلام شده مندرج در جدول زیر در سال تحصیلی 95 دانشجو بپذیرد.

مشاهده رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۴ دانشگاه خوارزمی

الف – شرایط عمومی:
1- اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
2- متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوري اسلامی ایران.
3- نداشتن ممنوعیت از تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب- شرایط اختصاصی:
1- دانش آموختگانی که داراي میانگین کل 16 و یا بالاتر در مقطع کارشناسی و میانگین کل 17 و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد (دفاع از نمره پایان نامه با درجه عالی بین نمره 20-18) می باشند.
2- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.
3- طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 5 نیمسال باشد.
4- کسب حداقل 10 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی در زمان بررسی مدارك الزامی می باشد.
5- کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی پیوست.
6- به جهت یکسان بودن شرایط دانش آموختگان آموزش محور امتیازات ردیف 1-1 جدول شماره 1 به مقالاتی اختصاص می یابد که مرتبط با رشته تحصیلی بوده و به تنهایی توسط دانشجو یا همراه یکی از اعضاء هیات علمی همان رشته نوشته شده باشد.

– شرایط اختصاصی داوطلبان:
پذیرش براي ورود به دوره تحصیلی دکتري بدون آزمون دانشگاه خوارزمی، صرفاً از بین دانش آموختگان دانشگاه هاي زیر انجام خواهد شد:
دانشگاه هاي اصفهان، الزهرا (س)، شهید بهشتی، خوارزمی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، یزد و کرمان

ج – نحوه ارائه مقالات یا فعالیت هاي علمی برگزیده:
1- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.

تبصره 1: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتري فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی، فرصت خواهد داشت مقاله خود را که داراي گواهی پذیرش می باشد به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وي لغو خواهد شد.
تبصره 2: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تائید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران باشد.
3- برگزیدگان جشنواره هاي علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازي و یا ابن سینا) باید تائید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.
4- برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی باید تائید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.
5- مقاله، اختراع و یا کتابی معتبر خواهد بود که داوطلب در آن نفر اول و یا نام وي بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضاي هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نوسینده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد. در غیر این صورت به آن امتیازي تعلق نخواهد گرفت.

نکات مهم:
1- هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.khu.ac.ir صورت می پذیرد، لذا به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از اسامی افراد دعوت شده به مصاحبه، زمان و مکان برگزاري مصاحبه و یا هرگونه نکته لازم، اطلاعیه هاي مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیري نمایند. لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و یا مراجعه غیر ضروري به دفتر استعدادهاي درخشان جدا خودداري نماید.
2- دانش آموختگان حداکثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون براي ورود به دوره دکتري برخوردار شوند. لذا داوطلبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخوان، از تاریخ فراغت از تحصیل آنها، دو سال بیشتر نگذشته باشد.

3- طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد از 5 نیمسال بیشتر نباشد.
4- دانشجویان فعلی دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ 31/6/94 دانش آموخته می شوند.
5- دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسلامی، کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، پیام نور، جامع علمی – کاربردي و همچنین دانش آموختگان دوره هاي مجازي، نیمه حضوري، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه هاي خارج از کشور مجاز به استفاده از این فراخوان نمی باشند.
6- پذیرش ازمیان دانش آموختگان دانشگاه هاي جدول زیر انجام می پذیرد و دانش آموختگان دانشگاه هاي دیگر مجاز به استفاده از تسهیلات این فراخوان نمی باشند.
7- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد مطابق با جدول رشته ها می باشد.
8- در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، جایگزینی پذیرش نخواهد شد.
9- تغییر رشته و گرایش پس از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

مدارك لازم:
1 – تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.
2- یک قطعه عکس 3×4 جدید با ذکر مشخصات در پشت آن.
3 – تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی.
4 – تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتما در آن درج شده باشد (معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود).
5 – تصویر ریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به صورت ناپیوسته بوده است).
6 – تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی.
7 – تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد.
8- تصویر صفحه اول مقالات متقاضی که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مقالات ISI , ISC به همراه مستندات رتبه مجله اي که در آن چاپ یا پذیرش شده باشد (تصویر جلد مجله الزامی می باشد).
9- گواهی پذیرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.
10- گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی – پژوهشی بودن مجله اي که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.

11- تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، کلیه تالیفات، کتب، فعالیت هاي پژوهشی داوطلب.
12- گواهی دال بر احراز حدنصاب یکی از آزمون هاي زبان معتبر (در صورت دارا بودن) مطابق با جدول شماره 4
13- معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره هاي معتبر علمی (خوارزمی، فارابی، رازي، ابن سینا) براي برگزیدگان جشنواره هاي علمی.
14- معرفی نامه از دبیرخانه المپیادهاي دانشجویی کشور براي دانشجویان داراي رتبه در المپیاد.
15- اصل فیش واریزي جهت هزینه ثبت نام به مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال) به شماره حساب 0103033939000 بانک ملی، شعبه اقبال کد 501 به نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز گردد. ضمنا هزینه ي دریافت شده جهت بررسی مدارك بوده و به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
16- ارائه اصل و یک کپی از فیش واریزي همراه مدارك الزامی می باشد.
17- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اولیه و ارسال آن همراه مدارك فوق.

تبصره مهم:
– دانشجویان متقاضی مشروط به اینکه تا تاریخ 31/6/94 فارغ التحصیل شوند می توانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند.
– مدارك داوطلبان و وجه دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. به مدارك ناقص و یا پس از مهلت مقرر ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– دانشکده در رد یا قبول تقاضاي داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار می باشد.
– ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل سوابق کلیه فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی می باشد.
– با توجه به این که ادامه تحصیل در مقطع دکتري به صورت تمام وقت می بباشد. داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازما نها و نهادهاي دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.
– پذیرش نهایی داوطلب بطور همزمان از طریق چند دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور مجاز نیست، مضافا آنکه داوطلب نمی تواند بطور همزمان توسط چندین دانشگاه درخواست پذیرش قطعی نماید.
– بدیهی است تاریخ اعلام شده براي بررسی مدارك (31/2/94) به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و درخواست هاي رسیده پس از تاریخ یادشده مورد بررسی قرار نمی گیرد.
– پذیرش دانشجویان به صورت مشروط بوده و پس از تایید سازمان سنجش و مراجع ذیصلاح قطعی می گردد.

– درصورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارك ارسالی داوطلب در هر مرحله اي، از ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.
– خواهشمند است متقاضیان قبل از تکمیل فرم درخواست شرایط فراخوان را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از احراز شرایط نسبت به ارسال مدارك و واریز وجه اقدام نمایند.
– لطفا اصل فیش واریزي را ارسال و کپی آن را نزد خود نگه دارید.

نحوه ثبت نام و ارسال مدارك:
1- مهلت ارسال مدارك حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه سال 1394 خواهد بود.
2- اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و همچنین زمان و مکان برگزاري مصاحبه در موقع متقضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید لذا از هر گونه تماس غیر ضروري با این دفتر خودداري فرمائید.

دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم درخواست را تکمیل و پس از تاییدهاي لازم به همراه سایر مدارك و اصل فیش بانکی واریز شده جهت بررسی حداکثر تا پایان وقت اداري 31/2/94 به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تحویل داده و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: کرج- خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی – ساختمان مرکزي- طبقه اول–راهروي حراست-دفتر استعدادهاي درخشان – کد پستی: 31979  – 37551 ارسال نمایند.
روي پاکت پستی حتما نوشته شود متقاضی پذیرش دکتري بدون آزمون (سهمیه استعدادهاي درخشان) در سال تحصیلی 95-1394 در رشته/گرایش:

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph.D) دانشگاه خوارزمی

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۱۰ امتیاز

۲۲ امتیاز

–  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

–  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

۶ امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

۴ امتیاز

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

۴

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۴ امتیاز

۵

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۴ امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

۱۰ امتیاز

۴۰

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا ۶ امتیاز

۷

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

تا ۵ امتیاز

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

۳ امتیاز

۶ نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲ امتیاز و ۸ نیمسال ۱ امتیاز

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ امتیاز

۲ نیمسال ۳ امتیاز، ۳ نیمسال ۲ امتیاز و ۴ نیمسال ۱ امتیاز

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۴

۸ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

جمع

۴

۳۰

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

۱۷

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+ TOLIMO

حداکثر امتیاز

۱۰۰-۹۵

۷/۵-۹/۰

۱۲۰-۱۱۳

۲۶۳-۳۰۰

۶۲۵-۶۸۰

۸

۹۰

۷/۰

۱۰۰

۲۵۰

۶۰۰

۸

۸۵

۶/۵

۹۰-۹۱

۲۳۲

۵۷۵

۷

۸۰

۶/۰

۷۹-۸۰

۲۱۳

۵۵۰

۶

۷۵

۵/۵

۶۹-۷۰

۱۹۶

۵۲۵

۵

۷۰

۵/۰

۵۶-۶۰

۱۷۳

۵۰۰

۴

۶۵

۴/۵

۴۹-۵۰

۱۵۲

۴۷۵

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۵۵

۴/۰

۳۹-۴۰

۱۳۳

۴۵۰

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۴۵

۳/۵

۲۹-۳۰

۱۱۳

۴۲۵

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. صارم گفت:

  سلام من از دانشکده روابط بین الملل وزارتخارجه هستم یعنی ما هم نمیشه شرکت کنیم؟ ؟

 2. کنکوری گفت:

  از حقوق کسی رفته مصاحبه استعداد درخشان؟

 3. mahsa گفت:

  سلام دوستان
  امروز از خوارزمی به من زنگ زدن که بیا واسه مصاحبه

 4. ریاضی گفت:

  اگه دانشکده ریاضی دانشگاه خوارزمی رو نگا کنید میبینید که میانگین نمرات دانشجوها 13 هست. اون وقت خود دانشگاه که از این موضوع اطلاع داره، فرخوان رو شرط معدل 17برای همه رشته ها زده!!!!یعنی نباید بین رشته ها تمایز قائل شد و برای هر رشته ای یه معدل اعلام کرد!و همترازی معدل رو انجام داد …

 5. Ali گفت:

  با سلام

  دوستان این مشکل منم هست همه شرایطو دارم به جز اینکه از زمان فارغ التحصيل یم بیش از دو سال میگذرد

 6. ارشد گفت:

  سلام
  فرم تقاضانامه اولیه رو باید از کجا بگیریم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 7. رز گفت:

  سلام. من همه ی شرایط را دارم فقط دانش آموخته ی دانشگاه شهیدمدنی تبریزم.(تربیت معلم سابق). دانشگاه ما قبلا شاخه ای از دانشگاه تربیت معلم تهران بوده و بعدا مستقل شده.من نمیتونم بفرستم؟

 8. س گفت:

  سلام،ببخشید تصویر جلد مجله که گفته الزامیه برای مقالاتی که هنوز چاپ نشده چ باید کرد؟

 9. افسانه گفت:

  یعنی پردیس دانشگاه تهران نمی تونه شرکت کنه؟

 10. زهرا گفت:

  با سلام
  من در سال 1390 فارغ التحصیل شده ام . آیا می توانم در دوره دکتری بدون آزمون شرکت کنم؟

  • sedigheh گفت:

   سلام
   من نمیدونم این سازمان سنجش داره چیکار میکنه
   آخه یکی بگه چرا محدودیت زمان میذارین، یعنی بعد 2 سال این استعداد های درخشان شما دیگه باید برن کنار
   آخه معدل دوره کارشناسی رو میخواین چیکار؟؟؟
   شاید یکی دوره کارشناسی شرایط درس خوندن نداشت معدلش کم شده، این همه مقاله ها و شرکت تو کنفرانس ها تو مقطع کارشناسی ارشد تکلیفش چی میشه؟؟؟

  • وحید گفت:

   سلام از تلریخ 92/01/01 به بعد میتوانند شرکت کنند.

 11. parham گفت:

  سلام دوستان
  من دانش آموخته آموزش محور هستم ،آیا من هم می تونم شرکت کنم؟چون نامی از آموزش محور برده نشده؟

  • مهسا گفت:

   خیر. متاسفانه نمیتونید چون داشتن مقاله از پایان نامه شرط اجباری ایین نامه هستش.

  • آشنا گفت:

   چرا دوست گرامی میتونید شرکت کنید
   این بند 6 رو بخونید
   ۶- به جهت یکسان بودن شرایط دانش آموختگان آموزش محور امتیازات ردیف ۱-۱ جدول شماره ۱ به مقالاتی اختصاص می یابد که مرتبط با رشته تحصیلی بوده و به تنهایی توسط دانشجو یا همراه یکی از اعضاء هیات علمی همان رشته نوشته شده باشد.
   بنابراین بدون نگرانی شما هم میتونید شرکت کنید

 12. گیتی گفت:

  سلام بچه ها من ی سوال داشتم من ی مقاله علمی پژوهشی دارم اما از پایان نامه ام نیست عوضش دو تا کنفرانس بین المللی از پایان نامه دارم و به اضافه اینکه پایان نامه ام بصورت کتاب چاپ شد بنظرتون شانس قبول شدن دارم یا نه؟؟ اگه میشه دقیق جواب بدید چون نمیخام بیخودی هزینه کنم و آخرشم برم ندارن؟ ممنون

 13. علیرضا گفت:

  دوستان عزیز یکی به من بگه گواهی میانگین معدل ارشد بدون احتساب پایان نامه برای دانشجویان سال آخر رو باید از کجا بیاریم

  • مهسا گفت:

   سلام
   برید آموزش دانشگاه تون و بگید چنین گواهی ای میخواید. براتون صادر میکنن.

   • علیرضا گفت:

    خب دانشگاه اصفهان و خوارزمی که اطلاعیه استعداد درخشان زده مثل دانشگاه امام خمینی باید با سربرگ دانشگاه، خودش فرم گواهی رو بده( البته این رو تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشگاه خودمون گفته)

    • مهسا گفت:

     من پارسال که شرکت کردم، بعضی دانشگاه ها فرم میدادن، بعضی نه! یه گواهی کلی از آموزش دانشگاه گرفتم برای معدلم، هر جا هم که خودش فرم میداد، جداگانه میگرفتم دیگه!

 14. داوطلب گفت:

  فک کنم از این به بعد باید تو آزمونای زبان نمره باید بالای 70 اورد .
  خیلی سخته. کسی که این نمره را بیاره بنظرم با کمی تلاش میتونه حتی آیلتس بگیره بره خارج
  من سوالم اینه :
  توی مصاحبه با آزمون هم نمره زبان با این جدول محاسبه میشه ؟

 15. مصطفی-معترض گفت:

  دوستان من ابتدای ترم 6 دفاع کردم …
  ینی قبول نمیکنن؟؟؟؟

  طبق آیین نامه این مورد نباید منعی برای ثبت نام باشه و فقط از جدول آموزشی اش نمره نمی گیره

  • مصطفی-معترض گفت:

   درضمن رزومه ام عالیه …
   همه چی دارم
   بنظرتون ثبت نام کنم؟؟ چون گفته اگه شرایط رو ندارید بیخود پول نریزید و بررسی نمیشه

   • مهسا گفت:

    اگه تو ایین نامه و فراخوان دانشگاه منعی نداره، میتونید ثبت نام کنید.

    • مصطفی-معترض گفت:

     خب توی همین آیین نامه بند 5 دانشگاه برای خودش قانون سلیقه ایی گذاشته و تاکید کرده حتما پنج ترمه …
     حالا بنظرتون با شرایط خوبم و اینکه استادش هم منو خوب میشناسه اقدام نکنم؟؟!!!
     ینی مرحله اول رد میکننم؟؟

   • محمد گفت:

    ثبت نام نكن داداش
    منم دانش آموخته همين دانشگاه خوارزمي هستن و پارسال شركت كردم و به خاطر شش ترمه شدن رد كردن… اصلا هم نميذارن به مصاحبه برسي كه استادها بشناسنت يا نه… همون مرحله اول خود استعداد درخشان دانشگاه ردت ميكنه و اصلا مداركت را براي مصاحبه به گروه روانشناسي ارسال نميكنه

   • پریسا معترض گفت:

    مصطفی معترض منم شیش ترمه هستم
    دانشگاه تهرونی هستم
    رزومم خوبه والا. مدیریت میخام شرکت کنم. منو نمیگیرن یعنی 🙁

 16. هانی گفت:

  من فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی هستم،دوتا مقاله isc و ۶تا کنفرانس و سایقه تدریس در دانشگاه دارم،بنظرتون شانسی برای پذیرش هست؟؟با وجودی که فقط ۱ نفر میخوان!!
  یکی به من جواب بده!واقعا نمیدونم چکار کنم!

 17. نگار معتمدیان گفت:

  یعنی اینا فقط مدرک این دانشگاه ها رو قبول دارن …
  ؟؟؟

  اسم خیلی از دانشگاه های دولتی نیست..
  خیلی جالبه واقعا..

 18. سید گفت:

  سلام
  خبر ندارید بورس دانشجویان دکتری-که قرار بود اردیبهشت بیاد- کی اعلام میشه؟

 19. saeed گفت:

  اينكه ميگن معدل بدون احتساب پايان نامه بالاي 17 يعني اگر 16.98 هم باشه قبول نمي كنند؟تورو خدا يكي جواب بده

 20. رییسی گفت:

  سلام چرا در بین دانشگاههای دانشگاه هرمزگان جز لیست نیست حتما سطح علمی ان مورد رضایت دانشگاه خوارزمی قرار ندارد پس فارغ التحصیلان دکتری این دانشگاه فکر جذب هیت علمی و استاد شدن را از سرشان بیرون کنند.

 21. علیرضا گفت:

  سلام خدمت دوستان
  یکی لطف کنه جواب منو بده، گواهی میانگین معدل تایید شده توسط معاون آموزش رو که دانشجویان سال آخر ارشد بدون ا احتساب نمره پایان نامه پرکنند باید از کجا بگیرم

  • نسیم گفت:

   تحصیلات تکمیلی دانشگاهتون

   • علیرضا گفت:

    مطمئنيد نسيم خانم?
    ممنون بابت راهنماييتون
    چون دیروز رفتم معاونت آموزشی گفتن خب فرم رو از دانشگاهی که اعلام کرده بيار تا ما امضا کنیم و تایید کنیم

    • حمید گفت:

     سلام…
     انتهای دفترچه دوم انتخاب رشته یک فرمه که برای تایید معدله…
     دو نسخه از اون رو ببر دانشگاهتون که واست معدل رو بزنن و تایید کنن…در نهایت یکی از اون دو تا فرم رو به خودت بر میگردونن که همراهت باشه…

     • علیرضا گفت:

      حمیدجان سلام
      منظور تمام دانشگاهها همین فرمه؟
      این فرم رو ترم پیش پر کردم و نمرات این ترمم که بهمن گذشت توی اون نیومده حالا دوباره فرم جدید باید پر کنم یا همون فرم قبلی رو بفرستم
      تازه یکی بیشتر نیست اصلشو باید بفرستم یا کپی اونو، اگه اصلش رو بخواد که دیگه برای دانشگاههای دیگه نمیتونم درخواست بدم

    • حمید گفت:

     سلام…
     از اون فرم باید دو تا پرینت بگیری…یعنی دو نسخه…
     بعد باید بر اساس آخرین نمراتت باشه…
     البته من فکر میکنم باید اینجوری باشه…باز دقیقش رو بپرس…چون این فرم برای اوناییه که کنکور دادن…حالا اینکه بچه های بدون کنکور هم از این طریق باید اقدام کنند رو نمیدونم…