مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه بوعلی سال تحصیلی 95-94

دانشگاه بوعلی سینای همدان بر اساس آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دكتري در سال 94 دانشجو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، جزئیات اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی 95-1394 دانشگاه بوعلی سینا به شرح زیر است:

شرایط و ضوابط اختصاصی:

برای اطلاع از شرایط وضوابط اختصاصی به “آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري” مصوب جلسه مورخ 27/03/1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ابلاغيه شماره 67272/21 مورخ 18/04/1393 و اصلاحيه آيين نامه به شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393 مراجعه شود.
 
ج – نکات مهم:
– متقاضي بايد دانش آموخته تاريخ 31/06/1392 به بعد بوده يا حداكثر تا تاريخ 31/06/1394 (قابل تمديد نمي باشد) دانش آموخته گردد. متقاضياني كه تا تاريخ 31/06/1394 دانش آموخته مي­شوند بايد مدارك دانش آموختگي خود را به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل دهند در غير اينصورت پذيرش موقت آنها لغو مي گردد.
– کلیه پذیرفته شدگان نهایی ملزم هستند قبل از آزمون جامع دكتري، گواهی کسب حداقل نمره 50 آزمون MSRT يا معادل آن را در ساير آزمون ها مطابق جدول شماره 4 اصلاحيه آيين نامه به شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393 ارائه نمایند. پذيرش آن دسته از داوطلباني كه در زمان تعيين شده موفق به ارائه مدرك فوق الذكر نگردند، لغو خواهد شد.
– دانش آموختگان يا دانشجويان دانشگاه هاي بوعلي سينا، تهران، تربيت مدرس، شيراز، فردوسي، شهيد بهشتي، تبريز، اصفهان، گيلان، شهيد با هنر، صنعتي امير کبير، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان و صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، در صورت دارا بودن معدل كارشناسي حداقل 15 نيز مي توانند متقاضي باشند (دانشگاه هاي ديگر بر اساس آيين نامه مربوطه).
– پذيرش افراد واجد شرايط در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي، به تشخيص و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه امكان پذير است.
– دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي، پيام نور، غيردولتي-غيرانتفاعي، علمي-كاربردي، فرهنگيان، پرديس هاي بين المللي، پرديس خودگردان، دوره هاي مجازي (الكترونيكي) و نيمه حضوري مجاز به شركت در اين فراخوان و ارسال مدارك نيستند.
– تغيير رشته و محل تحصيل براي دانشجوياني كه از طريق آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان پذيرفته شوند، امكان پذير نمي باشد، لذا پس از تاييد نهايي وضعيت متقاضيان پذيرش شده، امكان تغيير رشته و دانشگاه براي آنان ميسر نخواهد بود.
– هر دانشجو صرفا مي تواند نسبت به اخذ پذيرش نهايي از يك دانشگاه اقدام نمايد. بنابراين بايد تنها نسبت به ثبت نام در يك دانشگاه اقدام نموده و از ساير پذيرش هاي خود (قبل از اينكه دانشگاه اطلاعات متقاضيان را از طريق پرتال ارتباطي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايد) سريعا انصراف دهد.
– تنها به مدارك ارايه شده (ارسال شده) و مورد تاييد، امتياز بندهاي مورد نظر داده خواهد شد. همچنين به همراه داشتن اصل مدارك اعلام شده فوق در زمان مصاحبه الزامي است.
–  منظور از مقاله مرتبط با پايان نامه اين است كه نام استاد راهنما، مشاور و دانشجو يا استاد راهنما و دانشجو در مقاله قيد شده باشد و علاوه بر روش تحقيق و مباني نظري، از نظر موضوعي و محتوايي نيز با پايان نامه در ارتباط باشد. همچنين مقاله با ذکر آدرس دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي ارشد متقاضي، منتشر شده باشد.
– نمايه هاي معتبر بين المللي، شامل ISI، Scopus و ISC مي باشد. نشرياتي که داراي نمايه ISC هستند،لازماست داراياعتبارعلمي-پژوهشيازكميسيونبررسينشرياتعلميوزارت علوم،تحقيقاتوفناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز باشند.
– نشرياتي که مقالات متقاضي در آنها منتشر شده­اند نبايد در ليست سياه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند.
– از مقالات داراي پذيرش چاپ، حداكثر دو مورد قابل امتيازدهي است.
– برگزيدگان جشنواره های علمي معتبر بين­المللي و المپيادهاي علمي دانشجويي لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:
1. برگزيدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمي معتبر بين­المللي (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را نيز كسب و ارائه نمايند.
2. گواهي ثبت اختراع بايد داراي تاييديه از سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران باشد.
3. برگزيدگان مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را نيز كسب و ارائه نمايند.
– موافقت يكي از اساتيد واجد شرايط و دارای ظرفیت پذيرش دانشجوي دكتري بدون آزمون براي سال تحصيلي 95-1394 بعنوان استاد راهنماي دانشجو، از بين اعضا هيات علمي گروه آموزشي،در كميته علمي مصاحبه كننده، ضروري است.
– از آنجا كه تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي لازم است در هنگام مصاحبه، موافقت اولیه سازمان و نهاد دولتی یا غیردولتی متبوع خود مبنی بر صدور ماموریت چهار ساله و قابل تمدید تا پنج سال یا موافقت با استعفا یا مرخصی بدون حقوق را در صورت پذیرفته شدن، ارائه دهند و هنگام ثبت نام، ارائه حکم ماموریت، استعفا، مرخصی بدون حقوق یا هرگونه سند رسمی که موید امکان تحصیل تمام وقت دانشجو باشد، الزامی است.
– تحصيل پذيرفته شدگان نهايي بدون آزمون به صورت رايگان (بدون پرداخت شهريه تحصيلي) بوده و تابع كليه مقرارت و آيين نامه هاي تحصيل در دوره دكتري دانشگاه مي باشد. در صورتي كه پذيرفته­شدگان پس از ثبت نام، از ادامه تحصيل انصراف دهند، يا به هر دليل قادر به اتمام دوره تحصيلي نشوند ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان بر اساس تعرفه هاي مصوب براي دانشجويان ورودي آن سال خواهند بود.
– پس از دريافت مدارك و مستندات متقاضيان و بررسي مقدماتي درحوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه، مدارك آنها جهت ارزيابي علمي به دانشكده­ هاي مربوط ارسال مي­ شود. شوراي تحصيلات تكميلي گروه آموزشي ذيربط پس از ارزيابي مدارك و انجام مصاحبه علمي از افراد واجد شرايط، افراد واجد شرايط پذيرش را توسط دانشكده به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه معرفي نموده و پس از تصويب نهايي، پذيرفته شدگان علمي جهت انجام مراحل بعدي به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي مي­ شوند.
– چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک، مصاحبه و تحصیل در دانشگاه حتي زمان فارغ التحصيلي، مشخص شود که داوطلب واجد یکی از شرایط عمومي يا اختصاصي نبوده است، بلافاصله از ثبت نام یا ادامه تحصیل ايشان جلوگیری و مطابق با مقررات با وی رفتار خواهدشد و عواقب آن بر عهده خود متقاضي خواهد بود.
– پذیرش علمی داوطلبان برای ارسال فرم گزینش ایشان به هیات مرکزی گزینش دانشجو، منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می­باشد.
– پس از اعلام و تاييد پذيرش علمي از طريق پرتال سازمان سنجش آموزش كشور، فرم تاييد صلاحيت عمومي از پذيرفته شدگان اوليه دريافت و به هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو  ارسال خواهد شد.
– ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان علمی منوط به تایید صلاحیت عمومی ایشان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو می باشد.
– بديهي است، پرداخت هزينه ثبت نام، ارسال مدارك، پذیرش مدارك، دعوت و شركت در مصاحبه و اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
– پذيرش دانشجويان دكتري بدون آزمون در هر رشته گرايش منوط به ثبت نام قبول شدگان آزمون دكتري سال تحصيلي 1394 در آن رشته گرايش مي باشد.
– دارا بودن يكي از شرايط مشروحه در بخش مقرارت وظيفه عمومي درج شده در صفحه 3 راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز) سال 1394 (دفترچه شماره 1).
د – نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:
1- لازم است کلیه داوطلبان مبلغ-  1/000/000 ریال (يك ميليون ريال) به حساب جاری 2413055361 بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا (واقع در شهر همدان کد 24130) به نام درآمدهای آزمون های دانشگاه بوعلی سینا (قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور) واریز نمایند0 داوطلب باید توجه داشته باشد که هنگام واریز وجه ثبت نام، از صندوقدار بانک بخواهد که نام و نام خانوادگی ایشان را هنگام ثبت کامپیوتری، در فیش مربوطه درج نماید.
2- لازم است کلیه مدارک حداکثر تا تاریخ 1394/03/02 با پست پیشتاز به نشانی همدان، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه- کد پستی 6517838695 ارسال شود.
3- روی پاکت قید شود:
(اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی پذیرش بدون آزمون دکتری سال 1394 در رشته . . . . . . . . . . .گرایش . . . . . . . . . . . می باشم).
تذکرات مهم:
1- مدارک و وجه ثبت نام، به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه اكيد می شود قبل از تكميل درخواست و واريز وجه ثبت نام این آگهی و آيين­ نامه­ هاي مربوطه را به دقت مطالعه و در صورتیکه کلیه شرایط برای دعوت به مصاحبه را دارند، مبادرت به ثبت نام نمایند.
2- مدارکی که فاقد فیش واریزی باشند بررسی نخواهند شد، بنابراين داوطلب بايد اصل فیش واریزي را ارسال نموده و کپی آنرا نزد خود نگه دارد.
3- به مدارکی که ناقص و یا پس از مهلت مقرر ارسال شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد (پاکت هایی که بعد از تاریخ 1394/03/02 ارسال شود، باز نمی شود).
4- ارسال مدارك فقط از طريق پست پیشتاز امكان پذير مي باشد و مدارك به هيج وجه به صورت حضوري تحويل گرفته نمي شود.
5- كليه مواد آيي ن­نامه از وضوح كافي برخوردار است لذا از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد و همچنين در خصوص زمان مصاحبه، اعلام نتايج و . . . جدا خودداري گردد.
6- به متقاضی توصیه می شود که به طور مرتب اطلاعیه­ های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه به نشاني www.basu.ac.ir پیگیری نمایند.
7- در صورت تغییر شماره تلفن اعلام شده در فرم ثبت نام، داوطلب باید مراتب را سریعاٌ به مديريت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع دهد.
هـ- مدارک لازم:
1- کپی شناسنامه و كارت ملي (در صورت دعوت به مصاحبه، همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در جلسه مصاحبه الزامی است)
2- تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدارکی دال بر عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل متقاضی از نظر وضعیت نظام وظیفه (جهت برادران).
3- اصل فیش واریزی
4- الف) تقاضانامه ثبت نام (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 1- الف موجود در سایت دانشگاه)
 ب) تقاضانامه ثبت نام (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 1- ب موجود در سایت دانشگاه)
5- فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلبان پذيرش بدون آزمون دکتری سال 1394 (فرم شماره 2 موجود در سایت دانشگاه)
6- فرم تعهد حضور تمام وقت (فرم شماره 3 موجود در سایت دانشگاه)
7- الف) گواهی تاييد معدل بدون احتساب نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و نمره پايان نامه (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 4- الف موجود در سایت دانشگاه) {فرم بایستی دارای مهر، تاریخ و شماره ثبت دبیرخانه باشد}
ب) گواهی تاييد معدل بدون احتساب نمره پايان نامه (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 4- ب موجود در سایت دانشگاه) {فرم بایستی دارای مهر، تاریخ و شماره ثبت دبیرخانه باشد}
8- تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی
9- تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد
تذکر 1: مدارک اخذ شده از دانشگاه های خارج از کشور باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی و تایید شده باشند.
10- فرم تعهد دفاع از پایان نامه (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 5 موجود در سایت دانشگاه)
11- فرم تأييد مقالات نمايه شده مستخرج از پايان نامه متقاضی، توسط استاد راهنما (فرم شماره 6 موجود در سایت دانشگاه)
12- دو مورد توصيه نامه (فرم شماره 7 موجود در سایت دانشگاه)
تذكر: ارائه توصيه نامه از استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد الزامي مي باشد. توصيه نامه ديگر بايستي توسط يكي از اساتيد دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد تكميل شده باشد. پيشنهاد مي شود توصيه نامه در فرم مخصوص مورد تاييد دانشگاه بوعلي سينا (فرم شماره 7) تنظيم شود و به صورت محرمانه و در پاكت در بسته ارسال گردد.
13- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی.
14- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد.
15- تصویر صفحه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد).
16- تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد).
17- تصوير صفحه اول پروپوزال (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد).
تذكر: در صورت دعوت به مصاحبه به همراه داشتن يك نسخه از پايان نامه برای دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد و یک نسخه از پروپوزال برای دانشجویان دوره كارشناسي ارشد در جلسه مصاحبه، الزامي مي باشد.
20- ارايه یک نسخه از هر کدام از سوابق آموزشی و علمی-پژوهشی
تذکر 1: گواهی پذیرش قطعی و بدون قيد و شرط (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده داوطلب الزامی است.
تذكر 2: ارائه گواهي رسمي و معتبر دال بر علمي- پژوهشي بودن مجله اي كه مقالات در آن چاپ شده است يا پذيرش قطعي گرفته است الزامي است.
تذكر مهم: از ارسال مدارك ديگري كه در اينجا ذكر نگرديده و غيرضروري مي باشند، جدا خودداري شود.
 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. سارا گفت:

  یعنی پردیس های علوم تحقیقات باشی هم نمیشه؟؟

 2. علی گفت:

  سلام یعنی واقعا اینا مدارک دانشگاهی آزاد تهران و قزوین که همه جا قبولشان دارن رو حساب نمیارن؟!

 3. leader گفت:

  مرسی فاطمه خانم

 4. حامد گفت:

  الان دانشگاه شریفم اینقدر مدرک و سختگیری تو لیست مدارک نمیخواد. 20 مورد مدرک و فرم؟؟؟ من که شرایطشو دارم اما فکرنکنم برم.

 5. علی گفت:

  توی سایت دانشگاه هست، بزنید سایت دانشگاه بوعلی سینا لیست رشته ها هست

 6. فاطمه گفت:

  با سلام
  ببخشید رشته های مورد پذیرش رو از کجا می تونم ببینم؟ ممنون