مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه نوشیروانی بابل سال 94

دانشگاه نوشیروانی بابل از بین متقاضیان واجدشرایط پذیرش بدون آزمون دکتری برای  سال تحصیلی 95-94 دانشجو می پذیرد .

به گزارش پی اچ دی تست ،دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ( شماره 21/67272 ، مورخ 93/04/18 و اصلاحیه 21/237200 ، مورخ 1393/12/16 ) ابلاغ شده توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه مصوب دانشگاه از میان متقاضیان واجد شرایط تعداد محدودی را بدون آزمون جهت ورود به دوره دکتری سال تحصیلی 95-94 می پذیرد.

رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال تحصیلی 94 – 95

1- حداقل شرایط  لازم متقاضیان:

1-1 از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا 93/10/24 بیش از دو سال نگذشته باشد و یا در صورت عدم دانش آموختگی حداکثر تا تاریخ 94/6/31 دانش آموخته شوند.

2-1 کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل.

3-1 داشتن میانگین کل همتراز شده 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل همتراز شده 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.

تبصره: دانشجویان دکتری باید حداقل نمره 50 را از آزمون زبان ( MCHE یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری کسب نمایند.

4-1 دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی باید جزء دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه های دولتی باشد.

تبصره 1 : تحصیل متقاضی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد باید به صورت تمام وقت باشد.

تبصره 2: مدارک دوره های مجازی ، غیرحضوری و نیمه حضوری مورد پذیرش نخواهد بود.

تبصره 3 : دوره تحصیلی متقاضی در دوره کارشناسی باید کارشناسی پیوسته باشد.

5-1 رشته های دکتری دارای ظرفیت پذیرش و مدرک کارشناسی ارشد موردقبول برای هر کدام در جدول 1 باید رعایت شوند.

 2- مدارک موردنیاز:

 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 • یک قطعه عکس
 • کاربرگ درخواست تکمیل شده به صورت تایپ شده با اصل امضای متقاضی
 • کاربرگ مشخصات مقالات متقاضی ،تکمیل شده به صورت تایپ شده با اصل امضای متقاضی
 • مدرک و یا گواهی موقت دوره کارشناسی ( و کارشناسی ارشد در صورت دانش آموختگی)
 • اصل فیش پرداخت به مبلغ 800/000 ریال به حساب شماره 927065630 درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه شریعتی بابل (وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.)
 • ریزنمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • تمام مستندات لازم برای اختصاص امتیاز در جدول های ارزشیابی شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل
 • گواهی کسب رتبه های 1 تا 3 در دوره های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، در صورت وجود

3- تاریخ و نحوه ارسال:

متقاضیان باید تمام مدارک فوق را تا قبل از 94/03/10 با پست سفارشی به آدرس بابل – خیابان دکتر شریعتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه – کدپستی 71167-47148 ارسال کنند. به مدارکی که پس از تاریخ 94/03/10 دریافت شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری