مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال ۹۴

دانشگاه شهیدبهشتی برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ ازبین متقاضیان واجدشرایط پذیرش استعداددرخشان دانشجوی دکتری جذب می کند.

به گزارش پی اچ دی تست ،دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد در رشته های اعلام شده، بر اساس دستورالعمل اجرایی ” پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ ، دانشجو میپذیرد.

رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵

 تاریخ های مهم:

 • زمان ثبت نام اینترنتی: ۹۴/۳/۰۶ لغایت ۹۴/۳/۲۰
 • زمان تقریبی اعلام نتایج اولیه توسط دانشگاه: تیر ۹۴
 • اعلام نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور: شهریور ۹۴

شرایط لازم :

۱- دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل در صورتی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند تقاضای خود را برای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون در مهلت مقرر به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی ارسال نمایند.

۱-۱ داشتن میانگین کل ۱۶  پس از اعمال ضریب همترازی مربوط به دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی در دوره کارشناسی و میانگین ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایاننامه، مشروط بر دفاع از پایاننامه حداقل با درجه بسیار خوب)

۱-۲- اکتساب حداقل ۷۰ امتیاز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشیابی داوطلبان دکتری بدون آزمون

۱-۳- اتمام تحصیلات دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا تاریخ ۹۴/۶/۳۱

۲- متقاضی میبایست دوره کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاههای گروه “الف” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به شرح زیر) دانش- آموخته شده باشد:

دانشگاههای شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران (خوارزمی)، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران (کرج).

برای متقاضیان رشته معماری علاوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاه یزد و هنر اصفهان قابل بررسی است.

۳-متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۵ نیمسال به پایان رسانده باشد.

۴-داوطلبان فقط میتوانند در یک رشته مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد درخواست خود را ارائه نمایند.

۵- متقاضی باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر ۳۰ سال سن داشته باشد.

۶- متقاضی نباید در زمان ارایه درخواست دانشجوی مقطع دکتری در سایر مؤسسات و دانشگاهها باشد.

توجه: جهت اطلاع کامل از شرایط لاززم، به داوطلبان توصیه می شود دستورالعمل اجرایی دانشگاه (موجود بر روی تارنمای مدیریت استعدادهای درخشان) را به دقت مطالعه نمایند.

نحوه ثبت نام :

 •  متقاضی باید در مهلت مقرر از طریق نشانی اینترنتی https://golestan.sbu.ac.ir (موجود بر روی تارنمای دفتر) به صورت اینترنتی ثبت نام و مدارک لازم را در سامانه بارگذاری نماید.
 •  مدارک بارگذاری شده بایستی به فرمت الکترونیکی PDF بوده و حداکثر دارای حجم ۰۵۲ KB برای هر فایل باشد.
 •  لازم است کد رهگیری را برای پیگیری های بعدی به دقت نگهداری و یادداشت نمایید.

 مدارک الکترونیکی لازم برای ثبت نام اینترنتی (مدارک به فرمت PDF. تبدیل شده و بارگذاری می شوند):

 1.  یک قطعه عکس الکترونیکی به فرمت JPG. با حداکثر حجم ۱۰۰ KB
 2. گواهی اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه حداقل بسیار خوب
 3. ریز نمرات دوره کارشناسی به فرمت PDF. به صورت یک فایل یکپارچه
 4.  ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد به فرمت PDF. به صورت یک فایل یکپارچه
 5.  گواهی زبان مورد قبول، مطابق دستورالعمل اجرایی دانشگاه (این امکان فراهم شده تا در صورت تایید علمی، داوطلب حدداکثر تا شهریور ۹۴، مدرک زبان خود را ارائه نماید، در غیر اینصورت پذیرش اولیه دانشجو لغو خواهد شد)
 6. مشخصات تفصیلی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (CV) در قالب کاربرگ شماره ۹ (موجود بر روی تارنمای دفتر)
 7.  پرداخت وجه ثبت نام ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، که لازم است صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی واریز گردد.

توجه: پرداخت وجه ثبت نام از طریق سامانه e-Banking موجود بر روی صفحه اصلی دانشگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

مدارک فیزیکی برای روز مصاحبه (این مدارک به صورت فیزیکی به هیأت محترم داوران تحویل داده میشوند):

 1.  کلیه مدارک مربوط به سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (مقاالت، گواهی اتمام طرح های پژوهشی، ریز نمرات، افتخارات، …) مرتبط با بندهای دستورالعمل اجرایی
 2.  کاربرگ درخواست پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون (در قالب کاربرگ شماره ۴، موجود بر روی تارنمای دفتر)
 3. حداقل دو عدد توصیه نامه که یکی از آنها بایستی توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد متقاضی تکمیدل شدود ( در قالب کاربرگ شماره ۸ موجود بر روی تارنمای دفتر که به صورت پاکت در بسته و امضاء شده توسط دانشجو به هیأت محترم داوران تحویل داده میشود)

تذکرات مهم :

 •  ثبت نام متقاضیان رشته های دایر در پردیس فنی- مهندسی شهید عباسپور دانشگاه و دانشجویان مشغول به تحصیل در این پردیس، به صورت متمرکز از طریق همین فراخوان انجام میپذیرد.
 • پذیرفته شدگان علمی که هنوز دانش آموخته نشده اند، بایستی در زمان ثبت نام، گواهی اتمام پایان نامه با درجه حداقل بسییار خوب را ارائه کنند. در صورت عدم ارائه گواهی های مربوط ، پذیرش اولیه آنها لغو خواهد شد .
 • متقاضیان واجد شرایط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و مراتب از طریق پورتال مدیریت استعدادهای درخشان و سایت دانشکده/پژوهشکده ها اطلاع رسانی خواهد گردید.
 • مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند تحت هیچ عنوان بررسی نخواهد شد.
 • ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست، بنا براین به داوطلبان توصیه می شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند.
 • پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
 • وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • موارد مرتبط با نظام وظیفه متقاضیانی که مورد پذیرش قرار می گیرند باید تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضی مرتفع شود.
 • دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بایستی حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۴ دانش آموخته شوند، در غیر اینصورت پذیرش اولیه آنها کان لم یکن خواهد گردید.

توجه:اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و پذیرفته شدگان علمی پس از بررسی در موعد مقرر، از طریق تارنمای دانشگاه به آدرس http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx  اعلام خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه غیر ضروری به مدیریت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۴۷)

 1. سعیده می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید چرا دانشگاه آزاد در مقطع دکتری
  (رشته مرمت و احیای بافت های تاریخی ) رو نداره من و امثال من که این همه زحمت کشیدیم با معدل ۱۹٫۸۰ در مقطع ارشد فارغ التحصیل شدیم حداقل دانشگاه ازاد رو جزو این اسامی قرار ندادن خوب شاید شرایط اینکه در شهری غیر از محل سکونتمون بخواییم ادامه تحصیل بدیم رو نداشتیم برا همین دانشگاه آزاد که به محل سکونتمون نزدیکه رو انتخاب کردیم.
  حداقل خود دانشگاه آزاد این رشته رو بیاره
  از امسال هم دانشگاه ازاد در ثیت نام بدون آزمونش رشته مرمت رو قبول نکرد مینویسه عدم تجانس سال های پیش با گروه معماری بودن
  واقعا مسئولین فکری برا ما که مشتاق ادامه تحصیل در مقاطع بالا هستیم بکنند باتشکر

 2. محمد می‌گه:

  سلام دوستان.ببخشید کسی میدونه افرادی که تو پذیرش بدون آزمون دکترا چندتا از دانشگاه ها رو قبول میشن باید چه زمانی و چطور مطلع بشن؟ خودمون باید بین دانشگاه ها انتخاب کنیم کدومو میخواییم بریم یا از حوزه اختیار ما خارج میشه؟؟؟؟؟؟؟

 3. نازنین می‌گه:

  سلام و خسته نباشید اگه من کارشناسی ارشد رشته مکانیک با معدل ۱۵ گرفتم با این معدل نمیشه دکترا دانشگاه شهید بهشتی پردیس رو ثبت نام کنم?!

 4. elnaz می‌گه:

  سلام
  اینکه ۱۵ نفر توی صف مصاحبه هست الزاما یعنی همه ی شرایط رو داشتند؟
  اگر واقعا اینطوره فکر کنم همه راضی باشند.
  اینها دانشجوی خودشون رو بدون مقاله هم برای phd پذیرش میکنن البته با کنکور.
  چند تا از دانشجوهای خودشون هم بدون مقاله برای استعداد درخشان ثبت نام کرده اند و منتظرند برای مصاحبه!
  یعنی دعوت میشن؟

 5. ریاضی می‌گه:

  سلام بچه ها من نمی تونم ثبت نام انجام بدم وقتی مشخصاتم وارد می کنم تایید نمی کنه و خطا میده !

 6. کنکوریها می‌گه:

  سلام بچه ها
  من ترم چهار ارشدم.
  اگر امسال اسم بنویسم و قبول نشم، سال دیگه شانسی دارم، یا فقط یکبار از سهمیه میشه استفاده کرد؟ کسی میدونه

  بعد اصلا امسال شرکت کنم بهتره یا بذارم سال بعد. مدرک زبان ندارم هنوز…
  ممنونم

 7. معصومه می‌گه:

  سلام
  توی این اطلاعیه در مورد اینکه فارغ التحصبلان چه سال هایی میتونند شرکت کنند صحبتی نشده. یعنی اگه ۳۰ سال کمتر داشته باشیم ولی بیش از دوسال از فارغ التحصیلی گذشته باشه مجازیم برای ثبتنام؟

 8. naser می‌گه:

  سلام
  فکر کنم شرط دانشجوی دانشگاههای الف بودن یکم بی انصافی هست مگه دانشجوهای دیگه که هم سواد علمی هم تجربه کاری هم پژوهشهای خوب نه صرفا مقاله پولی دارن دانشجوی الف محسوب نمیشن . من الان یکی از دوستام نخبه به تمام معنی رشته خودمون تو دانشگاه پیام نور هست بخاطر شرایط کاریش دانشگاه پیام نور رو انتخاب کرده گناهی کرده ایشون . من با درجه عالی پایان نامم رو دادم ولی دریغ از این دانشگاههای داخلی که فقظ اسم دارن .

  • صدف می‌گه:

   دقیقا با شما موافقم. من رتبه اول رشته رفتار دانشگاه اراک هستم با معدل ۱۹ و پایان نامه ۲۰ با درجه عالی، مقالات پژوهش و سابقه تدریس دانشگاهی…ولی متاسفانه حتی امکانش فراهم نیست که شانس خودمو در این دانشگاه امتحان کنم!!! واقعا غیر منصفانه است!

 9. حسین می‌گه:

  واقعا خوب نیست این شرطشون که فقط فارغ التحصیلان چند تا دانشگاه می تونن ثبت نام کنن. آخه چمران اهواز مگه چشه که دانشجوهاش نمی تونن ثبت نام کنن. من نمی دونم چرا اینقد دانشگاه شهید بهشتی اینجورین. واقعا شرط خوبی نیست.

  • العبد می‌گه:

   شرط خوبیه

   میدونید چرا

   چون مثل دانشگاه های دیگه دعوتتون نمیکنن و پولتونو بیگیرن و ردتون کنن
   از همون اول میگن اقا و خانم ما با این مشخصات میخواهیم

   مثلا علم و صنعت اومده ۴۴ نفر رو گرفته و تو مهندسی پیشرفت و مدیرت همه رو رد کرده و فقط ۷ نفر رو دعوت کرده

   و اون در حالی هستش که ۲۳ نفر ازا ین افراد جاها و دانشگاه های دیگه دعوت شدن به مصاحبه و امتیاز ۴۰ رو گرفتن و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت اون ها رو رد کرده و البته ایشونم که خدا میدونه چطور رد شدن

 10. Roya می‌گه:

  سلام دانشجویان علوم تحقیقات تهران هم می تونن شرکت کنند(لطفا اگه منبع موثق دارید جواب بدید)

 11. پریسا می‌گه:

  هر دانشگاهی برای استعداد درخشان، باید اولویت را بده به دانشجوهای خودش. کسی که ۶-۷ سال توی یه دانشگاه درس خونده باید اولویت داشته باشه. اگه دانشجوهای خودش درخواست پذیرش نداشتن (که خیلی کم اتفاق می افته) اون وقت پذیرش رتبه اول های دانشگاه های دیگه معنی پیدا میکنه. درغیر اینصورت عادلانه نیست.

 12. ارزو می‌گه:

  سلام اقای دکتری من امسال میخوام دکتری شرکت کنم به جهت هزینه بالای دانشگاه ازاد وپردیس فقط می تونم سراسری برم کارشناسیم دانشگاه علوم اراک وارشدم دانشگاه ازاد بودم معدل ارشدم الف بوده ۱۸ به بالا و۳ ساله دارم کار مرتبط می کنم .رشتم روانشناسیه به نظرتون امیدی هست تو دانشگاههای دولتی در تهران پذیرفته بشم البته به شرط برنامه ریزی وتلاش پیگیر وچه منابعی رو از العان شروع کنم خوبه باتشکر.

 13. زهرا می‌گه:

  کسی میدونه ضریب همترازی دانشگاه ها چنده؟ از کجا باید گیر بیاریم؟ مثلا ضریب همترازی دانشگاه شیراز و دانشگاه خوارزمی تهران چنده؟

  • سحر می‌گه:

   یک سرچ کنید ضریب معدل دانشگاه های وزارت علوم
   ضریب تک تک رشته ها در تک تک دانشگاه ها عنوان شده و بعد معدلتون رو ضرب کنید در اون ضریب
   مثلا اکثرا ۱ یا ۱/۰۱ یا ۱/۰۳ و… هستند

 14. پریسا . ب می‌گه:

  مگه دانشگاه علوم و تحقیقات جزو گروه الف نیست ؟
  :(

 15. مریم می‌گه:

  سلام عذر میخوام امکانش هست جدول امتیاز رو فایلشو قرار بدین ؟ بسیار ممنون

 16. در انتظار دکتری می‌گه:

  دوستان کسی سال های قبل برا مصاحبه معماری رفته؟! لطفا راهنمایی فرمایید

 17. مهفام می‌گه:

  نمره زبان تا زمان ثبت نام دیگه چیه؟
  یه جا گفته تا قبل آزمون جامع یه جا گفته تا موقع ثبت نام!!!!!

 18. نازی# حقوق عمومی می‌گه:

  سلام
  واقعا اکتساب ۷۰ نمره از جدول امتیاز زیاده!
  به نظر شما این جوری نیست؟
  منر هر جوری که حساب کردم شاید تا ۴۰ بتونم نمره بیارم .

 19. مهسا خانوم و دوستان راهنمایی لطفا می‌گه:

  در رشته معماری با این شرایط ب نظرتون ارزش داره ثبت نام کنم، معدل هر دو مقطع بالای ۱۸، استعداد درخشانی در هر دو مقطع، رتبه اول ارشد و دانشگاه ارشد تاپ تهران؛ دانشجوی برگزیده ارشد بنیاد نخبگان، سابقه دستیاری، زبان ۵۰، پایان نامه نظری مرتبط با تز دکتری،ترم ۴ ارشد البته و دفاع تا شهریور ایشا…، ۱ مقاله مستخرج از پایان نامه که رفته برا داوری و ۱۰۰ درصد پذیرش می گیره، متاسفانه فعالیت دیگه ای نداشتم.ممنونم

  • sadra می‌گه:

   رزومتون واقعا خوبه ولی یکی از مراحلی که باید رد بشه همون مرحله اوله که مدارک میره واسه استعداد درخشان دانشگاه و اونا از اولین چیزایی که چک میکنن اکسپت مقاله از پایان نامه هستش منم شرایطی شبیه شما دارم،اگه بشه رد کنید این مراحل رو حتما قبول میشید
   البته اینم هست اگه از دانشگاه خودتون اقدام کنید و استاد ارشدتون بخوادتون میتونید با توصیه نامه استادتون مبنی بر اینکه من تضمین مقاله میدم میتونید تو یونی خودتون ادامه تحصیل بدین

   • در انتظار دکتری می‌گه:

    ممنون عزیزم، پروسه مقاله واقعا طولانیه و قبل تصویب پروپزال هم بی ارزشه، دانشجوی ترم ۴ که تازه اسفند پرپوزالش تصویب شده چطور تا ٣ ماه مقالش چاپ شه؟!!!! استادم می گه اگه چاپ شه جای سوال داره، البته نامه پذیرش اولیه رو دارم الانم رفته برا پذیرش نهایی ب نظرتون ارزشی داره? و اینکه می گن بهشتی ب هیچ وجه از خارج یونی خودشون استعداد درخشان قبول نمی کنن درسته؟!

    • sadra می‌گه:

     بله،چرا که نه! استادا درسته دانشجوهای خودشون رو بیشتر ترجیح میدن ولی اگه یکی که شرایط خوبی رو داشته باشه حتما شانس خوبی رو داره، استادا هم به فکر منافع خودشونن و دانشجوهایی که سطح بالاتری رو داشته باشن انتخاب میکنن
     آرزوی موفقیت براتون

  • مهسا می‌گه:

   سلام. در شهید بهشتی هیچ بخششی درمورد شرایط در کار نیست و اگه شرایط رو نداشته باشید بی تردید در دفتر استعداد درخشان رد میشید. درمورد مصاحبه کمی بالاتر توضیح دادم. موضوع دیگه اینه که نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی معماری شهید بهشتی در بدون آزمون عموما دانشجوهای خودش رو برمیداره، بخاطر همین خیلی روش حساب نکنید.

 20. مهندس مکانیک می‌گه:

  چه عجب یه دانشگاهی ضریب همترازی زد.

درج نظر