مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انتشار اصلاحیه پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه تبریز سال 94

دانشگاه تبریز طی اطلاعیه‌ای، اصلاحیه تغییر مشروط برخی شرایط اولیه پذیرش دوره دکتری بدون آزمون 94 را منتشر کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، در این اصلاحیه شرط حداقل معدل کارشناسی ارشد مورد نیاز که برای فارغ التحصیلان کلیه دانشگاه ها بدون اعمال ضریب همترازی ۱۷ (بدون نمره  پایان نامه) ذکر شده بود، تغییر یافته و مطابق با اصلاحیه، حداقل معدل مورد نیاز برای متقاضیانی که دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه های ذکر شده در بند الف این تبصره به اتمام رسانده ­اند با لحاظ همترازی 1/05 معادل 16/19 (بدون نمره پایان نامه) می­ باشد و حداقل معدل کارشناسی ارشد مورد نیاز برای شرکت در این فراخوان برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها اعم از دولتی، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و پردیس­ های مختلف مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون اعمال ضریب همترازی 17( بدون نمره پایان نامه) است.

همچنین در اصلاحیه تبصره ای به اطلاعیه اضافه گردیده که بر مبنای آن داوطلبانی که معدل کارشناسی و کارشناسی ارشدشان پایین تر از معدل قید شده در فراخوان می باشد، در صورتی که دارای سوابق پژوهشی برجسته و مقالات علمی و پژوهشی با ضریب تاثیر (IF) بیشتر از متوسط ضریب تاثیر (MIF) نشریه های علمی و پژوهشی رشته تحصیلی خود باشند می توانند در بررسی شرکت نمایند.

متن اصلاحیه به شرح ذیل است:

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) می رساند که دانشگاه تبریز بر اساس مصوبه شماره 553 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تاریخ 94/1/22 مطابق آئین نامه شماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و اصلاحیه شماره 21/237200 مورخ 1393/12/16  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق ارزیابی علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی از حائزین شرایط استعدادهای درخشان (بر اساس بندهای زیر) برای سالتحصیلی 95-94 با شرایط ذیل دانشجو می پذیرد.

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:

الف – شرایط عمومی

1- داشتن اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها

4- نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع دارای صلاحیت.

5- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد (داشتن کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت و همچنین مشمولان در حال خدمت در صورت اخذ مجوز رسمی از سازمان محل خدمت خود و یا داشتن کارت معافیت دائم).

ب- شرایط اختصاصی ثبت نام:

1- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتـری حرفه ای( دانشجویان نیمسال آخر این مقطع به شرط اتمام تحصیل تا تاریخ 31/6/94 می توانند در این فراخوان شرکت نمایند).

2- دارا بودن شرایط مندرج در “آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلات تکمیلی دکتری” و اصلاحیه آن (جهت دریافت فایل آئین نامه و اصلاحیه اینجا را کلیک کنید)،

تبصره 1 : براساس مصوبه مورخه 94/3/2  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداقل معدل کارشناسی مورد نیاز برای متقاضیان شرکت دراین فراخوان به شرح ذیل تغییر یافته و ترازبندی شده است :

الف) معدل مورد نیاز برای متقاضیانی که دوره کارشناسی خود را در دانشگاههای تبریز، تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان به اتمام رسانده اند با لحاظ ضریب همترازی 1/05 ، معادل 15/23 می باشد.

ب) معدل مورد نیاز برای متقاضیانی که دوره کاشناسی خود را در دانشگاههای دولتی مراکز استان به اتمام رسانده اند با اعمال ضریب همترازی 1 ، معادل 16 می باشد.

ج) معدل مورد نیاز برای متقاضیانی که دوره کارشناسی خود را در سایر دانشگاهها ی دولتی و پیام نور به اتمام رسانده اندبا اعمال ضریب همترازی 0/95 ، معادل 16/48 می باشد.

د) معدل مورد نیاز برای متقاضیانی که دوره کارشناسی خود را در سایر دانشگاهها اعم از آزاد اسلامی و غیر انتفاعی و پردیس های مختلف مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اتمام رسانده اند با اعمال ضریب همترازی 0/9 ، معادل 17/77 می باشد.

ه) حداقل معدل مورد نیاز برای متقاضیانی که دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاههای ذکر شده در بند الف این تبصره به اتمام رسانده­اند با لحاظ همترازی 1/05 معادل 16/19 (بدون نمره پایان نامه) می­باشد حداقل معدل کارشناسی ارشد مورد نیاز برای شرکت در این فراخوان برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها اعم از دولتی، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و پردیس­های مختلف مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون اعمال ضریب همترازی 17( بدون نمره پایان نامه) می­باشد.

تبصره 2: براساس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، نتایج آزمون زبان انگلیسی عمومی این دانشگاه UTET نیز هم سطح با آزمون زبان ( MCHE) MSRT ارزیابی خواهد گردید.
تبصره 3: داوطلبانی که معدل کارشناسی و کارشناسی ارشدشان پایین تر از معدل قید شده در فراخوان می باشد،در صورتی که دارای سوابق پژوهشی برجسته و مقالات علمی و پژوهشی با ضریب تاثیر (IF) بیشتر از متوسط ضریب تاثیر (MIF) نشریه های علمی و پژوهشی رشته تحصیلی خود باشند می توانند در بررسی شرکت نمایند.

3- موفقیت در مصاحبه علمی و ارزیابی مدارک علمی، پژوهشی و سوابق تحصیلی.

مدارک لازم جهت شرکت در بررسی :

1- تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی

2- فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام (فرم شماره 1) و فرم بررسی احراز شرایط اولیه (فرم شماره 2) و فرم تاییدیه دانشگاه (فرم شماره 3)( فرم ها لازم است تایپ و سپس پرینت شود ) (چنانکه هنگام تایپ در مورد حرف ی بامشکل مواجه شدید از Shift x استفاده نمایید).

3- الصاق یک قطعه عکس 43 به فرم شماره 1

4- تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت پایان تحــصـیلات و کارنامه دوره های کارشـــناســــی و کارشناســی ارشــــد (داوطلبانی که آخرین نیمسال تحصیلی دوره کارشناسی ارشد را می گذرانند، موظفند نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره 3(فرم مخصوص دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد ) اقدام نمایند.)

5- تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه یا آماده به خدمت معتبر بدون غیبت، مجوز رسمی سازمان محل خدمت مشمولین در حال خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل مطابق فرم شماره 3.

6- کپی مقالات و سوابق پژوهشی و آموزشی و سایر مدارک بر اساس آئین نامه.

7- واریز مبلغ 700000 ریال (هفتصد هزار ریال) جهت بررسی اولیه پرونده به حساب شماره 2177220430005 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز (کد4544 )به نام در آمد اختصاصی دانشگاه تبریز( ارسال اصل فیش جهت برسی اولیه پرونده الزامیست ).

تذکرات:

1- متقاضیان محترم می توانند جهت انتخاب رشته مورد نظر به دفترچه کنکور دکتری سال 94 و یا لیست رشته های موجود در فراخوان (جهت دریافت لیست رشته ها اینجا را کلیک کنید) مراجعه نمایند.

2- دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط حداکثر تا دوسال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.

3- متقاضی در صورت دانشجو بودن لازم است تا 31 شهریور 94 فارغ التحصیل شود.

4- متقاضیانی که دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد می باشند لازم است به استثنای پایان نامه کلیه واحدهای درسی خود را اعم از سمینار ها را گذرانده باشند.

5- مدارک ارسالی داوطلبان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. لذا فقط کپی مدارک را ارسال فرمایید.

6- وجه پرداختی توسط داوطلبان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

7- تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت می باشد. حضور دانشجو در طول مدت تحصیل (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه الزامی است.

8- پذیرش افراد مشمول مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان از طریق کنکور بوده و تحصیل پذیرفته شدگان رایگان خواهد بود.

9- داوطلبانی که متقاضی شرکت در بیش از یک رشته گرایش می باشند ملزم به تکمیل و ارسال پرونده جداگانه (شامل فیش واریزی و فرمها ) می باشند.

10- مطابق آیین نامه وزارتی کلیه دانش آموختگان و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد دانشـگاه های داخلی مورد تایید وزارت می توانند نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

11- متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد معادل نمی توانند در بررسی شرکت نمایند.

12- در صورت پذیرفته شدن و هنگام ثبت نام، ارائه برگ ماموریت، استعفا، مرخصی بدون استفاده از حقوق یا هر گونه سند رسمی که موید امکان تحصیل تمام وقت دانشجو باشد، ضروری است .

13- دانشگاه تبریز هیچگونه تعهدی برای پذیرش داوطلبان حائز شرایط اولیه و مصاحبه شده را ندارد. اتخاذ تصمیم نهائی بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

14- پذیرش نهایی داوطلبان مصاحبه شده منوط به پذیرش حداقل یک نفر از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در رشته مورد تقاضا می باشد و در صورت عدم پذیرش دانشجو از طریق آزمون، متاسفانه پذیرش ازطریق استعدادهای درخشان نیز امکان پذیر نخواهد بود.

15- ظرفیت پذیرش در هر یک از رشته گرایش های اعلامی بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظر گروه های تخصصی اعمال خواهد گردید.

16- نتیجه بررسی و دعوت به مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه www.tabrizu.ac.ir اعلام خواهد شد .

17- داوطلبان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی باید فرم تکمیل شده تقاضا نامه و فرم های شماره2 و 3 و سایر مدارک درخواستی را حداکثر تا 94/4/11  با پست پیشتاز به نشانی : تبریز – بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه ، کد پستی 5166616471 ارسال نمایند. روی پاکت پستی نوشته شود ( مربوط به بررسی پرونده استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری سال تحصیلی 95-94 در رشته ………).

18- تاریخ و محل برگزاری مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

داوطلبان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز از طریق شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند: تاریخ های فوق به هیچ عنوان تغییر نخواهد یافت.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. صفری گفت:

  با سلام ظرفیت قبولی چند نفر خواهد بود ضمنا آیا برای نیمسال دوم نیز پذیرش جداگانه داردممنون میشم راهنمایی بفرمایین

 2. بهار گفت:

  سلام دوستان آیا لازم به ثبت اسم دانشجو فارغ التحصیل شده در لیست استعدادهای درخشان دانشگاه محل تحصیل وی جهت برخورداری از شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون هست؟

 3. آرزو محمدی به مهندس مکانیک گفت:

  سلام وخسته نباشید.
  ممنون بابت اطلاع رسانی شما.
  اما متاسفانه شرکت جهت بهره مندی از استعداد درخشان محدودیت زمانی داشته،یعنی حداکثر دو سال بوده و من نمی تونم شرکت کنم.
  التماس دعا
  خدانگهدار

 4. رها گفت:

  کسی میدونه IF میانگین الکترونیک دانشگاه تبریز چند؟

 5. حسین گفت:

  دوستان آیا درسته تبریز رو دانشجویای خودش تعصب داره و از غید خودش نمی گیره؟

 6. آرزو محمدی به مهندس مکانیک گفت:

  سلام. بله درست میگید.همه مون باید مراحلی رو بگذرونیم. کار…درس…
  باید به خود بقبولانیم مهم نیست یکیش دیر شد. مهم اینه که در تلاش واسه به دست آوردن این دو مهم باشیم.شما هم با صداقت قلبی که دارید و معلومه واسه اهداف برنامه ریزی شده درونتان توجیه دارید،مطمءنم هم به دکترا و هم به کار عالی می رسید. چون موفقیت در این دنیا فقط به تلاش و مثبت فکر کردن هست.کتاب فلورانس اسکاول شین رو هم بخونید دقیقا همینو میگه.مثبت اندیشی ما رو به آرزومون می رسونه.
  منم محتاج دعام.
  امشب واسه شما هم از ته دل دعا میکنم. چون واسه منی که هیچ نمی شناسیش آرزوی موفقیت کردید و انرژی مثبت روانه کردید.
  حتما واستون دعا میکنم به آرزوهای زیبا و پر از موفقیتتون برسید.

  • مهندس مکانیک گفت:

   تشکر این کتاب رو تهیه میکنم و میخونم.
   لطف دارید شما البته این قدر ها هم که شما میفرمایید خوب نیستم این بزرگواری شماست.
   خیلی تشکر از شما و من هم برای شما از خدا بهترینهارو آرزو دارم.
   ضمنا دوست عزیزم مهلت ارسال مدارک برای دانشگاه تبریز تمدید شد تا شنبه 20تیر.حتما شانستون رو امتحان کنید.
   در پناه حق

 7. آرزو محمدی به مهندس مکانیک گفت:

  سلام مهندس مکانیک.خوشحالم خالصانه نظرتونو واسم نوشتید.ممنونم.منم به همین نتیجه رسیدم که حتما حکمتی بوده که حتی کسی شرایطشو واسم توضیح نداده.کارشناسی نفر دوم کلاس بودم.ارشد نفر چهارم.هردومقطع دانشگاه معتبر.توکارشناسی فقط نفراول رو بدون کنکور برداشتند.فکرمیکردم واسه دوره ارشد و پذیرش بدون کنکور دکترا هم اوضاع به همین منواله.یعنی فقط یک نفر برمیدارن.اونم فقط تو دانشگاه خودمون.اما الان متوجه شدم اون نفردوم بودن دوره کارشناسی هم امتیاز داشته.ضمن اینکه میتونستم به دانشگاههای دیگه هم درخواست بدم.شاید باورتون نشه اما بخدا اینطورفکرمیکردم.چون دوستام همه چیزو ازم قایم میکردند.شما درست میگید.بهترین راه توکل به خداوند هست.اینکه زبان بخونم.ازصفرشروع میکنم.نتیجه را به خدا می سپرم.مهم اینه که عاشق درسم و اینکه فهمیدم در حق خودم ظلم کردم اونم به دلیل ناآگاهی…منم دعامیکنم شما آرامش عمیق خوب درس خوندن ونشانه های کمک خداوند در این مسیر رو حس کنید.کارم رو دوست دارم.لااقل محتاج خانواده نیستم.فقط توکل و آرامش میخوام تا بشینم درس بخونم.اگرچه شاید سرعتم بعد این همه فاصله خیلی کند باشه.اما شروع میکنم.واسم دعا کنید به آرامش برسم.اون کتابی هم که گفتید دانلود کردم.فردا شب قدر هست.امیدوارم همه به مراد دلمون برسیم.موفق باشید

  • مهندس مکانیک گفت:

   خواهش میکنم
   بله این که شما به عنوان یک خانم از خیلی ها جلوترید و محتاج خانواده نیستید خیلی مهمه
   این که شما رتبه برتر بودید یعنی پتانسیل موفقیت رو دارید و مهم نیست کی! مهم اینه شما از خیلیا که الان دکتری میخونن میتونید جلوتر باشید.
   فقط بگم که دکتری یه فرصت و مدرک برای ماست و نه آخر موفقیت
   بله در این شبهای عزیز برای من هم دعا کنید که اون چیزی که در ذهن دارم رو عملی کنم به حق حضرت زینب(س)

 8. آرزو محمدی گفت:

  حالا که این فرصت رو از دست دادم.مقصر خودمم.چون فکر می کردم هرکس که بالاترین معدل رو داره اونو استعداد برمی داشتند و دوم اینکه فکرمیکردم فقط همون سال اول هست که بر میدارند. اماالان متوجه شدم که تادوسال میشد درخواست داد.من توکلاس معدل چهارم بودم.فکرمیکردم شرایط استعداد درخشان رو ندارم.حالا این فرصتو ازدست دادم.پشیمونی فایده نداره.عوضش کار پیدا کردم.اما از الان میخوام بخونم.چون از درس فاصله گرفتم زیاد نمیدونم چی به چیه.ماه رمضون هم اصلاشرایط درس خوندن ندارم.راهنماییم کنید چطوری و از صفر شروع کنم.ضمنا فکرکنم شماها همتون از من به کنکور نزدیکترید.چون سنتون کمتره.من فاصله انداختم.اما عذاب وجدان دارم که فرصت ادامه رو از دست دادم. کم کاری کردم. اطلاعاتم در خصوص دکترا و پذیرش و مصاحبه پایینه. مدرک زبان ندارم. میتونم قبول بشم؟؟ سرکارهم میرم.خیلی خسته میشم

  • مهندس مکانیک گفت:

   سلام آرزو خانم
   من کمک زیادی نمیتونم بکنم اما یک چیز رو بهتون میگم ما الان تو همین دانشگاه تبریز ادم داریم با سن نزدیک 40 داره تازه دکتری میخونه. فکر کنم شما خیلی سنتون کمتر باشه.
   اونها هم اول کار کردن و بعد دکتری خوندن.
   من هم که الان دارم ارشد میخونم ناراحتم که چرا نمیتونم پول دربیارم ؛ البته کار دون پایه !!زیاده اما من به درامد بالا فکر میکنم (اون چیزی که قبلا تو دوره دبیرستان که نمونه بودم و بهترین و فکر میکردم تو سنی که الان دارم دیگه یه ویلا و یه ماشین عالیو … خواهم داشت)
   پس نمیشه گفت شما عقبید یا تنبلی کردید. البته این حس شما طبیعیه و همه این طوری هستیم.
   حرفم اینه که اولا فکر نکنید شما که دکتری نخوندید خیلی عقبید یا اونی که دکتری میخونه خیلی عقبه.
   من همین امروز به این نتیجه رسیدم که باید هدفم و شاید اهدافم(دکتری یا کار یا هر دو با هم) رو انتخاب کنم بعد تلاش کنم و فقط تلاش کنم و از خدا بخوام که راه رو فقط به من نشون بده(راهی که با روحیه و ایده آلهی ذهنم مطابقه)و من فقط تلاش کنم و اون کمک کنه.
   فقط شما تو این ماه توکل و توسل کن که بهتون اراده و اعتماد بنفس بدن و فقط تلاش کنید در هر راهی بهترین عملکرد خودتون را داشته باشید و شاد زندگی کنید.
   مطمئن باشید شما از خیلیا جولو هستید و اگر این خود شما رو راضی نکرده توکل و تلاش تنها راهشه.
   فعلا به صفحه زبان عمومی این سایت برید و زبانتون رو چه برای کار و چه برای آکادمیک بالا ببرید. زبان کلا تو زندگی مهمه و ما ایرانیا متاسفانه توش ضعیفیم. اما یک کلمه بیشتر یک گام جلوتر تو زندگی مهمترینه و این گامها در نهایت میشه رسیدن به بهترین منطقه زندگی. شعار نیست واقعا من این طور فکر میکنم.
   شاد باشید و متوکل

 9. آرزو محمدی گفت:

  سلام سگلی جان. راستش فردوسی اینقد به ما سخت گرفته بود که من اصلا به فکر دکترا نبودم.یعنی زده شده بودم.همزمان هم سرکار رفتم و مشکلات زندگی و…. تازه یادم اومده چقد دلم میخواد دکترا بخونم. البته همون سال بچه های کلاس ما از طریق استعداد تو رشته خودمون پذیرش شدند.امکانش بود که سال بعد منو هم بگیرند؟سهمیه اش محدوده؟
  چون از مشهد دور بودم قوانین رو دنبال نکردم.برخی بچه ها رو ورداشتند که معدلشون کمتر بود از من.اما رزومه قویتر. من بخاطر سرکار رفتن کلا همه چیزو گذاشتم کنار. اما الان شدیدا دلم ادامه تحصیل میخواد. بااینکه تا 4 سرکارم. بنظرتون میتونم بخونم؟ دلگرمی شما عزیزان امیدوارم میکنه.همگی موفق باشید

 10. آرزو محمدی گفت:

  سلام بچه ها.من فارغ التحصیل ارشد فردوسی مشهد با معدل 17.50 سال 90 هستم. رزومه منم خوبه. البته آی اس آی ندارم. از شرایط استعداد درخشان خبر نداشتم. هیچ راهی نیست بتونم استفاده کنم؟تو فکرش نبودم. هیچم امتحان دکترا ندادم تابحال. چقد حیف شده مگه نه؟؟؟
  درگیر زندگی بودم

  • سگلی گفت:

   دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط حداکثر تا دوسال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.
   ولی از تاریخ فارغ التحصیلی شماچهار سال گذشته.

  • سگلی گفت:

   بله واقعا حیف شد. سالهای قبل هم که دانشگاه فردوسی مشهد از طریق استعداد درخشان دانشجو جذب میکرد و شما خیلی راحت می تونستی از دانشگاه خودتون جذب بشی. یعنی شما اطلاع نداشتی؟

  • سها گفت:

   آرزوجان تا سال قبل شرایط استعداد درخشان طور دیگه ای بود. یعنی میبایست جزء ده درصد ورودی خودت باشی وگرنه نمیتونستی شرکت کنی. از سال قبل شرایط معدلی شده. شاید شما اصلا اونموقع شرایطش رو نداشتی که استفاده کنی پس حسرت نخور.

 11. سگلی گفت:

  من پول را واریز کردم ولی وقتی تماس گرفتم فهمیدم که تمام شرایط را ندارم لطفا راهنمایی ام کنید که به چه طریقی می توانم پول پرداختی ام را پس بگیرم

 12. سگلی گفت:

  لطفا راهنمایی کنید که کسی که فارغ التحصیل شده و گواهی موقت را هم گرفته آیا باز هم فرم شماره 3 را باید ارسال کند یا خیر. با تشکر

  • سام گفت:

   منم شرایط شمارو دارم . فرم 3 رو پر کردم ولی دیگه نبرد دانشگاه مهر تایید بزنه . زیرشم توضیح دادم که : باباجان دیگه وقتی گواهی موقت دستمونه یعنی تموم کردیم دیگه.

   • سگلی گفت:

    یعنی احتمال داره که برای معدل کل (بدون احتساب نمره پایان نامه) حتما لازم باشه که این فرم را هم پر کنیم؟
    یعنی بخاطر اینکه معدلی که در گواهی موقت هستش، معدل با نمره پایان نامه هست باید این فرم را پر کنیم؟

 13. سگلی گفت:

  سلام
  مرجان جان یعنی معدل کارشناسی شما که دانشگاه آزاد درس خوندید باید 17/77 باشد

 14. مرجان گفت:

  سلام
  دوستان لطفا جواب بدید من مدرک کارشناسی رو از دانشگاه آزاد واحد اراک گرفتم که 16/39 هست اما ارشدم رو از دانشگاه دولتی گرفتم و معدلم هفده هست اما در مورد(ا اعمال ضریب همترازی 9/0 ، معادل 77/17می باشد) با این حساب منظور چی هست من شرایط شرکت رو دارم ؟؟؟؟

 15. مریم به تربیتی 94 گفت:

  با سلام
  بچه ها این فرم 1 و 2و 3 رو باید از کجا بگیرم.لطفا راهنمایی بفرماییید.

  • زهراااا گفت:

   دوست عزیز در سایت دانشگاه تبریز http://www.tabrizu.ac.ir/:
   لینک زیر را باز کنید:
   فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون (مقطع دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه تبریز- سهمیه استعداد های درخشان) – جدید
   بعد لینک زیر:
   اصلاحیه فراخوان بدون آزمون مقطع دکتری سال ۹۴ (سهمیه استعدادهای درخشان)
   بعد داخل اطلاعیه، بعد از شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان، تو بخش مدارکِ لازم جهت شرکت در بررسی، جمله زیر را پیدا کنید:

   2- فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام (فرم شماره 1) و فرم بررسی احراز شرایط اولیه (فرم شماره 2) و فرم تاییدیه دانشگاه (فرم شماره 3)( فرم ها لازم است تایپ و سپس پرینت شود ) (چنانکه هنگام تایپ در مورد حرف ی بامشکل مواجه شدید از Shift x استفاده نمایید).
   دانلود کرده و پر کنید.
   موفق باشید.

 16. سنا گفت:

  سلام
  من اين رشته ها رو پيدا نمى كنم،كسى اطلاع داره رشته ميكروبيولوژى پذيرش داره؟؟؟؟؟

  • زهراااا گفت:

   دوست عزیز من پایینتر جوابتون را دادم.
   جهت راهنمایی بیشتر: در سایت دانشگاه تبریز:
   لینک زیر را باز کنید:
   فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون (مقطع دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه تبریز- سهمیه استعداد های درخشان) – جدید
   بعد لینک زیر:
   اصلاحیه فراخوان بدون آزمون مقطع دکتری سال ۹۴ (سهمیه استعدادهای درخشان)
   بعد داخل اطلاعیه، بعد از شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان، بخش تذکرات در داخل جمله لینک رشته ها هست:
   ۱- متقاضیان محترم می توانند جهت انتخاب رشته مورد نظر به دفترچه کنکور دکتری سال ۹۴ و یا لیست رشته های موجود در فراخوان (جهت دریافت لیست رشته ها اینجا را کلیک کنید) مراجعه نمایند.
   تا جایی که من اطلاع دارم رشته میکروبیولوژی رو نه با کنکور و نه با استعداد پذیرش ندارد، باز شما چک کنید.
   موفق باشید.

 17. لطفا جواب بدين دوستان گفت:

  سلام الان من باسه مقالهisi‏ باسه نويسنده ك يكيش نفراولم‏(‏از پايان نامه) دوتانفرسوم‏(‏غيرازپايان نامه) بنظرتون ‏٧‏ امتيازپڑوهشي رو ميارم؟ درضمن ايمپكت مقالات تو امتياز دهي چه تأثيري داره؟

 18. فاطیما گفت:

  سلام دوستان راجع به بند14:
  پذیرش نهایی داوطلبان مصاحبه شده منوط به پذیرش حداقل یک نفر از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در رشته مورد تقاضا می باشد و در صورت عدم پذیرش دانشجو از طریق آزمون، متاسفانه پذیرش ازطریق استعدادهای درخشان نیز امکان پذیر نخواهد بود.
  توضیح بدید لطفاً، یعنی چی؟
  و کسی می دونه اگه بعد از مصاحبه طریق استعداد درخشان پذیرش بشیم اما نریم، محدودیت داره برای شرکت در دکتری سال بعد؟؟؟؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   بند 14 منظورش فرم صلاحیت عمومی ه که بعد از اعلام نتایج از سوی دانشگاه، پر میکنید و سازمان سنجش باید تایید کنه.
   در مورد محرومیت تا جایی که میدونم محرومیتی در کار نیست، ولی چون اکثر دانشگاه ها جایگزین معرفی نمیکنن، کار درستی نیست که پذیرش بشید و نرید، این طوری فرصت رو از افراد دیگه میگیرید.

   • ali گفت:

    بند 14 یعنی اینکه حداقل از طریق آزمون یک نفر رو دانشجو بگیرن تا بتونن سهمیه استعداد درخشان هم دانشجو بگیرن. مثلا رشته ما سه از سه نفر ظرفیت با آزمون اونایی که اومدن مصاحبه حداقل امتیاز دانشگاه تبریز که 45 هست رو نتونستن کسب کنند پس هیچ دانشجویی از طریق آزمون نمیگیرند. بالطبع در این شرایط از طریق استعداد هم دانشجو نخواهند گرفت هر چند توی رشته های اعلامی برای سهمیه استعداد درخشان اسم رشته گرایش مورد نظر آورده شده است

 19. ساراااااااااااا روانشناسی تربیتی گفت:

  دوستان مطلع ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  برا شرکت در این فراخوان باید حتما مقالخ مستخرج از پایان نامه داشت؟
  و اینکه من معدل کارشناسیم کمتر از حد نصابی هست که اینجا اعلام شده با توجه به اینکه یه تبصره هم برای معدل در نظر گرفتن آیا مشکلی پیش نمیاد دیگه ؟

  • مهسا گفت:

   تا جایی که میدونم شرط مقاله از پایان نامه شرط اجباری آیین نامه است.
   درمورد معدل هم اگه واقعا رزومه خوبی دارید، ممکنه شانس داشته باشید، اگه رزومه خوبی ندارید که دیگه متاسفانه شانسی نیست.

 20. سنا گفت:

  سلام
  بچه ها اطلاع داريد دانشگاه تبريز رشته ميكروبيولوژى داره؟؟؟؟؟
  ليست رشته ها رو بايد كجا ببينم

  • زهراااا گفت:

   دوست عزیز تو صفحه اول سایت دانشگاه تبریز اطلاعیه مربوط به استعداد درخشان رو باز کنین داخل خبر (تو بخش تذکرات) لینک مربوط به رشته ها هست…
   تا جایی که من اطلاع دارم رشته میکروبیولوژی رو نه با کنکور و نه با استعداد پذیرش نداره، باز شما چک کنین
   موفق باشین

 21. ساراااااااااااا روانشناسی تربیتی گفت:

  ممنون مهسا جان
  داوطلبانی که معدل کارشناسی و کارشناسی ارشدشان پایین تر از معدل قید شده در فراخوان می باشد، در صورتی که دارای سوابق پژوهشی برجسته و مقالات علمی و پژوهشی با ضریب تاثیر (IF) بیشتر از متوسط ضریب تاثیر (MIF) نشریه های علمی و پژوهشی رشته تحصیلی خود باشند می توانند در بررسی شرکت نمایند.
  این تبصره رو آخه دیدم بنظرتون طبق این بازهم من شرایطشو ندارم؟؟؟؟

 22. راضیه گفت:

  سلام من ارشد روانشناسی هستم بهمن 93 دفاع کردم معدلم 18.8 شده نمره چایان نامم 18 ول هنور کارای پایان نامو تکمیل نکردم و مقالمو ترجمه کردم در حال حاضر جاپ نشده کاراشو نکردم میشه راهنماییم کنین که من میتونم شرکت کنم یا نه

  • مهسا گفت:

   سلام
   خیر. شما باید مقاله پذیرش شده از پایان نامه داشته باشید، طبق آیین نامه دکتری بدون آزمون وزارت علوم.

 23. دانشجوی دکتری گفت:

  این کاری که دانشگاه تبریز کرده واقعا جای تقدیر داره
  باید دانشگاه های مطرح دیگه تو کشور همین سیاست رو پیشه کنند.معیار پذیرشش بیشتر به روش جذب دانشجوی دکتری در دانشگاه های خارج شباهت داره تا اینکه صرفا بخاط معدل باشه
  نمره دهی در دانشگاها از عدالت و سیستم خاصی برخوردار نیست. ضمنا بنده دانشگاه آزادی نبودم ولی اینجا تنها جایی که فارغ التحصیل یک دانشگاه خصوصی حق ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی رو از طریق رزومه و پیشینه علمی پژوهشی(استعداد درخشان) نداره
  شما برای ادامه تحصیل و گرفتن بورس در بهترین دانشگاه آمریکا هم برید اونا کاری ندارند که فارغ التحصیل دانشگاه های ایران با رتبه بالای 500 تا 2000هستید یا فارغ التحصیل دانشگاه های خود آمریکا یا اروپا
  . مهم رزومه و انگیزه است

 24. ساراااااااااااا روانشناسی تربیتی گفت:

  دوستان من کارشناسی پیام نور بودم با معدل ۱۵٫۶۰
  ارشد علامه با معدل ۱۷٫۵۶
  بنظرتون من شرایط شرکت کردن دارم؟؟؟?

 25. علی گفت:

  سلام مسولین محترم لطفا در این بخشنامه قسمت حداکثر 2 سال دانش اموختگی را نامحدود کنید تا ماها هم بتونیم از این فرصت ایجاد شده بهره ببریم گناه ما چی بوده که 12 سال پیش فارغالتحصیل شدیم

  • مهسا گفت:

   دوست عزیز شما 12 سال فرصت پژوهش داشتید و اصلا درست نیست با کسانی مقایسه بشید که 1 یا 2 سال از فارغ التحصیلی شون گذشته! این رقابت نابرابر خواهد بود! بهتره شما از فرصت کنکور استفاده کنید.

 26. s.m گفت:

  دوستان من کارشناسی پیام نور بودم با معدل 15.60
  ارشد علامه با معدل 17.56
  بنظرتون من شرایط شرکت کردن دارم؟؟؟

 27. سحر گفت:

  عمران نداره تو ليستش ؟ من نديدم ؟ چرا عمران نداره ؟!؟!

  • مهسا گفت:

   دانشگاه تبریز دکتری عمران پذیرش نداره دوست عزیز.

   • زهراااا گفت:

    مهسا جان دکتری عمران پذیرش داره ولی با استعداد درخشان امسال نداره!

    • مهسا گفت:

     توی دفترچه هست؟!

     • زهراااا گفت:

      مهسا جان من از گفته شما چنین برداشت کردم که تبریز کلا گرایش های عمران رو در مقطع دکتری نداره!! درسته “امسال” نه با کنکور و نه با استعداد پذیرش نداشت. ولی اگر بخوایم “کلی” بگیم دانشگاه تبریز گرایش های زیر از عمران رو در مقطع دکتری دارد و سالهای قبل نیز پذیرش داشت:
      سازه، مهندسی زلزله، مکانیک خاک و پی، سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی، مهندسی آب

     • مهسا گفت:

      بله زهرا جان. منظورم همین بود که امسال باآزمون نداره، بنابراین بدون آزمون هم نداره.

 28. سحر گفت:

  من بازهم تاکید میکنم
  این استعداد درخشان نیست!
  استعداد همگانی هست!
  و تسهیل شرایط برای گشایش کار دانشجویان دانشگاه تبریز
  که بعضا ممکنه یک مقطع از تحصیل هم آزاد یا غیر انتفاعی بوده باشن
  باید برترین های اموزشی پژوهشی دعوت به مصاحبه بشن و رقابت کنن
  هدف جذب استعدادهاست
  موفق باشید

 29. امير پاشا گفت:

  سلام. من دانشجوی ارشد تبریز بودم و الان دکتری تهران میخونم. دوستان فنی مهندسی آگاه باشید حتی اگر قبول هم بشید اونجا…امکانات در حد زیر صفر هست. اساتید هم با یکدیگر بسیار مشکل دارند. کار کردن اونجا سخت هست.

  • سحر گفت:

   الان اونجا با هم مشکل دارند، یعنی تبریز یا تهران؟
   دوستان اصفهان هم اساتید با هم بسیار مشکل دارند و دانشجو قربانی میشه

  • مهندس مکانیک گفت:

   سلام دوست عزیز
   من هم ارشد تبریز هستم.شما چه رشته ای بودید؟
   آخه تهران قبول شدن امکانش کم نیست؟
   به نظر شما اگه من سال دیگه (با این شرایط آزمون دکتری که 100دست دانشگاهه )بمونم ضرر نکردم؟

   • فاطمه گفت:

    به نظر من ضرر کردید چون دانشگاه تهران و امیرکبیر و علم و صنعت که فقط دانشجوی خودشونو این سالا بدون آزمون ورداشتن! میمونه شریف و … اونم شانستون در مقایسه با فارغ التحصيلان تهران کمه. این نظر منه البته. جای شما بودم امسال از سهمیه م استفاده میکردم.

  • مهندس گفت:

   دوست عزیز همه رشته ها که مثل هم نیستن!حرفتون یکم غیر منطقیه!حتی در مورد یک رشته با گرایشهای مختلف هم نمیشه همچین نظر کلی ای داد! استادهای هر رشته و گرایش با هم فرق دارن و امکانات هم برا رشته گرایشهای مختلف متفاوته!

   • زهراااا گفت:

    آقای امیر پاشا واقعا نمیشه گفتتون رو قبول کرد!!! در مقطع دکتری گرایش ما رو تو کشور فقط تبریز داره و یکی از شهرستانای دیگه و واقعا هیچ کدوم از دانشگاههای تهران در مورد گرایش ما حرفی برا گفتن ندارن و تبریز قطبه و اساتید و امکانات فوق العاده ای داره

 30. محسن گفت:

  این تغییر شرایط فقط برای افزایش داوطلبان و افزایش واریز می باشد نه چیز دیگه مطمئن باشید فقط دانشجو خودشون رو بر می دارن

 31. TEFL گفت:

  احتمالا همه شرایطشو دارن همه هم شرکت می کنند، ولی آخرش تو هر رشته یه نفر برمیدارن اونم دانشجوی خودشون.
  با یکی از همکلاسی های ارشدم یکی از دانشگاها رو رفتیم همه شرایطشم داشتیم ولی دانشجوی خودشونو برداشتن.

  • زهراااا گفت:

   دوست حرف شما درسته واقعا
   ولی نگران نباشید در حق دانشجوهای خودشون هم ظلم میشه (من دانشجوی خودشونم)چرا؟ چون مثلا تو گرایش ما یه سری دانشجوها از پارسال هستند که مشکل معدل داشتند ولی طبیعتا رزومه شون بخاطر زود فارغ التحصیل شدن بهتر از ماست و اساتید پرنفوذی هم دارن که بخوان تبصره های مناسب حال دانشجوهاشون بذارن!!!!
   حال دانشجوهاشون با معدل کارشناسی و ارشد نه چندان خوب با ما امسال رقابت میکنند.جالبه یکی از همین دانشجوها خودش باورش نمیشد که امسال با این معدلا استعداد درخشان شده!!!
   خدا به دادمون برسه، وگرنه همیشه راهی برای باز بودن دست اساتید هست!
   موفق باشید

 32. دکتر گفت:

  سلام
  منظورشون از این ضریب تاثیر چیه. من چهارتا مقاله داخلی علمی پژوهش از پایانامم دارم. میتونم شرکت کنم. معدل کارشناسی 16.75 ازاد و 19.50 دولتی….
  میتونم یا نه؟

 33. ساراااااااااااا روانشناسی تربیتی گفت:

  دوستان من لینک مربوط به رشته ها رو نتونستم پیدا کنم
  میشه لطفا راهنمایی بفرمایید

  • زهراااا گفت:

   دوست عزیز من پایینتر جوابتون را دادم.
   جهت راهنمایی بیشتر: در سایت دانشگاه تبریز:
   لینک زیر را باز کنید:
   فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون (مقطع دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه تبریز- سهمیه استعداد های درخشان) – جدید
   بعد لینک زیر:
   اصلاحیه فراخوان بدون آزمون مقطع دکتری سال ۹۴ (سهمیه استعدادهای درخشان)
   بعد داخل اطلاعیه، بعد از شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان، بخش تذکرات در داخل جمله لینک رشته ها هست:
   1- متقاضیان محترم می توانند جهت انتخاب رشته مورد نظر به دفترچه کنکور دکتری سال 94 و یا لیست رشته های موجود در فراخوان (جهت دریافت لیست رشته ها اینجا را کلیک کنید) مراجعه نمایند.
   موفق باشید.

 34. میثم گفت:

  دمشون گرم معدل رو اصلاح کردن خدا خیرشون بده. کاش همه این کارو کنن

 35. ساراااااااااااا روانشناسی تربیتی گفت:

  بچه ها رشته های دانشگاه تبریز چیا هستن؟؟؟
  خواهشا جواب بدین

  • زهراااا گفت:

   دوست عزیز تو صفحه اول سایت دانشگاه تبریز اطلاعیه مربوط به استعداد درخشان رو باز کنین داخل خبر (تو بخش تذکرات) لینک مربوط به رشته ها هست… (در ضمن رشته شماهست 🙂 )
   موفق باشین

 36. بیماری شناسی گفت:

  سلام آقای پیام
  الان رفتم توی سایت سنجش اون اطلاعیه که کارنامه ها رو داره که واسه کدوم کدوم رشته دعوت به مصاحبه شدیم امروز اومده اولین اطلاعیه
  دلیل خاصی داره؟؟؟؟

 37. ساراااااااااااا روانشناسی تربیتی گفت:

  بچه ها میشه بگید رشته هایی که اعلام کردن چی هست؟؟؟

 38. Hirbod گفت:

  منظورشون از مقالات علمی پژوهشی isi رو شامل میشه؟

 39. مصطفی گفت:

  از اینکه بعضی از دانشگاه سریعا در شرایط شان اعلام می کنند دانشگاه های غیر دولتی به خصوص دانشگاه آزاد حق شرکت در این رقابت را ندارد. جای تاسف دارد!!! لطفا از دانشگاه تبریز یاد بگیرند و شرایط پذیرش را تغییر دهند.
  داشتن دیدگاه باز و انصاف در تحصیلات تکمیلی از سوی مسئولین دانشگاه تبریز ستودنی است.

  • سحر گفت:

   اتفاقا تاسف آوره
   این استعداد درخشان نیست دیگه
   باز کردن مسیر واسه دانشجوهای ضعیف خودشون

   • زهراااا گفت:

    سحر جان با جملات اولتون موافقم…با این وضع همه اعضای کلاسها استعداد درخشان میشوند و عملا فرقی بین شاگرد اول و … نیست!!!! واقعا که با این تبصره هااصلا عادلانه نیس!
    ولی با آخرین جمله تون مخالفم، چطور دانشجوهای دانشگاههای غیردولتی و آزاد میشه دانشجوهای خودشون (دانشگاه تبریز)؟؟!
    من با معدل کارشناسی کاری ندارم (بنظرمن معدل کارشناسی نمیتونه برا دکتری مهم باشه( ولی خداییش ارشد دیگه تبصره نمیخواد که!! مگه چند واحد درس بود؟!! همون 17 میذاشتن عالی میشد، بهرحال باید فرقی باشه بین استعداد و سایرین…
    البته اینا نظرات شخصی من هس و نظرات دیگران هم قابل احترام

   • دکتری گفت:

    خیلی جالبه …راه رو دارن باز میکنن که افراد بیشتری بتونن بیان مصاحبه…اون وقت بازهم مخالف داریم…

   • هادی گفت:

    سحرجان کجاش برای دانشجویان ضعیفه! مگه میشه به صرف معدل به کسی گفت استعداد درخشان! همچین چیزی اصن با عقل جور در نمیاد باید تو بقیه زمینه ها هم قوی بود مثه مقالات دانشجو میشناسم که فقط معدل بالا داره ولی حتی نمیتونه ی مقاله کنفرانسی بنویسه! در ضمن شما که ادعای استعداد درخشان دارید پس نباید از چیزی یا رقیبی بترسد و اینم بدونید هیچ دانشگاهی دانشجو رو به صرف معدل بالا بر نمیداره

    • زهراااا گفت:

     آقا هادی به نظر من استعداد کسی هست که بتونه همه شرایط رو باهم داشته باشه، معدل، مقالات، مصاحبه خوب و زبان…
     اینکه نمیشه که به نفع بعضیا هی بیان تبصره بذارن (که طبیعتا فقط تعداد واریزها رو زیاد میکنند).
     نکته آخر همانطور که نمیشه به صرف معدل به کسی گفت استعداد درخشان، مطمئنا به صرف مقاله هم نمیشه گفت.
     موفق باشید

     • هادی گفت:

      در جواب به زهرا
      اگر خوب دقت کنید بنده هم همین رو گفتن زمانی فردی رو استعداد درخشان مینامن که تو همه زمینه ها حرفی برای گفتن داشته باشه نه فقط معدل از طرفی دیگه معدل اون ابهت قبلی رو نداره چون همه میدونن در بعضی دانشگاه ها چقد راحت نمره بالا میدن! از طرفی کسی که مقاله خوب داره مسلما به مباحث تخصصی خودش تو مصاحبه هم وارده و زبان که دیگه همه این روزا دارن سرمایه گذاری میکنن
      در مجموع کسی استعداده و بدون کنکور باید بره که تو زبان و رزومه پژوهشی(مقاله، تدریس، کارگاه اموزشی، نرم افزار و..) و در نهایت معدل خوب باشه تو تمام یونی های دنیا هم وقتی شما میخوای اپلای کنید معدل فقط یکی از فاکتوراس و اگر کم باشه شما میتوتید با نمرات بالای زبان و رزومه جبران کرد

   • زهرا گفت:

    این شرایط خلاف موارد اعمال شده در ایین امه وزارت علوم هست

 40. شمس گفت:

  کاملا حرفه ای و فنی و کارشناسی شده عمل کردن.

 41. شمس گفت:

  شرایط خیلی خوب و عادلانه و منصفانه و بدون هیچگونه تبعیض گذاشته است. دست شان درد نکنه. متشکریم

 42. سجاد گفت:

  چه شرایط منصفانه ای داره دانشگاه تبریز
  احسنت

 43. مهدي تاج گفت:

  دوستان به نظر من هيچ دانشگاهي مثل دانشگاه ازاد تبريز نيست، فوق العادست، إز نظر امكانات ،اساتيد ، … در ايران نظير ندارد، اگر قرار است در تبريز درس بخوانيد دانشگاه ازاد آنجا را از دست ندهيد، همه رشته ها را هم در آنجا تدريس ميكنند

  • en گفت:

   آزاده دیگه.فردا میگن.مدرکش فاقده ارزشه.یا مجوز نداره.دانشگاه تبریز کجا….آزاد تبریز کجا.

   • هادی گفت:

    در جواب به en
    ببینید من خودم هر دو تا مقطع ام رو دولتی خوندم ولی باید همگی اذعان کنیم که بعضی دانشگاه های ازاد تو برخی رشته ها واقعا بی نظیر هستند و دلیل ان هم مجلاتی هست که دارند و اگر چه نگاه خوبی به دانشگاه ازاد نیست متاسفانه