در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی مواد و متالورژی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  خواص فیزیکی و ترمودینامیک مواد

– خواص مکانیکی مواد 1

  دروس کارشناسی ارشد :

– روش های شناسایی و آنالیز مواد