دانشگاه شاهرود در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شاهرود

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

پترولوژی

زمین شناسی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

ریاضی محض

ریاضی

4

فیزیک

فیزیک

5

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه شاهرود

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

کنترل

مهندسی برق

2

سازه

مهندسی عمران

3

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

4

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

5

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

6

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

7

اکتشاف

مهندسی معدن

8

استخراج

مهندسی معدن

9

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

10

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شاهرود

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

1