دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی کاربردی

ریاضی

1

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

2

قدرت

مهندسی برق

3