دانشگاه علم و فرهنگ در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

1

مدیریت

مدیریت

2

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

3