• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف

  رشته های دکتری دانشگاه مراغه

  دانشگاه مراغه در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های گروه علوم پایه دانشگاه مراغه

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  ریاضی محض

  ریاضی

  1

   

  رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مراغه

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  فیزیولوژی گیاهان زراعی

  زراعت- اصلاح نباتات

  1

  حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

  حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

  2

   

   

  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar