انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین ‌الملل، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است.