کلید سوالات بخش تخصصی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز 1393  بر روی سایت پی اچ دی تست قرار گرفت.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

این کلیدها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

1- گروه علوم انسانی

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (1) کد 2101

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (2) کد 2102

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (3) کد 2103

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (4) کد 2104

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (5) کد 2105

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم اقتصادی کد 2106

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (1)  کد 2107

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (2)  کد 2108

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (3)  کد 2109

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (1) کد 2110

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (2) کد 2111

کلید آزمون دکتری 93حقوق عمومی کد 2113

کلید آزمون دکتری 93حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد 2114

کلید آزمون دکتری 93حقوق بین الملل عمومی  کد 2115

کلید آزمون دکتری 93حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد 2116

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم سیاسی کد 2117

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مدیریت  کد 2118

کلید آزمون دکتری 93حسابداری  کد 2119

کلید آزمون دکتری 93علم اطلاعات و دانش شناسی  کد 2120

کلید آزمون دکتری 93مجموعه فلسفه  کد 2121

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (1)  کد 2122

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (2)  کد 2123

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (3)  کد 2124

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (4)  کد 2125

کلید آزمون دکتری 93مجموعه روانشناسی کد 2133

کلید آزمون دکتری 93مجموعه باستان شناسی کد 2134

کلید آزمون دکتری 93محیط زیست کد 2135