/, مجموعه فلسفه/انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه

انجمن آزمون دکتری فلسفه

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه در مقطع دکتری دارای پذیرش در 13 گرایش به شرح زیر است:

  1. فلسفه
  • فلسفه معاصر
  • فلسفه عصر جدید
  • فلسفه یونان و قرون وسطی

2) فلسفه تحلیلی

۳) فلسفه دین

۴) فلسفه اخلاق

۵) فلسفه اخلاق تطبیقی

۶) فلسفه تطبیقی

۷) فلسفه حقوق

۸) فلسفه هنر

۹) حکمت هنرهای دینی

۱۰) فلسفه علوم اجتماعی

۱۱) فلسفه اقتصاد اسلامی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

انجمن آزمون دکتری فلسفه منطق

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه منطق

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه منطق در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) فلسفه منطق

۲) منطق با رویکرد فلسفی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه منطق در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه منطق

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه منطق لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه منطق در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه منطق

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه منطق لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه منطق را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه منطق

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه منطق به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه منطق که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه منطق

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه منطق سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه منطق

انجمن آزمون دکتری فلسفه علم

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه علم

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه علم در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است:

1) فلسفه علم و فناوری

۲) فلسفه فیزیک

۳) فلسفه علم

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه علم در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه علم

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه علم لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه علم در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه علم

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه علم لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه علم را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه علم

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه علم به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه علم که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه علم

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه علم سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه علم

انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۳۲:۱۴ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه فلسفه|۳,۲۶۸ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
علی ام
علی ام

دوستان، داستان باطل شدنِ کسب حداقل ۵۰ نمره در مصاحبه درسته؟ اگر اینجوری بشه خوبه جلوی پارتی بازی گرفته میشه

درصدهاي آزمون
درصدهاي آزمون

سلام درصد تخصصی قبولی روزانه امسال چند بوده؟

عبداله
عبداله

سلام و احترام، لطف می کنید مهمترین منابعی که برای قبولی مقطع کارشناسی ارشد لازم هست رو لطف بفرمایید من رشته ام فلسفه نبوده،ممنون

عماد
عماد

سلام بیشترین توصیه ای که می تونم به دوستان داشته باشم که اغلب مورد غفلت داوطلبین هست این است که مقالات اساتید دانشگاه یا دانشگاه هایی که موردنظرتان هست را حتما مطالعه کنید و سعی کنید با آنها احساس همدلی داشته باشید و از سر نقد آنها برنیایید. اساتید فلسفه آنچنان هم آزاداندیش نیستند! در واقع دنبال دانشجویانی هستند که با آنها تا حدی زیادی همسو باشند. در مصاحبه خیلی مهمه که استاد موردنظر احساس کنه با شما می تونه کار کنه و شما شاگرد همراه و پرتلاشی برایش خواهید بود. در مصاحبه این مسئله خیلی مهمه. بعد از اینکه… ادامه نظر»

سر نقد!
سر نقد!

ظواهر بیشتر برایشان مهمه

ریرا
ریرا

دوستان. دانشگاه تهران آزمون کتبی هم میگیره؟ چه جوریه؟ زبان انگلیسی و عربی میدن ترجمه کنیم؟

ریرا
ریرا

سلام دوستان. اگر کسی چهار بار در مصاحبه رد بشه ممکنه که دیگه اساتید قبولش نکنن؟ با خودشون بگن بازم این اومد؟ کسی هست که بعد از چهار بار قبول شده باشه؟؟؟ 🙁

متین
متین

سلام
ضمن تبریک به عزیزیان پذیرفته شده در مقطع دکتری
خواهشمندم فهرست منابع مهم و دارای اولویت آزمون دکتری فلسفه را اعلام کنند تا سایر دوستان در آزمون دکتری 98 مطالعه کنند.
با تشکر

ریرا
ریرا

خواهش میکنم جواب بدید. منتظرم دوستان

ریرا
ریرا

دوستان با تجربه
آیا شرایط سنی هم تاثیر داره؟ مثلا با 38 سال میشه قبول شد؟ البته اگر رزومه و سواد خوب باشه؟ یا اینکه نه و سن رو واقعا لحاظ میکنن؟ پاسخ دقیق لطفا

عماد
عماد

سلام
سن اکثر دانشجویان دکترا بین ۳۰تا۴۰ سال است. بنابراین ۳۸ سال اصلا دیر نیست.بالای ۴۵ سال یک مقدار دیر محسوب میشه. حداقل برای پسران بعضی اساتید به اینکه سربازی رفته باشی و قشنگ سر و سامانی گرفته باشی و بدون استرس بتونی درس بخونی براشون مهمه.

ریرا
ریرا

ممنونم عماد عزیز. پس من نگران نباشم دیگه؟ آخه با خودم میگم نکنه…

وحيده
وحيده

دوستان کسی اینجا هست بخواد فلسفه هنر قبول بشه؟ منابع رو دقیقن چی بخونیم؟ این بسته های جامع دکتر رضایی یا امیرکبیر خوبن؟ کسی تجربه ای داره؟

؟
؟

کدوم دانشگاه قراره فلسفه هنر بگیره؟

فلسفه هنر
فلسفه هنر

سوال منم همینه کدوم دانشگاه؟

نیما
نیما

دوستان سلام
به همگی خسته نباشد می گم و تبریک صمیمانه به دوستان پذیرفته شده در مقطع دکتری.
چنانچه دوستان با رتبه های ممتاز لطف کنندو فهرستی از منابع دارای اولویت و به روزرسانی شده آزمون رو «با توجه به تجربه مطالعاتیشون در سالی که گذشت» به اشتراک بگذارند برای همۀ داوطلبان جدید قابل استفاده خواهد بود.

فلسفه
فلسفه

سلام دوستان . کسی فلسفه آزاد واحد علوم تحقیقات قبول شده ؟

عماد
عماد

سلام دوستان
اعتبار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چگونه است؟
آیا دکترای حکمت متعالیه و فلسفه علم در این پژوهشگاه اعتبار لازم را دارند؟

چون گویا تعداد دانشجویان خیلی کمی داره اما رفت و آمد اساتید معتبر به اونجا زیاده و پژوهش های دست اول و جدید اونجا انجام میشه.

علی فلسفه
علی فلسفه

پژوهشگاه خیلی خوبه…. لز لحاظ اعتبار علمی حرف نداره… فقط خوابکاه نداره

به علي فلسفه
به علي فلسفه

شما بین این پژوهشگاه و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه به کدام امتیاز بیشتری میدین؟

فلسفه
فلسفه

موسسه حکمت فلسفه حوزوی درس میده. الهیات و شرعیات اسلامی به اسم فلسفه!

به عماد
به عماد

بعنوان دستیار پژوهش همونجا کار هم می کنین، البته برای تجربه و نه درآمد

پذیرفته شدن در مقطع دکتری فلسفه
پذیرفته شدن در مقطع دکتری فلسفه

سلام به همه دوستان متاسفانه اطلاعات غلط زیادی درباره دکتری وجود داره که می‌تونه باعث اشتباهات جبران‌ناپذیری بشه. برای همین تصمیم گرفتم تجربه خودم را در اینجا بگذارم تا بچه‌هایی که امسال قصد شرکت دارند استفاده کنند. خود من حدنصاب همه دانشگاههایی که شرکت کردم آوردم و این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتم. اما تجربه من: اگر می‌خواهید در یکی از دانشگاه‌های تهران قبول بشوید تمام تلاشتون رو برای رتبه خوب بکنید. دانشگاههای تهران اولویتشون رتبه‌های تک رقمی است و از بین دانشجویان خودشون هم برمیدارن. اگر شما رتبه‌تون خوب باشه ولی دانشجوی اونجا نبوده باشید به شما… ادامه نظر»

علی فلسفه
علی فلسفه

دوستان کی ها علامه قبول شدند؟؟؟ هلیا خانم و طاهر جان چه کردید؟ چه خبر؟

هلیا
هلیا

سلام علی آقا، خوبین؟ فلسفه معاصر قزوین قبول شدم، خیلی تلاش کردم اما علامه قبول نشدم، قسمت نبود

علی فلسفه
علی فلسفه

واقعا بهتون تبریک میگم و خیلی خوشحال شدم… مهم نیست دانشگاه…. مهم اینه که به حقتون رسیدید و قبول شدید …. واقعا بهتون تبریک میگم و امیدوارم در همه مراحل زندگی موفق باشید….

هلیا
هلیا

خیلی ممنونم علی آقا… بنده هم برای شما آرزوی موفقیت های روزافزون دارم

طاهر
طاهر

سلام خانم هلیا.
بسیار خرسند شدم از این که نتیجه زحماتتون رو گرفتین و دانشگاه خوبی قبول شدین.
دانشگاه بین المللی قزوین اساتید خوبی داره بخصوص جناب آقای پیک حرفه در فلسفه اخلاق از اساتید جوان بنام ِ حال حاضر به حساب میان.
براتون بهترین هارو آرزو دارم.

سعید
سعید

فلسفۀ تطبیقی علامه رسماً فلسفه اسلامی میخواست. خیلی مصاحبۀ سنگینی داشت.

دکتری ۹۷
دکتری ۹۷

دقیقا همینطوره. گرایش تطبیقی در اصل فلسفه اسلامیه

به سعيد و دكتري ٩٧
به سعيد و دكتري ٩٧

این رو نباید از قبل می گفتن؟! تو مصاحبه باید فهمید که رویکرد هر رشته محل دانشگاه چیه؟!
چیستی فلسفه تطبیقی رو خود وزارت علوم تو سرفصل دروس این رشته تعریف کرده، چطور میشه فلسفه اسلامی بدون تطبیق با سایر گرایش ها باشه؟! به عنوان مثال دو مکتب را در یک موضوع، یا مساله، یا روش تطبیق میدن و مقایسه می کنن.

طاهر
طاهر

سلام علی آقای گل.
من سال پیش کنکور شرکت نکردم و از اسفند ماه وارد دوره خدمت وظیفه عمومی شدم و در حال دست و پنجه نرم کردن با سختی های ویژه سربازی هستم.
اگر بتونم قصد دارم حین سربازی برای امسال مطالعه کنم و کنور شرکت کنم تا قسمت ما چه باشد.
شما چه می کنید؟ از علامه برامون بگین از موضوع رساله تون؟
تحلیلی کار میکنین یا قاره ای؟

فففف
فففف

سلام و تبریک خدمت دوستانی که قبول شدند. دوستان کسی هست علامه و تهران گرایش فلسفه دین قبول شده باشه؟

علی فلسفه
علی فلسفه

سلام بر دوستان عزیز امیدوارم همگی موفق شده باشید…

پيرمرد
پيرمرد

سلام خدمت همگی بزرگواران
از دوستان کسی هست که راجع به کیفیت دکتری فلسفه دانشگاه غیر انتفاعی خاتم اطلاعاتی داشته باشه ؟

پيرانه سر، سوداي علم آموزي
پيرانه سر، سوداي علم آموزي

سلام بر پیرمرد قابل احترام. یک سوال شخصی از شما دارم، آیا با سن بالا مشکلی در آزمون و مراحل نفس گیر آن ندارید؟ بنده با سنی کمتر از شما بخاطر استرسهای پی در پی امکان ادامه ندارم، در دوره فوق بخاطر سن بالاتر از دیگران مورد تمسخر استاد و رئیس دانشگاه واقع شدم، در مصاحبه های دکتری بجای من استادهای جوان از خودشان دفاع میکنند، انگاری که با آمدن من جایشان تنگ میشود، جذب مدرس هم که سقف سنی پایین گذاشته اند و دیواری کوتاه تر از ما سالخوردگان ساخته نمیشود، گویا که دنیا دیگر به ما احتیاجی ندارد… ادامه نظر»

فلسفه
فلسفه

همه این ها که میفرمایید درست . اما عشق به فلسفه رو چیکارش کنم ؟

پيرانه سر، سوداي علم آموزي
پيرانه سر، سوداي علم آموزي

خود فلسفه به شما می گوید که با عشقش چه ها کنید و چه ها که نکنید…!

فلسفه
فلسفه

ضمنا دوست عزیز من که سنم رو ننوشته بودم . من 48 سال دارم . خوب طبیعی که به نسبت جوونتر ها انرژی کمتری دارم . اما در دوره ارشد از لحاظ معدل بین 15 نفر . رتبه سوم شدم . و خیلی از جوونتر ها رو پشت سر گذاشتم . رتبه دکتری خیلی خوب نبود چون ضریب زبان به نسبت ارشد پایینتر بود و من خیلی سواد فلسفه اسلامی خوبی نداشتم. اما فلسفه معاصر دانشگاه خاتم قبول شدم . الان هم امیدوارم واحد علوم تحقیقات قبول شم . که در اون صورت میرم آزاد

پيرانه سر، سوداي علم آموزي
پيرانه سر، سوداي علم آموزي

پس نه پیرمرد هستید و نه جوان، ۴٨ سالگی سن پختگی و کمال! دقیقا سن مناسب تحصیل فلسفه، آرزوی موفقیت برای شما دارم

پیرمرد - فلسفه
پیرمرد - فلسفه

خیلی ممنون دوست عزیز . شما همینطور . پیروز و سربلند باشید

رویا
رویا

سلام دوستان.انشالله که همه در مصاحبه ها موفق بوده باشید.سوالی داشتم از خدممتون.کتاب تست منطق بر اساس کتاب منطق مظفر میشناسید؟

علی فلسفه
علی فلسفه

سلام هلیا خانم مصاحبه علامه کی هست؟ علامه میاید؟

هلیا
هلیا

سلام علی آقا
ای وای تازه امروز کامنتتونو دیدم متاسفانه… دیر شده…اومدم علامه دهم و سیزدهم بود مصاحبه اما از مصاحبم راضی نبودم

علی فلسفه
علی فلسفه

سلام… چه خبر از نتیج؟

علی فلسفه
علی فلسفه

نتایج

باران
باران

سلام
لطفا منابع کنکور ارشد فلسفه را لطف میکنید.

رام
رام

باران الان همه درگیر مصاحبه اند. نمیشه پاسخ داد. بعد از مصاحبه اینجا شلوغ تر میشه. اما تا اونموقع به نظر من زبانت رو تقویت کن چون خیلی مهمه. درصدهای عمومی خیلی تأثیر گذارن. اما اگر زبانت خوبه تو این مدت شروع کن به خوندن و بهتر بگم به بررسی دقیق تستهای 5 یا 10 سال اخیر ارشد. مطمئن باش بعد از بررسی دقیق این تستها خودت بهتر از هر کسی میفهمی چطور سئوال میدن و منابع چیه.اما نگران نباش معمولا چیزی خارج از کاپلستون نمیدن. با مهر

باران
باران

خیلی ممنون

باران
باران

سلام دوستان
اگر امکان دارد منابع کنکور ارشد سراسری رشته فلسفه را معرفی کنید.
لطفا توضیح مختصری درباره گرایشات ارشد فلسفه هم لطف کنید.
باسپاس

رام
رام

دوستان سلام. فارابی این رو نوشته. یعنی قطعا 14 و 15 تیر مصاحبه است؟ میخوام مطمئن بشم. ممنونم

زمان ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون دکتری یکی از روزهای پنجشنبه ۱۴/‏۴/‏۱۳۹۷‬ و جمعه ۱۵/‏۴/‏۱۳۹۷‬ می‌باشد.

علیرضا
علیرضا

سلام بر همه قبول شدگان رتبه های خوب دکترای فلسفه. جناب اقای کاوه هم این درخواست رو داشتن لطفا یکی از دوستان منابع و کتابها رو لیست وار بفرمایند. با تشکر.

فهیمی
فهیمی

باسلام …کسی درمورد دوره دکتری دانشگاه پیام نور تهران اطلاع داره ممنون میشم راهنماییم کنید باتوجه به اینکه ظرفیت فلسفه دین خیلی محدوده بغیرازدانشگاه تهران وعلامه دانشگاه دیگری پذیرش نمیکنه ادامه تحصیل تواین دانشگاه چطوره وایا کسی ازاساتید فلسفه دین این دانشگاه اطلاعی داره ممنون میشم جوابمو بدید

فهیمی
فهیمی

باسلام و خسته نباشید

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام و تبریک فراوان به بانوان استعداد درخشان رشته فلسفه تطبیقی، فلسفه دین، و فلسفه تعلیم تربیت، که کل ظرفیت ١٠ نفره را به خود اختصاص داده اند!
بی شک امسال یکی از درخشانترین دوره ها را در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور پر رنگ بانوان خواهیم داشت.
امید که گرایش فلسفه هنر هم به فهرست رشته های مورد پذیرش باز گردد.

نارسیس
نارسیس

فلسفه هنر حذف نشده، بعضی از رشته ها میبینی یکی دوسال دانشجو جذب نمیکنن.اون دیگه بسته به سیاستدانشگاههاس.رشته فلسفه هنر از رشته های تاپ میباشد که در دانسگاه آزاد واحدهای علوم تحقیقات و تهران مرکز، کادر خیییلی قوی داره.

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام دوست من، بحث سر لفظ حذف نیست، اتفاقی که افتاده این هست که دو سال ٩۶ و ٩٧ دفترچه شماره ١ ثبت نام گرایش فلسفه هنر درج شد، عده ای عمر و هزینه شان را گذاشتند، موقع انتخاب رشته معلوم شد که پذیرش نداره، یا هر لفظی که شما مایلید بکار ببرید، به هر حال ظرفیت پذیرش صفر است. دو ساله که سوال من همین هست: چرا؟! جواب های متفاوتی هم گرفتم! عده ای اساسا خبر ندارند که این گرایش پذیرش نداره، من سر مصاحبه گرایش های دیگر کلی از وقتم را برای جواب دادن به این سوال که… ادامه نظر»

کاوه
کاوه

درود بر همۀ بزرگواران. از عزیزانی که بالاخص امسال در آزمون شرکت کردند و رتبۀ مناسب کسب کردند خواهشمندم کتابها یا منابع امتحانی رو کامل معرفی و قید بفرمایند. با تشکر.

دکتری علامه
دکتری علامه

دوستان‌‌ سلام و تبریک بابت قبولی منم پارسال مثل شما اینجا سر میزدم. و الحمدلله الآن دانشجوی دکتری ام. یک نکته خیلی مهم خواستم بگم و اون اینکه اعتماد بنفس و طمئنینه در مصاحبه تاثیر زیادی داره. حتی اگه سئوالی رو نمی دانستید ولی اعتماد بنفس داشتید، مهم نیست. بسیاری از سوالات رو خود اساتید جوابش رو نمیدونن. حتی اگه بتونید فیلسوفی رو نقد کنید هم اثر داره. البته در علامه. هر چند نقد شما رو نپذیرن ولی از این روحیه خوششون میاد و اصلا دنبال چنین افرادی اند. ممکنه بخوان شما رو عصبانی کنن تا میزان صبر شما رو… ادامه نظر»

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

از راهنمایی شما ممنون. میشه لطفا بفرمایید چه گرایشی قبول شدید؟ و چه اساتیدی هیت داوری بودند؟

دکتری علامه
دکتری علامه

من گرایش اسلامی قبول شدم. البته ظاهرا امسال جدا شده.
اساتید مصاحبه کننده آقایان حشمت، پورحسن، نصری و ذکیانی بودند.
باز هم سوالی بود در خدمتم.‌
بنده تطبیقی قم هم قبول شدم که اولویت پایین تر بود و در مصاحبه فارابی و تهران هم شرکت کردم. دوستان اگر سوالی از این دانشگاه ها داشتند در خدمتم.
با آرزوی موفقیت برای همه

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سپاس. رتبه و رزومتون رو هم میشه لطف کنید؟ اگرتجربه مصاحبه فلسفه دین دانشگاه تهران رو هم دارید بفرمایید که سوالات کتبی چگونه بود و اگر سوالات رو به خاطر دارید بفرمایید. و اساتید مصاحبه کننده

دکتری علامه
دکتری علامه

رتبه م دقیق یادم نیست ولی نزدیک ۱۰۰ بود. رزومه؛ دو مقاله پژوهشی، مدرک زبان، تدریس. تز دکترا هم خیلی مهمه برای دانشگاههایی مثل علامه که میخوان. من سه تا طرح داشتم. امتیاز مصاحبه من ۳۰ شد. منتها نه رتبه مهمه و نه تعداد مقاله. مهم مصاحبه هست. دو تا همکلاسی بنده نه مقاله داشتند و نه زبان. مصاحبه رو نسبتا خوب دادند. حتی یکیشون رتبه ش نزدیک ۱۴۰ بود. گرایش دین رو شرکت نکردم ولی، دانشگاه تهران امتحان کتبی براش خیلی مهمه.دکتر کشفی و دکتر علی زمانی در مصاحبه ش هستند. فارابی یک متن عربی و یک متن انگلیسی… ادامه نظر»

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام، من هم همان دوست پارسالی هستم که با هم تو این صفحه حرفها گفتیم و خواندیم، با این تشابه که امسال هم مثل پارسال فلسفه هنر علامه عزیز پذیرش نداشت، البته بدون اطلاع قبلی و با وجود ثبت نام تو مرحله اول!
درسته که گرایش من – فلسفه هنر حذف شد ولی در خدمت دوستان برای هرگونه مشاوره بخصوص روانشناسی موفقیت هستم،
باز هم تبریک بخاطر موفقیتتان …علامه

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سنجش میزان ‘صبر’ با ‘آستانه عصبانیت’ شخص، یک روش کاملا غیر حرفه ای و نادرست است.

دکتری علامه
دکتری علامه

سلام بر شما
و متشکر
بنده هم به فلسفه هنر علاقمندم.‌

دكتري ٩٧
دكتري ٩٧

ببخشید چرا میفرمایید مصاحبه فارابی فرمالیته است؟ لطفا تجربه تونو از فارابی و قم میگید؟ ممنون

دکتری علامه
دکتری علامه

شاید فرمالیته واژه مناسبی نباشه. ولی مصاحبه فارابی بخاطر زمان طولانی انتظار و جو دانشکده، داوطلب رو خسته میکنه و عملا ذهن برای مصاحبه آماده نیست. این نظر همه داوطلب هاست و اکثر افراد مصاحبه خوبی نمیدن. من هشت صبح آنجا بودم هفت عصر با ذهنی خسته مصاحبه دادم. نحوه مصاحبه فارابی: برای همه گرایش ها یک متن عربی میدن که بخونید و سوالاتی پیرامون متن می پرسن. متن هم یا شواهد هست یا شفا. یک متن انگلیسی هم میگذارن که ترجمه کنید. نحوه مصاحبه تطبیقی قم: یک متن عربی از شواهد یا اشارات میدن که بخونید و ترجمه کنید.… ادامه نظر»

آرش
آرش

سلام دوست من جناب دکتری علامه. جسارتاً اطلاعات درستی ندارید. شما میگی فارابی ساعت 7 عصر تمام شد؟ درست نیست. من و دوستانی که بودن تا ظهر همه کارمون تموم شد. در مورد جو هم کاملا سلیقه ای است. اگر کسی به دنبال فلسفه باشد به این مسائل اهمیت نمی دهد. این مسائل برای دانشجویان دوره لیسانس اهمیت دارد. من هم مثل شما و بقیه دوستان از فضای دکتری اندکی مطلعم و می بینم که دانشگاه های اسم و رسم دار به شدت افول کردند. بسیاری از دانشگاه های برتر اساتید باتجربه در حوزه ی غرب خصوصا تحلیلی ندارند. در… ادامه نظر»

سارا
سارا

خب شما همه کارتون تموم شد ولی خیلی ها مثل من تا ساعت شش اونجا بودیم..حالا خوبه ما اونجا بودیم و دیدیم. علامه درست میگه. من هم فکر می کنم فرمالیته بود چون نهایتا دو تا از دانشجوهای خودشون رو گرفتن.

سامان
سامان

جواد جان میشه چندتا از اساتید مبرز تحلیلی در تبریز رو معرفی کنی؟ والا من که زیر و رو کردم و چیزی ندیدم

سعید
سعید

دوستان من از ثبت نام دانشگاه علامه جا موندم :((
به نظرتون حضوری اقدام کنم ضانس دارم؟

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

دوستانی که دانشگاه تهران ثبت نام کردند لطفا بفرمایید برا بارگزاری مقالات علمی ترویجی چه باید بکنیم؟ چنین فایل ارسالی در سامانه گلستان وجود نداره!

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام لینک مقاله های پذیرفته شده/ چاپ شده در مجلات
آیکان مشخصات مقاله
کشو نوع مقاله
چه گزینه هایی دارید؟

سامان
سامان

ممنونم هلیا خانم اما میخوام مطمین بشم. البته تبریز سطح پایینی در فلسفه داره و شاید اصلا نرفتم اما شایدم مجبور بشم یرم به همین دلیل میخام دقیق بدونم

جواد
جواد

بر خلاف چیزی که فکر می‌کنید دانشگاه تبریز دانشگاه قوی‌ای است. برخی از اساتید دانشگاه‌های تهران یا اونجا بودن و در حال حاضر هم اساتید مبرزی داره. خود دانشگاه هم جای خوب و با صفایی است. فقط راه دور ….

هلیا
هلیا

من که خودم قراره همه ی گرایش های تبریز رو ثبت نام کنم این شکلی که گفتم واریز می کنم به نظرم غیر این نمی تونه باشه

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام، با دانشگاه تماس بگیرین بپرسین تا مطمئن ثبت نام کنین

طاها
طاها

سلام
گروه فلسفه دانشگاه تبریز خیلی قوی هستش. تقریبا میشه گفت تو همه زمینه ها افراد متخصص رو داره

سامان
سامان

دوستان لطفا کمک کنید خیلی ضروریه. هزینه ی مصاحبه تبریز رو باید چقدر پرداخت کنم؟ مثلاً اگر هم معاصر بخوام و هم جدید باید 140 هزار تومان پرداخت کنم یا همون 70 هزار تومان؟ آخه هیچ جایی توضیح نداده. ممنونم

هلیا
هلیا

به نظرم اینجوریه که مثلا اگه کسی میخواد هر سه گرایش رو شرکت کنه باید ۲۱۰ تومان پرداخت کنه

آرش
آرش

تعجب میکنم چرا کسی از قزوین حرف نمیزنه!!

سوفیا
سوفیا

سلام.از چه طریقی به بچه های شریف ارتباط بگیرم

سوفیا
سوفیا

سلام بچه ها .می خام ارشد فلسفه علم شرکت کنم اینجا کسی هست راهنماییم‌کنه لطفا

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام، پیشنهاد می کنم به بچه های صنعتی شریف متصل بشید، با استاد گلشنی خیلی خوب کار می کنن

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام. با سه تا چهار ماه مطالعه جدی می تونید شریف قبول شوید‌. یک سری منابع نزدیک ده ساله عنوان میشه و در سالهایی از بعضی اصلا سوال نیومده و در سالهایی بیشترین سوال اومده.تا رتبه حدود ۱۵۰ مجاز به انتخاب رشته میشین برای فلسفه علم که شریف و روزانه و شبانه پلی تکنیک و اصفهان و مفید قم داره و تاریخ علم که دانشگاه تهران داره.آزاد هم علوم تحقیقات و تهران مرکز داره. سطح ریاضی و فیزیکش متوسطه و اگه تو کارشناسی ریاضی و فیزیک یا مهندسی خونده باشین میتونین تو مدت کم به تسلطی برسین که ۴۰ تا… ادامه نظر»

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

دوستان بنظرتون مصاحبه فلسفه دین دانشگاه تهران ( هم پردیس فارابی و هم دانشکده لهیات) یک جا برگزار می شود؟ کسی اطلاعی داره؟

دکتری علامه
دکتری علامه

مصاحبه هر دانشگاه جدا برگزار میشه.
تهران گروه فلسفه دین جدا برگزار میکنن
اما فارابی مصاحبه دین و اسلامی رو مشترک میگیرند.
پارسال اینطور بود.
جسارتا فارابی خیلی بده و اصلا ارزش سرمایه‌گذاری نداره.

علی
علی

چرا خیلی بده؟ دلیلتون رو میشه توضیح بدین

فلسفه ۹۷
فلسفه ۹۷

کسی از قبولیهای قزوین خبر داره؟ کاش نتیجه رو میگفتن که اگر قبولیم اولویتهای پایینتر دیگه نریم مصاحبه این همه راه.

آرش
آرش

از دوستانی که با فلسفه تبریز آشنا هستن خواهش میکنم اساتید فلسفه تحلیلی رو در تبریز معرفی کنن. در حد اسم. ممنونم

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام،
آقایان دکتر محمد اصغری، معاصر غرب / حسن فتحی، فلسفه / سید مصطفی شهرآیینی، فلسفه
موفق باشید

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام، آقای دکتر محمد اصغری، معاصر غرب
زمینه مورد علاقه: ریچارد رورتی

آرش
آرش

ممنونم پس تحلیلی کار حرفه ای نداره. خودم یک نگاهی انداختم دیدم معاصر تبریز قابل قبول نیست.

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

چرا نمیرین IPM ؟ البته پذیرش نداشته!
من نمی دونم مراکزی که ظرفیت ها رو کاهش دادن و حذف کردن، با اینهمه امکانات و کلاس های خالی می خواهند چکار کنن؟!

رام
رام

ای خدا بازم سیستم دانشگاهی گلستان. آخه این گلستان کی می خواد تغییر کنه. واقعاً چرا هیچکس به فکر تغییر دادنش نیست

آرش
آرش

سلام دوستان. اساتید فلسفه تحلیلی در تبریز چه کسانی هستند؟ ممنونم

رام
رام

لطفا از قزوین خبر بدهید

رام
رام

دوستان کسی قزوین رفته؟ خیلی زود بود

عماد
عماد

سلام دوستان
برخی دانشگاه ها میگن موضوع و استادی که دوست داری پایان نامه ت را باهاش کار کنی را ثبت کن. به نظرتان چه نکاتی را در مورد انتخاب موضوع رعایت کنم که تاثیر مثبت در قبولی داشته باشه. مثلا آیا از موضوعات مقالات اساتید انتخاب کنم یا موضوعات جدید یا موضوعات کمتر کار شده ای که خود استاد هم کار نکرده؟

لطفا تجربه ای دارید بیان کنید

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام، اول انتخاب موضوع، یا انتخاب استاد راهنما؟ مساله این است!
اگر استاد را اول انتخاب کنید، راحت تر هستید، چون در راستای موضوعات تحقیقی ایشان حرکت خواهید کرد،
اما اگر اول موضوع را انتخاب کنید، آزادی و قدرت انتخاب بیشتری خواهید داشت،
امان از موضوعاتی که استاد راهنمایی برایش نیست! پس برای اینکه مجبور به تغییر موضوع نشوید، رزومه اساتید دانشگاه مورد نظرتان را رصد کنید،
موفق باشید

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سلام دوستان کسی دانشگاه علامه ثبت نام کرده؟ لطفا راهنمایی کنید!

زهرا
زهرا

سلام شنیدم با رتبه 89روزانه فلسفه ت ت نمیارم نمیخوام شرکت کنم واسه مصاحبه وقت خودمو بگذرونم

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام، به رتبه نیست، به جلسه مصاحبه است، این را تجربیات افراد متعددی در مصاحبه نشان میده، رتبه برتری بود که قبول نشد، رتبه خیلی دوری بود که به تشخیص مصاحبه کننده ها قبول شد، امسال هم به همین منوال هست، رتبه و تراز گذشته، الان تمرکزتان فقط روی مصاحبه باشه، اگر بخواهند شما را قبول کنند آنقدر نمره بالایی به مصاحبتون میدن که ۵٠٪؜ سنجش رو جبران کنه

رام
رام

بابا پارسال رتبه 200 هم قبول شده بوده

؟
؟

سلام دوستان اگر کسی اطلاعاتی درخصوص فلسفه حقوق و سوالات مصاحبه داره لطفا بفرمایید ممنون میشم

ارش
ارش

در فلسفه معاصر و جدید و یونان هم عربی و فلسفه اسلامی می پرسن؟ لطفا بگین اگر میدونین

لیلا
لیلا

با توجه به اینکه گرایش معاصر و عصر جدید و حتی یونان، نوظهور هستند (البته تا جایی که بنده اطلاع دارم) طبعا کسی اطلاع زیادی در زمینه مصاحبه و منابع آن نداره. اما برخی دوستان اشاره کردند به سرفصل مباحث. ظاهرا که نباید عربی و اسلامی پرسیده شه. با این همه شما مطالعه داشته باشید.

سرفراز باشید

فيلسوف
فيلسوف

عربی می پرسن

معاصر، عصر جديد، يونان
معاصر، عصر جديد، يونان

مصاحبه کدوم دانشگاه عربی پرسیدن؟

لیلا
لیلا

سلام

دوستان کسی اطلاع داره برای فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق از چه منابعی سوال میشه؟

لطفا راهنمایی بفرمایید

و اگر تجربیاتی در زمینه مصاحبه دارید برای افرادی که اولین بار مصاحبه
می کنند بیان بفرمایید. ممنون میشم .
موفق و کامروا باشید

داوطلب پارسال
داوطلب پارسال

جلسه مصاحبه فلسفه اخلاق دانشگاه قم به سه بخش تقسیم می شه: 1-سوال دکتر جوادی در خصوص یکی از نظریات در حوزه فلسفه اخلاق (مثلا ناشناخت گرایی در اخلاق یعنی چی؟)کتاب درس گفتارهای فلسفه اخلاف سروش دباغ و فرهنگ توصیفی فلسفه اخلاق مسعود علیا توصیه می شه. 2- سوال دکتر فاضلی از یک متن عربی که معمولا از احیاء العلوم پرسیده می شه که باید ترجمه کنید و تفسیر (اما نگران نباشید از بس که متنش سخته معمولا کمتر داوطلبی از این مرحله سربلند بیرون می آد) 3-دکتر خزائی که متن انگلیسی می پرسه سعی کنید برای آمادگی متن های… ادامه نظر»

لیلا
لیلا

سپاسگزارم از شما

شما که سال گذشته در مصاحبه حضور داشتید میشه کمی از تجربه هاتون برای بنده و باقی دوستان بفرمایید؟

سوالات واضح پرسیده میشه یا پیچیده؟
بیش تر از همه روی چه چیزی تمرکز داشته باشییم؟ از نظر رفتاری چطور؟ بنده شخصا از بی احترامی به ساحت دانشجو ناراحت و بعضا ممکنه جلسه رو ترک کنم. آیا میتونیم نظر خودمون رو در مصاحبه آزادانه بیان کنیم یا صرفا به بیان نظریات فلاسفه بپردازیم؟ ….
در آخر باز هم سپاس

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام صفحات قدیمی این انجمن مربوط به آزمون پارسال را مطالعه کنید، جمع دوستان مطالب مفیدی در اختیار گذاشته اند، در حال حاضر همه مشغول مطالعه و آماده سازی رزومه هستند، موفق باشید

داوطلب پارسال
داوطلب پارسال

با سلام داشتن مقاله، توصیه نامه، نمره زبان و فعالیت های مرتبط با رشته فلسفه اخلاق جدای از تاثیر نمره ای، تاثیر روانی هم بر اساتید مصاحبه کننده دارد. اما مهمتر از این ها موضوع مورد علاقه شما برای رساله دکتری می باشد. اگه بتوانید میان موضوع پایان نامه و احیانا مقاله تان و موضوعی که می خواهید در دوره دکتری بر روی آن کار کنید ارتباطی بر قرار کنید تاثیر زیادی خواهد داشت. داشتن یک خط سیر فکری بسیار مهم است. سوالات واضح پرسیده می شود و رفتار اساتید بسیار محترمانه است. فکر می کنم از سه بخشی که… ادامه نظر»

لیلا
لیلا

سلام
سپاسگزارم …… مفید بود.

از دوست عزیزم فلسفه منهای هنر هم تشکر دارم.

دکتری فلسفه ۹۷
دکتری فلسفه ۹۷

دوستان چندتا مصاحبه میشه رفت؟ محدودیت داره؟

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

هر چندتا که دعوت شدید؟

لیلا
لیلا

با توجه به پرداخت هزینه و هدررفت وقت و … بهتر است فقط مصاحبه هایی رو شرکت کنید که شانس بیشتری برای قبولی در اون دانشگاه برای خودتون قائل هشتید.
روی یک یا دو دانشگاه تمرکز کنید بهتر از این هست که ذهنتون را درگیر چندیدن مصاحبه به طور پراکنده نمایید.

موفقیت شما را آرزومندم

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

دوستان زمان مصاحبه فارابی و دانشگاه تهران تو یه روز باید چکار کرد؟

لیلا
لیلا

با دانشگاه تماس بگیرید احتمالا زمان مصاحبه ها تغییر کنه.

ارش
ارش

در فلسفه معاصر و جدید و یونان هم عربی و فلسفه اسلامی می پرسن؟

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

مصاحبه فلسفه معاصر، قرن ٢٠ و ٢١ م شامل:
١.تحلیلی – پوزیتیویسم منطقی، ویتگنشتاین مهمّه.
٢.قاره ای – ایده آلیسم، پدیدار شناسی، هرمنوتیک، ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، پست مدرنیسم، اگزیستانسیالیسم، فلسفه های زندگی، و…
دو مورد اخیر با آقای دکتر علیزمانی مصاحبه خواهید داشت.
موفق باشید دوستانم

هلیا
هلیا

خیلی ممنون دوست عزیز. راهنمایی های مفیدی بود

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام
مصاحبه فلسفه عصر جدید شامل:
١. رنسانس و دوران انتقال، قرن ١۵ و ١۶ م
٢.دکارت تا کانت، ١۶-١٨ م
٣.کانت تا ابتدای دوره معاصر، ١٨ و ١٩ م
از آنجایی که در ایران اغلب اهالی فلسفه یا افلاطونی اند یا کانتی! به مباحث کانت تسلط داشته باشید.

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام، پیشنهاد برای دوستانی که علامه مصاحبه تطبیقی دارید:
تسلط به مباحث چیستی فلسفه تطبیقی، ف ت در ایران، معرفت شناسی، فلسفه تحلیلی زبان، صفات خدا، خدا و جهان، علّیت، وجود و عدم، نفس و بدن، زمان و مکان، تغییر و حرکت، مرگ و جاودانگی
توفیقتان جاودانه

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام، دوستانی که علامه با آقای علوی تبار مصاحبه خواهید داشت، پیشنهاد می کنم از آگوست کنت و پزیتیویسم غافل نشید،
اگر دستی در ترجمه دارید، متنتان را با تسلط کامل به ایشان ارائه دهید، معادل های فارسی اصطلاحات را استخراج کنید، درباره متن اصلی و حواشی آن به خوبی تحقیق کنید، هرگز ترجمه را وسیله کسب درآمد، یا صرفا برای پر کردن رزومه به ایشان معرفی نکنید.
موفق باشید

ف ت ت 5042
ف ت ت 5042

سلام
کسی میدونه حداقل نمره زبان MSRT یا تولیمو قابل قبول برای دانشگاه تهران چند هست؟

فلسفه منهاي هنر!
فلسفه منهاي هنر!

سلام
MSRT ٨٠-١٠٠ / TOLIMO ۶٣٧-۶٧٧ = ٨ امتیاز
٧۵-٧٩ / ۶٠٧-۶٣۶ = ٧ امتیاز
٧٠-٧۴ / ۵٨٧-۶٠۶ = ۶
۶۵-۶٩ / ۵۵٠-۵٨۶ = ۵

علی فلسفه
علی فلسفه

آقای اخوان که دبیر کمیته فلسفه دین هستن و قطعا هستن… معمولا گرایش تحلیلی دارن و تو lpm درس خوندند…. اقای علوی هم که از اگزیستانس میپرسند فقط… اقای پورحسن هم که علاقه خاصی داره که بگه وجود در فلسفه اسلامی با فلسفه یونان فرق داره و اصولا فلسفه اسلامی به فلسفه یونان ربطی نداره و هر چی هایدگر گفته قبلا فارابی گفته…. آقای نصری هم که لیبرال هستند و فلسفه سیاسی خوندن و علاقه خاصی به لاک و این حرفها دارند…اقای بهنیافر که سال قبل نبود ولی خب معاون گروه هستند و احتمال هست که باشه تو مصاحبه‌…. من… ادامه نظر»

هلیا
هلیا

سلام علی آقا. دستتون درد نکنه. اطلاعات خوبی بود. امیدوارم باز هم اینجا سربزنید و بهمون تو روزهای مصاحبه کمک کنید

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سپاس گزارم . خیلی لطف کردید.

سربلند و پیروز باشید.

رام
رام

ایا پارسال رتبه های تک رقمی و دو رقمی زیر 30 همه قبول شدن؟

ایا میشه با رتبه 75 تا 85 و البته رزومه خوب، امیدوار بود؟

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

خیر مثلا میدونم که رتبه 9 پارسال قبول نشد. اما رتبه 202 با یک مقاله پژوهشی و مدرک زبان روزانه تطبیقی قم قبول شد. پس من و شما هم باید امیدوار باشیم جای امیدی هست. اگر ترازمون به دانشگاه های مورد نظرمون بخوره

رام
رام

ممنونم امیدوارم کردین. مدرک زیان ندارم ولی چندتایی مقاله دارم. مدرک زبان دیگه تاریخ ثبت نامش گذشته، نمی رسم.

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام به دوستانی که پارسال سر مصاحبه تجربیات تلخ و غیر منتظره ای داشته اند، نکنه تجربه گذشته الان روی انتخاب رشتتون تأثیر منفی بگذاره! اگر الان با خودتون میگین: امسالم مثل پارسال من رو رد می کنن، پس این دانشگاه رو انتخاب نکنم! یا پارسال فلان دانشگاه به من گفتن حدنصاب ما رو نداری، امسالم میگن! باید بگم اینها واگویه های ذهن شما هستند که در صورت گوش سپردن به اونها به موانع ذهنی تبدیل میشن و روی تصمیم گیری و قدرت انتخابتون تأثیر می گذارن، همین لحظه تمام اتفاقات پارسال رو فراموش کنین، بجای تمرکز روی گذشته یا… ادامه نظر»

هلیا
هلیا

ممنون از متن روحیه بخشتون…خیلی عالی بود

طاهر
طاهر

سلام هلیا خانم
حالتون خوبه؟
من طاهرم پارسال در مصاحبه تبریز از نزدیک دیدمتون.

امسال چیکار کردین؟

من به دلیل خدمت سربازی شرکت نکرده بودم.

هلیا
هلیا

سلام آقا طاهر. ممنون، شما خوبید؟ والا من که رتبم امسال 20 شده اما هنوز مقالم در دست داوریه و باز رزومه ی خاصی ندارم البته فعلا.
راستی شما چرا شرکت نکردید به نظرم با همون اطلاعات پارسال باز هم نتیجه ی خیلی خوبی می گرفتید چون منم امسال شاغل بودم و تقریبا نتونستم مطالعه ی خاصی داشته باشم و میشه گفت با داشته های قبلیم رفتم سرجلسه کنکور. به هر حال براتون آرزوی موفقیت دارم ایشالا به سلامتی دوره خدمت رو پشت سر میگذارید و بهترین اتفاق ها و موفقیت ها در انتظارتون خواهد بود.

اسلامی
اسلامی

اولویت برای علاقه به دانشگاه ها گذاشته شده فقط..هر دانشگاهی که دوس داری رو توی اولویت بزار .سیستم انتخاب رشته دکتری با ارشد فرق داره. شما ممکنه سه دانشگاه قبول بشین توی مصاحبه و سنجش اکن دانشگاهی که اولویتش از دوتای دیگه بالاتر زدین رو به عنوان رشته قبولی شما رد میکنه.فرقی هم نداره شبانه یا روزانه بودن کد رشته.ولی قطعا اول روزانه ها رو بذارین بعد شبانه ها رو به ترتیب علاقه به اون دانشگاه

لیلا
لیلا

سپاسگزارم از شما … جهت راهنمایی تون.

لیلا
لیلا

سلام
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید …

اولویت ها در انتخاب رشته از روزانه شروع

شود؟ چون بنده شانس قبولی در روزانه رو کم میدونم. اینکه کدام دانشگاه اولویت اول باشه در مصاحبه تاثیر دارد؟

به نظر دوستانی که سال گذشته مصاحبه رفتن و تجربه دارند چطور اولویت بندی کنیم؟
ممنون میشم توضیح بفرمایید….. لطفااااااا

مهرنوش
مهرنوش

سلام.بچه هااااااااا چرا از فلسفه هنر خبری نیست؟
من فلسفه هنر رو میخوام 🙁

سامیه
سامیه

سلام به فلاسفه محترم

چرا فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق پذیرش کمی دارن؟ و فقط یک دانشگاه پذیرش می شن؟

لطفا راهنمایی بفرمایید این دو رشته به چه دلیل کم پذیرش شدن؟ دلالیل خاصی داره؟

لیلا
لیلا

دوستان اگر از دانشگاه مفید اطلاعاتی دارید بفرمایید.

نحوه کلاس ها و کیفیت اساتید؟
سپاس

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

علی اقا اگه بی زحمت اگه بتونید اطلاعاتی در رابطه با این موضوع که آیا دکتر بهنیافر هم در مصاحبه گرایش فلسفه دین حضور دارند یا خیر ؟ اطلاعاتی بدست بیارید خیلی خیلی ممنون میشم

سوال
سوال

ممنونم از پاسختون

علی فلسفه
علی فلسفه

در مورد مصاحبه تبریز یک مصاحبه کتبی داره که اسلامی یک سوال می پرسند و غرب یه سوال و یک متن ساده عربی و زبان…. و یک مصاحبه شفاهی هم بعد اژ ظهر می گیرند….

علی فلسفه
علی فلسفه

این دوست عزیز که در مورد نوبت دوم پرسیدن کلاس ها با روزانه یکی اند الان من دفترچه که ندیدم نوبت دوم علامه ، تطبیقی و دین بگیره…
ولی کلا نوبت دوم با روزانه فرقی نداره نه کلاسهاش نه مدرکش. فقط پول می گیرند… پارسال دانشگاههای که من رفتم مصاحبه نوبت دوم حتی یک متقاضی هم نداشت… به هر حال اگه پول داشته باشی که خوبه دیگه

علی فلسفه
علی فلسفه

به جناب محمد
من پارسال رنبه ۱۹ شدم البته پارسال کنکور غرب و اسلامی یکی بود…. نمره مصاحبه من هم ۲۸ شد از ۵۰ نمره…. و در مجموع نفر اول ورودی بودم

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

علی آقا خیلی خدا رو شکر کنین که پارسال قبول شدین، من از این می ترسم که سال دیگه همین ظرفیت ها و رشته های باقی مونده هم حذف بشه! برای همین به انتخاب پردیس خودگردان علامه هم فکر می کنم، با اینکه شهریه اش خیلی سنگینه و تو این شرایط اقتصادی اصلا امکان نداره…

مهديا
مهديا

سلام قبولی تون رو تبریک میگم
امسال گفتن شبانه های علامه ، ترم بهمن شروع کلاس دارن ، یعنی با روزانه ها تو یک کلاس نیستن؟

طاها
طاها

سلام
میشه درصداتون رو بگین؟

علی فلسفه
علی فلسفه

سلام هلیا خانم امیدوارم امسال دیگه قبول بشید…پذیرش مقاله من و مدرک زبان سال قبل چند روز قبل از مصاحبه به دستم رسید و خیلی به درد خورد … زبان که می تونید امتحان بدید واسه خرداد جون امسال مصاحبه ها مثل سال قبل قطعا میفته تو تیر و بعد از رمضان …و خرداد امتحان بدید حتما به دستتون می رسه…. والا اینجا هم خوبه‌….. نمرات ترم قبل که هنوز ندادن… برخی اساتید سخت می گیرن برخی هم چندان سخت گیر نیستند ولی در مجموع از شرایط راضی ام … ایشالا شما رو هم امسال اینجا ببینم… بشینید این مدت… ادامه نظر»

علی فلسفه
علی فلسفه

واقعا هلیا خانم بهتون تبریک میگم و امیدوارم امسال موفق و موید باشید

هلیا
هلیا

سلام علی آقا
خیلی خیلی ممنونم از لطف شما
چشم حتما به توصیه های خوب شما عمل خواهم کرد برای مصاحبه های امسال.
ممنون میشم باز هم حوالی زمان مصاحبه ها اینجا سربزنید تا باز هم از راهنمایی های شما استفاده کنیم
با آرزوی موفقیت های روزافزون برای شما

سامان
سامان

با سلام . دوستانی که رتبه های خوب اوردن لطفا راهنمایی کنن . منابعی که اینجا اوردین رو خوندین ؟ من بیشتر این منابع رو خوندم ولی نتیجه نگرفتم . لطف میکنید اگه دقیقا بگید جطوری و جه کتاب هایی رو خوندید ؟ برای سال اینده بخوام بخونم و رتبه خوب بیارم دقیقا جیکار کنم ؟ از جه کتاب هایی شروع کنم و به ترتیب پیش برم. من لیسانسم فلسفه نبوده از نظر سواد فلسفی واقعا پایینم . اگر خوب راهنماییم کنید دعا گوی شما خواهم بود .

سوال
سوال

سلام دوستان . کسی میتونه راهنمایی کنه با جه رتبه ای میشه شبانه قبول شد ؟با رتبه ۳۰۰ امکان قبولی شبانه وجود داره ؟ تقاضا برای شبانه جطور هست ؟

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام، ملاک نمره کل یا تراز شما است که در کارنامه اول آمده، این نمره با نمره حدنصاب دانشگاه انتخابی سنجیده می شود، اگر بیشتر از آن بود، دعوت به مصاحبه می شوید. نمره حد نصاب غیر روزانه ها مقداری کمتر از نمره روزانه ها است. مثلا دانشگاهی ٣٧٠٠ نمره حدنصاب روزانه و ٣٠٠٠ نمره نوبت دوم گذاشته بود. استقبال از غیر روزانه ها هم بالاست، ظرفیت های پذیرش پایین آمده. نمی خواهم امیدوار یا ناامیدتان کنم، ولی تجربه چند سال اخیر من نشان میده نمره تراز هم ملاک نیست، فقط مصاحبه. شاهد بودم نمره ها و رتبه های برتر… ادامه نظر»

محمد به علی آقا
محمد به علی آقا

و یه سوال دیگه
بنظرتون چه تفاوتی بین مصاحبه فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی هست؟
اگر ممکنه لطفا از سال قبلی یا بعدی خودتون بپرسید.
ممنون از لطف و راهنمایی های ارزشمندتون

علی فلسفه
علی فلسفه

من از دانشجوهای تطبیقی پرسیدم که گویا چندان مصاحبه ها فرقی ندارند و مثل همند و معمولا زبان می پرسند که یک متن می دهند که زیاد سخت نیست و سوالاتی هم از پایان نامه می پرسند…. احتمالا مصاحبه فلسفه تطبیقی اقای نصری، پورحسن و حشمت و اسدی باشتد و مصاحبه فلسفه دین هم اقای اخوان و حشمت و پور حسن….

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

ممنون. فقط میشه کمی در مورد فضای فکری دکتر نصری و پورحسن اطلاعاتی بفرمایید؟ از حضور دکتر اخوان در مصاحبه فلسفه دین مطمئن هستید؟ دکتر علوی تبار چطور سوال می پرسند در جلسه مصاحبه؟ کاش میتونستید از اساتید یه آماری بگیرید که مثلا تا چه رتبه ای رو در نظر دارن برا مصاحبه دعوت کنند؟

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام، تا علی آقا بیان و پاسخگو باشن، من میتونم راهنماییتون کنم؟

هلیا
هلیا

ممنون میشیم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارید بفرمایید

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

اگر می خواهید با فضای فکری دو استاد اخوان و پور حسن در فلسفه دین آشنا شوید، مقاله “فلسفه دین چیست؟” لوگوس _ نشریه تخصصی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، پیش شماره اول و دوم، پاییز و زمستان ٩۶، ص ص ٢۵-۴٠ را مطالعه کنید، بسیار مفید خواهد بود.

هلیا
هلیا

خیلی ممنونم از راهنماییتون

هلیا
هلیا

سلام علی آقا
حالتون خوبه، با خودم می گفتم کاش میومدین اینجا کامنت میذاشتید ببینیم چیکارمی کنید با درس ها و اساتید. من که رتبم20 شده اما هنوز بدون مقاله و مدرک زبان. مقالم هنوز در حال داوریه. زبانم نتونستم ثبتنام کنم. البته امسال با پارسال یه فرق هاییم داره مثلا ظرفیت ها کمتر شده غرب و اسلامی جدا شدن و دانشگاه ها به تفکیک گرایش مصاحبه میگیرن. مثلا تبریز برای گرایش معاصر، عصر جدید و یونان و قرون وسطی سه تا مصاحبه ی مجزا برگزار میکنه.

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام، تبریک شما ٢٠ هستید، هم در آزمون و هم در زندگی

هلیا
هلیا

خیلی ممنون، شما به بنده لطف دارید البته زندگی رو واقعا اغراقه قطعا الان 20 نیستم. البته من که شما رو نمی شناسم. پارسال تو مصاحبه ی تبریز بودید؟

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

خیر من فقط تهران مصاحبه داشتم،
همین که هستین بیستین…

هلیا
هلیا

ممنون، ان شاءالله امسال دانشگاه مدنظرتون قبول بشید

علی فلسفه
علی فلسفه

بچه ها اگر سوالی راجع به مصاحبه داشتید بگید کمکتون کنم….
من سال قبل شرکت کردم و قبول شدم… خوشحال میشم بتونم کمکی کنم…
دو دوست عزیز که پارسال بود خانم هلیا و طاهر خوشحال میشم کامنت بزارن ببینم چ کردن…
با تشکر

محمد
محمد

شما فکر کنم علامه قبول شدین.
میشه رتبه تون رو بگید؟
و اینکه تو نتایج نهایی نفر چندم تو علامه شدین؟ با چه امتیازی؟

دکتری فلسفه ۹۷
دکتری فلسفه ۹۷

ممنون علی آقا. امسال علامه فقط تطبیقی برمیداره متاسفانه. به نظرتون ارشد غرب برمیدارن؟ مصاحبه اش چی میپرسن؟ کدوم اساتید هستن؟ رزومه من به فلسفه معاصر میخوره ولی متاسفانه هیچ کدوم از دانشگاههای تهران نمیگیرن. میتونید راهنمایی کنید؟

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

دوست من ممکنه فرق رشته فلسفه معاصر و عصر جدید رو در روش و در عمل، یعنی سر کلاس دانشگاه برای من توضیح بدید؟! برخی میگن یک رشته است با دو عنوان، بعضی هم میگن هنوز سرفصل دروس برای فلسفه عصر جدید تعریف نشده، و همون دروس فلسفه غرب رو قراره ارائه بدن!

دکتری فلسفه ۹۷
دکتری فلسفه ۹۷

تا اونجایی که من میدونم فلسفه جدید به فلسفه قرن ١٧ و ١٨ گفته میشه. اما معاصر به فلسفه قرن ١٩ به این طرف میگن. اگر دقت کنید واحدها کارشناسی تاریخ فلسفه هم همینطور تفکیک میشن.

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام علی آقا خوبین؟
لطفا در مورد پردیس علامه که امسال دین و تطبیقی میگیره توضیح بدین، کیفیتش در چه حده؟ اساتیدش با روزانه یکیند؟ از گرایش های دیگه تو این دو رشته قبول می کنن یا فقط به بچه های دین و تطبیقی پذیرش میدن؟ استقبال میشه یا بخاطر شهریه سنگینش خالی میمونه؟
نظر شخصی شما رو می خواهم بدونم که آیا پردیس علامه ارزش رفتن داره؟! برای کسی که مثل پارسال شما خیلی خسته است و دیگه نمیخواد ادامه بده…

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سلام علامه این دو گرایش رو در نوبت اول یعنی روزانه بر میداره نه پردیس!

دوستي كه پارسال بود
دوستي كه پارسال بود

سلام، دفترچه انتخاب رشته، صفحه ١٨، کد رشته محل ١۶٩٢ و ١۶٩٣ پردیس خودگردان علامه، فلسفه دین و تطبیقی

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

بله الان دیدم. اخه من همیشه فقط روزانه ها را نگاه میکنم. ولی خیلی هزینه بردار. یکی از دوستام سال 94 پردیس علامه رشته اقتصاد ترمی 7 تومن میداد.

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

لطفا اگه میشه در مورد مصاحبه تبریز کمی توضیح بفرمایید با توجه به اینکه پارسال تجربه مصاحبه تبریز رو داشتید. سپاس

اماتور: خطاب به "لیلا"
اماتور: خطاب به "لیلا"

سلام و تشکر فراوان برای چند چیز: خوندن مطالب من، و بعد هم جواب و راهنمایی شما. من خودم فعلا برای اون ابهامات اساسی که در کامنتهای قبل گفته بودم یک جواب ابتدایی و هنوز پرورده نشده به ذهنم اومده که البته خیلی طولانیه. در اصل، اون ابهامات و این راه رفع اون ابهامات، به تازگی دارن در ذهنم به شکل ناقص فرمول بندی میشن و قبلا حتی نمیدونستم مشکل به چه صورتی قابل بیانه و برای همینه که خودم هم به تدریج، باید سعی بیشتر و بیشتری کنم که مساله برای خودم هم روشنتر بشه.‌ اما علت اینکه این… ادامه نظر»

اماتور: خطاب به "لیلا"
اماتور: خطاب به "لیلا"

باز عذرخواهی از طول مطلب، ولی برای روشنتر شدن منظورم چاره ای ندارم. به نکته خیلی مهم هم نباید ازش غافل شد، و اون هم اینکه، به اختیار فرد هم نیست که مثلا به کلکسیون فلسفه ها نگاه کنه و یکی رو انتخاب کنه و بگه اینو میپسندم و میخوام به این ملتزم بشم و از اون دفاع کنم. مثلا در امریکا یا بریتانیا، فلسفه غالب، تجربی.علمی.پراگماتیستیه، و به نحو اتوماتیک، خیلی از اخذ کنندگان دکتری فلسفه، به همون معتقد و ملتزم میشن و همونو تبلیغ میکنن. اگر یه نفر بخواد در اونجا به فلسفه هایدگری ملتزم بمونه و اونو… ادامه نظر»

اماتور: خطاب به "لیلا"
اماتور: خطاب به "لیلا"

مشکل دیگه ای هم هست و اون هم اینکه مثلا ما تعداد قابل توجهی از افرادو در ایران داریم که‌ خیلی خوب به فلسفه ملاصدرا مسلط هستند و میتونن اونو برای دیگرون، تشریح کنن. اما مشکل اینه که هنوز هم به متن اصلی اسفار مراجعه میکنن و همونو به تدریج در طی شاید ۱۵ سال مسلط میشن و همین باعث میشه که دیگه توش و توانی برای کاری دیگه باقی نمیمونه. البته من هیچ تسلطی به این فلسفه ندارم و فقط در دروس عمومی لیسانس، اسمی از اون شنیدم.‌ اخیرا جایی دیدم که شرحی بیست جلدی بر اسفار نوشته شده… ادامه نظر»

اماتور: خطاب به "لیلا"
اماتور: خطاب به "لیلا"

الان که دوباره نگاه کردم دیدم خیلی طولانی و بیش از حد انتظارم مطلب نوشتم. امیدوارم دوستان حاضر در اینجا به دل نگیرن مخصوصا که الان فصل امادگی برای کنکوره.

اماتور: خطاب به "لیلا"
اماتور: خطاب به "لیلا"

یعنی امادگی برای مصاحبه

اماتور: خطاب به "لیلا"
اماتور: خطاب به "لیلا"

و البته اگر دوستان و داوطلبانی که به اینجا سر میزنن، لطف کنن و نظر یا راهنمایی خودشونو در مورد اون ابهاماتی که در کامنت اول یا اینجا گفتم، بیان کنن، باعث خوشحالی خواهد بود و پیشاپیش تشکر میکنم.

لیلا
لیلا

سلام
خواهش میکنم …..

در هر حال اینجا فضای مناسبی برای تبادل افکار نیست.

امیدوارم همیشه و در تمام مراحل زندگی موفق باشید

مریم
مریم

دوستان کسایی,که کد رشته فلسفه یعنی۲۱۳۶شرکت کردن میتونن واسه انتخاب رشته فلسفه منطق یا فلسفه علم رو هم انتخاب کنن؟!

فلسفه بي هنر!
فلسفه بي هنر!

سلام، نه، فقط در کد رشته ثبت نامی

الیور
الیور

دوستان کسی می دونه یا می تونه حدس بزنه ط
تراز نمره لازم برای دعوت به مصاحبه در اصفهان و قم و قزوین و تبریز برای فلسفه چنده حدودا? با این وضع جاری دفترچه و ظرفیت ها ایا تا نمره 3880 به مصاحبه روزانه مثلا اصفهان یا قزوین دعوت می شه؟ یعنی رتبه های 75 تا 85 به مصاحبه روزانه دعوت می شن؟

لیلا
لیلا

به جناب آماتور سلام دوست گرامی اول اینکه من برای سخن گفتن از فلسفه ناچارم از زبان فلسفه بهره ببرم… و تاریخ فلسفه بخشی از این زبان هست. شما برای هر علمی باید از زبان آن علم استفاده کنید. دوم اینکه اگر درست متوجه شده باشم منظور شما این هست که چرا تولید اندیشه در زمینه فلسفی نداریم؟ چه به صورت شخصی چه دانشگاه ها و…. بله بنده هم موافقم. برخی دانشجوها و اساتید صرفا به حفظ و تحلیل یک سری مطالب پرداخته و رنج اندیشیدن را برنمی تابند. عنایت داشته باشید بنده خودم به یکی از دوستان علاقه مند… ادامه نظر»

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

چقدر بی انصافی در حقمون شده! خیلی ظرفیت پایین اومده. و زجر اور تر اینکه دانشگاهای تهران و علامه و تربیت مدرس برا گرایش غرب در خواستی نداشتن. واقعا برام جای سوال هست که ایا تو قرن حاضر چرا باید به فلسفه های قرون وسطی پرداخته بشه؟

لیلا
لیلا

چون ما هنوز در قرون وسطی به سر می بریم !

فلسفه بي هنر!
فلسفه بي هنر!

عرض تسلیت به دوستان فلسفه هنر!
همانطور که از این زمانه قدر ناشناس فرهنگ و هنر انتظار می رفت، رشته فلسفه هنر با همه قدر و ارزشی که نزد ایرانیان فرهیخته داشت، از سیستم آموزش عالی کشور حذف شد!
دو سال عمر عزیزمان با صرف کلی هزینه بیهوده و پوچ به هدر رفت، سلامتیمان را هم گرو استرس های پی در پی آزمون ها گذاشتیم.
به قول یکی از مسئولان خدوم گرامی! هنر کیلویی چند که فلسفه اش باشه؟!

لیلا
لیلا

عجبا….

تسلیت بنده رو هم پذیرا باشید.

هر دم از این باغ بری می رسد…

زهرا
زهرا

چرا آخه؟
من الان دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد هستم، خیلی رشته تاپی هست، از پژوهش هنر که خیلی بهتر هست.

رام
رام

یکی جواب بده لطفا. رتبه های بین 75 تا 85 امکان قبولی هست یا نه. ممنونم

کلامی
کلامی

دوست عزیز من اطلاعات غلط نزاشتم سال ۹۵ دانشگاه اصفهان واسه مجموعه فلسفه آزمون کتبی گرفتن و سال ۹۶ واسه مجموعه فلسفه و کلام.
در مورد سوال خودتون بستگی داره اول اینکه تو کدوم کد رشته این رتبه رو آوردید و دیگه اینکه رزومه تون و تعداد مقالات پژوهشی تون و شرایط جلسه مصاحبه و آمادگی و اعتماد به نفس در اونجا و شناخت اساتید مصاحبه کننده از شما و…
پس فاکتور های مهمی هستن که باید به همش توجه کرد و بعد احتمال داد.
موفق باشید.

لیلا
لیلا

سلام امکان قبولی بسته به نحوه انجام مصاحبه شما داره و موارد دیگر اعم از مقالات علمی-پژوهشی و … که تماما در دفترچه ذکر شده اند. در انتخاب رشته و دانشگاه دقت کنید و بعضا مشورت کنید. در آخر به نظرم اگر قرار بود دانشگاه ها از رتبه 1 تا مثلا 100 را پذیرش کنند چه نیازی به برگذاری مصاحبه بود؟ افرادی با رتبه 200 و بالاتر در مصاحبه قبول شدند و برعکس شخصی با رتبه 50 مثلا پذیرفته نشده؟ (در صورتی که شرط انصاف رعایت شده باشد) شاید کسی در جلسه آزمون دچار مشکل جسمی بوده و نتونسته بخوبی… ادامه نظر»

لیلا
لیلا

به آقا یا خانم آماتور : سلام دوست عزیز گویا شما قصد کردی “یک شبه ره صد ساله بپیمایید”…..!!! اگر میخواهید حقیقتا به پاسخی قانع کننده در این رابطه برسید بنده به شما میگم که موفق نخواهید شد….. اما به صورت مقدمه و مختصر چند نکته را عرض میکنم: اول اینکه انسان موجود متکامل است. دوم به عقیده بنده، تکامل همیشه و لزوما به معنی سیر صعودی نیست. مثلا هیوم تکاملش در تحربه گرایی است و دیگری در عقل گروی . بیشتر بخوام توضیح بدم اینکه در طول تاریخ تکامل علوم لزوما سیر صعودی نداشته مثلا دیالکتیک ابن سینا، غزالی… ادامه نظر»

اقای اماتور
اقای اماتور

سلام و تشکر از مطالعه مطلب و پاسخ من هنوز باید تلاش بیشتری کنم تا منظورمو برسونم. اگر شما هم به پاسخ خودتون دقت کنید قطعات و اشاراتی به فلاسفه و فلسفه ها هستند یعنی مطلب شما بخشی از همون تاریخ جامعیه که در دوره های فلسفه اکادمیک اموزش میدن و میشه هزاران قطعه و اشارات دیگه هم اورد. اما سوالات و ابهامات من در این موارد نیست و تعدادی از اونها مشخصا همونهایی هستند که در کامنتها توضیح دادم. مثلا من مدتها در مورد اقدام به تحصیل اکادمیک در دکتری فلسفه مشغول فکر بودم و قوانین کنکور هم به… ادامه نظر»

اقای اماتور
اقای اماتور

به عنوان نمونه ای دیگه، دستاورد تحصیل دکتری یا مطالعه شخصی میتونه دارای این خطر باشه و نوعا هم دارای این خطر هست، که مثلا وقتی میپرسیم نظر کانت در باب ازادی چیه، میتونه شرح مفصل و دقیقی از اون ارائه کنه، و فهم عمیقی از اون داشته باشه، و اگر فردی ادعای ناقصی در باب نظر کانت در ازادی ابراز کنه، میتونه به حق‌، نشون بده فهم ناقصی از این مطلب صورت گرفته، اما زمانی که میپرسیم نظر خودت و نحوه التزام خودت به باب ازادی چیه، به جای اینکه نشان فلسفه مورد اعتقاد و دفاع و التزام خودشو… ادامه نظر»

اقای اماتور
اقای اماتور

و البته منظورم این نیست که فلسفه این شخص باید لزوما فلسفه ای متمایز از همه فلسفه های ظاهر شده در تاریخ باشه، بلکه ممکنه فلسفه مورد التزام و اعتقاد و دفاع شخص‌، مثلا همون فلسفه کانت باشه. اما اگر چنین باشه، مثلا انتظار میره زمانی که نظر شخص در باب ازادی سوال میشه، دفاعی از فلسفه ازادی شوپنهاور توسط اون صورت نگیره، بلکه به عکس، اگر دفاعی از این نظر صورت گرفت، با فلسفه مورد التزامش به طرد اون بپردازه.‌

اقای اماتور
اقای اماتور

ولی دوره های طولانی فلسفه اکادمیک کشورمون که از لیسانس تا دکترا، و اون هم با گذر از انواع خوانهای متعدد کنکورها گسترده میشه، این ابهام اساسی رو به وجود میاره که گویا هدف این دوره ها دقیقا عدم ظهور فیلسوف ملتزم و مدافع فلسفه ای خاص و مشخصه.

1 12 13 14