در برخی رشته‌های امتحانی آزمون دکتری تخصصی برخلاف کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های زیرمجموعه وزارت علوم، لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته باشند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به نحوی که داوطلبان در صورت عدم توجه به این موضوع، مجاز به ثبت نام در آزمون دکتری نخواهند بود.

البته برخی رشته‌های امتحانی همانند رشته‌های زیرمجموعه گروه فنی و مهندسی، گروه آزمایشی علوم پایه و نیز برخی رشته‌های گروه علوم انسانی نیازی به رعایت شرط تجانس رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی آزمون دکتری ندارند. اما باید توجه داشت که عدم شرط تجانس بدین معنا نیست که داوطلبان در مرحله دوم که برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه‌هاست نیز لزوماً موفق خواهند شد.

در حقیقت افرادی که مایل به تغییر رشته در مقطع دکتری هستند باید توجه کنند که علاوه بر مجاز بودن برای ثبت نام در آزمون کتبی دکتری، لازم است در مصاحبه دانشگاه‌ها، اساتید را برای این تغییر رشته به لحاظ منطقی و نیز علمی قانع کنند تا شانس پذیرش داشته باشند.

رشته‌های مجاز به شرکت در رشته‌های امتحانی آزمون دکتری 99 بر اساس دفترچه آزمون دکتری 99 در جدول زیر ارائه شده است:

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ اسلام
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام  رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلام رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جمعیت‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ادیان و عرفان رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فقه شافعی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه منطق رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه علم رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش عالی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مشاوره رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیری رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق عمومی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق بین ‌الملل عمومی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت راهبردی و بازرگانی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته گردشگری رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مالی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حسابداری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم ارتباطات رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته باستان‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته محیط‌زیست
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مطالعات زنان    

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی نفت رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی مهندسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی پترولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی اقتصادی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی تکتونیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی آلی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی معدنی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیتوشیمی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته هواشناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوشیمی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژنتیک مولکولی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوفیزیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست فناوری میکروبی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آمار
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ریاضی محض رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ریاضی کاربردی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیک دریا
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی دریا رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فوتونیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ریززیست فناوری رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوانفورماتیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم کامپیوتر
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم شناختی    

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – قدرت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی برق – کنترل رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سازه رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی  رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی  رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیست رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی دریا رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشاف رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – استخراج رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمر رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – رنگ
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آب رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلاب رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوا رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیوالکترونیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نفت – اکتشاف
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نفت رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتم رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فناوری نانو- نانومواد رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فناوری نانو- نانوالکترونیک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌زیست رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته اقتصاد کشاورزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت منابع خاک رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم دامی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگروتکنولوژی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگروتکنولوژی – بذر رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرز رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آگرواکولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته توسعه کشاورزی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حشره‌شناسی کشاورزی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیماری‌شناسی گیاهی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز  

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه هنر

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته معماری رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته شهرسازی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته پژوهش هنر رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تئاتر
   

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دام رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوشیمی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آّبزیان  رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته باکتری‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ویروس‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته قارچ‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ایمنی‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سم‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی  

 

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه زبان

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ترجمه رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

مطالب مفید برای داوطلبان آزمون دکتری 99

اینستاگرام آزمون دکتری