در برخی رشته‌های امتحانی آزمون دکتری تخصصی برخلاف کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های زیرمجموعه وزارت علوم، لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته باشند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به نحوی که داوطلبان در صورت عدم توجه به این موضوع، مجاز به ثبت نام در آزمون دکتری نخواهند بود.

البته برخی رشته‌های امتحانی همانند رشته‌های زیرمجموعه گروه فنی و مهندسی، گروه آزمایشی علوم پایه و نیز برخی رشته‌های گروه علوم انسانی نیازی به رعایت شرط تجانس رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی آزمون دکتری ندارند. اما باید توجه داشت که عدم شرط تجانس بدین معنا نیست که داوطلبان در مرحله دوم که برگزاری مصاحبه دکتری در دانشگاه‌هاست نیز لزوماً موفق خواهند شد.

در حقیقت افرادی که مایل به تغییر رشته در مقطع دکتری هستند باید توجه کنند که علاوه بر مجاز بودن برای ثبت نام در آزمون کتبی دکتری، لازم است در مصاحبه دانشگاه‌ها، اساتید را برای این تغییر رشته به لحاظ منطقی و نیز علمی قانع کنند تا شانس پذیرش داشته باشند.

رشته‌های مجاز به شرکت در رشته‌های امتحانی آزمون دکتری 99 بر اساس دفترچه آزمون دکتری 99 در جدول زیر ارائه شده است:

رشته‌های مجاز به ثبت‌ نام آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ اسلام
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام  رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلام رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته جمعیت‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته ادیان و عرفان رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فقه شافعی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه منطق رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه علم رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته آموزش عالی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مشاوره رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیری رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته روان‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق عمومی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق بین ‌الملل عمومی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت راهبردی و بازرگانی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی
رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات