اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی 94 -95 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شهید چمران اهواز لیست نهایی پذیرفته شدگان علمی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دكتری را مطابق جدول ذیل اعلام نمود:doktora