انتشار اطلاعیه دانشگاه بوعلی در خصوص جزئیات مصاحبه آزمون دکتری ۱۳۹۶

//انتشار اطلاعیه دانشگاه بوعلی در خصوص جزئیات مصاحبه آزمون دکتری ۱۳۹۶

مدرسان شریف

انتشار اطلاعیه دانشگاه بوعلی در خصوص جزئیات مصاحبه آزمون دکتری ۱۳۹۶

برنامه زمانی و نحوه ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه بوعلی سینای همدان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه بوعلی سینا براساس آیین‌نامه ورودی دکتری و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری ابلاغی معاونت آموزشی وزارت، مرحله مصاحبه  آزمون دکتری ۹۶ را برگزار می نماید.

نحوه ثبت نام:

ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط زیر انجام می‌شود:

الف- تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول (آزمون سازمان سنجش) که حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند می‌توانند به عنوان داوطلب در مرحله دوم شرکت نمایند.

ب- حدنصاب سنجش علمی رشته یا رشته محل‌های مورد پذیرش پس از اعلام نتایج مرحله اول توسط سازمان سنجش و براساس تراز پیشنهادی سازمان سنجش، بررسی و تعیین خواهد گردید.

ج- هزینه ثبت نام: براساس مصوبه کمیسیون هیات امنای دانشگاه (تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴)  مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال (هشتاد هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام مرحله دوم در دانشگاه تعیین شده است.

د- ثبت نام و درخواست شرکت در مرحله دوم از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد.

ه- بررسی اولیه مدارک داوطلبان توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون مرحله دوم:

براساس تاریخ‌های پیشنهادی سازمان سنجش مرحله دوم برگزار خواهد شد.

 ترکیب کارگروه برگزار کننده مرحله دوم:

در هر رشته- گرایش حداقل سه نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار و بالاتر توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی قبل از برگزاری آزمون به عنوان کارگروه برگزار کننده مرحله دوم تعیین می‌شوند. حضور و امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو (استاد راهنمای آینده) در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است.

 نحوه ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم:

ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت:

الف- نمره آزمون متمرکز مرحله اول به میزان ۵۰ درصد  نمره کل نهایی داوطلب را تشکیل می‌دهد.

ب- ارزیابی داوطلبان براساس سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی انجام می‌گیرد. بر این اساس از مجموع ۵۰ امتیاز این مرحله، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ امتیاز و و مصاحبه علمی و سنجش علمی ۳۰ امتیاز را شامل می‌شود.

ج- امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
۱ ۱- مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

۲- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتیایران

۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر (و آثار بدیع هنر مورد تایید)

۷ هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵

برگزیدگی داخلی تا۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲ مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی ۲ هر مقاله تا دو امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی) ۲ خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴ تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۱
۵ معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ۲ طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۶ معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشدناپیوسته ۲ طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۷ برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی، دانشجوی نمونه کشوری ۲ رتبه ۱تا۳، ۲ امتیاز- رتبه ۴تا۶، ۱ امتیاز
۸ مدرک زبان معتبر ۲ طبق جدول زیر
جمع ۲۰
  • داوطلبانی که از ردیف ۲ (مقالات علمی- ترویجی) امتیاز کسب نکنند می‌توانند از این امتیاز در ردیف ۱ استفاده نمایند.
  • نحوه محاسبه و توزیع امتیاز پژوهشی ردیف‌های ۱ تا ۴ مطابق آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد.
  • برای داوطلبان دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته امتیاز مجموع ردیف‌های ۵ و ۶ برای معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره در نظر گرفته می‌شود.
  • مدارک دانشجوی نمونه کشوری بایستی بر اساس آیین‌نامه مربوطه ارائه گردد.

نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان (ردیف ۸ جدول بالا) براساس جدول زیر انجام خواهد شد.

MSRT

(MCHE)

IELTS Equivalent TOEFL (IBT) TOEFL (CBT) TOEFL (PBT)+

TOLIMO

امتیاز تخصیصی
۱۰۰-۹۵ ۹-۷/۵ ۱۲۰-۱۱۳ ۳۰۰-۲۶۳ ۶۸۰-۶۲۵ ۲
۹۰ ۷ ۱۰۰ ۲۵۰ ۶۰۰
۸۵ ۶/۵ ۹۱-۹۰ ۲۳۲ ۵۷۵ ۱/۷۵
۸۰ ۶ ۸۰-۷۹ ۲۱۳ ۵۵۰ ۱/۵
۷۵ ۵/۵ ۷۰-۶۹ ۱۹۶ ۵۲۵ ۱/۲۵
۷۰ ۵ ۶۰-۵۶ ۱۷۳ ۵۰۰ ۱
۶۵ ۴/۵ ۵۰-۴۹ ۱۵۲ ۴۷۵ ۰/۷۵
۵۵ ۴ ۴۰-۳۹ ۱۳۳ ۴۵۰ ۰/۵
۴۵ ۳/۵ ۳۰-۲۹ ۱۱۳ ۴۲۵ ۰/۲۵

د- امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی از داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز
۱ تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئوالات ۴
۲ وسعت نظر، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی ۴
۳ شخصیت، متانت و نحوه تعامل ۴
۴ نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی ۴
۵ توانایی فن بیان و انتقال مطالب ۴
۶ هم‌راستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه (نظر استاد راهنما) ۱۰
جمع ۳۰

برنامه زمانی انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی (مرحله ارزیابی تخصصی)

۱- ساعت حضور در دانشکده مربوطه (محل برگزاری مصاحبه) ۸ صبح می باشد. جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

۲- بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه)، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا به داوطلبان توصیه می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده با به همراه داشتن مدارک و مستندات لازم به دانشکده مربوط مراجعه نمایند. به مراجعات و یا ارائه مدارک پس از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذیرش در کد رشته‌ محل یا کد رشته‌ محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌گردد.

۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر و هر گونه هماهنگی صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

۴- چنانچه تغییراتی در تاریخ برگزاری مصاحبه صورت گیرد، مراتب به صورت تلفنی (یا با ارسال پیامک) توسط گرو‌ه‌های آموزشی یا معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.

۵- پرداخت هزینه و همراه داشتن کارت ورود به جلسه که از طریق سامانه مربوطه قابل دریافت می باشد، الزامی است.

 جدول برنامه زمانی انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی (مرحله ارزیابی تخصصی) آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶

ساعت حضور در محل برگزاری مصاحبه ۸ صبح می باشد.

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی کد رشته محل نام رشته*گرایش دوره تاریخ مصاحبه دانشکده آدرس محل برگزاری مصاحبه
۲۷۱۸ ایمنی شناسی ۵۳۰۶ ایمنی شناسی *- روزانه ۲۳ خرداد پیرادامپزشکی همدان- میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی،  روبروی سازمان انتقال خون، دانشکده پیرادامپزشکی، تلفن ۰۸۱۳۴۲۲۹۰۵۰- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یاوری، کارشناس: آقای سیدعباسی
۲۲۱۱ شیمی -شیمی فیزیک ۲۴۱۴ شیمی *شیمی فیزیک روزانه ۱ مرداد شیمی همدان- تقاطع پژوهش، خیابان شهید فهمیده- روبروی پارک مردم (لونا پارک)- دانشکده شیمی، تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۲۸۲۸۰۷، مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر قربانی‌واقعی، کارشناس: خانم قره‌باغی
۲۲۱۱ شیمی -شیمی فیزیک ۲۴۴۴ شیمی *شیمی فیزیک نوبت دوم ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۲ شیمی -شیمی الی ۲۴۶۷ شیمی *شیمی الی روزانه ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۲ شیمی -شیمی الی ۲۵۰۵ شیمی *شیمی الی نوبت دوم ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۳ شیمی -شیمی تجزیه ۲۵۳۶ شیمی *شیمی تجزیه روزانه ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۳ شیمی -شیمی تجزیه ۲۵۷۳ شیمی *شیمی تجزیه نوبت دوم ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۴ شیمی -شیمی معدنی ۲۶۰۰ شیمی *شیمی معدنی روزانه ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۴ شیمی -شیمی معدنی ۲۶۳۲ شیمی *شیمی معدنی نوبت دوم ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۵ شیمی کاربردی ۲۶۴۶ شیمی کاربردی *- روزانه ۱ مرداد شیمی
۲۲۱۵ شیمی کاربردی ۲۶۵۵ شیمی کاربردی *- نوبت دوم ۱ مرداد شیمی
۲۱۶۹ کارافرینی ۲۲۱۹ کارافرینی *- بورس اعزام خارج ۹ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا (ورودی اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه))، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، تلفن ۰۸۱۳۸۲۹۱۲۶۵- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسینی، کارشناس: آقای اکبری
۲۱۴۴ روان شناسی تربیتی ۱۷۵۸ روان شناسی تربیتی *- روزانه ۲۲ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی
۲۱۴۴ روان شناسی تربیتی ۱۷۷۰ روان شناسی تربیتی *- نوبت دوم ۲۲ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی  
۲۱۱۲ علوم اقتصادی ۱۲۳۹ علوم اقتصادی *اقتصادبخش عمومی روزانه ۲۴ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی  
۲۱۱۲ علوم اقتصادی ۱۲۸۸ علوم اقتصادی *اقتصادبخش عمومی نوبت دوم ۲۴ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی  
۲۱۱۲ علوم اقتصادی ۱۲۶۸ علوم اقتصادی *اقتصادشهری ومنطقه ای روزانه ۲۴ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی  
۲۱۱۲ علوم اقتصادی ۱۳۰۶ علوم اقتصادی *اقتصادشهری ومنطقه ای نوبت دوم ۲۴ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی  
۲۱۱۲ علوم اقتصادی ۱۲۴۸ علوم اقتصادی *توسعه اقتصادی روزانه ۲۴ خرداد علوم اقتصادی و اجتماعی  
  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا (ورودی اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه))، دانشکده علوم انسانی، تلفن ۰۸۱۳۸۲۹۲۶۲۰- مسئول تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر هاشمیان، کارشناسان: خانم اردلانی و خانم اسدی
۲۱۲۲ تاریخ -تاریخ ایران دوره اسلام ۱۵۰۲ تاریخ انقلاب اسلامی *- روزانه ۱۰ خرداد علوم انسانی  
۲۱۲۲ تاریخ -تاریخ ایران دوره اسلام ۱۵۱۳ تاریخ انقلاب اسلامی *- نوبت دوم ۱۰ خرداد علوم انسانی  
۲۱۱۰ زبان وادبیات عرب ۱۱۷۷ زبان وادبیات عرب *- روزانه ۲۲ خرداد علوم انسانی  
۲۸۰۵ اموزش زبان انگلیسی ۵۳۶۲ اموزش زبان انگلیسی *- روزانه ۲۲ خرداد علوم انسانی  
۲۸۰۵ اموزش زبان انگلیسی ۵۳۷۹ اموزش زبان انگلیسی *- نوبت دوم ۲۲ خرداد علوم انسانی  
۲۸۰۸ زبان شناسی ۵۴۱۰ زبان شناسی *- روزانه ۲۲ خرداد علوم انسانی  
۲۸۰۸ زبان شناسی ۵۴۲۰ زبان شناسی *- نوبت دوم ۲۲ خرداد علوم انسانی  
۲۱۵۷ حقوق خصوصی ۱۹۵۸ حقوق خصوصی *- روزانه ۲۷ خرداد علوم انسانی  
۲۱۵۷ حقوق خصوصی ۱۹۷۴ حقوق خصوصی *- نوبت دوم ۲۷ خرداد علوم انسانی  
۲۱۵۸ حقوق نفت وگاز ۱۹۹۱ حقوق تجارت وسرمایه گذاری بین المللی *- بورس اعزام خارج ۲۷ خرداد علوم انسانی  
۲۱۲۹ الهیات -علوم قران وحدیث ۱۵۷۹ علوم قران وحدیث *- روزانه ۳۰ خرداد علوم انسانی  
۲۱۳۰ الهیات -فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۵۹۸ الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی *- روزانه ۳۰ خرداد علوم انسانی  
۲۱۳۰ الهیات -فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۶۱۱ الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی *- نوبت دوم ۳۰ خرداد علوم انسانی  
۲۱۰۱ زبان وادبیات فارسی ۱۰۰۵ زبان وادبیات فارسی *- روزانه ۳۱ خرداد علوم انسانی  
۲۱۰۱ زبان وادبیات فارسی ۱۰۶۳ زبان وادبیات فارسی *- نوبت دوم ۳۱ خرداد علوم انسانی  
۲۲۰۵ زمین شناسی مهندسی ۲۳۷۲ علوم زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی *- روزانه ۲۰ خرداد علوم پایه همدان- تقاطع پژوهش، خیابان شهید فهمیده- روبروی پارک مردم (لونا پارک)- دانشکده علوم پایه، تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۳۸۰۶۱۲، مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر خدابخش، کارشناس: آقای پیریه، خانم خوشنویس
۲۲۰۵ زمین شناسی مهندسی ۲۳۷۶ علوم زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی *- نوبت دوم ۲۰ خرداد علوم پایه
۲۲۰۸ زمین شناسی پترولوژی ۲۳۸۴ علوم زمین شناسی پترولوژی *- روزانه ۲۰ خرداد علوم پایه
۲۲۰۸ زمین شناسی پترولوژی ۲۳۹۲ علوم زمین شناسی پترولوژی *- نوبت دوم ۲۰ خرداد علوم پایه
۲۲۲۱ زیست شناسی -سیستماتیک وبوم شناسی گیاهی ۲۶۹۱ زیست شناسی -سیستماتیک گیاهی *- روزانه ۲۰ خرداد علوم پایه
۲۲۲۱ زیست شناسی -سیستماتیک وبوم شناسی گیاهی ۲۶۹۵ زیست شناسی -سیستماتیک گیاهی *- نوبت دوم ۲۰ خرداد علوم پایه
۲۲۳۳ ریاضی محض ۲۸۵۵ ریاضی *انالیز روزانه ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۳ ریاضی محض ۲۸۱۵ ریاضی *جبر روزانه ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۳ ریاضی محض ۲۹۲۳ ریاضی *جبر نوبت دوم ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۴ ریاضی کاربردی ۳۰۱۴ ریاضی کاربردی *تحقیق درعملیات روزانه ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۸ فیزیک ۳۰۸۴ فیزیک *- روزانه ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۸ فیزیک ۳۱۸۷ فیزیک *- نوبت دوم ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۸ فیزیک ۵۴۳۲ فیزیک *اتمی وملکولی روزانه ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۸ فیزیک ۵۴۳۳ فیزیک *اتمی وملکولی نوبت دوم ۱ مرداد علوم پایه
۲۲۳۸ فیزیک ۵۴۳۴ فیزیک *فیزیک نجومی روزانه ۱ مرداد علوم پایه
۲۱۱۶ تربیت بدنی -فیزیولوژی ورزشی ۱۳۹۸ فیزیولوژی ورزشی *بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی روزانه ۳۰ خرداد علوم ورزشی همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا (ورودی اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه)، دانشکده علوم ورزشی، تلفن ۰۸۱۳۸۳۸۱۴۲۳- مسئول تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر پارسایی، کارشناس: آقای نوروزی
۲۱۱۹ تربیت بدنی -بیومکانیک ورزشی ۱۴۷۴ بیومکانیک ورزشی *- روزانه ۳۰ خرداد علوم ورزشی
۲۱۱۹ تربیت بدنی -بیومکانیک ورزشی ۱۴۷۷ بیومکانیک ورزشی *- نوبت دوم ۳۰ خرداد علوم ورزشی
۲۳۰۷ مهندسی عمران -سازه ۳۵۶۱ مهندسی عمران *سازه روزانه ۴ تیر فنی و مهندسی همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا (ورودی اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه))، دانشکده فنی و مهندسی، تلفن ۰۸۱۳۸۲۹۱۱۷۸- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر فدایی، کارشناسان: خانم زنگنه و آقای شکوهی
۲۳۰۷ مهندسی عمران -سازه ۳۵۹۰ مهندسی عمران *سازه نوبت دوم ۴ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۹ مهندسی عمران -ژئوتکنیک ۳۶۳۰ مهندسی عمران *ژئوتکنیک روزانه ۴ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۹ مهندسی عمران -ژئوتکنیک ۳۶۵۷ مهندسی عمران *ژئوتکنیک نوبت دوم ۴ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۴ مهندسی برق -قدرت ۵۴۳۱ مهندسی برق *قدرت بورس اعزام خارج ۲۶ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۴ مهندسی برق -قدرت ۳۴۵۵ مهندسی برق *قدرت روزانه ۲۶ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۴ مهندسی برق -قدرت ۳۴۹۰ مهندسی برق *قدرت نوبت دوم ۲۶ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۵ مهندسی برق -کنترل ۳۵۱۴ مهندسی برق *کنترل روزانه ۲۶ تیر فنی و مهندسی
۲۳۰۵ مهندسی برق -کنترل ۳۵۴۰ مهندسی برق *کنترل نوبت دوم ۲۶ تیر فنی و مهندسی
۲۳۲۲ مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات ۳۸۱۷ مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات روزانه ۱ مرداد فنی و مهندسی
۲۳۲۲ مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات ۳۸۵۲ مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات نوبت دوم ۱ مرداد فنی و مهندسی
۲۳۲۳ مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات ۳۸۷۶ مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات روزانه ۱ مرداد فنی و مهندسی
۲۳۲۳ مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات ۳۹۰۲ مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات نوبت دوم ۱ مرداد فنی و مهندسی
۲۳۲۴ مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ۳۹۲۴ مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی روزانه ۱ مرداد فنی و مهندسی
۲۳۲۴ مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ۳۹۵۹ مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی نوبت دوم ۱ مرداد فنی و مهندسی
۲۳۵۰ مهندسی صنایع ۴۱۴۳ مهندسی صنایع *- روزانه ۲۸ خرداد فنی و مهندسی
۲۳۵۰ مهندسی صنایع ۴۱۵۸ مهندسی صنایع *- نوبت دوم ۲۸ خرداد فنی و مهندسی
۲۳۵۹ مهندسی موادومتالورژی ۴۲۸۷ مهندسی موادومتالورژی *- روزانه ۲۸ خرداد فنی و مهندسی
۲۳۵۹ مهندسی موادومتالورژی ۴۳۱۱ مهندسی موادومتالورژی *- نوبت دوم ۲۸ خرداد فنی و مهندسی
۲۴۲۷ علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی ۴۷۴۹ علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی روزانه ۱۳ خرداد کشاورزی همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا (ورودی اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه))، دانشکده کشاورزی جدید، تلفن ۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۰- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نوذری، کارشناس: آقای منظمی‌تبار
۲۴۲۷ علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی ۴۷۶۴ علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی نوبت دوم ۱۳ خرداد کشاورزی
۲۴۲۹ علوم ومهندسی اب -منابع اب ۴۷۹۷ علوم ومهندسی اب *منابع اب روزانه ۱۳ خرداد کشاورزی
۲۴۲۹ علوم ومهندسی اب -منابع اب ۴۸۰۶ علوم ومهندسی اب *منابع اب نوبت دوم ۱۳ خرداد کشاورزی
۲۴۳۰ علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی ۴۸۱۲ علوم ومهندسی اب *هواشناسی کشاورزی روزانه ۱۳ خرداد کشاورزی
۲۴۰۶ علوم ومهندسی باغبانی ۴۵۱۹ علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی روزانه ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۰۶ علوم ومهندسی باغبانی ۴۵۴۱ علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی نوبت دوم ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۳۲ زراعت ۴۸۴۵ زراعت *- روزانه ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۳۲ زراعت ۴۸۷۵ زراعت *- نوبت دوم ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۳۴ علوم علف های هرز ۴۸۹۳ علوم علف های هرز*- روزانه ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۳۴ علوم علف های هرز ۴۸۹۷ علوم علف های هرز*- نوبت دوم ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۳۹ حشره شناسی کشاورزی ۴۹۵۴ حشره شناسی کشاورزی *- روزانه ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۴۰ بیماری شناسی گیاهی ۴۹۷۶ بیماری شناسی گیاهی *- روزانه ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۴۰ بیماری شناسی گیاهی ۴۹۹۳ بیماری شناسی گیاهی *- نوبت دوم ۱۷ خرداد کشاورزی
۲۴۲۰ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک ۴۶۴۴ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک *- روزانه ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۲۰ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک ۴۶۶۰ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک *- نوبت دوم ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۲۱ مدیریت منابع خاک ۴۶۶۹ مدیریت منابع خاک *- روزانه ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۲۱ مدیریت منابع خاک ۴۶۸۱ مدیریت منابع خاک *- نوبت دوم ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۳۵ بیوتکنولوژی کشاورزی ۴۹۰۲ بیوتکنولوژی کشاورزی *- روزانه ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۳۵ بیوتکنولوژی کشاورزی ۴۹۱۹ بیوتکنولوژی کشاورزی *- نوبت دوم ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۳۸ توسعه کشاورزی ۴۹۴۶ توسعه کشاورزی *- روزانه ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۳۸ توسعه کشاورزی ۴۹۵۰ توسعه کشاورزی *- نوبت دوم ۲۲ خرداد کشاورزی
۲۴۲۴ علوم دامی ۴۶۹۲ تغذیه دام *- روزانه ۲۴ خرداد کشاورزی
۲۴۲۴ علوم دامی ۴۷۲۹ تغذیه دام *- نوبت دوم ۲۴ خرداد کشاورزی
۲۱۷۶ باستان شناسی ۲۲۷۱ باستان شناسی *پیش ازتاریخ روزانه ۱۳ خرداد هنر و معماری همدان- میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی،  روبروی سازمان انتقال خون، دانشکده هنر و معماری، تلفن ۰۸۱۳۴۲۲۹۰۵۰- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر ملازاده، کارشناس: آقای کرمی
۲۱۷۶ باستان شناسی ۲۲۸۲ باستان شناسی *دوران اسلامی روزانه ۱۳ خرداد هنر و معماری
۲۱۷۶ باستان شناسی ۲۲۹۶ باستان شناسی *دوران اسلامی نوبت دوم ۱۳ خرداد هنر و معماری
۲۱۷۶ باستان شناسی ۲۲۷۷ باستان شناسی *دوران تاریخی روزانه ۱۳ خرداد هنر و معماری
۲۱۷۶ باستان شناسی ۲۲۹۲ باستان شناسی *دوران تاریخی نوبت دوم ۱۳ خرداد هنر و معماری
۲۵۰۴ پژوهش هنر ۵۱۶۹ پژوهش هنر*- بورس اعزام خارج ۱۳ خرداد هنر و معماری

 مدارک لازم:

(لازم است مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در روز مصاحبه به مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه ارائه شود، در ضمن ضمن ارائه اصل مدارک و یک نسخه کپی از آن جهت درج در پرونده مصاحبه به همراه داشته باشید)

۱- فرم تکمیل شده مشخصات فردی (فرم شماره ۱)

۲- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه‌ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور.

۳- تصویری از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.

۴- پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال (هشتصد هزار ریال) از طریق سامانه پرداخت (بدون پرداخت هزینه و دریافت کارت ورود به جلسه، ثبت نام داوطلب نهایی نشده و متقاضی حق شرکت در جلسه مصاحبه را ندارد).

۵- اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی

تبصره ۱- آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل و کپی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

۶- اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد.

تبصره – داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی‌ارشد و یا دکتری حرفه‌ای بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ فارغ‌التحصیل می‌شوند (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۴۰ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۹۶ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی). را همراه داشته و ارائه نمایند.

۷- اصل و کپی ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی ( و اصل و کپی ریز نمرات دوره کاردانی برای دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است).

۸- اصل و کپی ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی ارشد.

۹- فرم شماره ۲ (تعهد حضور تمام وقت).

۱۰- یک نسخه از مستندات علمی- پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و کلیه موارد مشمول دریافت امتیاز . . .

تذکر ۱: تنها به مقالاتی امتیاز داده می‌شود که در ژورنال‌های دارای نمایه معتبر بین‌المللی یا مورد تایید وزاتینن با اعتبار علمی- پژوهشی، چاپ یا پذیرش شده باشند.

تذکر ۲- نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده‌اند نباید در لیست سیاه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تذکر ۳: از مقالات دارای پذیرش قطعی برای چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

تذکر ۴: ارائه اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده و متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

تذکر ۵: تنها به مقالات کنفرانسی/ همایشی داخلی که در همایش‌های معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارتین یا توسط توسط انجمن‌های علمی تخصصی رشته مربوطه، ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

تذکر ۶: تنها به مقالات کنفرانسی/ همایشی خارجی که در همایش‌های معتبر ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

۱۱- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین­المللی و المپیادهای علمی دانشجویی لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

Ø برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین­المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.

Ø گواهی ثبت اختراع باید دارای تاییدیه از سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران باشد.

برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.

۱۲- یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ویژه داوطلبان فارغ التحصیل)

۱۳- یک نسخه پروپوزال (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)

۱۴- اصل گواهی شرکت در آزمون‌های ملی و بین‌المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.

۱۵- ارائه پرینت کلیه کارنامه‌های آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۶ که توسط سازمان سنجش منتشر شده است.

۱۶- توصیه‌نامه علمی (دو مورد)

تذکر: ارائه توصیه‌نامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد الزامی می باشد. توصیه نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد. پیشنهاد می شود توصیه نامه در فرم مخصوص مورد تایید دانشگاه بوعلی سینا (فرم شماره ۵) تنظیم شود و به صورت محرمانه و در پاکت در بسته ارسال گردد.

۱۷- اصل گواهی به انضمام آخرین حکم کارگزینی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی- قطعی و یا رسمی- آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن‌دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند.

تذکر ۱: ارائه موافقت‌نامه قطعی مبنی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری و مالی (پشتیبانی) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی.

تذکر ۳: تکمیل و ارائه فرم شماره ۶، مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان.

تذکر: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی/ پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته باشند. این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (تایید شده در فرم شماره ۵) باشند.

تبصره – آن ‌دسته از معرفی‌شدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیده‌اند، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می‌باشند. لازم به توضیح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربیان آموزشی رسمی (آزمایشی یا قطعی) دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری یا سایر دانشگاه‌هایی که دارای هیأت ممیزه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری باشند، مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.DD»نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۶ می‌باشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمانی، قراردادی، حق‌التدریس، دستیاران آموزشی و … اجازه استفاده از این سهمیه را ندارند.

۱۸- تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۳ دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت برادران الزامیست.

تبصره ۱: برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ خدمت خود را به اتمام رسانیده‌اند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد، الزامیست.

۱۹- ارائه اصل و تصویر کلیه‌ی مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه الزامی می­باشد.

– مدارک ناقص بررسی نخواهد گردید و صرفا به مدارک ارایه شده و مورد تایید توسط کمیته های ارزیابی امتیاز بندهای مورد نظر تعلق می گیرد.

 نحوه ثبت نام

ثبت نام از طریق “سامانه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه بوعلی سینا” که در زمان شروع ثبت نام (متعاقبا اعلام خواهد شد) بر روی سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی به آدرسgs.basu.ac.ir قرار خواهد گرفت، صورت می‌گیرد.

نکات مهم (ضمن مطالعه نکات ذیل، دفترچه شماره ۲ آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۶ را با دقت مطالعه فرمایید.)

۱- منحصراً داوطلبانی می‌توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها برای انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور (در بخش توضیحات مهم کارنامه اولیه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز)) سال ۱۳۹۶:

معدل‌های درج شده در این کارنامه، براساس معدل‌های اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه اینترنتی به شرح ذیل در این کارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان در صورت معرفی جهت مصاحبه، اصل مدرکی را که نشانگر این معدل باشد، به همراه سایر مدارک به موسسه یا دانشگاه مربوطه در مرحله ارزیابی تخصصی ارائه نمایند. بدیهی است در غیراینصورت موسسه از انجام ارزیابی تخصصی و مصاحبه و ادامه روند پذیرش داوطلب دارای مغایرت معدل خودداری خواهد نمود.

  • مجدداً یادآوری می‌شود که در هنگام مراجعه افراد جهت ارزیابی تخصصی، لازم است اصل مدرکی که معدل مندرج در کارنامه آزمون را تایید می‌نماید به همراه سایر مدارک ثبت‌نامی ارائه نمایند. بدیهی است در غیراینصورت به عنوان داوطلب دارای مغایرت معدل شناخته شده و ضمن عدم انجام مراحل مصاحبه، با وی مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۲- مرحله دوم برای هر داوطلب صرفا یکبار و به صورت هماهنگ برای تمامی داوطلبان انجام می‌شود. عدم مراجعه داوطلب در مرحله دوم به منزله انصراف وی تلقی شده و برگزاری مجدد آزمون مرحله دوم امکان پذیر نیست.

۳- گزینش نهایی داوطلبان در هر کدرشته‌محل براساس ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای این آزمون و حدنصاب تعیین شده توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشته‌محل‌هایی که برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی معرفی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

۴- داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان قرار گیرند، پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.

۵- آن‌دسته از داوطلبانی که پس از شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره روزانه آزمون دوره‌ی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶  قرار بگیرند، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ نخواهند بود.

۶- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (۱) و (۲)  آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ الزامی است.

۷- شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی می باشد.

۸- اقدامات لازم در خصوص بررسی صلاحیت عمومی بر اساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور، برای داوطلبان الزامی است.

 

 

 

۱۳۹۶-۳-۱۲ ۱۱:۳۵:۱۶ +۰۴:۳۰۴ خرداد, ۱۳۹۶|دکتری سراسری|۳۳ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
احمد
احمد

سلام لطفا یکی جواب بده مصاحبه رشته مکانیک مگه ۱ مرداد نزده بودن
وقتش گدشته آیا ؟ چطوره آخه اطلاعیه نداره؟

مهرناز
مهرناز

چرا بوعلی رشته برق تاریخ مصاحبه رو عوض کرده و چرا دو روز گذاشته؟ کسی میدونه؟

باران
باران

اینهمه کاغذبازی به وقت داوطلبان ضربه میزنه. متاسفم

فریبا
فریبا

سلام . دوستان کسی میتونه لینک فرم هارو اینجا بذاره؟؟؟؟؟

مضطرب
مضطرب

با سلام
دوستان بنظر شما با اساتید قبل مصاحبه صحبت کنیم؟! مثلا درمورد زمینه کارایی که کردیم براشون بگیم

م
م

این فرم تعهد حضور تمام وقت بوعلی جدی هست؟ یعنی اگه متاهل و شهرستان دیگری غیر از همدان باشی باید قید این دانشگاه رو بزنی؟

م
م

با سلام
اسامی هیئت علمی بوعلی تو سایتش نیست!!!

لیلا
لیلا

تو سایت دانشگاه ارومیه قسمت معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی،هم زمان مصاحبه و هم مدارک مورد نیاز اعلام شده.موفق باشید

بهار
بهار

سلام دوستان، ببخشید کسی از زمان مصاحبه و مدارک مورد نیاز مصاحبه دانشگاه ارومیه خبر داره، دانشگاه اطلاعیه ای داده؟

کنکور اقتصاد ۹۶
کنکور اقتصاد ۹۶

بچه کسی تونسته فرمشو پیدا کنه

M
M

با سلام
فرم ۱،۵ و ۶ در بخش اطلاعیه و اخبار تحصیلات تکمیلی به صورت ورد و pdf هست.

میثم (مصاحبه دکترا)
میثم (مصاحبه دکترا)

میشه آدرس فرم ها رو بزارید. هر چی میگردم نیست.
ممنو

م
م

با سلام
دوستان بوعلی چجور دانشگاهیه؟ سطحش بالاست؟! رتبه کنکور چقدر برای اساتید حین مصاحبه مهمه؟
اساتیدش سختگیرن؟! ممنون میشم نظر اعلام بفرمایید.

س
س

دانشگاه شهرستان محسوب میشه دیگه!!! بعدشم بستگی به رشته داره. بعضی رشته ها رتبه مهم میشه براشون. اساتیدشون نسبت به دانشجوهای قوی سختگیری دارن ولی در جهت قبولی

داوطلب دکترا
داوطلب دکترا

دانشگاه بوعلی دانشگاه سخت گیریه. من قبلا مصاحبه رفتم اعتماد بالنفسم کلا از بین رفت. دست اساتید خیلی بازه برای مصاحبه.
بمبارانی از سوالات در زمینه های مختلف چه در زمینه مطالب کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی در زمینه های تخصصی و مورد علاقه خود اساتید.
با توجه به اینکه دانشگاه شهرستانه به نظر منی که یکبار ناکام ماندم اونجا سخت تر از دانشگاه های تهرانه

مضطرب
مضطرب

وای استرس منو گرفت! یعنی اگه رتبه تک رقمی باشیم ، براشون مهم نیست ؟

بیومکانیک
بیومکانیک

سلام.کسی دررابطه با توصیه نامه اطلاعات کاملتری داره؟ من که ارشد دانشجو بوعلی بودم هم نیاز داره؟

م
م

با سلام
بنظرم باید داشته باشید. ضرر نداره.

بیومکانیک
بیومکانیک

با سلام به بیومکانیک، توصیه نامه از استاد راهنما و یکی از اساتید ارشد لازمست. شما رتبتون چنده و چند نفر از دانشجویان ارشد بوعلی میان مصاحبه بوعلی؟

بهار
بهار

بچه ها زمان ثبتنام ننوشته یا من نمیبینم؟

مهرناز
مهرناز

گفتن بعدا اعلام میشه

صبا
صبا

بچه باید واسه هر ی ۲تا توصیه نامه بدیم؟مثلا گه ۵تا دانشگاه بریم باید بگیم ۱۰تا توصیه نامه بنویسن???? یا همون دوتا رو همه جا نشون بدیم؟

.....
.....

باید برای هر دانشگاه دو تا توصیه نامه بدین و جز مدارکی هست که بهتون برنمیگردونن.

پریس
پریس

چرا توصیه نامه الزامیه؟؟؟من با استاد راهنمای دوره ارشدم به مشکل برخوردم عمرا بهم توصیه نامه بده

پوريا
پوريا

اگه استاد مشاور دارید از اون بگیرید،یا از اعضا هیئت علمی دانشگاهتون که باهاشون درس پاس کردید،

پوريا
پوريا

پاسخ سوالاتون در مورد تکمیل ظرفیت رو هم ،اونجا که پرسیدید دادم،

soma
soma

من پرسیدم گفتن آزمون کتبی نداره

الناز
الناز

والا هر سال داشته .اما امسال فعلا ک تو سایتش چیزی اعلام نکردن.باید منتظر بود تا اعلام کنن تاریخشو

مهرناز
مهرناز

دوستان کسی میدونه بوعلی امتحان کتبی داره؟

بیومکانیک
بیومکانیک

سال ۹۴ قرار بود نداشته باشه ولی دقیقه ۹۰ مشخص شده که بعضی رشته ها داره..

مهرنار
مهرنار

شما دانشجوی بوعلی هستید؟ برای رشته برق هم هرسال امتحان کتبی گرفتن؟

بیومکانیک
بیومکانیک

بله دانشجو بوعلی ام..تاجایی که از دوستان برق میدونم کتبی نداشت.ولی بازم میگم شاید روز مصاحبه دیدید ی امتحان کتبی گرفتن که به نظر دوستانی که بودن خیلی نگران کننده نبوده.